1 000 066

Bře 5, 2023

  1. Žurnalistika spočívá v tom, že levně získáte informace a draho je prodáte.
  2. Žurnalistika je služba veřejnosti, příliš často jsem jí cítil jako těžké a krušné násilí na sobě samém, dělal jsem povrchnost se zoufalým vnitřním odporem.
  3. Žurnalistika je literatura vytvořená ve spěchu.
  4. Žurnalista je člověk, který umí to, co si čtenář už beztak myslí, vyjádřit takovou formou, že by to každý hlupák jen tak nesvedl.
  5. Životy se nedají tak lehce eliminovat.
  6. Životní zkušenost je velice trpká, sladká je jenom v našich představách.
  7. Životní moudrost není majetkem současnosti, ale majetkem minulosti.
  8. Život ženy je o tom, jak sloužit rodině, život muže je o tom, jak sloužit společnosti.
  9. Živý člověk umí milovat a mrtvý člověk umí nenávidět.
  10. Život by měl být radostí o kterou se nenecháme nikým připravit.