Co je hodnotné a co je nehodnotné?

IMG_1474

Už před evolučním stvořením člověka zde byla v ekosystému snaha o to, aby něco co není hodnotné, vypadalo z dálky jako něco hodnotného, a člověk díky svojí pracovitosti a inteligenci, umí klamat mnohem lépe, než to umí příroda. 

Ve snaze po úspěchu a zisku, dochází k tomu, že se snažíme o to, aby to co je nehodnotné, z dálky vypadalo jako hodnotné, někdy to děláme podvědomě a jindy vědomě. Takto se může ubožák, dostat na místo kde on získá veliké výhody a jistoty, jak se mu to povedlo, že oklamal mnoho cizích lidí? 

Je to otázka slepé víry, podívejte se na minulost, ve které lidi slepě věřili na; pověry, sny, pohádky, mytologie, rituály, fetiše, bohy, titány, kouzelníky, vodníky, upíry, ráj, peklo, atd. dneska se k oklamání používá často opakovaná reklama, jenom tento prací prášek zaručí, že vaše prádlo bude čistě bílé.

Jenom tato politická strana zaručí, že vám bude po volbách lépe, atd. sliby se slibují, a jenom hlupáci a blázni se dopředu naivně dočasně radují, než jim konečně dojde, že byli zase podvedeni. Podívejme se na programy, které napadnou programové viry a tím oklamou programy, virus je úspěšný díky tomu že má správné informace, proto virus může napadnout úspěšně jenom to, o čem on má správné informace. 

Proto zde jsou aktualizace, aby se tak programy zabezpečili před nebezpečnými viry, člověk odříznutý násilně od praxe, nemá praktické informace, a tak jej může snadno někdo oklamat, profesionál neoklame profesionála. Jenom profesionál pozná co je hodnotné a co je nehodnotné, problém je v tom, že nikdo nemůže být ve všem profesionál! 

Pokud by byl každý volič politikem, tak by nedocházelo nikde na světě k tomu, že by si voliči zvolili nemocného starého prezidenta. Politika je boj o koryta, mezi kariéristickými sviněmi, čím větší je zde bezcharakterní svině, tím větší má i státní koryto.

Tam kde je tvoje zlato, tam je i tvoje myšlení

IMG_1458

1. Až nám bude svaté kázání stejně vzácné tak jako zlato, tak pro nás bude mít i hodnotu zlata.
2. Bohatí mají na sobě doma zlaté ozdoby a chudí jsou zase neustále venku, pod zlatým sluncem.
3. Byrokratická centrální politika myslí jenom na to, jak získat pro sebe zlato.
4. Čas mnohé drahocennosti v nepotřebné harampádí proměňuje, proto lakomec nejvíce zlaté mince miluje.
5. Často se kvůli zlatu lidé zabíjejí, tam kde jsou zbraně, tam je i zlato.
6. Často se zde stává, že zlato, jež bylo shromážděno jenom k tomu, aby pomohlo jenom chudákům, se k chudákům bohužel nikdy nedostane.
7. Dejte mi dostatek času a zlata, abych mohl učinit hned to co je nemožné a zakrátko zde budou i zázraky.
8. Dobrá rada je nad zlato, šikovný člověk má zlaté ruce, lakomec má ale pravé zlato ve svém měšci.
9. Dobře je těm co mají nadbytek zlata, protože jejich duše již po ničem v tomto očistci netouží.
10. Dobře je těm co žízní po spravedlnosti, oni ji díky zlatu získají, protože jejich zlato oslepí snadno každého.

11. Dobře je těm, co pláči na tím že získali mnoho zlata, protože zakrátko se budou smát těm, co zlato nemají.
12. Dobře je těm, co ztratili slova při pohledu na veliké množství zlata, oni zakrátko získají nad vším v tomto očistci neomezenou moc.
13. Dokud máš zlato, tak máš i kamarády, když o zlato přijdeš, tak přijdeš i o kamarády.
14. Elita se snaží o to, aby v centru bylo nadbytek zlata, a neuvědomuje si, že na okraji, bude zlata veliký nedostatek.
15. Hlupák se zdobí zlatem a moudrý se zdobí dobrými radami.
16. Hlupák si za zlato kupuje cigarety, chytrák mu ty cigarety draho prodává.
17. Já jsem zlatý člověk a ty jsi žárlivostí rozpálený do zlata.
18. Jakmile je zde zlato, tak je zde i nemravnost, proto nikdo neuznává staré mravní desatero.
19. Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán, pochopitelně že za zlý skutek je zlatá odměna.
20. Každý dobře opatruje zlaté šperky, které zdědil, ale stejně dobře by měl opatrovat i zlatá slova, která mu rodiče řekli.

