Ano, z trpaslíka obra neuděláš

P1070982

Každý člověk je evolučně ubohým trpaslíkem, který se zde snaží si hrát na obra, následkem je blbá nálada v; politice, ekonomice, morálce, filosofii, vědě, atd. mnohé lži dosáhli zde vrcholu, a na tomto vrcholu stojí mocní a bohatí trpaslíci. Peníze nesmrdí, o tom je konzumní kultura, když jde o veliké peníze, tak jde pravda a láska stranou, dobytka je zde mnoho a plných koryt je zde málo. Ano, z trpaslíka obra neuděláš, neustále zde jsou spory, kdo nebo co stvořil vesmír a život? 

Stvořitelem je čas, on na to měl dost času a tak s pomocí evoluce vše z ničeho stvořil, takže každé náboženství a každá sekta, je jenom svatá organizace, ve které jsou ve vedení samí lháři a zloději. Stejné je to i s politikou a reklamou, ten kdo chce draho prodat, ten mnoho chválí, a ten kdo kupuje, ten zase kritizuje. Podívej se na sebe do zrcadla a spatříš trpaslíka, co by se chtěl stát obrem, z trpaslíka obra neuděláš. 

Obrem je zde jenom čas, protože on má na vše čas, člověk je loutkou, kterou ovládá čas a smrt to je pro trpaslíka situace, na kterou on není psychicky připraven, protože z prachu trpaslíci vznikají, a v prach se navracejí, prachy zde má jenom ten, kdo má čas na to, dělat to co je správné. Prý si můžete demokraticky zvolit trpaslíky, co vás zde budou politicky zastupovat, a co vám mediálně slibují, že vám bude v budoucnosti díky nim ekonomicky a sociálně lépe.

Lépe už bylo, bude jenom hůře, protože díky automatizaci a optimalizaci klesá rychle globálně hodnota člověka, a tím klesá i u člověka možnost se mít lépe. Možnosti a schopnosti politických trpaslíků, jsou omezené časem a situací více než si voliči jsou schopní a ochotní uvědomit, cesta je už jenom v tom, že místo lidí zde budou roboti, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, GVKB robot prezident, bude na hradě vyznamenávat roboty, o tom to je, že vše zde jenom dočasně je.

Lékaři by měli mít více pravomocí

P1070983

Pokud je někdo kuřák a alkoholik, který nežije zdravě a nesportuje, tak jaký bude jeho zdravotní stav v důchodu? Statistiky nelze nařknout ze zaujatosti, naše tělo a naše psychika je obrazně jako stroj. 

Pokud se o stroj špatně staráme dlouhou dobu, je stroj ve špatném stavu, jestli nějaký důchodce očekává od lékaře zázračné léky tak je naivní, možnosti lékaře jsou limitované a zázraky patří do pohádek nebo do fantastického filmu. 

Často je zde problém s tím že důchodce má mnoho nemocí a vyléčení jedné nemoci jej nezachrání, mnozí důchodci by chtěli být pracovně aktivní i když jim to lékař nedoporučuje, jde hlavně o důchodce, co jsou zde v něčem na vrcholu a tak jsou populární v nějaké specializaci. 

Jako lékaři často slyšíme já jsem … vy mě nebudete radit, možná že dříve jsi byl na vrcholu, ale ta doba je už pryč, je třeba se na sebe podívat sebekriticky, pokud jsou pro tebe běžné věci složitým problémem, asi u tebe něco není v pořádku. 

Komu není od lékaře rady tomu není už pomoci, mnohdy si myslím, že lékaři by měli mít více pravomocí, aby zamezili těžce nemocným lidem v tom, že budou aktivní a svojí aktivitou způsobují sobě a druhým zbytečné problémy, přiznejte si důchodci, že nemáte na to, co jste dříve dělali.

Ano, Miloš Zeman drží hladovku

P1070854

Logicky je zde zvědavá otázka co je příčinou toho, že Miloš Zeman drží hladovku? Po konzultaci s lékařem Miloš Zeman dospěl k tomu, že jediným řešením jeho ubohého zdravotního stavu, je hladovka pod lékařským dohledem, nejhorší je u hladovky první týden, ego se jen tak nevzdá, a začne dělat vše pro to, aby byla hladovka ukončená. 

