Mnichovská dohoda z nás udělala ubožáky

P1070330

Tento svět je o lži a krádeži, zlo nekonají jenom jedinci, zlo konají i národy, a tak veliké národy jsou zlé k malým národům, zamýšlel jsme se nad tím od kdy je zde blbá nálada a dospěl jsem nakonec k tomu, že vše začalo Mnichovskou dohodou, kdy se cizí státy dohodly o tom, že nás okradou o naše území. Je třeba požadovat odškodnění za škody které nám tyto státy svým sobectvím způsobili, požadujeme zde eliminování blbé nálady tím, že se zde budeme mít stejně dobře, jako se mají lidi ve Švýcarsku. 

Pokud tyto státy odmítnou zaplatit za svoje chyby tak to vyřešíme pomocí násilí a učiníme z těchto států svoje kolonie, mnozí si myslí, že jsme slabí a že si něco takového nemůžeme dovodit. Nejsme slabí za námi stojí veliká Čína, která má velikou moc a může tyto státy donutit k tomu, aby zaplatili za to, co nám zde sobecky způsobili. 

Musí skončit období, ve kterém se netrestali státy za svoje chyby, není rozdíl mezi subjektem a objektem, vše zde jsou příčiny a následky, kdo lže a krade, ten musí být za to potrestán bez ohledu na to kolik času uplynulo od spáchání zločinu a jak mocný a bohatý je ten, kdo zločin realizoval. Je třeba skončit s dobrotou ke zločincům, oko za oko a zub za zub, rodiče mého otce zahynuli v koncentráku v plynové komoře, protože to byli židé, kam tento svět spěje! 

Extremismus je třeba eliminovat tím, že potrestáme ekonomicky i veliké národy, je snadné trestat jedince co je extrémistou, a je těžké trestat veliké národy. My jsme Češi. Sklopte vaše pyšné hlavy a vzdejte se nám. Přidáme vaši biologickou a technologickou osobitost k naší vlastní. Vaše konzumní západní kultura se nám přizpůsobí a bude nám otrocky po věčné časy sloužit, jakýkoli odpor je marný, za námi stojí veliká Čína.

Je třeba zrušit všechny vysoké státní funkce

P1070336

Každá vysoká státní funkce je zde k ničemu a o ničem společnost bude fungovat lépe bez; prezidenta, předsedy vlády, ministrů, poslanců, senátorů, starostů, předsedů, atd. lidi se mohou společně dohodnout pomocí hlasování o tom, co chtějí, nepotřebují k ničemu lidi ve vysokých funkcích. Dosud se škrtali náklady dole, a je třeba začít škrtat náklady nahoře. Je zde přeci demokracie a tak zde nepotřebujeme už lidi ve vysokých funkcích. 

Je třeba skončit období centralizace, kde v centru byl nějaký pyšný starý lenoch, který si myslel o podřízených, že to jsou jeho sluhové a otroci. Stát není podnik, podnik potřebuje ředitele, ale stát nepotřebuje prezidenta a ministry, stát potřebuje především specialisty, co zajistí, aby se stát netuneloval a aby zde už nebyl obrovský státní dluh. Z díla je spatřen tvůrce, a jaké je dílo lidí, co zde byli ve vysokých státních funkcích od roku 1948? 

Nepotřebujeme zlé vlky, co si zde hrají na hodné ovce, potřebujeme očistit náš stát od lhářů a zlodějů, díky kterým je zde od roku 1948 blbá nálada! Odejděte dobrovolně z vysokých funkcí, nebo budeme nuceni k tomu vás přemístit do Bohnické psychiatrické nemocnice, a zde vás budeme léčit z vaší pyšnosti a lakomosti.

Už bylo dost problémů s muži, co mají tmavou pleť a horkou krev

P1070346

Vědecky je už jistě doloženo, že Romové přišli do Evropy z jižní Indie, nejde už určit přesné datum příchodu, odhaduje se, že to bylo nejspíše okolo roku 1000, příčinou zde byla ekonomická imigrace, protože Indie byla kastovně dlouhodobě uzavřená, a ten kdo se narodil v nejnižší kastě, neměl žádnou šanci na to se mít ekonomicky lépe.

