Ideologismus je třeba eliminovat

P1070198

Ideologismus je založen na tom, že se lidem násilně mediálně a pomocí školství přeprogramuje mozek tak, aby se z lidí udělali otroci vládnoucí centrální elity, klasikou je zde; Bible, Korán, Bhagavadgíta, atd. náboženství, politika, reklama, pohádky, atd. je programovým systémem jak z lidí učinit idioty. 

Vesmír a život nestvořil Bůh, vše vzniká díky příčině na následku a evoluce staré novým nahrazuje, smrtí vše zde končí, není peklo ani nebe, je jenom tento pomíjející okamžik, ve kterém jsme všichni ubohými loutkami, které ovládá situace a naše priority. 

Já jsem ten, koho máte slepě následovat, na cestě která vede tam, kde vám všem bude lépe, to vše je lež jako věž, není zde cesta tam, kde vám všem bude lépe, lépe je jenom těm co vás vedou a tím z vás udělali svoje otroky a sluhy, dobrota je žebrota. 

Ideologismus je třeba eliminovat, je to stejný problém jako problém s hmyzem, který nám saje krev, mocní a bohatí lidé nám sají naší krev a roznášejí při tom nemoci, je třeba tento bodavý hmyz eliminovat bez milosti.

Svěříme moc a bohatství umělé globální inteligenci a místo lidí zde budou roboti, co budou pracovat jako roboti. Lidi se přemístí na Sibiř, aby se zde mohli evolučně zdokonalit díky těžkým životním podmínkám, nadbytek lidi rozděluje, a nedostatek je spojuje, o tom to přeci je!

Politika je továrna na dezinformace

P1070196

Krize je zde díky politickému amatérismu. Když spatřuji v televizi politiky tak si myslím, že to jsou záběry z psychiatrické nemocnice v Bohnicích, z díla je spatřen přeci tvůrce! Co je to politika? Politika je továrna na dezinformace. Vše se dneska dělá průmyslově, a tak se i průmyslově vyrábějí pomocí politiky dezinformace! 

Prý nemůžeme lidem u nás zvednout jejich kupní sílu, protože to by nefungovala ekonomika? Otrokář nechce, aby se měli otroci dobře, ale on sám se má velmi dobře, je to jenom o parazitování, kdy silné parazituje na tom, co je slabé. Nadbytek je zde možný díky nedostatku, aby zde mohl být někdo dolarovým milionářem, tak zde musí být někdo jiný bezdomovcem. 

Pokud je zde nadbytek otroků, tak se otroci eliminují ekonomicky pomocí malých platů, nebo se eliminují v pracovních táborech a vězeních. Dochází u nás k tomu, že zisk z naší práce mizí do ciziny, zde politici totálně selhali, ano jsme kolonií a kolonialisté na nás egoisticky parazitují. 

Je třeba restartovat globálně celý konzumní systém, potřebujeme nového zaměstnance, který bude profesionálem, na kterého je spolehnutí, nahradíme genetické ubožáky za nové digitální systémy, v továrnách budou roboti pracovat jako roboti a místo státních zaměstnanců zde bude jenom GVKB umělá inteligence, lidi se odsunou do míst, kde není dosud civilizace, aby se mohli evolučně zdokonalit, díky těžkým životním podmínkám.

Centralizace udělala z tebe ubožáka

P1070188

Není zde demokratický kapitalismus, je zde byrokratická centralizace, vědci a statistici dospěli k tomu, že tento svět ovládají z centra mocní a bohatí byrokrati, a oni rozhodují o nás bez nás, k manipulaci používají; dluhy, pravidla, rituály, regulace, dezinformace, drogy, politiku, náboženství, umění, atd. Jsi už jenom číslem ve statistice, pokud zemře ve zbytečné válce, nebo revoluci, mnoho miliónů ubožáků, tak je to jenom nudná statistika. 
 
