Miloš Zeman se stal prezidentem díky toužení po pomstě

P1070145

Někdo vám mnoho ublíží a tak mu to chcete oplatit, následkem je toužení po pomstě, čím více jsou lidi pyšní tím více je v nich i toužení po pomstě, pokud bychom se mohli podívat do mozků lidí, co zde rozhodují o nás bez nás tak bychom tam našli jistě toužení po pomstě, je vůbec možné nějak tyto lidi vyléčit z jejich psychické nemoci? Toužení po pomstě je obrazně jako cukrovka, nejde vyléčit, je možné jenom podávat léky, které zabrání tomu že pacient zemře.
Velikým problémem je toužení po pomstě u kariéristů, co jsou bezcitní, obrazně je jejich toužení po pomstě zdrojem psychické energie, a díky tomuto nevyčerpatelnému zdroji jejich inteligence pracuje na plný výkon. Je třeba si dát pozor, aby nedošlo k explozi, kterou způsobí přetlak, takový psychopat se stává svému okolí nebezpečným, jde zde obzvláště o psychopaty, co jsou sportovně založení a tak mají snahu svoje konkurenty fyzicky napadat pomocí facek nebo kopanců. Někdy by bylo potřeba hodit na toho blázna síť a převést toho blázna do blázince, bohužel se zde setkáváme s imunitou, která tyto blázny chrání před umístěním do blázince.

V zátěži se ukáže, co každý dokáže

P1070152

Poslední dobou je zde mnoho problémů s produkty, co nejsou otestované zátěží, a tak nedošlo k oddělení dobrého od špatného, produktem je; informace, program, umění, věda, politika, ekonomika, zboží, služby, strom, zvíře, člověk, atd. V současnosti je zde třeba problém s drahým velikým mobilním telefonem, u kterého vybuchovali baterie, díky špatně nastavenému ovladači baterie v mobilu.
Největší současné lidské problémy, jsou způsobené chybami, které dělají lidi, co mají zde vysoké funkce, ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy už mnoho století. Kontrola je prioritní pro zajištění funkčnosti civilizace, nestačí jenom kontrolovat neustále pracující lidi, je třeba začít veřejně optimálně pravidelně kontrolovat i lidi, co zde mají moc a bohatství.
Je třeba zrušit v EU svaté elitářství, a uzavřenost před optimálními personálními změnami, nebojme se vypustit tučným kaprům v EU rybník, jenom tak ukončíme v EU blbou náladu, a láska a pravda, konečně zvítězí nad nenávistí a lží.

Ano, nahrazujeme vše ubohým levnými náhražkami

P1070172

Člověk prochází evolučním vývojem, označíme vývoj člověka jako úspěšný? Naše evoluční situace nevypadá jako úspěšný vývoj druhu, ale spíše jako cesta ke globální degeneraci. Naše vysoké svaté hodnoty, jsou ubohé pokrytecké pózy, je to divadelní role, do níž se člověk podvědomě manipuluje a ukazuje ji konkurentům jako symbol subjektivní mravní hodnoty. Je to jen pokrytecká póza, divadlo, ale zdegenerovaní psychopati si to neuvědomují a domnívají se, že je to skutečně realita.
Toto mediální divadlo nesouhlasí s ubohou realitou, kariéristický mediální hlasatel pravdy a lásky, bezcitně zničí životy cizích lidí. Přes proklamovaná slova o lásce a pravdě je velice rychle schopen projevovat lež a nenávist vůči těm, kteří mají drze jiné subjektivní názory to tento svět. Dnešní doba konfrontace bohatých národů s chudými národy je jasnou ukázkou, že chudé národy umí lépe využít realitu ve svůj prospěch. Bohatá civilizace ukazuje degeneraci u přirozeného myšlení a logických závěrů.
Mocný a bohatý zdegenerovaný psychopat, si nechce připustit ubohou ekonomickou realitu, kterou vidí a se kterou je často na ulici i konfrontován. On je natolik spjatý se svými naučenými pokryteckými mechanismy, že vůbec nedokáže pochopit a připustit, že někdo může svět vnímat jinak, než on. Zásadním problémem naší digitální civilizace je fyzická a psychická degenerace, způsobená přelidněním a životem ve městech. Náš svatý altruismus, je výrazem naprostého vzdálení od přirozené reality, a tak nahrazujeme vše ubohým levnými náhražkami. Rodina přece může být nahrazena homosexuálním vztahem, rození dětí lze nahradit adopcí, umělým početím, apod.
Degenerace dosáhla naprosté ztráty základních hodnot, které umožňují existenci lidského druhu, je to ztráta toho úplně nejzákladnějšího, které dělá lidský druh druhem a bez čeho není možná smysluplná evoluční existence. Chudé kultury se svými zvyky a rituály se zakonzervovaly v dávné primitivní minulosti, tam se pevně drží, protože v tom cítí svou oporu, bude to nějakou dobu trvat, ale nakonec je to zhltne evolučně stejně. I oni budou semleti civilizačním globálním procesem, kterým veřejně pohrdají, ale po kterém v soukromí touží a za kterým táhnou po milionech do bohatých zemí.
Chceme pomoci imigrantům z chudých zemí? Pak jim pomozme, aby si doma udělali sami civilizační pořádek, ne aby přenesli svoje problémy od nich k nám. Přestaňme kráčet cestou přelidnění a degenerace, pokud se nezastavíme, a nezměníme evoluční směr, je osud celého lidstva jistě už zpečetěn, a místo zdegenerovaných pyšných lidí, zde brzo budou jenom GVKB roboti, co budou v továrnách vyrábět GVKB roboty.

