Závislost na dogmatech

IMG_3712

Naše konzumní společnost je závislá na dogmatech, jsou zde dogmata; náboženská, politická, ekonomická, vědecká, technická, umělecká, atd. je to stejná závislost jako závislost na kouření jenom tím otravujeme zde svoje okolí, nejhorší je situace u vysokých škol to jsou přímo továrny na dogmata.

Když se dívám na diplomové práce, tak si říkám, to snad ani nemohl napsat normální člověk, to musel napsat nějaký zelený mimozemšťan co má tykadla. Nebo se podívejme na dogma ohledně povrchního posuzování lidí, lidi musíme posoudit jenom podle díla, nemůžeme je posuzovat podle jména a titulu, vše je zde přeci hra o hodnoty, a pokud někdo v této hře nedokázal vytvořit pravé hodnoty, tak je to logicky nehodnotný člověk. 

Na co myslí ten, komu to nemyslí?

IMG_5015 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Zahajuji schůzi, na které se musí vyřešit to, že je zde nový kapitán po kterém každá žena touží, je zde mnoho řešení tohoto problému, někdo navrhuje to, že bude mít kapitán každý den jinou ženu, potom je zde návrh aby zde byla soutěž, a ta žena která tu soutěž vyhraje, bude mít kapitána na jeden rok, soutěž by se potom každý rok opakovala. 

Taky zde padnul návrh na to, že by kapitán měl více žen jakýsi harém, tento návrh ale byl zamítnut, protože s tím by bylo mnoho problémů, nebo je zde návrh s losováním, kdy se losem vybere žena na jeden den. Požádali jsme i kapitána jaký on to má názor, a kapitán přišel s tím, že on potřebuje především moudrou ženu.

Kapitán bude dávat každý den jednu otázku, a žena která na ní správně odpoví, ta bude moci být s kapitánem po jeden den, okamžitě kapitán sepsal mnoho těžkých otázek a ty otázky máte každá už digitálně k dispozici, vaše odpovědi vyhodnotí umělá inteligence a ona rozhodne každý den o tom, která žena vyhrála. 

Je zde nějaký dotaz? Takže hloupé ženy budou mít trvale jenom smůlu, jestli tomu správně rozumím? Ano, je to tak, přání kapitána se musí respektovat, protože je to kapitán. Následkem bude ale to, že se všechny ženy vrhnou na učení, aby byli moudré, vždyť je to proti ženské přirozenosti? Podívejme se třeba na otázku pro tento den. Na co myslí ten, komu to nemyslí? 

Chyby vznikají díky chybám

full

Všechny problémy zde jsou díky chybám, které jsou zločinem, se vznikem chyb logicky a automaticky vzniká i bída, nadbytek vytváří nedostatek! Z dálky vypadají chyby krásně, ale z blízka spatříte jejich ošklivost a to že je to obyčejný zločin, páchaný na těch co jsou chudí. Z hlediska funkčnosti systému je lež chybou, kterou je třeba odstranit, aby konzumní systém optimálně fungoval. Základem pro funkčnost je konkurenční boj a se vznikem chyb je konkurenční boj nahrazen monopolem nebo centralizací. Obrazně bych chyby elity přirovnal k plevelu, který neustále roste, aniž by jej hospodář sázel a pokud chce hospodář mít z hospodářství užitek, musí neustále plevel likvidovat a nejlépe je plevel likvidovat už v zárodku, aby nemohl zapustit hluboké kořeny. 

Chyby vznikají díky chybám v nás a okolo nás, tam kde nejsou žádné chyby, v nás a okolo nás, tam nemůžou ani chyby vzniknout. Jde o to, aby zde byl prostě konečně zákon, který jednoznačně stanoví to, že chybování je nehorší možný lidský zločin a za tento zločin bude trest smrti a propadnutí veškerého bohatství společnosti a toto bohatství se rozdělí chudým, a těm co nic zde nemají. Nikdy v minulosti lidské kultury zde nebyl zákon, který by prohlásil chyby za zločin a potrestal smrtí chybující lidi a jejich majetek rozdal chudým! Zlo je pácháno proto, aby se měl zločinec dobře a byl mocný bohatý, pokud bude zločinec vědět to, že jakmile bude bohatý, že bude automaticky zabit a jeho bohatství připadne automaticky jenom velmi chudým lidem, tak pro něj ztratí smysl konat zde jakékoli zlo, a tak zde získávat bohatství. 