 

Proč se za tak dlouhou dobu Romové nedokázali přizpůsobit Evropské kultuře? Příčinou zde byl sex, kdy Romové odmítali mít sex s lidmi v Evropě, sexuální uzavřenost Romské kultury měla za následek problémy se začleněním do Evropské kultury. Pokud tedy chceme v Evropě vyřešit Romský problém, tak musíme eliminovat z Evropy Romské muže zpět do Indie, a ponechat zde v Evropě jenom mladé krásné Romské ženy, které budou takto muset mít sex s Evropany.

 

Veliká inteligence lidí v Evropě je díky tomu že je zde sexuální otevřenost, a tak dochází k tomu, že se genetika v Evropě udržuje na vysoké úrovni. Stejně to můžeme v Evropě udělat i s ostatními lidmi co mají tmavou pleť, muži s tmavou pletí budou muset opustit Evropu a jít do Afriky nebo do Asie.

 

Už bylo dost problémů s muži, co mají tmavou pleť a horkou krev, a chtějí zde pomocí násilí dosahovat svých cílů, v dnešní době není problémem přeprava velikého množství lidí pomocí moderních letadel na veliké vzdálenosti, máme k dispozici veliká turistická letadla, která mohou rychle a levně eliminovat z Evropy problémové muže, s tmavou pletí.

Ano, nutí nás k poslušnosti k parazitům

P1070225

Aby parazit úspěšně provedl svůj trik, díky kterému se má dobře, musí odvést pozornost u hostitele. To dělá vytvořením dokonalé psychické iluze, která hostitele odvede od pravé reality. Žijeme ve světě, kde už není láska a pravda. Všechny povinnosti a starosti, kterými se zabýváme, z nás dělají někoho, kým ve skutečnosti nejsme. 

Není to však náhoda. Jsme součástí centrálního systému, kde jsou jenom paraziti a hostitelé, a jsme vychováváni parazity k tomu, že některé aspekty společnosti jsou nezpochybnitelné a že určité způsoby chování jsou vyžadovány. Tento svět řídí parazité, kteří se snaží shodit naše sebevědomí a důvěru v budoucnost. Dělají si z vás každý den srandu. Shlížejí na vás z vysokých budov a vy se proti nim cítíte malí. Skrze reklamy vám říkají, že nejste dost sexy, anebo že se málo bavíte. 

Mají přístup k nejvyspělejší technologii na světě, ale před vámi ji tají. Zadávají reklamy a dělají si z vás své hračky. Politika a reklama je pouze vrchol ledovce. Když se podíváme na život zblízka, zjistíme, že celá jeho organizace je směsicí iluzí a automatického respektu k institucím a idejím, které nejsou takové, jaké si myslíme. Někteří náš způsob života nazývají „Matrix“, tedy systém totální kontroly, který naprogramuje jedince, aby se chovali ve shodě s běžnou verzí konzumní reality. 

Pro mnoho z nás je dodržování práva morální povinností, i když dennodenně můžeme vidět, že korupce a skandály nejsou postihnutelné pro ty, kteří mají odvahu je provádět. Policejní brutalita, státní dohled, vraždy a likvidace celých národů a kultur také zákonné nejsou. Historie nás znovu a znovu učí, že právo je jen nástrojem útlaku, kontroly, okrádání a tzv. „autority“. A jestliže právo samo není v souladu s právem, pak žádné právo neexistuje. Neexistuje žádný pořádek ani spravedlnost. 

Obdivujeme každého, kdo má luxusní oblečení nebo rozsáhlé nemovitosti. Iluze prosperity je kritický pro naši ekonomiku, jelikož je založena na konzumaci, podvodu, úvěru a dluhu. Bankovní systém sám o sobě je zdrojem neomezeného bohatství pro malou hrstku parazitujících elitních jedinců. Pravé bohatství spočívá ve zdraví, lásce a vztazích. Čím více lidé k sebeidentifikaci využívají peníze a materiální statky, tím více se skutečnému štěstí vzdalují. I když máme pocit, že si můžeme vybrat, máme na výběr pouze z dostupných možností. 