Hladovka není v léčení lidí nic nového, a můžeme najít důkazy, o používání hladovky pro léčení už v době, kdy zde nebyli na světě peníze. Hladovka ale musí být pod dozorem specialisty, to v dnešní době už není žádný problém, nejde zde o to, že by došlo k tomu, že tělo nedostane za dlouhou dobu nic k jídlu, tělo dostává pravidelně jídlo, ale toho jídla je velmi málo, a jde o dietní málo kalorické jídlo, po kterém se hubne. 

Problém hubnutí je v tom, že tělo si pamatuje svoji velikou váhu a jakmile skončí hubnutí, tak se tělo snaží obnovit svoji velikou váhu. Je to jako s čokoládou, sníte malý kousek čokolády, udělá se vám dobře, a sníte další kousek čokolády, a neštěstí je hotovo. 


Pokušitel klade pasti a snaží se zlomit pevnou lidskou vůli, kdo nebo co, je zde tím zlým pokušitelem, díky kterému se dopouštíme hříšného myšlení a konání. Tím pokušitelem je strach, stroje nemají strach, a tak zde není ani problém s pokušením, strach říká, život je krátký, neodříkej si potěšení, a dej si pivo a zapal si cigaretu.

Ano, už jistě vím, koho vybereme na hrad

P1070856

Na hrad si vybereme člověka, který má v naší republice největší inteligenci, kterou doloží testem na IQ, politika je boj v rovině inteligence, a je jenom logické, že ten kdo má u nás největší inteligenci, bude zde prezidentem naší republiky. Pokud zase bude prezidentem nějaký starý ubožák s malou inteligencí, tak se zde zase budeme mít uboze. Hlupák nemůže vést hlupáky, už zde bylo dost hlupáků, co zde dělali samé hlouposti.

Nejsme tak bohatí, abychom mohli slevit ze svých nároků na to, že na hradě bude někdo, kdo je vysoce inteligentní. To by znamenalo logicky všechny uchazeče o místo prezidenta eliminovat, a hledat nové uchazeče tam, kde jsou nejvíce inteligentní lidé. Komu není rady, tomu není pomoci, proč voličům u nás není rady? Voliči jsou hlupáci, a tak si za svého zástupce zvolí hlupáka, je to tady marnost, se snažit něco změnit tak, aby lidem bylo lépe, lidi zde potřebují u nás poznat, jaké to je, když zde bude dlouho veliká krize.

Ano, náhoda nejde naplánovat

P1070859

Náhoda je obrazně jako hod kostkou nebo hod mincí, nelze naplánovat to jak kostka nebo mince dopadne, existuje jenom odhad, je to jako s počasím, zde se taky musíme spoléhat na naše odhady, ale jistotu zde nemáme. Pověsil jsem v kuchyni metr od sebe dvě mucholapky a jedna mucholapka byla plná much a na druhé mucholapce bylo málo much, neznám to jak mouchy myslí, a tak nevím, proč se rozhodli ukončit svoji krátkou existenci většinou na populární mucholapce. 

Podobné je to s volbou prezidenta, prezident je mucholapka a voliči jsou mouchy, každý kandidát na prezidenta je mucholapkou a mezi mucholapkami je jediný rozdíl v tom, kam se pověsili. Každý je zde tím kde je jako mucholapka pověšený, někdo je pověšený na místě s nápisem mocný prezident, a jiný je pověšený na místě s nápisem bezmocný dělník, osud nás někam pověsí, a tím nám určí náš osud, a my s tím nic nemůžeme už udělat. 

Čas je tím, kdo věší zde mucholapky, on na to má dostatek času, jde zde o to být užitečný jako ta mucholapka, mucholapka je užitečná, i když nemá inteligenci a nepracuje, její užitečnost je v tom, že eliminuje to, co nás zde obtěžuje. Proč se pracně honit za mouchami, když stačí všude pověsit mucholapky, proč se honit za výhodami a jistotami, když stačí mocné elitě z lidí udělat pomocí mediálních dezinformací, hlupáky a chudáky. 