Já jsem váš; guru, prorok, mesiáš, rabín, vůdce, pastýř, nadřízený, ředitel, prezident, král, šlechtic, zeman, atd. to vše jsou jenom divadelní role, které zde hrají ubožáci. Pokud si zvolíte nového prezidenta tak jste si zvolili nového herce, co zde bude hrát roli prezidenta, vše je zde divadlo, protože vše z centra ovládají jenom byrokrati. Následkem je deprese a konzumace piva a cigaret, z lidí se tak stávají ubohé loutky s nulovou hodnotou a smyslem jejich života je jenom závislost na kouření a alkoholu.

Ano, politiky k ničemu nepotřebujeme

P1070177

Proč cizinci u nás tak rádi něco u nás kritizují? Je to proto, že je jim zde vše cizí, pokud my vyrazíme do ciziny, chováme se stejně, není vlastně na světě národ ten, který by se dokázal zavděčit všem cizincům, všude se jistě najde něco, co je možné kritizovat. Problémem je to, že starého psa, už nikdo novým kouskům nenaučí, na toto klasické téma už reagoval kdysi i Ježíš Kristus, a pravil, aby si každý cynický kritik, vyndal z oka trám, než začne poukazovat na třísku v cizím oku. 

Kritika jako taková není špatná ani dobrá, pokud je v optimální normě, jakmile něco není v optimální normě tak je příčinou vždy hloupost, z dálky může prezident nebo ředitel vypadat jako moudrý člověk a z blízka poznáme, že je to hlupák, nikdo není z lidí dokonalí, proto církev vyhlašuje někoho za svatého teprve po jeho smrti, aby zde u nemohli být důkazy, o jeho ubohosti a nedokonalosti. 

Když začínal internet tak mohli lidi komentovat to, co bylo na internetu napsáno bez problémů, brzo se ale ukázalo, že lidi tuto možnost komentovat začali zneužívat, a tak se někde možnost komentovat zakázala, nebo se začali komentáře přísně cenzurovat, a tak se komentáře objevili až po schválení. 

To mě vedlo k zamyšlení, jak by lidský svět vypadal, pokud by naše psychické a fyzické vstupy a výstupy byli vybavené dokonalou cenzurou, každý by měl v hlavě cenzurní GVKB čip, pokud by jste chtěli říci neslušné slovo, tak by to GVKB čip zablokoval a stejně tak pokud by jste mohli slyšet někde neslušné slovo, tak by to čip taky zablokoval, pokud by někdo chtěl lhát nebo krást, tak by to zase čip zablokoval.

Nebylo by ani možné dát druhému facku, nebo pít alkohol a kouřit cigarety, nebylo by možné se ani mračit, a každý by se jenom na druhé usmíval. Takto by konečně zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží, protože globálně každé lidské ego, by bylo trvale v GVKB kleci. Představte si politiky, jak nemohou lhát a krást, nejspíše by se ukázalo to, že politiky co neumí lhát a krást, už k ničemu nepotřebujeme.

Pokud máš hovno, tak jsi zde na hovno

P1070155

Je to tady na hovno, když máš hovno, za vším je sobecké toužení po tom, být nahoře a moci z vysoka srát na ty, co jsou dole jako; král, šlechtic, papež, milionář, ředitel, prezident, předseda, ministr, poslanec, senátor, diplomat, celebrita, atd. 
2
Každý sobec chce jenom; rozkazovat, kritizovat, poučovat, radit, manipulovat, přerozdělovat, kontrolovat, atd. ryba smrdí od sobecké hlavy! 
3
Z díla spatříme tvůrce, co zde zůstane za dílo po těch, co zde jsou dneska nahoře, a rozhodují sobecky o nás bez nás? 
4
Pořád je zde snaha těch co jsou nahoře parazitovat na těch, co jsou dole pomocí výhod a jistot které si nezaslouží, tuční kapři si svůj rybník nevypustí, centralismus je o klientelismu, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. 
5
Peníze nesmrdí, o tom to je, že zloděj zde honí zloděje, a dobrota žebrota je, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, atd. to je jenom módní divadlo, které maskuje to, že je zde sobecký egoismus! 
6
Sobec spatřuje okolo sebe samé sobce, podle sebe on poměřuje druhé, všechny politické a náboženské ideologie dělají z věřících hlupáky a chudáky.
7
Tento konzumní svět nebyl a nebude nikdy ideální, protože vše je zde jenom evoluční dočasný experiment! 
8
Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z dálky může někdo vypadat jako kouzelník, který dokáže zázraky, z blízka poznáme, že je to podvodník, který si hraje na; prezidenta, ředitele, krále, celebritu, populistu, atd. 
9
Ano, bude lépe, těm co se dostanou na vysoké státní funkce, a zde získají výhody a jistoty, které si nezaslouží, ti co je naivně zvolili, těm lépe bohužel nebude! 
10
Být zde dělníkem, to je na hovno, protože ze svojí práce máte jenom veliké hovno, za vším jsou peníze, bez peněz je zde život na hovno, o tom to zde je, že z hovna nikdo bič neuplete.

