Ano, komu není rady tomu není už pomoci

P1070947

Tak to zde funguje, vše zde je karetní hra, ve které každý potřebuje štěstí, často je zde slyšet, kdo chce, ten zde štěstí v životě najde. Štěstí nejde ale nalézt, štěstí je tam kde není neštěstí, neštěstí je následkem situace která nefunguje, příčina nemusí být vždy v nás, může jít o; počasí, nezaměstnanost, osud, katastrofy, války, zaostalost, atd. Podívejme se na odbyt zboží, zpočátku stoupá, potom se stabilizuje, nakonec klesá.
Co z toho plyne, plyne z toho, že úspěch je dočasný, a tak je třeba neustále staré zboží nahrazovat novým zbožím, proto centralizace a monopoly nefungují, protože zde se staré nenahrazuje novým. Proč je zde neřešitelný problém s lidmi, co jsou existenčně dlouhodobě dole? Ti co jsou dlouho dole, žijí v kleci kterou nemohou opustit, je to klec z ubohých závislostí, které z nich dělají ubožáky, komu není rady tomu není už pomoci.

Ano, prioritou je správně jíst a pít

P1070963

Mnoho nemocí je následkem toho, že pro nás není prioritou správně jíst a pít, rozmanitost toho co člověk jí a pije je tak veliká, že už jenom specialista vám může odpovědět na to co správně jíst a pít, dalším problémem je to že každý člověk je originál v originální situaci, to co je správné pro většinu lidí, to nemusí být správné pro mě. Většina lidí problém jídla a pití neřeší, protože řeší něco jiného, co je pro ně prioritní, nejvíce řeší jídlo a pití ten kdo je bohatý nebo nemocný, zdravý a chudý člověk má jiné životní priority. 

Některé jídlo a pití se stává často zdrojem konfliktů mezi lidmi, menšina by se měla přeci podřídit většině, ovšem většina nemusí mít vždy pravdu v otázce jídla a pití, věda a statistika nám umožňuje mít více informací o tom, co je správné jíst a pít. Nesmíme zapomínat na rozmanitost, aby naše tělo mělo k dispozici to, co potřebuje, další otázkou je správné množství jídla, které je čerstvé a má správnou teplotu. 

Velikým problémem je dneska kvalita potravin, kvalitní potraviny jsou drahé, a tak je zde snaha je nahrazovat nekvalitními levnými potravinami, obyčejný zákazník nemá šanci poznat co je kvalitní potravina, a nemá na to ani čas, aby se naučil rozpoznat kvalitní potraviny, a kvalitní nápoje. Jíme a pijeme proto, abychom žili, tak jako musíme nasytit tělo, tak musíme nasytit i naši psychiku, ale to je už o něčem zcela jiném.

Jak být snadno a rychle úspěšným?

P1070966

Za úspěchem je štěstí, pokud nemáte štěstí, tak nebudete nikdy v ničem úspěšní, štěstí je pevným bodem v úspěšnosti, teorie v praxi nikdy nefungují, neustále vychází mnoho populárních knih o tom, jak být úspěšným, a všechny tyto knihy končí po přečtení v koši. Obrazně jde o to, jestli semeno bude mít štěstí, a tak z něj něco hodnotného vyroste, často slyšíme, že ten kdo se dlouho snaží i uspěje, to je ta největší lež, pokud budete lovit ryby tam, kde ryby nejsou, tak logicky neuspějete! Jde o to být ve správný čas na správném místě, zde budete mít štěstí, ovšem nikdo vám neřekne, kde je to správné místo, a ten správný čas. Je třeba si uvědomit to, že minulost nezměníte, o budoucnosti nic nevíte, současnost vás testuje, co vydržíte. 

