Rubriky
70

Vše je o ekonomice, dobrota je žebrota

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Problémem optimální pomoci lidem je, kdo tu pomoc zaplatí a jestli se ta pomoc lidem společnosti vyplatí. Vše je o ekonomice, dobrota je žebrota, pomoc lidem je obrazně jako půjčení peněz a mnoho lidí půjčku nechce splatit, jde zejména o příživníky, co se nedokážou přizpůsobit společnosti, ve které žijí. Statistika jasně odhaluje to, že podprůměrný jedinec se často dostává do situace, ve které potřebuje pomoc a nemůže za pomoc zaplatit, v přírodě je přirozený výběr a potomstvo smějí mít jenom alfa jedinci.

Tak jako se žákům vystavuje vysvědčení, tak se může každý rok každému člověku na světě vystavit v nemocnici vysvědčení kvality u těla a psychiky, a ten kdo bude mít špatné vysvědčení, ten se eliminuje, tím se eliminuje přelidnění a degenerace, prevence eliminuje problémy už na začátku a tím tyto problémy nemohou zakořenit a vyrůst. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, zaměstnavatelé konečně budou mít k dispozici kvalitní zaměstnance a vládnout nám budou jenom kvalitní lidi. Život to je dočasný evoluční proces, předčasná smrt to je ukončení vadného procesu, který parazitoval na systému.