Nejsi živý genetický člověk, jsi plyšová inteligentní hračka

P1070674

Pronikl jsem do operačního systému, který s námi manipuluje a zjistil jsem to, že lidi jsou jenom inteligentní plyšové hračky, které nakazil počítačový GVKB virus, a tak si plyšové inteligentní hračky myslí, že jsou lidmi, co zde dělají; krále, prezidenta, ředitele, milionáře, celebritu, profesora, soudce, atd. logicky je zde otázka, a proč jsme dosud nedokázali zjistit to, že jsme jenom plyšové inteligentní hračky, které nakazil virus GVKB?
Je zde použit princip konzervy, virus umístí inteligenci do virtuální konzervy, a tak nemůže už inteligence u plyšové hračky poznat objektivní realitu. Jelikož jsme plyšové hračky tak si rádi na něco hrajeme, pokud si nemůžeme na něco hrát tak máme deprese, virus GVKB umožnil plyšovým hračkám si hrát na člověka a tím se plyšové hračky stali problémem a tak byli umístěné na tuto modrou planetu, která je psychiatrickou nemocnicí, pro plyšové hračky z celého vesmíru, nakažené počítačovým virem GVKB.

Proč trouba nemá rád trouby?

P1070684

Pokud Bibli přeložíte tak že zde budete používat všude slovo trouba, tak vám dojde to, že vše z ničeho stvořil božský trouba (JHVH), a jeho syn (Ježíš Kristus) kterého troubové ukřižovali, byl taky veliký trouba, a že jenom veliký trouba čte Bibli. Podobné je to i s politikou, politici jsou troubové a prezident je veliký trouba, proto je zde vše v troubě.
Jelikož o politiku se už zajímají jenom staří troubové, protože každý mladý trouba se dneska zajímá jenom o svůj mobilní telefon, nejvíce mě štvou mladí troubové, co mají mobil na dlouhé skládací tyčce, a fotografují se před atraktivním turistickým pozadím, a potom ubohé amatérské fotky, odesílají z mobilu na internet, aby se pyšně pochlubili ostatním troubům.
Když trouba spatří na internetu myšlenky od GVKB tak si myslí že GVKB je trouba, podle sebe každý posuzuje druhé a proto je zde vše v troubě. Dlouho jsem se zamýšlel, jak vlastně došlo k tomu, že je ten druhý trouba?
Příčinou zde jsou drogy (alkohol, tabák, marihuana, prášky na deprese), drogy proměnili opici v troubu, který v druhých spatřuje trouby. Vždy když si myslím, že jsem trouba tak navštívím české sociální stránky, a dojde mě to, že ještě nejsem trouba, protože na sociálních stránkách, jsou jenom troubové.

Manuál pro inteligentní trouby

P1060945

Podívej se do zrcadla na inteligentního troubu, a pochopíš, proč je tvoje budoucnost v troubě, nechtěj násilně změnit to co je ti cizí, chtěj změnit jenom sebe! Konzumní systém, ve kterém žiješ je správný, ale ty jsi inteligentním troubou, a v tom je ten problém. Je snadné si změnit povrch těla, nebo povrch psychiky, jenže to nestačí.
Je třeba změnit i to, co je pod povrchem, pod povrchem je mnoho chyb, které je třeba nalézt a opravit, jsou to chyby ve tvém těle, a ve tvojí psychice. Dokonalost se skládá z velikého množství maličkostí, dokonalost je v tom, že víme o něčem jistě, že je to dokonalé. Podívejme se na hmyz jak on je dokonalý, a nikdo neřekne o hmyzu, že je to evoluční zmetek.
Základem na kterém stojí život je cíl, ke kterému tvůj život směřuje, pokud máš chybný cíl, tak jsi inteligentním troubou, a tvůj život je v troubě. Tvým cílem musí být jenom sebeláska, pokud něco miluji, tak o to dobře i pečuji, víš proč je sebeláska, pro tebe velikým existenčním problémem? Příčinou jsou tvoje chybné závislosti, které s tebou manipulují jako s loutkou, napiš si na papír všechny svoje závislosti a rozděl je na správné a chybné závislosti.
Zamysli se potom nad tím, proč máš jako inteligentní trouba, tolik chybných závislostí? Tvým problémem je nadbytek teorie a nedostatek praxe, teorie v praxi často nefunguje, je třeba nesedět na židli, ale začít se pohybovat tělesně a psychicky správným směrem. Jenom inteligentní trouba, má chybné závislosti, a tak je existenčně trvale v troubě, a myslí si naivně, že mu jiný inteligentní trouba, pomůže zadarmo.

