Je správné zabít nadřízeného

P1080295

Podřízený potřebuje pomoc od nadřízeného, o tom to zde od stvoření práce neustále je, problém je ten že zde je 1% nadřízených a 99% podřízených co potřebují od nadřízených pomoc a tak logicky nadřízený pomůže jenom tomu, kdo mu je mnoho užitečný, je to jako na zahradě, kde pomáháte tomu, co je vám užitečné a nepomáháte plevelu a parazitům. Podívejme se na cenu práce, která může být správná nebo chybná, pokud je všude cena lidské práce správná a odpovídá situaci, tak se lidem dobře žije a nikdo si na nic ve společnosti nestěžuje. Jelikož se lidem zde špatně žije, znamená to, že cena lidské práce zde není správná, příčinou je chybná víra, kdy lidi věří naivně mnohému a tak mnoho chybují, což má za následek že zde není správná cena u lidské práce. Správnou cenu u lidské práce může zajistit jenom soutěž a konkurence, která je možná jenom díky decentralizaci, ve které nejsou centralizované monopoly, co rozhodují sobecky o druhých bez druhých.
Podívejme se na výrobní cenu krabičky s cigaretami a její prodejní cenu, monopoly zde neskutečně brutálně ekonomicky parazitují na ubohém kuřákovi a on se tomu nemůže bránit. To samé se děje ale u lidí co pracují za minimální mzdu i zde na těchto lidech centrální monopoly neskutečně mnoho parazitují a tak je zde monopol svatý a ti ostatní jsou ubozí hříšníci, co potřebují od centrálního monopolu pomoc v nouzi. Ten kdo je pod vlivem drogy nepomůže nikomu a snaží se na druhých parazitovat, on si o sobě myslí, že je nadřízený a že ostatní lidi jsou podřízení, lidi musí konečně přestat sloužit nadřízeným a začít nadřízené zabíjet, tak jako zabíjíme nepřátele ve válce, nadřízený je náš největší nepřítel a zabít nadřízeného je systémově správné, protože jenom tak zde dojde k tomu, že cena lidské práce bude správná, podle existenční situace a tak se nám zde bude dobře žít. Nestarejte se o ubohé ideologické systémy, starejte se o to, aby zde už nebyli nikdy nadřízení, co si zde hrají na svaté a z nás dělají pomocí zákonů a regulací, jenom ubohé galejníky.

Může každý vyrůst a mít sladké plody?

P1080319

Smyslem života je vyrůst a mít sladké plody, pro růst a vytváření sladkých plodů zde musí být podmínky, semeno které nemá podmínky k růstu nevyroste a nemá sladké plody to je každému jasné. Pokud pracuji s počítačem s spustím nějaký program náročný na výkon počítače, tak se mě ostatní programy často zpomalí, a někdy ani nechtějí vůbec fungovat. Zdroje jsou všude většinou limitované, a tak je zde soutěž a boj o zdroje a podmínky, nutné pro živou existenci. Války a konflikty zde jsou už mnoho tisíc let, a tak se vše myšlenkově a programově nastavilo na soutěž a boj, o to co milujeme a potřebujeme.
Stali se z nás bezcitní a bezcharakterní vojáci se zeleným mozkem, co myslí nejvíce sobecky na svoje vítězství, aby díky vítězství zde mohli získat; výhody, jistoty, moc, bohatství, popularitu, autoritu, imunitu, atd. je to konzumní tržní obchod, chceš vyrůst a mít sladké plody, tak musíš na tom optimálně od narození neustále fyzicky a psychicky pracovat, a nepoučovat se z vlastních chyb, ale poučovat se z chyb druhých, každý zde má svoje programy a databáze, podle kterých on soutěží a bojuje o to, aby zde mohl vyrůst a měl zde sladké plody.

Jak vyhrát boj o dobrou práci?

