Výhody pro bohaté a nevýhody pro chudé

P1080286

Nejde si nevšimnout toho, že bohatí zde mají mnoho výhod, a chudí zde mají mnoho nevýhod, vše začíná u člověka v okamžiku početí života, chudí lidé mají sex většinou jenom ve stoje, kdežto bohatí lidé mají sex v pohodlné veliké posteli. Bohatá žena prožívá v klidu těhotenství, kdežto chudá žena prožívá těhotenství v neklidu a nedostatku hodnotné potravy.
Po porodu se rozdíly mezi bohatými a chudými dětmi mnoho zvětšují po fyzické a psychické stránce, u chudých dětí se sebevědomí potlačuje a u bohatých dětí se sebevědomí zase posiluje, jsou to dva rozdílné světy, svět bídy a svět bohatství. Podobné je to i u chudých a bohatých národů, v chudých národech je člověk jenom chudákem a nepomůže mu to, že se bude snažit sebevíce, protože systém je zde postaven na tom, aby byl on po celý život chudý.
Bohatství je v tom, že všechnu složitou a namáhavou práci rozdělíte chudákům, a na vás už žádná práce nezůstane, a jenom reprezentujete organizaci nebo podnik, kdo nic nedělá ten ani nic nemůže zkazit to je princip bohatství, zbohatnout usilovnou prací, to je jenom pohádka pro naivní ubožáky! Bohatí lidi si natolik váží svého času, že jej věnují jenom tomu co je pro ně prioritní, a prioritní je pro ně logicky jenom sobecké hromadění moci a bohatství, pomocí parazitování na chudých lidech, nadbytek vytváří nedostatek, z utrácení poznáte kdo má nadbytek a kdo má nedostatek.

Sebekritika je základem charakteru

P1080291

Parazit, nedokáže být k sobě samému objektivně trvale kritický. Parazit nejraději kritizuje sobecky své okolí a jiné lidi, chybu vidí všude, jen ne v sobě. Sebekritika je o psychické dospělosti. Když je člověk mladý a nezkušený, všechno hází na okolí, vyhledává viníky tam, kde nejsou, rve se za svou svatou pravdu, i když to pravda vůbec není. S přibývajícími životními zkušenostmi se člověk naučí dívat na realitu z nadhledu a jinýma očima. Já, abych něco zkritizoval nahlas a radikálně, tak mě to musí už hodně a hodně naštvat.
Nejsem totiž konfliktní typ, nerad se hádám s blbci, nerad blbcům násilně ubližuji, nerad se o něco s blbci přu. Ale když už mě blbec opravdu vytočí, pak lavina kritiky je opravdu drsná a rychlá. Vím, že k sobě jsem daleko kritičtější, než k okolí. Mám rád, když se věci říkají všude na rovinu. Razím heslo, že když někomu na mně něco vadí, ať mi to řekne na rovinu a do očí. Ale ne za zbaběle zády! Nemám rád dýku v zádech, ale to asi nikdo. Já sám bych třeba chtěl být rozhodnější, taky trochu zásadovější.
Také mám spoustu snů a přání, ale mám málo času víc toho zde udělat. Vím, mám své lidské chyby, vše co žije, to i bohužel chybuje! Sebekritika je takovým hnacím motorem, takovou neviditelnou silou, která by nás měla učinit lepšími. Uznat totiž svou chybu a nedostatky je podle mě polovina vítězství nad svojí pyšnou samolibostí! Vše už zde bylo jasně stručně řečeno, teď jde o to se psychicky restartovat, a začít se objektivně kritizovat za svoje chybné priority.