Tam kde se dobře cítíte, tam i pro vás správné místo je, problémem je, že o takové místo veliký zájem je, a tak zde většinou soutěž a boj o toto dobré místo je, špatných míst zde nadbytek je, a zde se nikdo rád dlouho nezdržuje. Velmi důležité je pochopit ekonomiku, za vším jsou dneska peníze, a vše vyřeší peníze, peníze jsou časem práce pro cizí lidi, jde o to, komu sloužíte, pokud sloužíte ubožákům, tak budete mít za práci ubohou odměnu. Nebojte se říci ubožákům, že nemáte čas na to jim sloužit, eliminujte neustále vztahy s ubožáky, ubožáci jsou jako komáři, co vám drze sají vaši krev, dobře se před ubožáky utajil, a tak si i dobře žil.

Ano, lidi byli nazí a vůbec se nestyděli

P1070979

Ano, vše je zde dočasně, mimozemská civilizace nainstalovala GVKB kontrolní systémy na naší planetě, a najednou bylo vše jinak. Lidi nemohli chybovat, na myšlení zde byli kontrolní mimozemské systémy a lidi zde byli na to, aby sloužili jako loutky těmto systémům, pokus o jakýkoli odpor byl marný, byla to natolik vyspělá GVKB technologie, že člověk a vše živé s čím člověk přicházel do kontaktu, se muselo podřídit, dokonce zmizeli problémy s komáry a hady, co by mohli škodit člověku v jeho práci. Jak to celé fungovalo? 

Vše fungovalo na principu tiskárny připojené k počítači, v tiskárně byli informace nutné pro práci tiskárny a po práci se tiskárna vypnula a čekala na to, až bude zase potřeba tisknout. Všemu co zde bylo živé, bylo odebráno vědomí sebe sama, ze všeho se udělali sluhové, co nemají sebevědomí, vše je zde jenom hologram a chyby jsou následkem vědomí které je sobecké. 

Podívejme se na diktátory z hlediska jejich sebevědomí, jde o parazity, co zde škodí svému okolí. Parazitování je následkem vědomostí, nejsou vědomosti, není ani parazitování. V novém GVKB systému už nebylo potřeba, aby lidi chodili do školy, nebylo potřeba, aby lidi měli zbraně, nebylo potřeba policie, a soudů, atd. 

Přestali se produkovat léky a drogy, nebyla zde televize a internet, nebyl zde dialog mezi lidmi, mluvit nebylo potřeba, každý věděl, co je správné dělat a jak se to má dělat. Skončilo obrovské plýtvání časem a penězi, všude byla čistota a klid, skončilo období, ve kterém byl člověk egoistickým invazním druhem, který ničil tento ekosystém, počet lidí se optimalizoval a lidi žili v souladu s přírodou, lidi byli nazí a vůbec se nestyděli.

Ano, jsi chycen do sítě ze závislostí

P1070986

1
Každý živý systém je zde loutkou, kterou ovládají jeho závislosti, svoboda je zde jenom iluze, závislosti mění nás a my měníme závislosti, to je evoluce, v rovině fyzické a psychické. 
2
Jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát jako pozorovatel opodál, závislosti jsou základním principem života, pověz mi, jaké máš závislosti, a já ti povím, kdo jsi. 
3
Bydlíte sami, a jste dlouho v nemocnici nebo na dovolené, pokud v bytě máte živé systémy, tak je potřeba, aby se o ně někdo postaral v době, kdy jste nemocní nebo na dovolené. 
4
Dobře jsou na tom živé systémy, co nejsou závislé na tom, že se o ně postaráte, protože nejsou na vás existenčně nijak závislé, stejné je to i u lidí, jsou lidi, co bez péče druhých lidí zahynou, a jsou lidi, co péči druhých lidí nepotřebují. 
5
Jádrem problému je, že když se staráte o jedno, tak se nemůžete postarat o jiné, nelze dobře sloužit mnohému, a tak se specializujeme, abychom mohli něčemu dobře sloužit. Každá lidská práce je služba něčemu, jsme sluhové a pánem všemu zde je čas, náš čas je u všeho omezen tak, abychom měli na vše čas. 
6
Výhody a jistoty, které nám přinesla věda a technika, vytvořili mnoho závislostí, tím jsme se mnoho vzdálili od přírody a přiblížili se konzumní civilizaci, zvíře se proměnilo na člověka, jaký je vlastně největší rozdíl mezi zvířetem a člověkem? 
7
Největší rozdíl je v tom, že člověk je závislý na náhražkách, místo osobních vztahů zde jsou neosobní vztahy, místo boje o život, je zde virtuální realita, kde se nám nic zlého nemůže stát, místo syrového čerstvého masa, je zde uvařené maso doplněné přílohou, atd. 
8
Ten kdo je dole sprostě nadává, a ten kdo je nahoře zase si hraje na to, co není, myslíme a konáme podle situace, jednou jsme dole a potom jsme nahoře, vše je v pohybu.
9
Často je zde snaha o to aby se něco násilně regulovalo a tak zde jsou specialisté na násilné regulace, na tohle se uvrhnou veliké daně a tohle se bude dotovat, čas ukáže, jestli naše regulace byli správné a tak regulace po čase změníme. 
10
Tak jako vláda zde vše násilně reguluje, tak i naše vědomí a podvědomí, se snaží vše násilně regulovat, manipulace je postavená na trestu a odměnách, svět s námi manipuluje, a my se snažíme manipulovat se světem, a to je evoluce. Naše schopnosti a možnosti jsou omezené časem a ekonomicky, můžeme ovlivnit jenom povrch a tak jsme povrchní.