21. Každý systém zde má nějakou hodnotu, to co je zde dokonalé, je stejně hodnotné jako zlato.
22. Každý zlato mnoho miluje, protože za zlatou minci, si koupit i lásku možno je.
23. Když je lakomec okraden o všechno svoje zlato, tak se již smrti nebojí.
24. Když máš zlato, máš i soukromí, když nemáš zlato, tak nemáš ani soukromí.
25. Když nemáš zlaté srdce, tak si nech udělat aspoň zlaté zuby.
26. Když Stvořitel dokončil veškeré stvoření, tak přišel Ničitel a za zlato to od něj koupil a potom to s radostí zničil.
27. Když zde byl veliký nedostatek zlata, tak vznikly papírové peníze a cenné papíry, což vedlo k inflaci a měnovým reformám.
28. Kněz má často v ruce zlatý svatý fetiš, věřící má zase v sobě zlaté srdce.
29. Koruna za zlatých pampelišek je na hlavě dítěte, a když dítě dospěje, chtělo by mít na hlavě zlatou korunu.
30. Kritizujeme nejvíce to, co nás okrádá o naše zlato, naopak chválíme to, co nám zvětšuje náš zlatý poklad.

31. Lakomec miluje zlato natolik, že již nedokáže milovat druhé lidi.
32. Lakomec si myslí, že lesk zlata oslepí smrt, jenže smrt nemá oči a tak ji nemůže zlato oslepit.
33. Lakomec si myslí, že slunce na obloze to je velikánský kus zlata a je mu líto, že si toto zlato nemůže přivlastnit.
34. Lakomec zlaté mince miluje a ochraňuje, proto on v druhých lháře a zloděje spatřuje.
35. Láska neustále něco vytváří, potom přichází nenávist a ona si to za zlato kupuje.
36. Láska stvořila štědrého člověka, když to spatřila nenávist, tak hned stvořila zlato, aby člověka proměnila na lakomce.
37. Lesk zlata mnohé umělce natolik oslepil, že oni nevidí, komu svoje umění prodávají.
38. Lidé se rodí a umírají, ale zlato je zde neustále, o tom to je, že toužení soužení je.
39. Manželka to je jenom prostitutka, která má jediného stálého zákazníka, tak se o něj i dobře stará a on jí za to dá všechno zlato, co má.
40. Mít nadbytek zlata a nemoci si za něj nic koupit, to je pravý očistec, do kterého se žádný lakomec, nechce dostat.

41. Mnohá žena si obarví vlasy na zlatou barvu a myslí si, že tím zakryje to, že v hlavě má jenom touhu, po zlatém prstýnku.
42. Mnohde bylo zvykem, že byl někdo královsky odměněn tak, že dostal za svoje služby tolik zlata, kolik on vážil, tenkrát byli lidé ještě velmi hubení.
43. Mnohý lupič bere bohatým život i zlato, takto si on chytře chrání svoji anonymitu.
44. Mnohý zlatý rám, má mnohem větší hodnotu než obraz, který podepsal špatný malíř.
45. Na bídu je nejlepším lékem zlatá mince, v nouzi poznáme pravého přítele.
46. Největší cenu má pro nás zdraví a život, když jsme nemocní a smrt je již za dveřmi, tak je dobrý lék, nad všechno naše zlato.
47. Od pradávna hledáme zlato a snažíme se zlato vyrobit, jakmile zde bude někdy nadbytek zlata, ztratí okamžitě zlato svoji velikou hodnotu.
48. Opice, která má na hlavě zlatou korunu, je pořád jenom opice, i když si myslí, že je moudrým člověkem.
49. Pohádka o zlaté rybce praví, že lakomci je vše málem, toužení je zdrojem soužení.
50. Pomocí zlata a strachu lze s lidmi snadno manipulovat, to ví dobře každý vůdce.