Nulu může snadno nahradit jiná nula

P1080298

Jak došlo k tomu, že se ze všech lidí stali jenom ubohé nuly, co to mají v hlavě vynulovaný, a tak je zde jejich existence jenom o tom, že jsou zde nulou, s nulovým významem. Problém nastal v okamžiku, kdy se z lovců stali vojáci, voják je v armádě jenom nulou a tak má mozek vynulovaný, neuvědomili jsme si to, že sobecké násilí člověka na člověku, bude mít za následek to, že se z člověka stane jenom ubohá nula!
Člověk se začal stydět za nahotu a svoje slova v okamžiku kdy přestal být lovcem a stal se vojákem, to je ten okamžik, vyhnání z psychického ráje, do psychického očistce, ve kterém v potu tváře, musíme otrocky sloužit jako vojáci jiným cizím vojákům, a jak víme, není ten, co by se zavděčil všem blbcům. Všichni blbci, od tebe chtějí, abys jim v nouzi pomáhal, ale když sám jsi v nouzi, tak ti pomoc už neoplatí!
Následkem musí být vždy veliká válka, mezi blbými konzumními systémy o to, který blbý konzumní systém je mocnější. Je lepší muž nebo žena, je lepší ovoce nebo zelenina, to jsou nesmyslné hloupé otázky, a stejně nesmyslná otázka je to, jestli je lepší modré konzumní vězení, než červené konzumní vězení! V okamžiku kdy nejsme už svobodní lovci, co zabíjejí divoká zvířata, tak jsme vojáci, co jsou jenom konzumní nulu, která to má v hlavě díky konzumním dezinformacím, dokonale vynulované.

Systémy je třeba mít pod profesionální kontrolou

P1080300

Nechci od vás už slyšet ubohé výmluvy, chci slyšet jenom vojenské ano anebo ne, bude se všude zavádět GVKB kontrolní systém, to co bude chybovat, to se bude opravovat nebo eliminovat, vše je o úspěchu v konfliktu a boji, a úspěch je zde díky profesionální GVKB kontrole, rozborem neúspěchů u subjektů a objektů v konfliktu a boji se zjistilo, že za každým neúspěchem bylo selhání amatérské kontroly! Jelikož není možné mít genetického člověka plně pod kontrolou GVKB systému bude genetický člověk; neskenován, digitalizován, optimalizován, eliminován, recyklován. Místo člověka zde v civilizaci budou jenom duraloví GVKB roboti, s výměnnou duralovou GVKB hlavou!
Lidi co zde měli moc a bohatství se budou snažit o to, aby nebyli recyklováni a proto se po revolučním globálním restartování konzumního centrálního systému, přikročí nejprve ke globálnímu eliminování mocných a bohatých lidí, a místo nich se zde budou dávat moderní GVKB roboti. Už zde nebude tedy; král, císař, šlechtic, kněz, vůdce, prorok, mesiáš, guru, politik, byrokrat, podnikatel, obchodník, soudce, notář, generál, diplomat, profesor, doktor, umělec, sportovec, celebrita, milionář, atd. jedinou autoritou zde budou GVKB roboti a každý sobecký člověk zde bude jenom hospodářský vykleštěný vůl, s nulovou ekonomickou hodnotou! Každá svatá víra hlásá pokoru, a díky robotům bude konečně každý člověk, pokorným vykleštěným nahým hladovým volem, s GVKB čipem v hlavě!

Proč politici ekonomicky chybují?

P1080310

Politici existují daleko od ubohého pracujícího lidi a tak nemají o pracujícím lidu optimální aktuální informace následkem je to, že politici ekonomicky amatérsky chybují a tím je zde deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, dopravy, vědy, techniky, rodiny, školství, umění, zdravotnictví, informací, programů, morálky, spravedlnosti, psychiky, atd. logicky je správným řešením umožnit politikům aby byli blízko ubohému pracujícímu lidu. Zruší se politikům jejich svaté výhody a svaté jistoty, politická práce bude globálně jenom čestnou službou, za kterou nebudou na výplatě žádné peníze od zadluženého státu, ani zde nebudou miliónové úplatky, v krabicích od vína.
Politici budou globálně žít jenom z toho, co dostanou od pracujícího ubohého lidu, u kterého budou muset povinně bydlet, a pracující lid je bude i živit a oblékat. Umělá GVKB inteligence vybere každému politikovi, kde každý den v roce bude po práci bydlet, a kde mu dají i najíst, a dají mu obnošené oblečení. Prezident tak bude mít za rok 365 míst v hlavním městě, kde bude po práci spát, s pracujícím chudými lidmi, aby on poznal, jak pracující lid chudě žije, a jaké má sociální a ekonomické problémy. Nejspíše dojde k tomu, že zde najednou bude globálně veliký nedostatek bezcharakterních lakomých politiků, protože po této evoluční veliké GVKB reformě, už nebude práce politika, exkluzivním zaměstnáním, které umožňuje bezvýznamným lidským starým nemocným nulám, si zde hrát na to, co ve skutečnosti zde vůbec nejsou.