Vždy se ptej, co je za problémy

P1070196

Život je spojen se závislostí na hodnotách, pokud nemá živý systém dostupné hodnoty tak se živý systém stává nehodnotným, nadbytek vytvoří nedostatek, aby měla malá skupina parazitů nadbytek tak musí mít ostatní nedostatek, proto zde jsou mocenské systémy, které násilím potlačí odpor proti parazitující elitě, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. Otrok nechce rovnost, on chce být otrokářem, o tom to zde je, parazitování se pro psychopaty stalo návykovou drogou, a když parazita zavřeme do vězení, tak on se z toho psychicky zhroutí.
Vždy se ptej, co je za problémy, vždy zjistíš, že za problémy je parazitování mocných, na těch co jsou bezmocní, zloděj zde honí zloděje, lhář tvrdí o druhých že jsou to lháři. Každý sobec chce být úspěšný, ale úspěch je možný jenom tehdy, když konkurence bude neúspěšná, když bude každý člověk zde Bůh, tak ztratí víra v Boha logiku a smysl! Pevným bodem je zde strach z trestu a radost z úspěchu, za chyby je zde trest a za bezchybnost je zde odměna, na tomto principu funguje naše civilizace a kultura.
Války v nahotě odhalují to, že lidí je na světě jako much, a že elita to jsou pavouci, co do sítí chytají mouchy, pokud jsi trouba, tak jsi v troubě, jak nebýt zde hloupým troubou, o tom to zde je. Jde o to mít hodnotné informace, díky kterým zde budeš úspěšný, základem je zdraví těla a psychiky, nemocný člověk zde nemůže uspět, i když bude mít; čas, moc, bohatství, výhody, jistoty, popularitu, atd. protože jej zdraví lidé stejně eliminují. Máme jenom to, o co se správně staráme, a nemocný člověk se nemůže o něco správně starat.

Musíme se spokojit s tím, co zde je?

P1070200

Proč teorie v praxi většinou nefunguje? Teorie zná vše z dálky, ale v praxi musíme vše znát už z blízka, to co z dálky vypadá jako správné, to z blízka je chybné, podívejme se třeba na teorie těch, co nám zde pyšně vládnou, z blízka poznáme, že nám pyšně vládnou staří idioti!
Mnoho lidí by chtělo začít soukromě podnikat, a narazí na svaté teorie, které v praxi nefungují, mnohé teorie jsou násilím vládou prosazované a ten kdo je drze nerespektuje, je vládou potrestán. Podívejme se třeba na podporu lidí, co se optimálně nepřizpůsobili naší konzumní civilizaci, a my je podporujeme ekonomicky a sociálně, to mě tedy rozum nebere?
Nebo se podívejme na nabídky práce nebo zboží, které jsou chybné, tyto chybné nabídky nás okrádají o čas a peníze, lidově hovoříme o srážce s blbci. Nebo se podívejme statisticky na rozmnožování lidí, nehodnotní lidé se rozmnožují rychle, ale hodnotní lidé lidi se rozmnožují pomalu. Musíme se spokojit s tím co zde je, nebo se nespokojíme s tím co zde je, a budeme se snažit o to, aby se vše v nás a okolo nás změnilo k lepšímu?
Proč jsme pro ekonomické emigranty jenom tranzitní zemí, média nám dlouho tvrdí jak se zde máme ekonomicky dobře, a ekonomičtí emigranti na to mají zcela jiný názor, a směřují nejvíce do Německa a Anglie. Jaký je král takové je i jeho království, pokud je starý král idiot, tak následkem je to, že lidi z jeho království utíkají tam, kde nekraluje nějaký starý idiot.