51. Pravé svaté písmo hovoří jenom o zlatě a falešné svaté písmo hovoří o tom ostatním.
52. Profesionální umělec, umí proměnit svoje umění, ve zlaté mince, amatér to neumí.
53. Prvním lidským náboženstvím byla víra ve zlato, tato stará víra je zde neustále, protože má zlaté základy.
54. Před volbami je všude mnoho zlatých krásných slov, po volbách se politici ale jenom perou o zlatá křesla.
55. Smrt nebere od nikoho zlato, protože ona nic nepotřebuje.
56. Soukromé teritorium to je zlatý poklad, bez soukromého teritoria se z nás stávají žebráci a tuláci.
57. Správná politika, chytá do svých daňových sítí, jenom dravé zlaté veliké ryby.
58. Tak jako se rostliny otáčí za zlatým sluncem, tak se i chudáci usmívají na ty, co mají v měšci zlaté mince.
59. Tam kde je mnoho zlata, tam je i centrum ekonomiky, zde elita rozhoduje o spodině.
60. Tam kde je mnoho zlata, tam je i svaté ticho, protože se každý bojí toho, že se probudí a krásný sen skončí.

61. Tam kde je tvoje zlato, tam je i tvoje myšlení.
62. Tam kde je veliké zlaté koryto, tam je i dobytek, který se chce ke korytu dostat.
63. Tam kde je zlato, tam je i prostituce, problémem zde je, že v každém měšci málo zlata je.
64. Tam kde je život, tam je i snaha ekonomicky myslet a konat, protože za každou chybu se zde musí zlatem mnoho zaplatit.
65. Tam kde soukromí vzácné je, tam zlato všemu kraluje.
66. Tam kde zlato, jako krev díky decentralizaci neustále proudí mezi obchodníky a zákazníky, tam je všude pořádek a čistota.
67. Ten kdo je dole mezi spodinou věří, že se dostane na horu mezi elitu a zde bude mít zlaté časy.
68. Ten kdo je chytrý dokáže to, že se mu zlaté mince rozmnožují, ten kdo je hloupý, zakrátko přijde o svoje zlaté mince.
69. Ten kdo má mnoho zlata, ten nemá čas na to, aby se staral o to, co jej nezajímá.
70. Ten kdo má mnoho zlata, ten nemá charakter, dobrota je žebrota.

71. Ten kdo má nadbytek zlata si kupuje mnoho uměleckých děl, nejkrásnější umělecké dílo je příroda a ta není na prodej. 
72. Ten kdo má nadbytek zlata, jej zdědil nebo ukradnul, poctivou prací zde bohužel nelze získat zlato.
73. Ten kdo má zlaté srdce nemá zlatou platební kartu.
74. Ten kdo má zlato, odpustí snadno cizím to, že oni mu mnoho závidí.
75. Ten kdo miluje mnoho zlato, nemiluje zase cizí lidi.
76. Ten kdo nemá zlato v srdci, si koupí aspoň zlatou ozdobu, aby si to nějak vynahradil.
77. Ten kdo pochválí veřejně svého nadřízeného, dostane zlatou odměnu, ten kdo jej kritizuje, dostane výpověď na hodinu.
78. Ten kdo umí být po celý život sám sebou, ten je stejně vzácný, jako zlatý pokad.
79. Ten, kdo nemá zlato kritizuje, ten kdo má zlato chválí, o tom to je, že jsme herci a obchodníci.
80. V elektronice se používá zlato díky tomu, že dokáže to, co jiný kov nedokáže, konečně došlo k tomu, že zde zlato slouží i chudákům.