Život je doba mezi narozením a smrtí

P1070987

Něco zde žije dlouho a něco zde žije krátce, ale vše co žije to jistě i zemře. Vše co je zde živé to je evolučním experimentem, to co se evoluci povede, to se zde má dobře, a to co se nepovede, to se zde má zle. 

Vše evolučně směřuje k veliké rozmanitosti, vše se zde na něco úzce specializuje, univerzálnost je zde vzácnou výjimkou. Lidi jsou nespokojení s realitou a tak unikají do nereálného světa pomocí; snů, pohádek, náboženství, drog, dezinformací, atd. nejde ale utéci daleko před realitou, tak jako nejde utéci před smrtí. 

Neřeš to, co stejně nemůžeš vyřešit, a zapal si cigaretu, nebo se napij piva, tak uvažuje většina lidí, následkem je to, že se problémy hromadí, a následkem je to, že nás problémy zavalí a tak je v depresi; politika, ekonomika, morálka, filosofie, rodina, školství, psychika, atd. co s tím uděláme? 

Jsou to příčiny a následky, co je prvotní příčinou, díky které vše vzniklo, a tím evolučně vzniknul i člověk. Prvotní příčinou je vznik času, čas měl na vše čas a následkem bylo Absolutno a v něm člověk, jsme jenom loutkami, které ovládá čas, dokud žijeme, máme čas, když zemřeme tak už čas nemáme, sice říkáme, že čas nemáme, ale ve skutečnosti tím říkáme, že máme jiné priority. 

Čas je mince, kde na jedné straně je neklid, a na druhé straně je klid, někdo to spatřuje jako zapnuto a vypnuto, tak fungují programy v počítači. Ráno vyjde slunce a vše se uvede do neklidu, večer slunce zajde a vše se uvede do klidu, vše zde pulzuje a tak po úspěchu zde neúspěch je. 

Každý zde má svoje soukromé starosti, někdo se stará jenom o sebe a jiný se stará zase o cizí, máme jenom to, o co se trvale staráme, vše co nahromadíme, se nakonec stejně dostane dědicům, nebo společnosti. Ten kdo nemá zde hodnotu pro evoluční systém, je zde jenom mrtvola na krátké dovolené, většina lidí je zde bohužel jenom mrtvolou na krátké dovolené, a tím nemá jejich život zde logiku a smysl. 

Žít jenom pro egoistické parazitování, je pro většinu mocných ubožáků jediným smyslem jejich existence, čas má dost času na to, aby poznal, kdo zde byl pro evoluci hodnotný, a kdo zde byl nehodnotný, z dálky vypadáme stejně, teprve z blízka spatříme to, že se lišíme fyzicky a psychicky, někdo zde je už v budoucnosti a jiný je ještě v minulosti. 