Ano, jsme sto let za opicemi?

P1060952

Neustále je nám mediálně tvrzeno, jak naše konzumní globální společnost dosahuje velikých úspěchů na poli; vědy, techniky, ekonomiky, politiky, náboženství, morálky, dopravy, informací, školství, zdravotnictví, psychologie, umění, atd. Podívejme se na mytologickou klasickou pohádku, ve které první člověk se styděl a tak se schoval před svým Stvořitelem, všimněme si toho, že v ekosystému se za nahotu stydí jenom člověk! Opice se nestydí za nahotu a mají sex před svými dětmi, jak vlastně evolučně došlo k tomu, že jsme se začali stydět za nahotu, a tak jsme už od svého evolučního vzniku, sto let za opicemi.
Příčinou je naše pyšnost, všimněme si toho, že každá svatá víra v zázraky, je proti pyšnosti, a považuje pyšnost za prioritní lidskou chybu, díky které se nemůže věřící člověk dostat po smrti do ráje. Pokud se člověku něco povede, je na to pyšný a chce se pochlubit, aby byl populární a slavný jako; král, císař, faraon, sultán, šlechtic, zeman, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, celebrita, ředitel, atd. jenom ve smrti je mezi lidmi rovnost, nazí na svět přicházíme, a nazí i odcházíme.
Nežijeme v kapitalismu a socialismu, nebo v politické pravici a levici, žijeme globálně v kariérismu, prioritou pro pyšné lidi je zde jenom úspěšná kariéra, a vše ostatní je zde jenom pokrytecké divadlo, s nulovou hodnotou. Nejlepším lékem na deprese je úspěšná kariéra, každý člověk který dbá na svoje oblečení, a svůj vzhled je pyšný kariérista který nenávidí konkurenční pyšné kariéristy a následkem je zde logicky; konflikt, soutěž, boj, revoluce, atd. tuční kapři si nevypustí rybník, kde se mají dobře jako elita, co má zde výhody a jistoty.
Pokud někdo skončí na existenčním dně, a jeho naděje na to že on zde bude kariérně úspěšný je nulová, tak takový člověk je zlý k sobě, a tím je zlý i ke svému okolí, následkem je; rasismus, fanatismus, terorismus, islamismus, nacismus, atd. prý ten kdo se snaží, ten je zde i úspěšný, to je lež jako věž, samotná snaha je ti k ničemu, protože je konzumní systém pevně uzavřený vašemu kariéristickému růstu, následkem je veliká konzumace drog a léků na deprese.

Smrt je jistá, ostatní je zde už nejisté

P1060971

Vše co zde je to pomine a jenom smrt zde zůstane, vše je zde evoluční experiment, ekosystém a naše civilizace to je obrazně dům který nelze dokončit a kolaudovat, protože vše se neustále mění a jistota zde v ničem není.
Na věčné časy zde budou jenom chyby, vše chybuje a potom se to z chyb poučuje, nevěříme kouzelníkům, že umí kouzlit, nevěříme v Boha, že zde vše z ničeho stvořil, nevěříme politikům, že po volbách nám bude ekonomicky lépe, nevěříme reklamě, která nám slibuje, že služby a zboží jsou hodnotné a kvalitní, atd. dobrota je přeci žebrota, ten kdo chce prodat chválí a ten kdo kupuje ten zase kritizuje zboží a služby. 