Nelze získat zde bohatství bez použití agrese, naše agresivita je zde díky snaze získat zde bohatství, a mít se lépe než druzí. Rodiče mého otce zahynuli v plynové komoře v koncentračním táboře Osvětim, protože byli židé a můj otec se zachránil jenom díky tomu, že se svým bratrem odcestoval do Anglie a potom jako voják bojoval se svým bratrem v armádě jako námořník. Všechny války, zde vznikli jenom ve snaze pomocí veliké agrese, získat veliké bohatství, co na tom, že se na města házeli atomové bomby a stavěli se veliké vyhlazovací koncentrační tábory, ve jménu zisku bohatství je vše dovoleno! 

Ano, 1% lidí na světě vlastní veškeré světové bohatství a 99% lidí na světě díky tomu žije v bídě a musí otrocky sloužit tomuto 1% lidí, není zde tedy globální ekonomická krize, jak nám lžou informační zdroje, je zde jenom problém v tom že nedokážeme popravit 1% lidí na světě, co má zde veškeré bohatství a toto bohatství potom vrátit těm, co jsou na tom ekonomicky nejhůře a nejvíce tuto ekonomickou pomoc mnoho potřebují! Nelze pomoci tomu, kdo o pomoc zde nestojí a myslí si, že si pomůže sám, tím že bude škrtat drasticky malé sociální výdaje chudým, aby ti co jsou velmi bohatí, byli ještě bohatší! Nakonec jako vždy to skončí válkami, a někdo zase na válkách vydělá zlato, protože on bude daleko od válek, a bude dodávat za zlato těm, co válčí zbraně a potraviny, peníze nesmrdí.

Moudrá slova z moudré hlavy

IMG_2983

V knihách jsou popisné informace z minulosti, v našich snech jsou informace o naší budoucnosti, minulost už nezměníme a o budoucnosti nic nevíme. Vše je zde řeka, která unáší vše nějakým směrem, z této řeky nejde vystoupit a tak se musíme podřídit situaci, takto vznikají vědomosti a rozum, ve snaze se mít lépe se neustále z malého vytváří veliké, a to se potom recykluje, aby se mohlo zase vytvořit něco co je veliké, a je to lepší než to staré, to je evoluce. 

Strach ze změn vytváří dogmatické svaté ideologie jako je; židovství, hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám, atd. jakmile se něco nemění podle situace tak se z toho stává dogma, které nám způsobuje problémy, jelikož lidi už měli dost; symbolů, dogmat, kultů, fetišů, pověr, mytologie, pohádek, dezinformací, atd. tak došlo ke vzniku logiky.

Takto vznikla; věda, technika, matematika, fyzika, chemie, filosofie, ekonomika, politika, atd. je to konflikt mezi pravdou a lží. Pravda se rozděluje na objektivní a subjektivní, objektivní pravdou je to že vše co vzniklo to i zanikne, subjektivní pravdou je to, že já jsem normální, a ty jsi nenormální.

Programy vznikají z programů

IMG_0868

Vše je zde hra o něco a každý chce vyhrát, tak to vypadá z nadhledu, když se přiblížíme zjistíme že hra o něco je jenom obal a pod obalem je recyklace. Podívejte se na to co jíte z pohledu recyklace, vše co jíme to bylo neustále recyklováno po mnoho milionů let, recyklace zde není jenom u potravy, recykluje se i energie a recyklují se i informace a programy. 