81. V našem materielním světě je zlato pevným bodem, od kterého se zde vše odměřuje.
82. Voják dá prostitutce za sex jenom zlato, manžel dá manželce za sex, svoji duši a svoje tělo.
83. Výroba šperků nejvíce používá zlato pro jeho dobré vlastnosti, ty bys měl taky nejvíce používat svoje dobré vlastnosti.
84. Za zlato si lze ve městě obstarat mnohé, jakmile se ale ocitneš v pustině, tak zde si za zlato nic nekoupíš.
85. Zlatá královská koruna, to je umělecké dílo, které by na své hlavě, chtěl mít každý.
86. Zlatá mince nemá žádnou hodnotu, když ležíš v rakvi.
87. Zlatá mince svítí v měšci jako sluníčko, taky velmi krátce.
88. Zlatá sportovní medaile není již ze zlata, protože zlaté mince mají jenom ti, co soukromě podnikají.
89. Zlaté časy míru se střídají s obdobím válek, vše se zde mění a jistoty zde není.
90. Zlaté sluneční paprsky pomáhají všem a zlato v truhle pomáhá jenom lakomcům.

91. Zlaté šperky od pradávna lákali zloděje, ten kdo nic nemá, se nemusí bát toho, že jej někdo okrade.
92. Zlato dokáže otevřít každé dveře, ten kdo nemá zlato, má všude zavřené dveře.
93. Zlato dokáže zázraky ve městě, na pustém ostrově je k ničemu.
94. Zlato je dobrý sluha a zlý pán, ono chytrým slouží a hloupým poroučí.
95. Zlato je jako slunce na obloze, láska to je voda, která promění teplo v život.
96. Zlato proměnilo člověka v herce a obchodníka, droga promění člověka ve zvíře.
97. Zlato to je klasický ekonomický metr, kterým lze mnohé poměřit, bohužel naši hloupí ekonomové, tento metr dosud nepoužívají.
98. Zlato vládne lidem a ideologie se mění jako počasí.
99. Zlatý snubní prstýnek je zde proto, aby on druhým ukázal, že nemáme peníze a čas.
100. Žebrák věří, že po smrti se jeho duše dostane do ráje, kde je samé zlato a zde nebude muset již žebrat.

Naše vláda je ekonomicky negramotná

IMG_1369

Pracujeme, protože jsme se to naučili, někdo pracuje fyzicky a jiný zase psychicky, každá práce je zde potřebná, někdo má z práce malý zisk, a jiný má z práce veliký zisk, záleží na tom, jak vysoko jsme zařazení v ekonomickém systému. Úspěch je založen na neúspěchu, nemůže být každý úspěšný! Pokud chce být někdo úspěšný, tak musí být egoistickým parazitem, to ovšem logicky znamená to, že místo pravdy a lásky, je zde lež a nenávist, následkem egoistické globální kultury, ve které je prioritní lež a nenávist, je bída a nezaměstnanost. 

Jakmile někde vzniknou daně, tak tam i automaticky vzniká egoistická kultura, daně stvořili konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem, veliké daně jsou rakovinou, která zabíjí ekonomiku, která z politických stran nabízí lidem snížení daní? Snížení daní, by znamenalo eliminování výhod a jistot, pro ty co jsou nahoře, a proto ti co jsou jako elita nahoře, by nejraději daně zvýšili, a je jim jedno, že vysoké zadně jsou rakovinou, která zabíjí ekonomiku. Zánik všech bohatých kultur, byl způsoben vysokými daněmi! 

Pokud zde budou malé daně tak se ekonomika uzdraví a bude zde dostatek práce, která bude dobře zaplacená, už bylo dost dogmatických diktatur, které pomocí velikých daní dělali z lidí ubožáky, co mají blbou náladu. Jak je možné že v Německu má zaměstnanec čtyřikrát větší plat než u nás, příčinou je to, že u nás máme veliké daně, zisky z naší práce odcházejí nejvíce do Německa, a z nás se stala zaostalá kolonie, ve které jsme jenom levnou pracovní silou pro bohaté Německo. 

Naše vláda je ekonomicky negramotná, systém založený na tom, že se úspěšným bere, a neúspěšným dává, pomocí regulací je chybný, dobrota je přeci žebrota. Nemáš zaměstnání tak nebudeš ani jíst, kdo nepracuje ten, ať zde nejí, jak může zde někdo být milionářem a jiný být bezdomovcem, zde stát selhal. 