Nemá smysl se snažit změnit člověka, smysl má jenom lidi nahradit za roboty, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, běž se podívat do krematoria, ať víš, co tě bude brzo čekat díky tomu, že ti programy a stroje, vezmou jistoty a výhody.

Ano, konzumní peklo je umělou náhražkou za přírodní ráj

P1070855

Naše konzumní civilizace je postavená na nahrazování originálů za náhražky a následkem je to že je z člověka už jenom náhražka která nemá žádnou hodnotu, proto je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, psychiky, atd. místo originální lásky je zde iluze lásky v televizi nebo na sociální síti, máme na vše léky, ale tyto léky jsou taky jenom náhražky! 

Podívejme se na elitu, která zde rozhoduje o nás bez nás, tato elita se skládá jenom z ubohých starých náhražek, to logicky nemůže fungovat a jenom blázen věří tomu, že mohou volby něco změnit tak, aby nám bylo lépe, místo starých náhražek si zvolíme nové ubohé náhražky, originály zde už nikde nejsou.

Nemáme jinou možnost než si zvolit náhražky na místa; prezidenta, předsedy vlády, ministra, senátora, poslance, diplomata, soudce, profesora, atd. pravidla, která nám dávají ti, co nám pyšně centrálně vládnou, jsou taky jenom ubohou náhražkou za moudrost, s nulovou informační hodnotou. 

Zaměstnavatelé nejsou spokojení se zaměstnanci a tak je nahrazují za; stroje, programy, optimalizaci, digitalizaci, čipy, atd. nebude to už trvat dlouho a roboti začnou vyrábět roboty, tím bude proces náhražek na vrcholu, a zaostalý člověk bude nucen opustit konzumní civilizaci, protože zde už pro něj nebude místo. 

Mobilní telefon se stal pro lidi náhražkou, na které jsou psychicky závislí, už jenom zbývá dát lidem do hlavy inteligentní čipy, aby byli trvale připojení na umělou virtuální globální realitu, a nemuseli se rozčilovat s originální zaostalou realitou. Místo zlatých padáků pro pyšnou elitu, zde budou brzo staří roboti, posíláni na recyklaci, robot prezident, bude na hradě vyznamenávat roboty.

Stvořitelem vesmíru a života je čas, on na to měl dost času

P1070870

Žijeme ve složitém živém ekosystému, kde existují nepřátelé, a někteří nepřátelé jsou dobře utajení, a tak o nich ani nevíme, a tak s nimi nemůžeme bojovat. Naše možnosti a schopnosti jsou velmi omezené a tak jsme v situaci, kterou nelze vyřešit, tento svět je továrnou na experimenty a ty jsi jenom materiál, na kterém se dělají pokusy, když zemřeš tak zde bude místo tebe jiný člověk, který bude taky jenom materiálem, na kterém se dělají pokusy, jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát opodál jako pozorovatel. Nejde jenom o lidský problém, vše co je schopné rozmnožování, nebo růstu, to je zde materiálem na kterém se dělají pokusy, smrt to je ukončený pokusný program. 

Staré je mrtvé ať žije nové, o tom je tato řeka událostí, do které nevstoupíš dvakrát stejně, protože se tato řeka událostí neustále podle situace mění. Války v nahotě odhalují krutost života, vše je zde nejisté jenom smrt je zde jistá. Vědci se domnívají, že život zde nevznikl, ale že jde o zárodky života z vesmíru, to by mohlo znamenat to, že život je starý více než si umíme představit, a taky by to znamenalo, že nejsme ve vesmíru sami. Život je postaven na pružnosti fyzické a psychické, pružnost umožňuje překonávat problémy, pružnost je založená na bublině, ve které je tekutina nebo vzduch, je to něco jako molitan, který se používá v našich postelích. Naše nohy to jsou pružiny, díky kterým se můžeme pohybovat v nerovném terénu, ryby místo nohou k pohybu používají ploutve, a ptáci zase používají křídla.