Okrádání lidí o čas a peníze, je postaveno na mucholapkách, najednou se přilepíte, a už se neodlepíte, a o tom to zde je, nastražit na druhé nějakou chytrou past (centralismus, daně, clo, dezinformace, reklama, sliby), abychom se měli dobře díky tomu, že zde jsme; milionářem, prezidentem, králem, ředitelem, celebritou, atd. výhody a jistoty elitě nesmrdí.

Vyspělejší virus eliminuje virus co je zaostalý

P1070863

Lépe zde bylo, když zde nebyl sobecký člověk, v té době zde bylo vše, tak jak to má správně být, s příchodem člověka, přišli do ekosystému problémy, a čím vyspělejší je lidská kulturní civilizace, tím více je ekosystému hůře. Jádrem problému u člověka je to, že se člověk chová, jako parazitují virus, je zde dokonce podezření, že člověk je mimozemský virus, který napadl pozemský ekosystém, a pomalu a jistě jej systematicky zabíjí. 

Vyspělejší virus eliminuje virus co je zaostalý, evoluce to je boj mezi viry, o výhody a jistoty, co je to vlastně virus poznáváme díky počítačům, virus je program, který se snaží o eliminování programů, co mu konkurují, virus je voják, který miluje jenom vítězství, nad cizími vojáky. 

Voják nepracuje pro blaho konkurenční společnosti, a stejně tak i virus nepracuje pro blaho živého systému, ve kterém je. Lidi jsou mimozemští vojáci, co napadli pomocí vědy a techniky tento ekosystém, proto lidi tolik milují konflikty a války, každý veliký diktátor je přímo ukázkovým mimozemským vojákem. Podívejme se do mozku lidí, co zde mají moc a bohatství, v těchto mozcích kralují mimozemské viry, následkem je to, že nenávist a lež zvítězila nad láskou a pravdou, ryba smrdí od hlavy, o tom to zde je! 

Války jsou o zbraních, některé zbraně měli za následek změnu strategie u války, jde o zbraně, co zabíjejí na dálku, jde o; kopí, šípy, pušky, bomby, dezinformace, dluhy, atd. moderní války se přesouvají z fyzické roviny, do psychické roviny, místo fyzického zabíjení lidí, se zabíjí u lidí jejich svoboda a rovnost, pomocí dluhů a dezinformací. Proč pevnost dobývat draho pomocí děl, když je mnohem snadnější a levnější nechat pevnost vyhladovět! 

Je zde problém s ubožáky co lžou a kradou, necháme je vyhladovět na kost, zavedeme čipový globální přídělový systém, nebude se prodávat; jídlo, zboží, služby, atd. budou zde veliké levné vyvařovny, kam nebudou mít přístup ubožáci, co lžou a kradou, zdroje hodnot se zabezpečí čipově tak, aby se k nim nemohli už dostat ubožáci, co lžou a kradou, kdo nebude pracovat pro čipovou globální společnost, ten nebude moci ani jíst. 

Ubožáci opustí civilizaci a budou existovat uboze jako zvířata, a tím už s nimi nebudou problémy, jak si to uděláme, takové to budeme mít, nejsou ubožáci, tak nejsou s ubožáky problémy. Snadný přístup ke zdrojům potravy je zdrojem všech problémů, konzumní civilizace se rychle rozvíjí jenom tam, kde je obtížný přístup ke zdrojům potravy, jde o přelidněná velkoměsta, kde nejsou pole a dobytek.

Ano, vím, proč neumíš vyhrávat?

P1070865

Neumíš vyhrávat, protože ani tvoje rodiče neuměli vyhrávat, život to jsou náročné dostihy přes překážky, a trvá mnoho generací, než se vyšlechtí kvalitní člověk, který umí vyhrávat. Tvoje schopnosti a možnosti vycházejí z dávné minulosti, vše co rychle získáváme o to i rychle přicházíme, je možné rychle vytvořit prázdnou bublinu, ale jakou hodnotu má prázdná bublina? 