Jsme neustále omezováni zkorumpovaným legálním systémem, daněmi, kulturními a vynucenými normami. Iluze volby je mocným nástrojem, jak lidi naučit přijmout jejich úlohu v řetězci, zatímco si myslí, jak jsou svobodní. Pravda se stala citlivým subjektem naší kultury. Jsme naprogramováni tak, že věříme tomu, co se říká veřejně mediálně. Pravda je to, co prezentují média, celebrity anebo vláda. Říkají, že čas jsou peníze, ale to je lež. Čas je váš život. Pokud se podíváme dál než za to, že žijeme podle našich hodin a kalendáře, zjistíme, že duše je součástí věčnosti. 

Žijeme v klamu, že současnost nemá žádný význam, že minulost nelze nikdy změnit nebo zapomenout a že budoucnost je to, na čem záleží. Tím pádem nám uniká, co se děje právě teď. Nejšťastnější jsme, když uděláme něco spontánně, protože jedině pak máme možnost objevit sami sebe. Čas není nezbytnou součástí člověka, ale jeho výtvorem. A pokud čas jsou opravdu peníze, pak by mohl být měřen v dolarech. Co když ale dolar ztratí hodnotu? Bude pak i náš život bezcenný? Určitě ne, protože hodnota života je nevyčíslitelná. 

Jsme naučení věřit, že jsme v neustálém boji s každým okolo. S našimi sousedy anebo i matkou přírodou. Tato teorie popírá, že jsme naopak s každým propojeni. Bez čistého vzduchu, čisté vody, zdravé půdy a celosvětového uvědomění si komunity nemůžeme přežít. Iluze oddělenosti sice lechtá naše ego a dává nám možnost kontroly, ale ve skutečnosti slouží k zotročení a izolaci. Vše slouží k posílení mechanismu konzumního Matrixu. Ubírají moc nad námi samotnými a nutí nás k poslušnosti k parazitům. Je načase si ale uvědomit, že nám nemůžou předhazovat něco, čím ve skutečnosti nechceme zde být.

Optimální politická strana

P1070236

Neustále vznikají nové politické strany a staré politické strany zanikají, každá politická strana se podobá mýdlové bublině která je zde dočasně, už bylo dost dočasných politických stran co slibovali lidem zázraky ale nic ze svých slibů nesplnili a šlo jim jenom o to získat zde výhody a jistoty na úkor svých voličů. Co je to vlastně politika? 

Politika je boj o výhody a jistoty pro elitu, aby se zde v naší republice mělo dobře horních deset tisíc milionářů, tak se zde musí mít zle deset miliónů lidí, nadbytek vytváří nedostatek, nezáleží na tom, jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, to je jenom mediální divadlo, politikům záleží na tom se dostat mezi horních deset tisíc milionářů. 

Proto jsem se rozhodl založit globální Optimální politickou stranu, ve které nebudou už žádní sobečtí politici, a místo politiků zde budou naprogramované globální počítače, co to všem očipovaným lidem spočítají od narození do smrti, a ten kdo bude zde ekonomickým příživníkem, ten skončí v pracovním globálním táboře, kde se naučí tomu, jak nebýt zde ekonomickým příživníkem.

Ano, smrt je jistá

P1070237

Všichni hledají životní jistoty, a neuvědomují si, že jsou smrtelní, dneska jsi zde prezidentem nebo ředitelem, a zítra bude z tebe jenom trochu popela. Vše co je živé, to je i smrtelné, a tak je to zde dočasně, žij tak jako by byl tento den tvým posledním dnem, vždyť stačí tak málo a tvůj život zde skončí. Pracujete pomalu a chybujte, máte padáka, je to tak snadné zacházet se zaměstnanci jako s dobytkem, proč stejně ale nezacházíme s Romy? Rome, jsi příživník, tak z tebe uděláme ekonomického otroka, a budeš na stavbách pracovat za minimální mzdu, a brzo vyčerpáním zemřeš. Co je vlastně tento konzumní svět?

