Není politika tak není ani politický syndrom

IMG_3304

Politický syndrom poznáte podle populismu a frází, je to mediální divadlo, ve kterém si politici hrají na svaté pastýře a lidi jsou pro ně jenom ubohý dobytek, s nulovou hodnotou, a tento ubohý dobytek je možné nahnat do; továren, války, plynových komor, pracovních táborů, vězení, psychiatrické nemocnice, ubytovny, atd. Někteří politici jsou těžce nemocní a staří, přesto nechtějí politiku opustit a tak umírají na tomto politickém divadle na politický syndrom, politika je pro ně drogou, která s nimi manipuluje jako s loutkou. 

Není politika tak není ani politický syndrom, zde je cesta k tomu jak léčit a vyléčit lidi s tímto syndromem, je třeba globálně zakázat politiku a místo politiků zde bude GVKB umělá inteligence napojená na GVKB čipy co budou mít lidi v hlavě, člověk který bude pomalu pracovat pro GVKB systém, díky nemoci nebo stáří, skončí okamžitě v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem. Práce osvobozuje od lenosti a pokrytectví, je třeba lidi osvobodit protože svoboda a rovnost je základem pro novou digitální civilizaci, ve které není lež a krádež.

Ano, malé žije ve stínu velikého

IMG_3260

Zamyšlení nad diskriminací, život je zde díky diskriminaci, diskriminace je i tam kde bychom ji nečekali. Nejčastěji se používá u rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. 

Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě; rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku, inteligence, krásy, vzdělání, kasty, třídy, kategorie, ligy, výhod, jistot, atd. malé existuje ve stínu velikého, o tom to v principu je. 

Někdo skepticky řekne, neřeš to, co stejně nevyřešíš, diskriminace je zde mnoho miliónů let a bude zde jistě ještě mnoho miliónů let, takový je život že malé žije ve stínu velikého, vše zde má jistě svůj osud, někdo vyroste a jiný nevyroste, někdo je inteligentní a jiný je hloupý, atd. 

Nejde mi o to, aby zde nebyla diskriminace, chápu, že i diskriminace zde má svoji logiku a je zde v systému potřebná, jde mi o to, abychom měli diskriminaci pod optimální kontrolou, jakmile něco není pod kontrolou tak to způsobuje problémy, proto se snažíme mít oheň pod kontrolou, aby nám oheň neničil hodnoty, a aby nám oheň sloužil.