1 000 016

Bře 2, 2023

V první řadě je třeba si uvědomit, že rozdělení lidí na „dobré“ a „zlé“ není vždy jednoznačné a často se jedná o subjektivní posouzení.

Co je považováno za správné a etické se může lišit v závislosti na kultuře, zemi a období.

Navíc mnoho lidí může mít kombinaci dobrých a špatných vlastností a jejich chování se může lišit v závislosti na situaci.

Předpokládáme-li však, že existuje jasná a jednoznačná hranice mezi „dobrými“ a „zlými“ lidmi a že se tyto dvě skupiny oddělí, můžeme spekulovat o některých důsledcích.

Pokud by se dobří lidé oddělili od zlých lidí, mohlo by to vést k vytvoření dvou oddělených společností.

V jedné by se nacházeli „dobří“ lidé, kteří by se pravděpodobně snažili udržovat mír, harmonii a etické chování.

V druhé by byli „zlí“ lidé, kteří by mohli být nakloněni k násilí, trestné činnosti a neetickému chování.

Pravděpodobně by to mělo vliv na hospodářství, politiku a kulturu obou společností.

V první řadě by společnost „dobrých“ lidí pravděpodobně fungovala lépe, protože by měla méně konfliktů a násilí a více spolupráce a vzájemného respektu.

Měla by také více prostoru pro rozvoj kultury, umění a vzdělávání.

Na druhé straně společnost „zlých“ lidí by pravděpodobně trpěla nedostatkem pracovní síly, protože by se mohlo stát, že mnozí lidé opustí společnost kvůli násilí a nebezpečí.

To by mohlo vést k hospodářským problémům a neefektivnosti v produkci zboží a služeb.

Zároveň by mohla docházet k většímu násilí a kriminalitě, což by mohlo zhoršit bezpečnost a stabilitu této společnosti.