P1080189

Zjistil jsem, že vše zde má většinou přímé úměrnosti, u práce platí vždy to, že čím více peněz je za práci, tím lepší je to práce, často jsem slyšel o tom, že někdo říkal, že je to dobrá práce za málo peněz, když jsem to prověřil, zjistil jsem, že jde o lež. Taky jsem často slyšel, že prý nejsou peníze na to, aby byla práce dobře zaplacená, zase samé lži, pro prezidenty a ředitele je vždy dost peněz. 

Zaměstnanec není placen za práci, on je placen za to, jak vysoko je postaven v ekonomickém platovém systému. Vše je zde postaveno na přerozdělování společných státních, nebo podnikových peněz, čím výše jsi postavený, tím více peněz při přerozdělování dostaneš, pokud jsi úplně dole, tak dostaneš minimální mzdu, ze které nejde normálně žít, a je logické, že o práci za minimální mzdu, nikdo nestojí a proto je této práce dostatek. 

Pokud konečně získáš dobrou práci, nemáš vyhráno, je zde zkušební doba, ve které stačí maličkost, a máš padáka, mnohde bohužel vypadneš už první den v zaměstnání, když přežiješ zkušební dobu, tak je zde zase smlouva na jeden rok, a je malá naděje na to, že bude tato smlouva obnovena, za ten rok se jistě nahromadí důvody proč tě vyhodit. 

Občas slyším, když ti nevoní být ubohým zaměstnancem, tak soukromě podnikej, teoreticky je to správný názor, prakticky je to ale rada k ničemu, pokud by bylo soukromé podnikání tak dobré, jistě by mnoho lidí i soukromě podnikalo, soukromé podnikání je o výhodách a jistotách, dalším problémem je to, že to co je dneska ziskové podnikání, to může být zítra už ztrátové podnikání, protože se něco nečekaně změnilo.

Je to jako na burze, kde jisté investice nesou malý zisk, a nejisté investice nesou veliký zisk, ale můžete o svoje investice snadno i přijít. Podívejme se třeba na tisk knih, před padesáti lety byl tisk knih velmi zisková záležitost, protože zde nebyla digitalizace, s příchodem digitalizace, začalo docházet k tomu, že se tisk knih přestal vyplácet. 

Ekonomika je o tom vědět a nechybovat, ten kdo myslí, ten i chybuje a jistě zkrachuje, socialismus nefungoval, protože elita složená ze soudruhů myslela a chybovala, kapitalismus funguje, protože elita ví, a tak nechybuje, je to jako řízení letadla, amatérskou chybu můžeš udělat jenom jednou! S příchodem; digitalizace, automatizace, kontejnerizace, optimalizace, globalizace, transformace, atd., začíná docházet k tomu, že veliké ryby eliminují malé ryby. 

Podívejme se třeba na; Microsoft, Google, Amazon, Intel, Apple, Sony, Samsung, Wal-Mart Stores, Volkswagen, Toyota Motor, atd. může těmto globálním firmám, konkurovat nějaká Česká firma? Ve velkém je možné realizovat veliké zisky! 

Je to obrazně jako s natočeným filmem do kina, čím více diváků film spatří, a zaplatí vstupné do kina, tím více je film ziskový, svět se rozdělil podle kupní síly, tam kde je malá kupní síla tam se soukromé podnikání v malém nevyplatí, protože konzument nemá peníze na to, aby mohl utrácet, a tak se snaží šetřit, kde se dá.

Ano, z mluvení není zde žádný užitek

IMG_0808

Ano, hodnotný člověk miluje hodnoty. Život to je užitečná práce, díky práci existuje zde život, život pro nás nemá logiku a smysl, pokud nemůžeme pracovat na tom, co nám přinese užitek. Je třeba pochopit rozdíl mezi prací užitečnou a prací neužitečnou, tento rozdíl je pro nás existenčně zásadní! 