Tento konzumní svět, je obrazně jako testovací verze Windows, neustále něco nefunguje, a tak se to restartuje a neustále zde jsou záplaty a aktualizace. RVHP to byl Windows Vista, který se nepovedl, jak může tak veliká firma dát do prodeje nepovedený programový zmetek, to mě tedy rozum nebere? Prý programátoři jsou jenom lidi, co dělají chyby. Vše je o monopolu, jak někdo má monopol tak je na problémy zaděláno, podívejme se na politiky, co rozhodují o nás bez nás, následkem je zde deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, školství, rodiny, vědy, umění, psychiky, atd. politici jsou jenom lidi, co dělají chyby. Je třeba ukončit období, kdy lidi vládnuli chybně lidem, máme počítače a tak nám budou vládnout počítače a počítače, to Romům a podobným příživníkům, rychle spočítají.

Co když je to správně, že jsi v očistci?

P1070243

Jak utéci z konzumního očistce? Konzumní očistec je postaven na lži a krádeži, dobrota k cizím ubožákům je zde velikým hříchem, za který je zde tvrdý trest. Konzumnímu peklu vládnou dokonalí lháři a dokonalí zloději, kteří jsou v centru konzumního pekla a zde pomocí; daní, cla, poplatků, regulací, dotací, korupce, klientelismu, výjimek, imunity, atd. vše ovládají. Lidově se zde hovoří už dlouho u nás o tom, že zde v tomto konzumním očistci vládne horních deset tisíc mocných a bohatých čertů, co zde mají díky centralizaci výhody a jistoty. Tyto elitní svaté čerty poznáte snadno z jejich utrácení peněz na drahé domy a drahá auta. 

Po smrti těla zde není peklo nebo ráj, to jsou jenom pohádky pro děti, aby pekelně chytré děti v pekelném očistci, nezlobili dospělé čerty, svými dětskými čertovinami. Jak utéci z konzumního očistce? Mnoho čertů si naivně myslí, že se stačí přestěhovat do jiné konzumní pekelné společnosti a tím uniknou z konzumního pekelného očistce, to je jako se přestěhovat z jednoho vězení do jiného vězení. Použijme vylučovací metodu, sebevraždu a přestěhování jsme už vyloučili, co nám ještě tedy zbývá za možnost? Jedinou možností je se dostat mezi horních deset tisíc čertů, co jsou v centru konzumního pekla, v centru pekla je zaslíbený konzumní ráj pro horních deset tisíc čertů. 

Ano budete muset na sobě pracovat, tak jako na sobě pracují sportovci, aby se dostali do první ligy, nestačí jenom změnit povrch těla a vypadat z dálky jako svatý čert, musíte změnit i svojí čertovskou duši! Jde o to změnit svoje priority, základní prioritou pro čerty co jsou zde v první pekelné lize je sebenenávist, budete proto konzumovat doma pivo, kouřit doma cigarety, jíst mimo domov jednoduché nekvalitní jídlo v autě, které jste si koupili na dálnici, nebo v obchodním centru, k tomuto jídlu pijete nekvalitní sladké nápoje.

Díváte se do barevných monitorů na nekvalitní psychickou potravu, díky které se ve vaší hlavě hromadí toužení, které je vám pekelným soužením, dostáváte se do psychického pekelného začarovaného kruhu, a vaší jednou prioritou je dostat se mezi elitu v konzumním pekle. Nejvíce myslíte na to jak mít pekelné štěstí, poznali jste, že bez štěstí nemáte šanci se dostat mezi horních deset tisíc svatých čertů, protože vstup do ekonomického ráje je zabezpečen pekelně dobře a profesionální kontrola okamžitě odhalí jakýkoli drzý pokus, o nepovolený vstup do konzumního ráje.

