1 000 057

Bře 5, 2023

Není možné s jistotou říci, co se stane v budoucnosti.

Nicméně je nepravděpodobné, že by každý jednotlivec v budoucnu se stal celebritou.

Stát se celebritou zahrnuje mnoho faktorů, včetně výjimečných talentů nebo schopností, štěstí, tvrdé práce, vynikajících příležitostí, vynikajících kontaktů a mnoha dalších faktorů.

Navíc se v každé době vynoří pouze omezený počet celebrit a mnoho lidí, kteří mají talent a tvrdě pracují, se nikdy nestane celebritami.

Proto je nepravděpodobné, že by se v budoucnu každý jednotlivec stal celebritou.

Naštěstí jsme v civilizované společnosti, která uznává hodnotu různých příspěvků a profesí.

Existuje mnoho lidí, kteří nejsou celebritami, ale přesto jsou velmi důležití a cenění v různých oblastech jako jsou například lékaři, učitelé, zdravotničtí pracovníci, policisté, hasiči, zemědělci a mnoho dalších.

Každá profese má svůj význam a důležitost pro společnost.

Proto by nemělo být nikoho eliminováno jen proto, že není celebritou.

V budoucnosti se určitě může stát, že roboti a automatizace nahradí lidskou práci v některých oblastech, ale to nebude způsobeno tím, že se lidé nestali celebritami.

Automatizace a robotizace jsou obecně přijímány v mnoha odvětvích kvůli nárůstu efektivity a produktivity.

Nicméně, mnoho pracovních pozic, které jsou dnes vykonávány lidmi, vyžadují schopnosti, kreativitu, empatii a lidský kontakt, které nemohou být nahrazeny stroji.

Navíc, i kdyby se roboti a automatizace stali běžnějšími v určitých oblastech, bude vždy potřeba lidí, kteří budou vytvářet, programovat, opravovat a udržovat tyto stroje.

Takže to, že někdo nebude celebritou, neznamená, že bude nahrazen roboty a ztratí svou práci.

Místo toho, bude záležet na konkrétních schopnostech a odborných znalostech, které budou vyžadovány pro danou práci.

Je pravda, že hodnota hraje velkou roli ve společnosti a to, co nemá hodnotu, nemusí být prioritou.

Nicméně, hodnota je subjektivní a může se lišit od osoby k osobě a od situace k situaci.

To, co jedna osoba považuje za bezcenné, může být pro druhou osobu velmi cenné.

Navíc, mnoho věcí, které nemají okamžitou hodnotu nebo prospěch, mohou mít větší důležitost pro společnost v dlouhodobém horizontu.

Například investice do vzdělávání, výzkumu a vývoje může být nezbytná pro budoucí pokrok a inovace.

Proto bychom neměli považovat za eliminaci všechno, co se nezdá být okamžitě hodnotné.

Měli bychom si uvědomit, že hodnota může být mnohem komplexnější než jen krátkodobý prospěch a že některé věci mohou mít význam i pro budoucí generace.