1 000 065

Bře 5, 2023

1 000 065 1

Každý růst se jednou jistě zastaví.

Ano, toto tvrzení lze aplikovat na různé oblasti života.

Například na fyzický růst dítěte, když dosáhne puberty a jeho tělo přestává růst.

Také se to může týkat ekonomického růstu, když ekonomika dosáhne určitého bodu a nemůže dále růst stejným tempem jako dříve.

Tento koncept se také často používá v oblasti investování, když investoři předpokládají, že společnost bude mít v budoucnu menší růst než v minulosti, a také to může být relevantní pro osobní rozvoj a kariéru.

Je důležité si uvědomit, že růst nemusí znamenat pouze fyzický růst nebo růst v oblasti podnikání.

Růst může být také emocionální, intelektuální, duchovní a v mnoha dalších oblastech života.

Ačkoli se může zdát, že růst je někdy nekonečný, existují určité body, kde růst musí najednou skončit, protože v dané situaci neexistují žádné další možnosti pro rozvoj.

Lidi a státy často nechápou to, že se růst; vzdělání, ekonomiky, techniky, výstavby, dopravy, obchodu atd. evolučně zastavil a že to nejde už změnit, co je nejčastější příčinou zastavení růstu?

Za nejčastější příčinu zastavení růstu je situace, ve které se to, co roste nachází, vše živé v nás a okolo nás je ovládáno situací nebo programy a databázemi, svobodné je jenom to, co není živé, jenže to, co není živé nemá ze svojí svobody žádný užitek.

Čím více stoupáme na vysokou horu tím menší zde jsou stromy, až nakonec zde nejsou už žádné stromy, protože zde není pro stromy možnost zde existovat. 

Naše konzumní společnost dospěla evolučně k tomu, že zde už není pro lidi možnost zde dobře fyzicky existovat, a tak je zde antikoncepce a války, budeme muset lidi začít globálně digitalizovat a lidská těla po digitalizaci eliminovat, na fyzickou práci tak zde budou jenom stroje a programy, lidi budou ve virtuální globální realitě zaměstnáni tím, že budou vše nové testovat a potom to budou optimalizovat.