Rubriky
190

Takový je život, hodnotné je to, čeho je málo, a to čeho je mnoho, to nemá žádnou hodnotu

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Divadlo je jako škola pro hlupáky. Souhlasím, ale je třeba si uvědomit to, že v každé době je nadbytek hlupáků a nedostatek těch co nejsou hlupáci. To je, jako ve sportu zde taky je nadbytek těch co se dívají a nedostatek těch co podávají veliké sportovní výkony. Takový je život, hodnotné je to, čeho je málo, a to čeho je mnoho, to nemá žádnou hodnotu, proto je zde často snaha o to, aby povrch vypadal hodnotně z dálky, a tak se pomocí pokrytectví oklamal konzument. Proto se musíme specializovat, abychom nechybovali a měli pro druhé velikou hodnotu. Vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, když je zde problém ptám se co je příčinou a příčinou je většinou chyba ve mně, nebo mimo mě, někdy jde chyba odstranit a jindy chyba nejde odstranit.

To je jako s tím, kdo je bez chyby, ať soudí ty, co chybují, chybný člověk nemůže přeci soudit chybné lidi. Podívej se na vykleštění, jak se okamžitě změní k dobrému zvíře i člověk, to bychom museli vykleštit všechny zlé lidi, jenže to by se z lidí stal jenom ubohý dobytek, s nulovou hodnotou. Není ale přeci možné domyslet vše co se stane po našem rozhodnutí, je mnohé s čím jsme při rozhodnutí nepočítali a tak chybujeme. Podle mě je kořenem všeho zla lenost a hloupost, já bych lenochy a hlupáky nechal nahé ukřižovat, je to jenom parazitující plevel. Nic nového pod sluncem, podívej se do přírody na zvířata, zde líné a hloupé zvíře je snadnou potravou pro ostatní zvířata, vše už bylo řečeno a vynalezeno, základem všeho jsou pořád jednoduchá přirozená pravidla, která se nikdy nikde nezmění, jako pravidlo příčiny a následku.

Co je to život? Život to je hra podle pravidel, smrt to je konec hry, je to pulzující nekonečný proces od malého k velikému, a to co je veliké se nakonec rozpadne na malé, vše se recykluje v rovině fyzické a duševní, vše je zde jenom dočasnou iluzí, všechny úspěchy jsou jenom mýdlové bubliny. Situace stvořila evolučně všechna pravidla, podle kterých zde vše žije, a tato jednoduchá přirozená pravidla jsou zlatou klecí, ze které nemůžeme utéci. Ono ale není kam utéci, jenom se z jedné klece, dostaneš do jiné klece, vše je zde fyzicky a duševně pevně ohraničeno a tyto hranice nelze překročit, absolutno to je nekonečné množství šachových her, a není zde možné nalézt počátek stvoření absolutna, ani zde nikdy nebude konec absolutna, absolutno je nekonečný kruh.

Nejvíce mě štvou idioti, co neznají vůbec význam slov, které často používají, jenom se umí opičit a nemají vlastní hodnotné myšlenky, když se jich optám na to, co je to láska, tak na mě koukají jako blázni, a neumí na tu otázku správně odpovědět. Láska je o tom, čemu dáme protekci, protože to milujeme, tam kde není možná protekce, tam není ani možná láska. Tím se vysvětluje logicky; kultura, civilizace, mytologie, pověry, fetiše, rituály, dogmata, symboly, pohádky, náboženství, politika, ekonomika, móda, umění, rodina, psychika, atd. Kolem protekce se vše točí, co s tím uděláme? Necháme to na našich hloupých posluchačích, školní hodina právě skončila, a máte za úkol odpovědět optimálně a stručně na otázku co s tím vším uděláme.