Podívejme se na lidi, co právě skočili vysokou školu, nemají žádnou praxi, a tak jsou pro zaměstnavatele jenom prázdnou bublinou, která neumí vyhrávat v krutém konkurenčním boji o hodnoty. Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z díla se pozná to, jestli jsi nebo nejsi jenom prázdnou bublinou, která nedokáže vyhrávat. V praxi se musí řešit extrémní situace, na které nás teorie nepřipravila, klasickou extrémní situací je počasí, nežijeme ve skleníku, který by nás chránil, musíme se počasí neustále přizpůsobovat a to není někdy jednoduché. 

Častý je střet zájmů, ten kdo zde má výhody a jistoty, se zajímá o to, jak o výhody a jistoty nepřijít, a tak zde vznikají překážky, které jsou fyzické a psychické, dobytka je mnoho a plných koryt je málo, následkem je; kariérismus, alibismus, centralismus, egoismus, rasismus, extremismus, vandalismus, atd. život to je dočasný evoluční experiment, nemáme čas, protože jsme zde dočasně, a pokud nemáme čas, tak nemůžeme překonat svoje limity, které nám brání v tom, abychom vyhrávali. 

Vše co zde je to pomine, jenom evoluce zde zůstane, nevstoupíš dvakráte do stejné řeky, protože se vše v řece neustále mění, každý je zde mincí co má rub a líc, v každém je dobro a zlo, situace určuje, jestli budeme zlí nebo dobří, čím menší je had tím více bývá i jedovatý, stejně tak i čím více je člověk na dně, tím více on bývá i jinověrcem, kterého chceme napíchnout na kůl. Pokud je někde dlouho blbá nálada, jsou příčinou blbci, co zde mají výhody a jistoty, nadbytek vytváří nedostatek, aby zde někdo mohl pyšně plýtvat společnými penězi na hlouposti, musí zde být mnoho těch, co budou platit; daně, clo, poplatky, certifikace, rekvalifikace, atd.

Ano, ve jménu vědy a pokroku restartujeme civilizaci

P1070874

Věda zkoumá příčiny a jejich následky už velmi dlouho v mnoha specializacích, někde věda uspěje a jinde neuspěje, takový je život, tento svět je jako mince vše zde má rub a líc, většinou známe jenom jednu stranu mince a tím chybujeme. Nejvíce myslíme na to, co milujeme a potřebujeme, nejprve se snažíme poznat to co je nám blízké a když to poznáme tak začínáme poznávat i to co nám není blízké, některé vědomosti se nám uloží do podvědomí, protože je často používáme a jiné vědomosti se uloží do vědomí, když se opijeme tak upadneme do bezvědomí. 

Myslíme, protože něco nevíme, myšlení to je hledání vědomostí v nás a okolo nás, z vědomostí budujeme strategie, pomocí kterých se snažíme dosáhnout egoistických cílů. Je normální, že nové vědomosti se musí v praxi otestovat, abychom se na ně mohli spolehnout, často je zde snaha o to použít k testování to co je nám cizí, abychom nepocítili na sobě to, že naše vědomosti nebyli správné, z cizího krev neteče, o tom to zde je. Ten kdo je nahoře testuje svoje vědomosti na těch co jsou dole, mnohdy díky jeho chybám zemře zbytečně mnoho lidí, ten kdo se pokusí bránit tomu, že na něm ti co jsou nahoře testují svoje myšlenky je potrestán za neposlušnost, následkem je blbá nálada která se projevuje extremismem. 

Lidi dělají chyby, a to je jádro problému, je třeba konečně lidem vynadat z hlavy jejich egoistické mozky, a ty napojit na globální GVKB systém, který bude mít mozky pod neustálou kontrolou umělé inteligence, a vadné mozky bude GVKB systém eliminovat. Kontrola egoismu je prioritní ve jménu vědy a pokroku, nebude zde nikdo stát opodál, každému se z hlavy vyndá jeho mozek a ten se dá do pytle, takto konečně budou egoistické mozky v pytli se svými ubohými myšlenkami, na parazitování na tom co je jim cizí.

Proč jsou bezcharakterní alibisti úspěšní?

P1070876

Ekonomika je o egoismu, politika je o kariérismu, víra je o naivitě, život je o experimentech, úspěch je o vytrvalosti, atd. vše se zde kolem něčeho točí, pověz mě, jaké máš priority, a já ti povím, jakou máš budoucnost. Proč jsou bezcharakterní alibisti úspěšní? Podívejme se na mocné a bohaté lidi z blízka a spatříte bezcharakterní alibisty, peníze nesmrdí o tom konzumní kultura, za vším zde jsou peníze, protože peníze jsou pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí. 