Nevolte politiky, kterým je více než 45 let

P1070251

Je Miloš Zeman, chybující starý člověk? Ano, potřebujeme prezidenta, který bude mladý a nebude chybovat, moderní věda a technika dokáže vyhodnotit bez problémů pomocí statistiky vhodného kandidáta, který zajistí to, že se rychle dostaneme na ekonomickou úroveň Švýcarska, podrazů a výmluv jsme už slyšeli od politiků a jejich sluhů dostatek. Z díla je spatřen tvůrce, když na to nemáš tak to nedělej! 

Rozděluji druhé podle školního známkování, Miloš Zeman dostal ode mě 5 a je třeba najít prezidenta, kterému dám 1. Mám takový jednoduchý test, a to jízdu na kole na vzdálenost 200 Km, závodní jízda bude na stadionu na betonovém povrchu, a diváci budou pozorovat jezdce co jednou na zapůjčených závodních kolech. 

Zúčastnit se bude moci každý kdo má vysokou školu, věk od 35 let do 45 let, má naše občanství, má čistý trestní rejstřík, 100 nejlepších cyklistů, si zahraje profesionální šachový turnaj, a vítěz se stane na 1 rok prezidentem, zde by Miloš Zeman neměl šanci být zvolen, už jenom díky jeho věku (narozen 1944)! 

Stát nemůže být štědrým zaopatřovacím ústavem pro psychicky a tělesně nemocné staré politiky. Nevolte politiky, kterým je více než 45 let, protože tito ubozí politici, by vedli stát jenom do ekonomické záhuby. Přijmeme politiky do mladého politického kolektivu, staří politici mohou od nás odejít do ciziny a zde ukázat svoje profesionální kvality.

GVKB mlýn na staré politiky

P1070252

Jelikož je v naší republice nadbytek starých politiků tak je potřeba v Praze 10 postavit mlýn na staré politiky, každý politik, kterému je více než 50 let, ten se bude muset dostavit do tohoto politického mlýna, a zde se z deseti starých politiků, vyrobí jeden mladý politik. Vše zde bude probíhat pomocí dotazníků, co budou na internetu, a po vyplnění dotazníků, se data optimalizují a tyto data dostane k dispozici perspektivní politik který je věku od 20 do 40 let, těla starých politiků se po digitalizaci eliminují v krematoriu.

Takto stát ušetří na platech starých zbytečných politiků a každému dojde, že musí z politiky vypadnout nejpozději v 49 letech jinak skončí v GVKB mlýnu na staré politiky. Staří politici se zajisté dobře uplatní v soukromém podnikání, a naše ekonomika potřebuje kvalitní podnikatele s velikými zkušenostmi. Je třeba vše recyklovat a optimalizovat, nová doba si žádá od nás veliké změny, není důležitý názor starých politiků, důležitý je růst kupní síly pracujících a to nám zajistí jenom GVKB mlýn na staré politiky. Podívejme se statistiky na sportovní desetiboj, je zde úspěšný někdo, komu je více než 50 let?

Ano, nepotřebujeme tanky a bomby, potřebujeme nemocnice a školy

P1070256

Na světě je mnoho lidí co trpí; psychicky, fyzicky, ekonomicky, ideologicky, atd. média hovoří jenom o lidech, co se mají velmi dobře, protože mají nadbytek; výhod, jistot, popularity, moci, bohatství, atd. dále zde trpí i mnoho zvířat a mnoho rostlin. Všude je jenom samé utrpení za které mohou lidi co se mají zde velmi dobře, nadbytek vytváří nedostatek. Jsou zde sice organizace, co se snaží pomáhat trpícím, ale jejich pomoc nejde do hloubky problému a nedokáže problém eliminovat tak aby ze světa zmizelo veškeré utrpení.

 

Nejde o nový problém zlé zacházení s lidmi je zde už mnoho tisíciletí, mnohdy se vraždili i malé děti když docházelo k vyhlazení nějakého města nebo národa. Prioritou se musí stát morálka a láska, společnost bez morálky a lásky jde jistě do záhuby, kdy ve jménu vítězství se začne veliká válka, ve které zemře veliké množství lidí, je třeba začít globálně s likvidací všech zbraní, nepotřebujeme tanky a bomby, potřebujeme nemocnice a školy.