Co je zde zdroj všech problémů?

P1080312

Každá mocná ideologie, je obrazně jako veliký operační systém do počítače, na začátku je tam mnoho chyb, a na konci je vše už zastaralé a ubohé, nic zde netrvá evolučně věčně, já bych proto jako GVKB navrhoval pro každý měsíc v roce, jednu globální GVKB svatou ideologii, označenou logicky číslem roku, a číslem měsíce (GVKB 2016-05), tuto ideologii bychom vytvořili pomocí statistiky a vědy, a umělá GVKB inteligence by vše optimalizovala a vyčistila od chyb, aby nám to optimálně sloužilo, jako třeba operační systém do počítače.
Život je o pružnosti to, co není fyzicky a psychicky pružné, to je nemocné, anebo je to už mrtvé! Vědecky a statisticky je zjištěno, že 99% lidí na světě je zde už evolučně mrtvých, a tak nemají pro digitální evoluci, žádnou hodnotu, a pokud je globálně neskenujeme digitálně a potom ekologicky eliminujeme z evolučního procesu, tak jednáme optimálně a eliminujeme tím naše deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, rodiny, psychicky, školství, umění, atd. ideologické reformy jsou jako stín, před kterým nemůžeme nikam utéci, pokud veliké ideologické reformy dlouho zbaběle odkládáme, tak jsme za to evolučně potrestáni, revolucemi a válkami.
Současný konzumní systém je postaven na ubohých zástupcích (Miloš Zeman), to je zdroj mnoha neřešitelných ideologických problémů, protože sobecký zástupce bude vždy uboze chybovat, protože je mnoho vzdálen od toho, co on zde zastupuje! Většina lidí co zde má vysokou školu, je zde systémovými zástupci, a proto je následkem; deprese, sebevraždy, nezaměstnanost, bída, bezdomovci, dluhy, exekutoři, ekonomická emigrace, inflace, drogy, prostituce, mafie, nespravedlnost, atd.

Konzumní pekelný očistec je zde díky svatému centralismu

P1080319

Věda a statistika zjistila, že parazitování je umožněno vždy díky svatému centralismu, kdy v centru je svatý parazit (Miloš Zeman), který má pod kontrolou to, co není v centru, nejde jenom o problém člověka, a jeho kulturní konzumní civilizace, jde o problém spojený se vším, má zde schopnost se inteligentně rozmnožovat, a tím to existuje v nekonečném evolučním procesu. Člověk je evolučně na vrcholu svatého centralismu, on se stal svatým symbolem centralismu, a pro zisk svatého centralismu, je člověk ochotný a schopný i obětovat svoje zdraví a svůj život.
Symbolem svatého centralismu jsou výhody a jistoty, aby mohlo zde mít 1% lidí na světě jako elita výhody a jistoty, tak musí mít 99% lidí na světě zde, nevýhody a nejistoty. Není zde tedy logicky; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, fašismus, nacismus, buddhismus, hinduismus, taoismus, islamismus, altruismus, demokratismus, byrokratismus, egoismus, fanatismus, atd. je zde jenom svatý centralismus!
Co je zde dovoleno těm co jsou v centru, to je zakázáno přísně těm, co nejsou v centru, konzumní společnost vytvořila svaté centrální systémy, odvozené systémově od armády, a tak se ze všech konzumních lidí stali ubozí vojáci, které ovládají mocní a bohatí velitelé, pomocí odměn a trestů.
Tuční kapři si logicky dobrovolně nevypustí svůj svatý rybník, kde se mají dobře, výhody a jistoty jsou pro lidské parazity návykovou silnou drogou, která se nijak neliší od tvrdých chemických drog, jakými je; kokain, heroin, hašiš, marihuana, atd. Jestliže jsme vyhlásili svatou válku konzumaci tvrdých drog, musíme logicky i vyhlásit válku, konzumaci výhod a jistot, pro svatou elitu. Drogou je zde to, co nám způsobuje deprese, a tím nám to dělá ze života očistec.
Jestliže se svatý mesiáš Ježíš Kristus obětoval za všechny hříšné kacíře, tak se i konzumní ubožáci, budou muset logicky i evolučně obětovat, za novou GVKB digitální civilizaci, ve které budou místo sobeckých lidí, jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB, roboti budou zde pracovat a žít jako roboti, a tak už nebudou sobecky toužit po výhodách a jistotách, GVKB roboti budou toužit jenom po profesionální práci, pro decentralizovaný globální GVKB systém, robot který nebude profesionálně rychle pracovat, bude automaticky optimálně okamžitě recyklován, vše je zde evolučně dočasně, na věčné časy, zde je jenom evoluce.