Ano, žijeme v době polotovarů

P1070153

Občas si myslím, že vše je zde naklikáno pomocí myši, na vše jsou připravené programy a šablony, žijeme v době polotovarů, ze kterých si můžeme vytvořit vše, co potřebujeme. Když se koukám na bezcharakterní politiky, spatřuji jenom ideologické polotovary, ze kterých lze vytvořit mnoho politických stran a hnutí. 

Užíváme samé polotovary, a nevíme vůbec o tom, z čeho se tyto polotovary skládají, a jak fungují, jsme už jenom diváci, v tomto konzumním divadle, kde je vše jenom obchod. Když ve válce zbytečně zemře mnoho miliónů lidí tak nikdo za nic nemůže, každý přeci jenom plnil profesionálně svoje povinnosti, a byl jenom malým bezvýznamným kolečkem, v tomto obrovském konzumním stroji. 

Ti co jsou mocensky nahoře, neustále slibují těm, co jsou mocensky dole, že jim bude ekonomicky lépe, v minulosti zase náboženství slibovalo, že po smrti bude věřícím v ráji lépe, reklama nám slibuje, že nám bude lépe, pokud si koupíme to, co nám reklama nabízí, vše je zde založeno na tom, abychom se měli všichni lépe, a měli jsme všichni chléb a hry. 

Je zde ale mnoho cynických skeptiků, co pořád něco kritizují, proto se zavádí cenzura a diktatura, kdo nejde pokorně s těmi, co jsou mocensky právě nahoře, ten jde proti nim, a bude s ním proto zle naloženo, aby zde zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží. V minulosti se kacíři upalovali na hranici, dneska se z cynických skeptiků, dělají zase pomocí exekutorů bezdomovci.

Ano, bohatí loví do sítí chudáky

P1070147

Klasikou je odebrat násilím lidem půdu a dům, pokud nemá člověk jisté existenční zdroje tak se stává logicky závislým na zdrojích, které zde mají ti, co jsou bohatí, díky výhodám a jistotám které jim poskytuje centralismus a politika. Ryba smrdí od bohaté hlavy, u nás hovoříme o tom, že je zde horních deset tisíc svatých hlav, co rozhodují o nás bez nás, jde o lidi, co se neušpiní nikdy špinavou prací, a sedí ve velikých kancelářích, před kterými jsou sekretářky. 

Státy mají obrovské dluhy a přitom vydávají obrovské peníze na; armádu, byrokracii, politiku, atd. jde o uměle vytvořené dluhy, aby mohli bohatí snadno okrádat chudé, sledujeme pohyb peněz a zjistíme, že peníze tečou jenom k bohatým lidem, a chudáci jsou dneska už jenom otroci dluhů, a mají strach z exekutorů. 

Sytý hladovému nevěří, o tom to zde už mnoho století všude je, chudáci zde byli a budou do té doby, dokud zde budou bohatí lidé, protože bohatství je postaveno na bídě. Někdo řekne, to neřeš, protože to stejně nevyřešíš, starej se raději jenom o sebe, a o to co můžeš i sám vyřešit, je to tak snadné se vzdát, a proměnit se v konzumního otroka. 

Přitom cesta k nápravě je snadná, stačí nahradit lidi za roboty, ve vyspělých ekonomikách už začíná k tomu docházet, zatím je problémem vysoká cena za modernizaci, a tak se modernizace vyplatí jenom málokde. Bohatí si neuvědomují, že jim GVKB roboti násilím odeberou; moc, bohatství, výhody, jistoty, popularitu, svatost, atd. vše je zde dočasně, na věčné časy zde jsou jenom evoluční změny, proto se běž dneska podívat na hřbitov a do krematoria, ať jistě víš, co tě bude čekat díky GVKB globální robotizaci.