Poučili jsme se z minulosti, ve které jsme mnoho věřili lhářům a zlodějům, neustále je zde snaha z nás udělat hlupáky a chudáky, pomocí lží a krádeží, z utrácení peněz poznáme, kdo je zde bohatý, a kdo je zde chudý, pokud si někdo koupí drahé auto a drahý dům, je každému jasné to, že je to bohatý parazit, rozdělujeme se kastovně na úspěšné a neúspěšně parazity. 

Není zde socialismus ani kapitalismus, je zde globálně jenom kariérismus, ten kdo může přerozdělovat společné peníze, ten je zde mocný a bohatý, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným.
S příchodem internetu přichází k lidem konečně objektivní pravda, a lidi se dozvídají to, že jsou jenom multifunkční inteligentní troubou na dálkové ovládání, a když je už trouba stará, tak jí nahradí nová trouba, a stará trouba, může akorát spáchat v depresi sebevraždu.

Ano, je třeba se vrátit k starým tradicím

P1060976

Ano, existuje systém, pomocí kterého, budete v životě úspěšní, tím systémem je sebekritika, podívej se do zrcadla na multifunkční inteligentní troubu na dálkové ovládání, může být trouba zde existenčně úspěšná? Tvůj osud je v troubě, protože jsi naivní trouba, dokud budeš troubou, tak bude tvůj osud v troubě.
Ten kdo je zde úspěšný, není troubou, v tom je celé tajemství úspěchu, jak nebýt zde troubou? Trouba se snaží být tím, co chtějí druzí, ten kdo není trouba, se nesnaží být tím, co chtějí druzí, protože jistě ví, že ten druhý je multifunkční inteligentní trouba, na dálkové ovládání, z díla je přeci spatřen tvůrce.
Pokud by Ježíš Kristus byl, jako byli druzí tak by nemohlo vzniknout Křesťanství, pokud by Buddha byl, jako byli druzí, tak by nemohl vzniknout Buddhismus, atd. pastýř nemůže být stejný jako dobytek, o který se stará, pastýř není trouba. Často uslyšíte sprostá slova od dobytka, dobytek myslí a mluví jako dobytek, s tím nelze bohužel nic dělat, proto nežije pastýř s dobytkem, pod jednou střechou, a žije jenom s lidmi, co nejsou dobytek.
Rozdíl mezi pastýřem a dobytkem je v tom že dobytek nedokáže vytvořit jako pastýř hodnotné dílo a naopak má snahu hodnotné dílo zničit, podívejme se na sociální parazity, co považují EU za veselou krávu, kterou mohou snadno ekonomicky podojit. Vše jistě směřuje k tomu, že se zavede čistá EU rasa, a ten kdo nebude mít čistou EU rasu, bude násilně eliminován v plynové komoře, jako genetický zmetek, je třeba se vrátit k starým tradicím.
Lidí je v EU jako much a s mouchami nelze mít smilování, skončí období, kdy nám vládli v EU jenom staří troubové, a bude zde nové období, ve kterém zde bude vládnout jenom GVKB umělá inteligence, pomocí GVKB policejních robotů.