Knihy vznikají z knih, programy vznikají z programů, atd. obrazně vše je zde v nádobě a recyklace umožňuje to že zde není žádný odpad a vše se recykluje. Některé moderní výrobky mají dokonce už i označení že jdou snadno recyklovat, nebo že byli vyrobené díky recyklaci. Z prachu vše vzniká a v prach se to zase navrací, to je recyklace, člověk je svým způsobem továrnou na recyklaci, jde jenom o to co budeme recyklovat a jak to budeme recyklovat. 

Pravda o tom proč láska nefunguje

IMG_5640 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

To že láska nefunguje, není nový problém, podle mě v okamžiku kdy se člověk stane gramotným tak u něj přestane láska fungovat, všimněme si toho, že tam kde je negramotnost a nejsou tam nikde lidi, co jsou gramotní, tam láska funguje. Ostatně už mesiáš Ježíš Kristus hovořil o tom, že ten kdo je blahoslavený chudý duchem, ten je i plný lásky a pravdy. 

Vědomosti jsou droga, a tato droga v lidech zabíjí lásku a pravdu, globální statistiky jasně ukazují to, že vysokoškoláci mají statisticky jenom jedno dítě, ale negramotní lidé mají statisticky deset dětí. Nemáš vysokou školu tak jsi po celý život jenom otrokem, pokud nechceš být otrokem, tak musíš mít vysokou školu, to je pravda o tom, proč láska nefunguje. 

Nemůžete sloužit vědomostem a lásce současně, když se jednomu pánu zavděčíte tak druhého pána rozzlobíte. Pokud nefunguje láska tak logicky nefunguje ani rodina a společnost, člověk bez lásky, to je jenom mrtvola, na dočasné dovolené. Vědomosti zabíjejí v lidech lásku a pravdu, vědomosti totiž přeprogramují mozek člověka na parazita, od parazita nemůžete očekávat lásku a pravdu. 

Blázni si myslí to, že blahoslavený chudý duchem je blázen, problém je v tom, že si blázni nechtějí přiznat to, že ten kdo je bohatý duchem, ten je plný nenávisti a lží. Podívejme se na diktátory, jak jsou plní lží a nenávisti, následkem je to, že díky diktátorům v konfliktech a válkách po mnoho tisíciletí umírá neustále mnoho miliónů lidí. 

Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme negramotní, tak myslíme a jednáme jinak, než když jsme vysokoškoláky. Vadí nám tvrdé drogy, a trestáme tvrdě ty, co tvrdé drogy prodávají a vyrábějí, zapomínáme ale na to, že vědomosti jsou taky tvrdou drogou, a že je třeba zakázat globálně gramotnost, a eliminovat knihy a veškerou kulturu. 

Prostě když někdo onemocní tak zemře, lidí je všude jako much, a tak proč lidi draho léčit v nemocnici, nebo pomocí léků, jediným lékem bude spánek a práce. Místo, pracujete pomalu, máte výpověď, zde bude dozorce, který zabije toho, kdo pracuje pomalu, a tím zde zbytečný pro konzumní systém je. Takto láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží na věčné časy.

Vše je hra, ve které vyhraje smrt

full

Lidi co chodí dlouho do školy, se ve škole naučí hrát nějaké složité hry, opice se po sobě opičí, o tom je naše myšlení a konání, originalita je v naší konzumní civilizaci vzácná, a tak je nám i drahá. Každý zde má svůj uzavřený svět, kterému rozumí a pokud se octne mimo tento svět tak se z něj stává hlupák.

Jsme evolučně vytvoření a vychovaní jenom k nějaké úzké specializaci, jelikož se vše rychle mění a my se nedokážeme všem změnám přizpůsobit, tak jsme zde evolučně dočasně. Vše je hra, ve které vyhraje smrt, hromadíme hodnoty, a smrt nám vše co jsme nahromadili, sebere, a tím vyhrává, smrt je zde hlavním dozorcem této evoluční globální hry co trvá už mnoho milionů let. Smrt to je konec hry, je to jako u virtuální hry, kterou dlouho na velikém monitoru hrajete, a najednou je zde konec hry. 