Ano, z dálky vše vypadá jinak než z blízka

P1070881

Každý si myslí, že on není parazit, to ten druhý je parazit, sebekritika vyšla z módy, už Ježíš Kristus si všimnul toho problému, že lidem schází sebekritika, a mnohokráte se k tomu i moudře vyjádřil. Nejde si nevšimnout toho, že základem každé svaté morálky je pokora, a pýcha je spojená s hříšností. 

Problém parazitů a hostitelů je velmi složitý, a je třeba se na něj podívat zblízka, abychom nechybovali a nevypadali jako hlupáci. Vše co je živé to je program, který se snaží, dosáhnou toho, na co je naprogramován evolucí, programy lze rozdělit podle; kvality, hodnoty, velikosti, stáří, důležitosti, závislostí, atd. tato rozdělení se mohou měnit podle situace, se změnou situace, se tak může stát z parazita hostitel, a z hostitele zase parazit, to co je živé to je i nestabilní. 

Naše myšlení a konání vychází z našeho podvědomí a vědomí, inteligence ovlivňuje naše myšlení a konání jenom z 1% a z 99% nás ovládá podvědomí a vědomí, má to i svojí logiku, je mnohem snadnější používat informace, o kterých víme, že jsou dobré, než pomocí inteligence hledat dlouho a pracně dobré informace. 

Ano, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, proč je zde tak málo lidí co se snaží poznat naše problémy z blízka? Pravda byla vždy lidem nepříjemná, lidi mají radši lži, protože si každý vytvořil svůj omezený svět, ve kterém si na něco hraje, někdo si zde hraje na boha, a jiný na prezidenta, každá lidská hra je zde ale dočasně.

Nemáte čas, protože jste věřící ovce

P1070884

Svoboda nám umožňuje změnit naši budoucnost, tam kde není svoboda, tam není naděje na lepší budoucnost, ano velmi dlouho bylo mnoho lidí zotročeno a tak neměli naději na lepší budoucnost, otroctví nezaniklo jenom se přizpůsobilo nové době. Není zde demokracie je zde egoismus, tam kde je inteligence tam je i egoismus, jenom to co nemá inteligenci to není egoistické. 

Systém nám neustále lže, aby nás mohl okrádat o peníze a čas, nadbytek je zde díky nedostatku, aby mohl někdo být zde milionářem nebo prezidentem, tak jiný musí být konzumním otrokem, který se bojí exekutorů. Chodíte jako hloupé ovce k volbám, si zvolit vlky v beránčím rouše, jste naivní, pokud si myslíte, že egoistickým kapitalistickým vlkům jde o to, aby se měli ovce dobře. 

Ano, bude lépe, jenže lépe bude těm, co jste zvolili, a dali jim tak možnost na vás ekonomicky parazitovat, vám ekonomicky lépe nebude! Život je? Víte co je to život? Já to vím, život je evoluční experiment, a ty jsi zde jenom levný materiál na pokusy, vše živé je zde dočasně, trvale je zde jenom smrt, hromadíte hodnoty pro dědice! Lidi od pradávna hledají pravdu a lásku, tam kde není svoboda a tím i rovnost, tam logicky ani není pravda a láska. 

Bůh není nad vámi v ráji, to je pohádka pro děti, po smrti není peklo ani ráj, to je taky pohádka pro děti, proč věříte na pohádky to jste děti! Věříte, protože se z vás stali hloupé ovce, co jsou závislé na pastýři a těch co pastýři slouží, rovnost je zde jenom ve smrti, vše zde stvořil čas, podívejte se na vlastnosti času a vlastnosti Boha jsou stejné, pokud nemáte čas, znamená to, že jste hříšní neznabozi, ten kdo má čas, ten zná boha! Nemáte čas, protože jste věřící ovce, pastýři a jejich sluhové čas mají, tento konzumní svět je rozdělen na ty, co mají čas, a ty co čas nemají.