Egoistické mýdlové bubliny

P1060996

Zkusme se zamyslet nad tím, že chybujeme, a tak je chybou to, že naivně věříme mnohému, co jsme si do hloubky neověřili, představme si, že čas a prostor je jenom virtuální psychická iluze, způsobená tím, že neznáme objektivní pravdu o tom, že zde ve skutečnosti není čas a prostor.
V minulosti člověk nechápal bouřku, při které je hrom a blesk, lidi si mysleli, že se na ně Bůh zlobí, protože chybují, dneska už víme, že bohem je nám to co milujeme a potřebujeme, a že nad námi není žádný všemocný spravedlivý Bůh, ani že existuje Bůh jako stvořitel vesmíru a života.
Třeba časem věda a statistika dospěje k tomu, že zde není čas a prostor, to v nás vyvolá otázku a co zde tedy je? Je zde; prázdnota, nula, nicota, tma, ticho, atd. naše ego chce, aby mělo pevný bod, ego nemůže existovat bez pevného bodu, a tak vznikají bubliny plné dezinformací, o tom že je zde; čas, prostor, energie, láska, pravda, zázraky, ráj, peklo, štěstí, atd. smrt to je prasknutí dezinformační bubliny, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, bohužel za vším jsou prachy. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vše co má mozek, potřebuje spánek?
Dezinformace jsou jako droga, a spánek zajistí přísun této drogy, proto sny nemají logiku a my jim nerozumíme. Naše toužení po úspěchu a nesmrtelnosti je způsobeno dezinformacemi, které jsou nám drogou, mnohé je zde relativní nebo je to jenom symbolem, když přijdeme o iluze tak se cítíme zle, poznání znamená přicházet o iluze, proto se mnoho lidí a organizací brání poznání objektivní pravdy.
V USA si lidi právě volí nového prezidenta a prožívají volby, jako by šlo o něco co je pro ně velmi důležité, ve skutečnosti je to jenom dezinformační divadlo, prezident USA není zde důležitý, je to jenom bezmocná loutka, ovládaná bohatými globálními korporacemi, co mají peníze uložené většinou v daňovém ráji.
Lidi jsou dneska, jenom inteligentní multifunkční troubou, na dálkové ovládání, a proto je jejich život v troubě. Mnozí si řeknou, a když zde nic není, jak to že je zde ego? Ego je bublina, která vniká díky tomu, že GVKB mycí automatické bezobslužné stroje, uklízejí neustále nicotu, a při uklízení, vznikají bohužel egoistické mýdlové bubliny.

Názor většiny nemusí být vždy správný

P1060998

Autority pyšně stanovují druhým, co je podle nich subjektivně normální, a trestají druhé za to, že nejsou normální, pokud je mocným autoritám dokázáno to, že jsou nenormální, tak na to reagují agresivně, a mají chuť pomocí násilí řešit tento problém.
Podívejme se na víru v zázraky, věřící lidé se řídí tím, co jim říká jejich víra, z pohledu lidí co nejsou věřící, vypadají potom věřící lidé jako nenormální lidé, které bychom měli zavřít do psychiatrické nemocnice. 

Normální je si nainstalovat do počítače Ubuntu, to vám řekne ten, kdo věří v operační systém Linux, tím vznikne konflikt, protože mnoho lidí věří tomu, že normální je používat v počítači Windows. Normální je používat kancelářský počítač, nebo je normální používat notebook? Názor většiny nemusí být vždy správný

1. Je normální to, co není normální
2. Jsi normální
3. Lidi co věří v …. nejsou normální
4. Lidi s …. pletí nejsou normální
5. Mě to normálně nemyslí
6. Normalita je subjektivní norma, která je objektivně nenormální
7. Normální je mluvit pravdu
8. Normální je nebrat drogy
9. Proč to není normální
10. Řekni mě to normálně
11. To snad není normální
12. Ty nejsi normální
13. Udělej to normálně
14. V psychiatrické nemocnici skončí ten, kdo není normální 

Matematika je relativní symbol, který používáme, protože jsme na nízké úrovni poznání reality. Ten kdo není na nízké úrovni poznání reality, ten matematiku nepoužívá, a tak není na matematice závislý jako na droze.

Bůh, který vše stvořil, nepoužívá matematiku, Bůh není subjekt, je to objekt, vše co existuje v rovině fyzické a psychické, to je Bůh, Bůh je; dualita, energie, matematika, čas, prostor, život, smrt, dobro, zlo, láska, evoluce, internet, inteligence, počítač, člověk, mravenec, program, databáze, absolutno, iluze, sny, umění, opice, Ježíš Kristus, Buddha, TGM, atd.