Ideologie jsou založené na teoretických slibech

P1080329

Subjektivní pravda každé nové ideologie, je zde objektivně z pohledu vědy lží, otázkou je proč věříme naivně těm co nám zde z pohledu vědy sobecky lžou, a nevěříme inteligentním vědcům co nám nelžou? Představme si civilizaci, kterou ovládá jenom věda, ukotvená v umělé inteligenci, jak by vypadal potom život lidí, v této nové vědecké civilizaci? Z lidí by se stali vojáci, co nosí levné uniformy, a mají pod kůží identifikační čipy, lidi by už neměli žádné výhody a jistoty, z lidí by se stali genetičtí roboti, které by digitální systémy, od narození do smrti kontrolovali, a za chyby okamžitě tvrdě trestali.
Byl by zde jenom rozkaz, a trest za nesplnění rozkazu, vadný člověk, by se automaticky ekologicky eliminoval, aby zde s ním nebyli už problémy. Věda by tedy nastolila vojenskou globální diktaturu, a pokud by někdo hlásal mediálně, že bude lidem brzo už lépe, tak by byl všem lidem jenom k smíchu. Ideologie jsou založené na teoretických slibech, které nelze prakticky už splnit, a následkem musí být deprese u; ekonomiky, školství, politiky, náboženství, dopravy, psychicky, rodiny, podnikání, obchodu, atd.

Temné období vlády Miloše Zemana

P1080227

Proč u nás, nechtějí emigranti z Afriky žít, a naše ubohá malá republika, je pro ně jenom ekonomickou pouští, kde nemá smysl se vůbec zastavovat! Ryba smrdí od hlavy, a hlavou je zde Miloš Zeman, tím ovšem nechci tvrdit to, že předchůdci kterými byl, Václav Klaus a Václav Havel, byli v něčem lepší, v okamžiku kdy zde skončil socialismus, a nastoupil zde kapitalismus, nastalo zde temné období vlády, ve kterém nám vládnu-li političtí mocní kaskadéři, (Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman) co zastupovali nadnárodní korporace, aby zde nadnárodní korporace (http://www.federalreserve.gov/), mohli z nás učinit ubohé konzumní otroky. V mnohém se bohužel už podobáme Číně, a tak logicky Miloš Zeman, rád často jezdí do Číny, aby zde načerpal inspiraci na to, jak z nás udělat dokonalé ekonomické ubožáky, co nemají už žádnou šanci na to, se zde mít ekonomicky lépe.

Proč mají politici v hlavě nasráno?

P1080236

Nejprve si povíme o tom, co to vlastně objektivně znamená, pokud o někom lidově řekneme, že on má v hlavě nasráno? Pokud mě někdo nasere, tak on má v hlavě nasráno, a díky tomu mě on nasral, politici zde nedělají nic jiného, než že způsobují lidem to, že lidi jsou z nich nasraní, protože z nich politici dělají hlupáky a ubožáky, a je jedno to, o jaký čas a jaký prostor se zde jedná, v principu všichni politici, jednají stejně, a jediný rozdíl mezi politiky je v tom, kolik toho mají v hlavě nasráno.
V systému je někde prioritní chyba, a tu chybu je třeba logicky opravit, tou chybou je svatý zákaz, zabít člověka, který má v hlavě nasráno. Pokud bychom zabili každého, kdo má v hlavě nasráno, tak by zde nebyla deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, psychiky, atd. naše dobrota k těm, co mají v hlavě nasráno, z nás udělala žebráky, co jsou nasraní, a tak konzumují drogy, nebo věří na pohádky a sny. Lépe nám bude, až zde nebudou na světě konečně lidi, co mají v hlavě nasráno, a tak nasírají druhé lidi, tím že na nich sobecky parazitují jako; králové, šlechtici, prezidenti, ministři, ředitelé, podnikatelé, celebrity, milionáři, byrokrati, mafiáni, atd.