Nadbytek vzniká díky parazitování, ti co jsou nahoře, jako elita to jsou paraziti a parazitují egoisticky na těch, co jsou dole, je zcela jedno, jestli je zde; oligarchie, feudalismus, demokracie, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, atd. rovnost je zde jenom v tom, že každý jednou jistě zemře, když ve válce zemřou miliony lidí, je to statistika, a když zemře prezident, je to tragédie. 

Podívejme se na našeho starého nemocného prezidenta, který je zde už jenom na to, aby kladl věnce na hroby, je třeba vyčistit politiku od egoistických parazitů, co na nás egoisticky parazitují od roku 1948, potřebujeme takové politiky, co prosadí optimální snížení daní a zruší všechny dotace a regulace. Stát přestane být dojnou krávou pro lenochy a parazity, kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst, na hrubý pytel se dají hrubé záplaty, stát budou řídit jako podnik jenom podnikatelé.

Ano, vládnou zde amatéři

IMG_1380

Z díla spatříme tvůrce, v Německu mají minimální mzdu 40 000 Kč a u nás je dneska minimální mzda 12 200 Kč, kde je chyba? Chyba je v tom, že nám od roku 1948 vládnou amatéři, jádro problému amatérismu je nedostatek konkurence, to co nesoutěží a nebojuje, to degeneruje. Vládnutí je jako pilotování letadla, chybu zde můžeš udělat jenom jednou, to že někdo má vysokoškolský titul, neznamená to, že on umí vládnout, doba cukru a biče je už dávno za námi, dneska je doba levně a rychle, základem je umět vyvážet s velikým ziskem a dovážet toho co nejméně, bank a obchodních domů zde už máme dostatek, teď potřebujeme moderní průmysl a moderní dopravu. 

Pro moderní průmysl je potřeba ale mít k dispozici profesionály, na které je spolehnutí, naše vysoké školství to je továrna na idioty, proto o naše vysokoškoláky není v cizině žádný zájem. Jsme mistři v tom jak blokovat změny k lepšímu, příčinou je to že nám vládnou amatéři, z mého pohledu jde o ekonomickou sabotáž, a podle toho, bychom měli jednat s těmi, co nám vládnou, a poslat je do vězení. Neumíme si ani poradit s nepřizpůsobivými příživníky a bezdomovci, vše jde vyřešit, stačí se podívat do ciziny, jak v cizině tento problém řeší. 

Pro ekonomické migranty jsme jenom tranzitní zemí, dalším problémem je obrovské množství lidí ve sféře, která neprodukuje hodnoty, polovina lidí co chodí do zaměstnání, by mohla zůstat trvale doma, a nikdo by si toho vůbec nevšimnul, protože jde o zbytečné zaměstnání, ze kterého nemáme žádný užitek. Mám jednoduché řešení, dáme všem lidem na světě do hlavy GVKB čipy a čipy nahrají do mozku GVKB operační systém a GVKB databázi, takto zmizí konečně zabíjení času v zaměstnání, a každý bude mít zaměstnání, kde bude jeho čas optimálně využit, pro tvorbu hodnot. Takto konečně na věčné GVKB časy, zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí.

Ano, krize je zde díky kariéristům

IMG_1318

Kdo statisticky vládne naší civilizaci, naší civilizaci v současnosti vládnou kariéristi a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, umění, morálky, spravedlnosti, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, psychiky, atd. lidově řečeno ti co jsou nahoře, z vysoka serou na ty, co jsou dole, nebo ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy kariéristů. Vše zde jsou příčiny a následky, stará svatá Bible, nám jasně ukazuje pyšnost a lakomost těch, co jsou nahoře nad námi už mnoho tisíciletí.

Je to pořád stejný příběh o tom, že mocní parazitují na bezmocných, takhle už to dál nejde, musíme s tím konečně něco udělat, bude to svatá válka pravdy a lásky, proti lži a nenávisti, jde o to, aby se změnilo i to, co je nám zde skryto, nestačí kariéristický plevel násilně dočasně eliminovat, musíme vše změnit systémově globálně tak, aby zde už nemohl kariéristický plevel zakořenit a vyrůst. 