Horkokrevní lidé to jsou závisláci na této evoluční hře, oni chtějí jenom vyhrávat, a nakonec se vyčerpáním zhroutí, a najednou jim dojde, že byli podvedení a života si zde neužili. Komu není rady tomu není pomoci, rozděluji lidi na ty, co si vše pečlivě ověří, než něčemu uvěří, a ty co věří tomu, co si neověřili, zaostalost je tam kde vládnou lidi, co věří tomu, co si neověřili, jejich dobrota je příčinou jejich žebroty. Z dálky může kandidát na prezidenta vypadat jako Bůh, a z blízka spatříme vola.

Ano, nejste pány ve svém domě

full

Na upíry je nejlepší česnek! V našem těle je mnoho upírů, co na našem těle parazitují, pokud se jich chcete zbavit, tak musíte jíst každý den rozmačkaný syrový česnek, zamíchaný do nízkotučného tvarohu, tvaroh nevylepšujeme marmeládou, cukrem, a jinými sladkostmi! K pití pijeme jenom černý čaj bez cukru, výborné je taky konzumovat kysané zelí co se prodává v igelitovém pytlíku, zelí ve sklenici je sterilizované, a tím už je nám k ničemu, kysané zelí je dobré vylepšit syrovou cibulí, to je pro vaše tělo přímo bomba, která eliminuje upíry. 

Vše co je převařené, sladké, tučné, plné náhražek, to musí zmizet z vašeho jídelníčku, i bez; masa, vajíček, pečiva, se dá zdravě žít, místo všech běžných příloh, budete používat nastrouhanou syrovou mrkev. Nebojte se říci jednoznačné ne; pivu, vínu, slivovici, cigaretám, doutníkům, marihuaně, kafe, sladkým limonádám, čokoládě, kakau, atd. jezte málo a hubněte, poslední vaše jídlo bude v 15 hodin a potom už nic nebudete jíst a začnete jíst až ráno po probuzení, jenom tak se ve zdraví dožijete důchodu a budete si moci důchodu dlouho užívat. 

Proč se čas se nepohybuje?

IMG_2496 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Ano, idioti si myslí, že se čas pohybuje rychle nebo pomalu, ve skutečnosti se čas nepohybuje, on je pevným bodem, kolem kterého se vše pohybuje. Když rozebereme nejmenší částici hmoty, tak zde v centru najdeme čas, kolem kterého se v této částici hmoty vše pohybuje. Nejmenší není atom, ale je to čas, on je tak malý, že jej nemůžeme ani spatřit, pomocí žádného technického a vědeckého systému. 

Vše se zde točí okolo času, který v klidu stojí, čas je jediným možným pevným bodem v tomto absolutnu. Pokud máme čas, můžeme dělat zázraky, jenže čas má jenom čas, protože on se nepohybuje, v tom jeho kouzelný trik je. Já nemám na to čas, tato fráze vychází z toho, že se musíme pohybovat v pevném kruhu okolo času, který se nepohybuje. Bohužel 99% lidí na světě jsou jenom idioti, co nemají na nic čas, a nerozumí tomu, co jim říkám, je to marnost se snažit vysvětlit idiotům to, že jsou idioti.

Proč lidi nepoužívají optimálně mozek

IMG_3712

Dlouho jsem se tímto problémem zaobíral, nakonec jsem dospěl k tomu že lidi jsou psychicky nemocní, velmi dobře to lze monitorovat u silničního provozu, dneska jsem na Praze 4 spatřil muže ve věku 30 let jak jezdil po silnici kde jezdí MHD s malým autíčkem na dálkové ovládání vedle velikých osobních aut. Chápu to že moje maminka nepoužívá mozek ve věku 86 let, ale proč jej nepoužívají muži ve věku 30 let. 

Nebo se podívejme na politiku, zde je optimální používání mozku podobný problém jako u mojí maminky. Co s tím uděláme? Já bych navrhoval nahradit lidi za autonomní roboty, roboti mají místo mozků počítače, trvale napojené na centrální systém. Lidi se přemístí do veliké globální rezervace a zde budou existovat pod dohledem robotů, muži se oddělí od žen, aby se už lidi dále nerozmnožovali.