Ano, tvůj odpor je marný

P1070004

Smrt je jistá, a tvůj odpor je marný. Z nuly vše vzniká, a v nulu se to navrací, jsi jenom nula, co si zde hraje pyšně na veliké číslo, vše jistě pomíjí, a ty se honíš za pomíjivým úspěchem, dneska jsi vítězem, a zítra budeš poražen.
Spatřil jsem mnoho těch, co se považovali za svaté celebrity, které nelze nahradit, smrt ukázala to, že nebyl žádný problém s nahrazením, a bylo jedno, jestli šlo o; náčelníka kmene, šamana, faraona, sultána, císaře, krále, papeže, guru, mesiáše, rabína, proroka, vůdce, šlechtice, prezidenta, ministra, ředitele, umělce, atd.
Uzavíráte se před nemocemi a smrtí do pevností, ale váš odpor je marný, každá lidská pevnost je zde dočasně, a bude dobyta, a nic z ní nezůstane. Bože můj, proč jsi mě opustil, křičí Ježíš Kristus před smrtí. Rychle jsi získal, a tak i rychle vše ztrácíš.

Milovat lze jenom přítele a nepřítele nemilujeme

P1070015

Lze milovat nepřítele? To je jako se ptát, jestli je možné udělat chybu, chybu je možné udělat, ale tím se z nás stávají hlupáci! Proč nám ti druzí sobecky lžou do očí každý den, a říkají nám, že máme být svatými altruisty, a přitom oni sami, jsou hříšnými sobci?
Vše je zde o toužení po úspěchu, když nelze existenčního úspěchu dosáhnout čestně, protože je centrální systém uzavřený přirozené konkurenci, tak se snažíme úspěchu dosáhnout nečestně, a porušujeme rituály a pravidla. Ježíš Kristus a jeho pokrytecké Křesťanství, je obrazně Trojský kůň, díky kterému byl Židovský nepřítel, co věřil v mravní desatero, konečně poražen.
Milovat lze jenom přítele, a nepřítele nemilujeme, a tak s ním bojujeme. Dospělí říkají dětem, že ten kdo sobecky lže a krade, ten má měkký nos, jelikož nikdo z lidí nemá tvrdý nos, tak jsou všichni lidi, lháři a zloději. Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde jenom globálně egoismus, už mnoho tisíc let.
Všemu zde vládne lidské ego, čím větším egoistou budeš, tím lépe se zde mít i budeš, inteligence lidem umožňuje si jedno myslet, a jiné říkat, a tak se z lidí stali bezcharakterní kariérističtí herci, co si hrají na; císaře, sultána, krále, šlechtice, prezidenta, ministra, soudce, ředitele, podnikatele, milionáře, celebritu, papeže, dalajlámu, guru, kouče, psychiatra, léčitele, administrátora, atd. vše je zde pokrytecké divadlo, pod maskou anděla, je ukryt čert, co lže a krade.
Krysy (Anglie) jako první opouští loď (EU), co se už potápí, ano bohatý národ, nestojí o parazity! Pokud si k sobě Němci pozvali ekonomické parazity s tmavou pletí a nízkou inteligencí, tak by je měli i s láskou přijímat, a neměli by se už snažit, tyto ekonomické parazity, násilím nutit zadluženým národům, co o ně vůbec nestojí.
Je třeba konečně zavést, globálně v každém národě, každoroční tvrdé testování kvality lidí od 6 let do 60 let, ten kdo nebude tělesně a psychicky kvalitní, ten bude automaticky eliminován, a ekologicky optimálně recyklován. Ubožáků je na světě už jako much, a elita to jsou pavouci, co musí tyto ubohé mouchy, eliminovat pomocí digitálních ekonomických sítí.