Ano, je zde blbá nálada od roku 1948

P1070219

Ten druhý chybuje, já v ničem nechybuji. Z díla spatříme tvůrce, pro ekonomické přistěhovalce jsme tranzitní zemí, protože je zde ekonomická zaostalost, nevěřím tomu, co mě říká tisk a televize, věřím jenom statistice a burze, všimněme si toho, do čeho se u nás nejvíce od roku 1948 investuje, z velikých investic, poznáme míru ekonomické zaostalosti, porovnejme investice od roku 1948 ve Švýcarsku a u nás, ekonom a logistik ze Švýcarska, považuje naši ubohou vládu za svaté opice s korunou na hlavě.
Pýcha naší vlády peklem dýchá, a všechny naše vlády od roku 1948, byli velmi pyšné na to, co dokázali, dobře se měli ale akorát ti, co od nás utekli po roce 1948 do moderních států, kde nevládnou svaté opice s korunou na hlavě. Ano, bude líp, ale jenom těm, co utekli od nás po roce 1948 do Švýcarska nebo do Kanady! Zisky z profesionální práce našich lidí mizí obrazně do vesmírné ekonomické černé díry, podobáme se lodi, která se ekonomicky potápí a jenom málokdo se dostane do záchranného ekonomického člunu.
Prý mediálně nezaměstnanost rychle klesá, a platy rychle rostou, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, mnohdy se mě obrazně zdá, že naše svatá vláda nežije asi v naší republice, ale žije na nějakém ostrově v daňovém ráji. Základem pro správnou vládu je ekonomicky nechybovat, pokud váda udělá chybu, tak tu chybu zaplatí lidi, kterým vláda vládne, je to obrazně jako s potápějící lodí, která narazila v mlze na ledovec.
Tím ledovcem, na který naše svaté vlády narazili v roce 1948, byla víra v ekonomické pohádky a ekonomické sliby, jako děti jsme uvěřili na to, že díky ekonomickému spojenectví s východními státy se budeme mít lépe? Potom jsme se zase ekonomicky spojili se západními státy, a situace se bohužel zase opakovala, stala se z nás v roce 1948 banánová republika, a tak zisk z naší práce, mizí do ekonomické černé díry, co je v daňovém ráji! Je třeba u nás zmenšit byrokratický stát na polovinu, a mzdy zvednout na dvojnásobek, jenom tak zde skončí blbá nálada, která je zde od roku 1948.

Ano, idioti rozhodují o nás bez nás

P1070225

Z díla se pozná idiot, a dílem vlády je deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, školství, vědy, techniky, umění, morálky, spravedlnosti, rodiny, psychiky, atd. je to vystavený účet idiotské vládě, která se nedokáže poučit z chyb předcházejících idiotských vlád.
Všechny problémy s idioty ve vládě zde začali v roce 1918, kdy jsme založili naši malou idiotskou republiku, kterou jsme v roce 1993 rozdělili na dvě velmi malé republiky, za dva roky zde bude tedy výročí sta let, kdy nám vládnou idioti. Před rokem 1918 zde taky vládli idioti, ale oni měli idiotské centrum ve Vídni.
V idiotském centru (Brusel, Moskva, Praha, Vídeň) idioti vymýšlejí; normy, regulace, zákony, předpisy, výjimky, atd. společně odhlasují nějakou chybnou změnu, a násilím jí prosazují do konzumní reality, následkem je blbá nálada.
Idioti myslí jako idioti, o tom to zde je, pokud se vládnoucího idiota na něco optáte, tak on vám stručně a jasně neodpoví, jeho odpovědi jsou dlouhé a nejasné, mocný idiot se snaží z druhých učinit bezmocné idioty. Optejme se mocného idiota na to, proč u nás nejsou stejné mzdy, jaké jsou ve Švýcarsku?
Nevěřte tomu, že ve Švýcarsku pracuje zaměstnanec lépe a kvalitněji, pracuje stejně jako náš zaměstnanec, rozdíl je v tom, že ve Švýcarsku lidem nevládnou idioti jako u nás. Ve Švýcarsku nejsou žádné problémy s nepřizpůsobivými občany, co se nastěhují do činžovních domů, a ty najednou ztratí svojí hodnotu.
Proč se nepoučíme od Švýcarska, a jako idioti už 98 let, děláme pořád stejné idiotské chyby? Příčinou je u nás veliká konzumace; piva, slivovice, cigaret, kafe, prášků na hlavu, atd. jsme národem idiotů, což dosvědčuje stará kniha: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Logicky ostatní státy by následovali USA