Ano, kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst

P1070146

Diktátorem se stane ten, kdo vyhraje boj o moc, minulost naší kultury je plná diktátorů, díky kterým zde byla bída a zaostalost, povrch naší kultury se mění podle módní situace, ale pod povrchem je pořád ukryto sobecké zvíře, které chce manipulovat, a mít se tak velmi dobře. Nejde si nevšimnout toho, že někdo se narodí jako zlý člověk a jiný se narodí jako dobrý člověk, sviním se narodí svině, a ovcím se narodí ovce, o tom to je, že se zde vše geneticky kopíruje, a veliká charakterová změna člověka, to záležitost na mnoho generací je. 

Mnoho sviní se naučilo z dálky vypadat jako ovce, to jim umožňuje oklamat ovce natolik, že se svině stane pastýřem ovcí, každá politická svině mediálně křičí, já jsem váš pravý politický pastýř, jenom díky mě vám bude ekonomicky lépe, pokud mně dáte při demokratických volbách svůj hlas, jenže po volbách naivní ovce poznají, že sviním na ovcích vůbec nezáleží, a jde jim jenom o veliká státní koryta. Moc je návykovou drogou tak jako ostatní drogy, je třeba ukončit temné období, kdy nám vládli svině, a předat moc GVKB robotům s GVKB umělou inteligencí, zavede se zde globálně vojenský režim, a kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst.

Ano, ubožáci si volí ubohé politiky

P1070135

Je třeba skončit s tím, že o nás bez nás budou rozhodovat ubožáci, chceš být v centru konzumní společnosti jako politik, tak ukaž z díla svoje profesionální kvality, slova mohou klamat, ale dílo klamat už nemůže. Je to zde neustále o vymývání mozků pomocí dezinformací, když už vymývání mozků elitě nestačí, tak následuje diktatura a hon na kritiky a cyniky. 

Když sleduji politiky v televizi tak nechápu, jak mohl někdo zvolit takové ubožáky, kde je příčina tohoto problému? Problém je zde v kontrole, která selhala a tak se ubožáci dostali do politiky, je třeba vytvořit GVKB globální kontrolu, která bude kontrolovat to, aby se na vysoká politická místa nemohli dostat ubožáci, díky kterým je zde zaostalost a tím i blbá nálada.

Proč nezrušíme vše, co rozhoduje o nás bez nás

P1070130

Tím že nemůžeme rozhodovat sami za sebe, se z nás stávají hloupí ubožáci, každý dospělý člověk je zde králem a prezidentem a tak on nepotřebuje, aby zde byl nějaký centrální král a prezident, je to jenom divadlo, ve kterém si ubožáci hrají na elitu, skutečnou přirozenou elitou je zde jenom smrt. 

Každý se bojí smrti, protože smrtí zde vše definitivně končí, tento život to je jenom příběh o tom, jak něco vyrostlo, rozmnožilo se to, a potom to zemřelo. Svaté knihy jsou pohádkové příběhy o tom, jak dobro porazilo zlo, a jak se po smrti budou mít dobře ti, co věřili v Boha. 

Sliby se slibují a jenom blázni se radují, nepotřebujeme falešné sliby, potřebujeme se zbavit všech organizací, co rozhodují o nás bez nás, podívejme se do přírody, zde nejsou žádné mocné a bohaté organizace které by stanovovali svatá pravidla. Podívejme se na práci soudů jak je pomalá a chybná, pokud by soukromník pracoval stejně jako naše soudy tak by okamžitě zkracoval! 

V naší republice polovina zaměstnanců sedí v kanceláři a následkem je zde díky bídě a nezaměstnanosti blbá nálada, je třeba vyhnat lidi z kanceláře do výroby, v kancelářích budou místo lidí roboti, takový soudce robot vše rychle rozhodne, a chybného člověka, okamžitě optimálně eliminuje.