Není zde; demokracie, kapitalismus, socialismus, komunismus, feudalismus, centralismus, atd. je zde kariérismus, všemu zde kralují kariéristi, co se řídí vandalským heslem, po mě potopa. Peníze kariéristům nesmrdí, o tom je bezcharakterní kariérismus, nikoho nezajímá, jak ses stal prezidentem nebo ředitelem, každého zajímá, jestli z tebe bude něco jako kariérista mít, aby se on mohl zde dobře mít. 

Vše je zde dneska už jenom mediální divadlo, a bohužel už nepoznáte, kdo je zde loutka, a kdo je ten kdo loutky ovládá, svět dneska ovládají bezcharakterní a bezcitní kariéristi, co jsou na vrcholu kariéristické pyramidy, jde o; podnikatele, obchodníky, milionáře, prezidenty, ředitele, předsedy, kazatele, celebrity, ministry, poslance, senátory, soudce, atd. veliké války v nahotě odhalují to, co je v době míru pod povrchem utajeno, z dělníků se stávají galejníci v okovech, a když už galejník pomalu vesluje, je hozen dozorci do moře, aby nakrmil ryby. 

Mnoho moudrých knih a moudrých filmů, je v dogmatické diktatuře na černé listině, aby se pracující lid nedozvěděl objektivní pravdu, je to princip svaté sekty, která násilně svoje členy odřízne od pravdy a lásky, a potom jim sektářskými dezinformacemi vymyje násilně mozek, a promění tak kariéristy na dobytek s nulovou hodnotou. 

Ano, bude líp, po politických volbách těm, co se dostali na vysoké státní funkce, díky naivitě voličů, dělníkům ale nebude líp, o tom je u nás bohužel politika! Sliby se slibují, a jenom blázni a hlupáci se dočasně radují, než jim dojde, že jsou blázni a hlupáci, voliči musí konečně pochopit to, že z čerta nikdo anděla neudělá, žijeme v konzumním pekelném kariéristickém očistci, a zde nejsou nikde andělé! 

Stvořitel není nad námi v ráji, to jsou pohádky pro malé děti, stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, tato energie zde se vším manipuluje, proč nám každá ideologie lže? Všechny ideologie to jsou pohádky pro hlupáky, pravda byla a bude jenom v divoké čisté přírodě, příroda nemá zapotřebí dělat z lidí hlupáky a chudáky. 

Kariérista je nepovedený dočasný evoluční experiment, a už brzo dojde evolučně k tomu, že budou kariéristi nahrazení za stroje a počítače, GVKB robot prezident, bude vyznamenávat GVKB roboty, a nahé kariéristy spatříte už jenom v zoologické zahradě, v pavilonu s opicemi.

Má prezident Miloš Zeman IQ 4O?

IMG_1228

Jelikož naděje na to, že by se nechal dobrovolně prezident Miloš Zeman otestovat profesionálně a výsledky testu zveřejnil mediálně jsou nulové, tak musíme vycházet z dostupných informací a použít metodu porovnávání s jednici u kterých máme už IQ změřené. Je zde přibližný odhad na IQ 40 podle chování; střední slabomyslnost, středně těžká mentální subnormalita, imbecilita. Jak se ale mohl stát člověk s IQ 40 prezidentem? Když kocour není doma tak myši mají hody, to je podle mě jednoduché vysvětlení, prezident je jenom mediální loutka, kterou ovládají dolaroví milionáři, a loutka nemusí mít přeci veliké IQ, stačí že milionáři mají veliké IQ. 

Podívejme se kolik má prezident poradců a o tom to je, za vším jsou už tisíc let jenom peníze a vše vyřeší jenom peníze, zloděj zde honí zloděje a lhář honí lháře, o tom to zde je že pravda a láska zde už jenom za peníze je. Jakmile začnou lidi používat peníze tak následkem je zánik každé ideologie protože peníze nahradí všechny ideologie díky tomu, že vše je za peníze. Prezident je tedy obrazně jenom bílý kůň který umožňuje parazitování milionářů z ciziny na naší republice, jako bílý kůň se slangově označuje osoba, která je nastrčená k páchání trestné činnosti, aby zakryla skutečného pachatele nebo osobu, které má z této činnosti prospěch.