P1070236

Vše se zrychluje, mnoho kariéristů by chtělo dělat v USA prezidenta a nechce se jim čekat mnoho let, řešení je jednoduché, každou sekundu bude mít USA jednoho prezidenta, podáte si žádost, na internetu vyplníte dotazník, zaplatíte elektronicky administrativní poplatek tisíc dolarů a elektronickou poštou vám přijde brzo jistě certifikace na prezidenta, který byl prezidentem USA jednu sekundu. Takto bude mít USA za rok 31 536 000 prezidentů, takže za deset let, by se dostalo na každého občana včetně malých dětí. Každou minutu by se udělala v ateliéru skupinová fotka, na které by bylo 60 prezidentů USA.
Logicky ostatní státy by následovali USA a tak bychom už nezáviděli někomu, že byl prezidentem, mnozí skeptici mohou namítnout, že za jednu sekundu nikdo nemůže nic pro USA vykonat. To je pravda ale na druhou stranu nemůže ani nic zkazit, vše je dneska v pohybu, a tak jako skončilo období, že se někdo narodil jako princ, a potom byl králem, tak skončí i období, kdy byl někdo mnoho let prezidentem, a my jsme potom byli donucení po starých prezidentech házet vajíčka, a omylem jsme trefili Německého prezidenta, proti kterému jsme nic neměli.

Ano, žádné normální politiky zde nevidím

P1070257

Jenom blázen zde spojí svůj život s politikou, normální je se o politiku nezajímat, politika je divadlo, ve kterém jsou na jevišti blázni a v hledišti jsou taky blázni, není přeci politik ten, co by se zavděčil všem. Když na naše teritorium násilím přijde cizí pekelná armáda, a zavede zde novou pekelnou politiku, tak politici svléknou starou hadí kůži, a obléknou si novou hadí kůži, ano politici jsou jedovatí hadi v oblecích. Prioritou je pro politiky parazitování, na pracujících čertech, díky výhodám a jistotám, které jim pekelná politika poskytuje, ano politici jsou čerti, co nosí andělské masky, a slouží starému Satanu. Dílem politiků je konzumní peklo, ve kterém musí pracující čert otrocky sloužit politickým čertům, co zde mají výhody a jistoty. 

Můžete jít jako čerti k volbám si zvolit čerty co vás budou politicky zastupovat, od nových politických čertů, ale nelze očekávat nic jiného, než nové politické čertoviny! Jakmile se opice naučila mluvení, tak se stal z opice čert, který myslí na čertoviny, čím lépe čert umí mluvit, tím lépe se on má v konzumním pekle. Veliké konflikty a války v nahotě odhalují to, že jsme pyšní a lakomí čerti, co myslí nejvíce na čertoviny, každý čert by zde chtěl být čertem první kategorie, aby se mu zde dobře žilo díky výhodám a jistotám, Boha a náboženství stvořili čerti, aby mohli snadno s hloupými čerty v konzumním pekle manipulovat, všechna náboženství to jsou pohádky pro dospělé čerty, pravda je v přírodě, podívejte se do přírody na přírodní zákonitosti, a dojde vám to, že politici nejsou normální.

USA má na tento problém jednoduché řešení

P1070283

Společnost je založená na dodržování norem, pokud někdo odmítne normy dodržovat, tak je za to potrestán, v případě že je společnost vystavená nebezpečí, tak si nemůže dovolit neposlušnost, a tak je zde vojenská disciplína, a tvrdé tresty za porušení disciplíny.
Takto vznikají centrální diktatury, centrální diktatury procházejí evolucí stejně, jako evolucí prochází; člověk, rodina, zákony, morálka, podnikání, obchod, věda, technika, umění, zdravotnictví, školství, doprava, atd.
Někde jsou lidi s centrální diktaturou spokojení, a jinde nejsou spokojení, to je normální, problém nastává v okamžiku, kdy je zde ekonomická emigrace, ze špatných centrálních diktatur, do správných centrálních diktatur.
Zaostalé centrální diktatury jsou špatné, jak eliminovat zaostalost o špatné centrální diktatury, to je v současnosti prioritní záležitost, které se musíme optimálně věnovat.
USA má na tento problém jednoduché řešení, nahnat pomocí armády místní zaostalé obyvatelovo do rezervace, a osídlit dobyté území obyvatelstvem ze správné centrální diktatury, takto se může vyřešit problém s místy kdy je u moci stará svatá ideologie, která dělá z lidí hlupáky a chudáky.
Berme to obrazně jako uklízení, kdy to co je nehodnotné přemístíme do izolace, abychom už s tím neměli problémy. Často lze zaslechnout, že přemístění zaostalých lidí do rezervací, je nelidské řešení, a že bychom měli najít jiné humánnější řešení, aby láska a pravda zvítězila nad nenávistí a lží. Ti co hlásají lásku a pravdu, jsou ale pokrytci, protože využívají výhod a jistot, které jim poskytuje centrální diktatura.