Vše je zde divadlo a obchod, od herců a obchodníků nemůžete očekávat to, že budou mít charakter a nezajistí si bezpečnost, myslíme a konáme podle situace, když se neotevře hlavní padák, tak se snažíme otevřít záložní padák. Tento svět je o vypadnutí z veliké výšky, a jde o to mít padák, aby se nám nic zlého nestalo. 

Každý vztah je zde dočasně, a potom následuje pád z veliké výšky, jenom hlupák si nezajistí padák, a tak pád nepřežije. Vládnou nám hadi v oblecích, nedělejme si iluze o mocných a bohatých lidech, jsou to bezcharakterní alibisti, co mají připravený vždy padák, aby přežili pád z veliké výšky. 

Naučte se poznat, kdo je zde pán a kdo je sluha, pán má vždy padák, a sluha padák nemá, a tak pád nepřežije, ze sluhů se stávají kaskadéři, co nasazují svůj život za svoje pány. Když hnali nacisti ubožáky do plynových komor, tak jim říkali, že se jdou vysprchovat, jenže místo teplé vody, zde byl smrtící plyn, o tom je konzumní kultura, dobrota je žebrota. 

Zájem mocných, je jiný než je zájem bezmocných, je to střet zájmů, a v tomto střetu bezmocí prohrávají a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, víry, psychiky, atd. všechny smlouvy jsou postaveny na tom, že bohatí mají padáky, a chudí padáky nemají. Když padne stará ideologie tak elita díky padákům přežije a ubožáci to nepřežijí, padákem je vlastnictví hodnot, peníze mají bohužel jenom dočasnou hodnotu, díky inflaci a reformám.

Zvládli by kandidáti na prezidenta práci v Amazonu?

P1070879

Všude spatřuji reklamy na práci v Amazonu, a tak mě napadlo, a zvládli by kandidáti na prezidenta, práci v Amazonu? Přiznejme si objektivně to, že by tuto práci nezvládli, a to chtějí dělat prezidenta, to mě rozum nebere, copak je funkce prezidenta určená pro staré nepřizpůsobivé příživníky? Pokud se na vysokou funkci dostane ubožák, tak on se stane slepým, který chce vést slepé, to nemůže fungovat! 

Vše je zde dneska už jenom divadlo a z diváků se dělají hlupáci, je třeba odložit masky, a začít kandidáty na prezidenta vybírat podle díla, které dokázali, z díla poznáme tvůrce. Vždy jsem poslouchal projevy našich prezidentů, byli to jenom ubohé politické a ekonomické fráze, a čistá pravda zde byla zabetonovaná, lidi se chtějí mít už dneska dobře, a nezajímá je, jak to prezident a vláda udělají! Profesionál je ten, kdo dělá svoji práci dobře, a na jeho práci je spolehnutí, prezidenti jsou amatéři, a dělají svoji práci špatně. 

Slibů o tom že bude jednou lépe, jsem už slyšel od prezidentů tolik, že bych mohl s nimi začít tapetovat! Lépe zde bude, až se zde začnou eliminovat lháři a zloději, bez objektivní spravedlnosti, zde nemůže být všem lidem lépe. Neustále je zde mediálně kopáno do lidí, co nemají vysokou školu, a o lidech co mají vysokou školu, se hovoří dobře, nejsme si rovní a o tom to je, je třeba zrušit vysokoškolské tituly, ukaž z díla, co umíš dneska, to že jsi dostal za socialismu vysokoškolský diplom, to nikoho už nezajímá! 

Tak jako je špatný zedník a elektrikář, tak je i špatný ředitel a prezident! Sundejte si konečně růžové brýle, podívejte se z blízka na lidi, co kandidují na prezidenta, jsou to staří soudruzi, co by už měli sedět doma v teple a koukat na televizi, dost už bylo toho, že nám vládli nemocní lidé, potřebujeme zdravé kandidáty, co by zvládli rok pracovat v Amazonu, a nebyli by zde s nimi žádné problémy.