Neužitečná práce nám nepřináší žádný užitek, a většinou přináší užitek lakomým parazitům, co se na nás snaží egoisticky parazitovat. Díky výhodám a jistotám máme užitečnou práci, která nám přináší užitek, následkem je zde konflikt a boj o výhody a jistoty, dobrota je zde žebrota. Proč je zde nedostatek výhod a jistot, že nás to nutí k egoistickým kariéristickým závodům? 

Hodnotu má to, čeho je nedostatek, pokud je něčeho nadbytek, tak to nemá pro nás žádnou hodnotu, nadbytek je zde; lží, krádeží, násilí, parazitování, pokrytectví, lenosti, vandalismu, extrémismu, špíny, dluhů, dogmat, prostituce, atd. hodnotný člověk miluje hodnoty a nehodnotný člověk miluje to, co nemá zde žádnou hodnotu. 

Tento pokrytecký konzumní svět je divadlo, ve kterém chce každý egoista hrát hlavní roli, a nikdo nechce platit vysoké vstupné. Daně, clo, poplatky, regulace, výjimky, atd. to vše je součástí tohoto lidského divadla, ve kterém lhář honí lháře, a zloděj zde honí zloděje. 

Bezpracný zisk paraziti milují, vždy zde budou příživníci, co se budou snažit o bezpracný zisk, díky tomu že mají výhody a jistoty, které si nezaslouží, kdo nepracuje, ať nejí, většina lidí u nás fyzicky nepracuje, o tom naše nefungující ekonomika a nefungující politika je. Každý egoista by chtěl jenom mluvit a neušpinit se od fyzické práce, z mluvení není zde žádný užitek.

Proč vysokoškoláci často chybují?

IMG_4820 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

To že chodil někdo dlouho do školy, a zde se toho mnoho i naučil, jej neochrání před tím, aby on chyboval, svět se neustále mění, a škola nemůže vysokoškoláky naučit všemu, proto vysokoškoláci často chybují. Vysokoškoláci se nijak neliší od ostatních lidí, jde zde jenom o svaté dogma, že ten kdo má vysokou školu, že lepší než ten kdo ji nemá. V minulosti nebyli vysoké školy, a přesto zde bylo mnoho moudrých lidí, co jsou nám dosud vzorem.

Je třeba zavést testovací systémy které každý rok otestují lidi od 15 let do 70 let, abychom věděli jistě, jaké kvality mají lidi a nespoléhali se na tituly a to co nám řeknou. Zaměstnavatel se podívá na testy u zaměstnanců, a vyhodí ty zaměstnance, co mají špatné testy, takto skončí období, ve kterém na místě pro profesionála byl amatér. Ten kdo bude dlouhodobě nezaměstnaný, ten se bude recyklovat na substrát, takto se vyčistí naše kultura od nepřizpůsobivých příživníků, co zde lžou a kradou. 

Bude zde povinnost pracovat od 15 let do 70 let a to 365 dní v roce a po 10 hodin, lidi si nebudou už hledat zaměstnání, ale dostanou zaměstnání globálně přidělené, ten kdo nenastoupí do zaměstnání bude recyklován na substrát, kdo chce jít ten musí i pracovat, práce proměnila zvíře v člověka, dneska budeš nahoře a zítra budeš dole, nebude zde už jistá vysoká funkce pro nikoho.

V zaměstnání se nebude kouřit a pít alkohol, zaměstnanci budou oblečení jenom ve uniformách které dostanou od zaměstnavatele pro nikoho nebudou výjimky a tak ředitel a prezident budou mít taky pracovní služební uniformu. Všichni zaměstnanci budou pod neustálým dohledem kamer a čipů, pokud bude zaměstnanec chybovat, nebo pracovat pomalu, tak bude dostávat vysoké pokuty, na hrubý pytel zde musí být hrubá záplata, musíme oddělit hodnotné od nehodnotného.