Proč vládnoucí elita chybuje?

RAW (13)

Optimální cesta od rozvojové země k vyspělé zemi je dlouhá a složitá, kde je příčina toho že eliminovat zaostalost je tak velikým problémem? Jádro problému je v chybných prioritách, největší chybnou prioritou je závislost na parazitování, elita co parazituje, se brání změnám, protože změny by mohli ohrozit její výhody a jistoty, nikdo si logicky nepodřízne přeci vysokou větev, na které sedí! Elita vytváří složitost, aby byla potřebná, a dělá vše pro to, aby se zde něco nezjednodušilo, protože to by připravilo elitu o výhody a jistoty. 
 
Obchodníci rozdělují společnosti podle kupní síly dělnické třídy, aby měla dělnická třída velikou kupní sílu, tak se musí vše optimalizovat a automatizovat, pokud zde jsou kapitalistické ceny, logicky zde musí být i kapitalistické platy, a nemůžou zde kapitalisté brečet nad tím, že je pracovní síla drahá, pracovní síla není drahá, ale kapitalisté nutí pracující třídu, aby pracovala v rozvojovém systému, který není optimalizovaný a modernizovaný. 
 
Ze starého auta nové auto neuděláš, musíš investovat do nového auta! Neochota investovat do optimalizace a modernizace, je způsobena tím, že elita žije podle hesla, po mě potopa. Války jsou zde díky elitě, pokud by zde nebyla na světě egoistická parazitující elita, tak by zde nebyli ani války, protože by zde nebyli ani drahé armády. Všechny změny, které elita dělá, jsou povrchní a proto je cesta k vyspělosti pomalá.
 
Je třeba realizovat restartování konzumní civilizace pomocí moderní vědy a techniky, elitě se dají do hlavy moderní systémy, které zablokují to, že elita dělá chyby. Nejde o omezení svobody elity, jde o to, že pracující lidi dostanou svobodu díky tomu, že elita už nebude dělat amatérské chyby. Proč vládnoucí elita chybuje? Příčinou je chybná hlava, GVKB čip nahraje do chybného mozku GVKB operační systém a GVKB databáze, takto se globálně restartuje vládnoucí elita, a už nám nebudou vládnout pyšní idioti.

Ano, z vola už nikdo býka neudělá

P1080384

Dobrota je žebrota, život to je evoluční experiment, ve kterém uspěje to, co je asociální, to co je sociální, to evolučně neuspěje, a je to evolucí eliminované. Kde je jasná hranice, mezi sociální a asociální ideologií? Jasná hranice je v prioritách, asociální subjekt je egoistický a sociální subjekt je altruistický, veliké ryby požírají malé ryby, to je asociální myšlení, a konání, které ale nikomu nevadí, protože to je přeci zákon přírody, jenže člověk je součástí přírody, nejsme roboti na baterky! 

Problém s nepřizpůsobivými příživníky, je problém způsobený tím, že je naše ideologie sociální, v asociální ideologii, nejsou problémy s nepřizpůsobivými příživníky, protože je tato asociální kultura eliminuje, jako by to byli jenom paraziti. Ano, tady volíme voly! Volové nechtějí chodit k volbám, protože na volebních lístcích jsou jenom samí volové, a je volovina, aby si volové volili za svoje politické zástupce voly, to nemá logiku, a je to jenom veliká volovina. 

Sociální ideologie udělala z lidí voly, o tom to je, z vola už nikdo býka neudělá! Podívejme se na školství, jsou to jenom továrny, které produkují miliony pyšných volů, co mají vysokoškolské tituly! Války v nahotě odhalují to, že jsme volové, a tak po milionech umíráme ve zcela zbytečných válkách, kde je chyba v systému? 

Tou chybou je sociální ideologie, která lidi psychicky vyklešťuje a dělá z lidí dobytek s nulovou hodnotou. Islám to je vymývání mozků dotažené k dokonalosti, tak jako jsme zakázali svatý Nacismus, tak musíme i zakázat všechna svatá náboženství a svaté sekty, Stvořitelem všeho je energie, jenom volové věří na to, že Stvořitelem všeho je nějaký svatý subjekt, který je dokonalý, je to marnost, se snažit z pyšných volů udělat býky.

Dokonalý prezident

P1080411

Každý člověk je evoluční dočasný experiment s nulovou hodnotou, logicky dokonalý prezident je naivní utopie, každý prezident je jenom mediální loutka, ovládaná mnohým, co má nad lidmi moc, jde o; závislosti, priority, výhody, jistoty, popularita, peníze, láska, štěstí, nemocemi, atd. navíc schopnosti a možnosti jsou u každého člověka limitované, v současnosti je prezident u nás jenom kladeč věnců na hroby, a nemá žádné pravomoci, pomocí kterých by mohl změnit ekonomiku a politiku. 

Moc má ten kdo utrácí státní peníze, za vším jsou dneska peníze, peníze jsou návykovou drogou, na které jsou egoističtí lakomci závislí. Tak jako jsme prezidentům ořezali jejich pravomoci, tak to nebude trvat dlouho, a dojde k tomu, že se i vládě se ořežou její pravomoci, aby nemohla vláda amatérsky chybovat, a tím nám problémy způsobovat. Všemu bude vládnout jenom umělá inteligence a najednou se zjistí, že většina státních zaměstnanců je zde zbytečná a že když je propustíme tak se nic nestane a mnoho peněz tím logicky ušetříme.

Místo státních zaměstnanců zde budou nakonec už jenom autonomní inteligentní roboti na dobíjecí baterie, otázkou je co uděláme s propuštěnými státními zaměstnanci? Postavíme veliké rezervace, a zde budou lidi, co jsou bez zaměstnání, lidská civilizace, to byla jenom testovaní verze, finální verzí bude GVKB digitální robotická civilizace, ve které už nebudou lidi, co lžou a kradou.

Ano, místo ubožáků zde musí být elita

P1080415

Jelikož realita není ideální tak je zde snaha tento problém řešit mnoha způsoby, každý způsob má svoje klady a zápory, čas je zde spravedlivým soudcem a on eliminuje to, co se nepovedlo, můžeme se snažit změnit; prostředí, pravidla, jedince, umění, vědu, techniku, myšlení, atd. každá akce ale logicky vyvolá reakci, a většinou nejsme na tuto reakci připravení a z chyb se poučujeme, abychom je neopakovali. 

Podle mě je problém v tom, že měníme vždy jenom něco někde, a proto to nefunguje, je třeba měnit vše všude od základů, vědecky a statisticky je doloženo, že nejlepší je změny provádět pomocí vynálezů a zlepšováků, které lidi přijmou a zavedou do běžného života, vydávat knihy nebo tisknout časopisy, je chybou a plýtváním časem a penězi. Když něco nejde normálně je zde snaha to řešit pomocí extrémů, extremismus je spojený s vandalismem, zde platí, že rychle nabyl a rychle i pozbyl, spěch je chybným řešením našich problémů. 

Myslíme, protože nevíme, pokud víme tak nemusíme myslet, abychom mohli vědět, musíme se specializovat na to co je nám blízké, bez specializace zde nemůžeme být úspěšní, o tom to je, ten kdo zná vše povrchně, ten nezná nic důkladně. Podívejme se na naše závislosti, vše co je živé to je loutkou, kterou ovládají závislosti, jde o to jaké závislosti, se pro subjekt nebo objekt stanou prioritní? 

Politici by chtěli, aby se zavedla povinná účast chození k volbám, zapomínají ovšem na to, že musejí dát voličům taky práva, která potřebují k tomu, aby se voličům dobře žilo, vše je o tom, že je zde něco za něco. Jaká práva lidi potřebují, aby se jim dobře žilo? Prioritní je právo na to mít jisté a výhodné zaměstnání, ve kterém bude zaměstnanec spokojený.

Pokud zaměstnavatelé jednají se zaměstnanci jako s dobytkem, tak je logické že voliči nechtějí chodit k volbám. Společnost, ve které je lidí jako much, a ti co jsou nahoře, loví mouchy do sítí ze slibů o tom, že bude lépe, nemůže optimálně ekonomicky a politicky fungovat, musíme konečně globálně eliminovat degeneraci a přelidnění, místo ubožáků zde musí být elita.