Ano, jsi tím, na co nejvíce myslíš

full

Na co nejvíce lidi myslí? Nejvíce lidí myslí na to, co nemají a co by chtěli mít, jde o; výhody, jistoty, lásku, informace, zdraví, krásu, moc, bohatství, úspěch, štěstí, popularitu, svatost, genialitu, čas, sex, drogy, luxus, potravu, hry, atd. Ano, jsme loutky, které snadno ovládají naše závislosti, následkem je zde extremismus, který může snadno způsobit ekonomickou a politickou krizi, nebo revoluci či válku. 

Adolf Hitler je klasickou ukázkou kam až může vést extremismus, vůdcové národů si často hrají na bohy ale každá dogmatická diktatura je dům bez základů, základem pro fungující civilizaci je odmítnutí dogmat a diktatur. Největším dogmatem je že roboti nemohou nahradit vysokoškoláky, je to stejné svaté dogma jako když lidi slepě věřili tomu, že je země placatá, a tak i existuje konec světa. Zde se dostáváme k otázce nadhledu, díky kterému odhalíme dogmata a diktatury. 

Pokud má někdo nadhled nad nějakou hodnotnou specializací, tak je označen za blázna, a mnohdy se z něj stává mučedník, který je mučen a potom zavražděn. Zájem pyšné elity, je vždy nad zájmem pravdy a lásky, roboti mohou bez problémů nahradit pyšnou elitu, prezident robot bude udělovat medaile robotům a lidi skončí v rezervaci, protože zde nebude pro lidi už nikde zaměstnání za mzdu. 

Když roboti vzali zaměstnání lidem, co neměli maturitu (rok 2018-2023) mlčel jsem, když roboti vzali zaměstnání lidem, co mají maturitu (rok 2024-2029), mlčel jsem, když začali brát roboti zaměstnání těm, co mají vysokou školu (rok 2030-2035), křičel jsem, ale nebyl zde už nikdo, kdo by mohl můj křik slyšet!

Kladivo na idioty

P1270040 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Každá doba má kladiva, pomocí kterých eliminuje nějaký problém, dříve zde byl problém s čarodějnicemi a dneska je zde problém s idioty, nejprve k tomu co je to idiot? Malý idiot je člověk, který má IQ od 50 do 69 (lehká mentální retardace), ten kdo má IQ od 35 do 49 (středně těžká mentální retardace) je logicky veliký idiot. Malé IQ může mít i vysokoškolák, díky konzumaci alkoholu nebo díky stáří. Idiot si třeba koupí televizi, a když jí má podle návodu uvést do provozu tak to nezvládne a tak potřebuje pomoc od někoho, kdo není idiot, proto se idioti obklopují mnoha lidmi, co nejsou idioti. 

Programování umělé inteligence, je pro idioty něco co nemůžou pochopit, díky malé inteligenci, proto mezi programátory umělé inteligence, idioty nenajdete, zato mnoho idiotů najdete v politice, politika je pro idioty zaslíbeným povoláním, a následkem je to, že v politice jsou jenom samí idioti, pokud se omylem do politiky dostane někdo, kdo není idiot, stává se z něj většinou mučedník, protože jej idioti násilně z politiky eliminují. 

Je třeba zavést povinné měsíční testy inteligence v EU, pokud testy odhalí u někoho, kdo pracuje za mzdu, to že je on idiot, tak se zajistí to, že jej zaměstnavatel bude muset propustit, i kdyby zde šlo o; krále, papeže, prezidenta, ministra, soudce, ředitele, celebritu, nebudou zde pro nikoho v EU výjimky, ten kdo bude mít IQ menší než 70 ten nebude smět být zaměstnaný, nejsme tak bohatí, abychom mohli zaměstnávat v EU idioty. Těm co mají živnostenské oprávnění, se odebere zase živnostenské oprávnění, zřídíme v EU pracovní tábory pro idioty a zde se jim zajistí jednoduchá práce, kterou zvládnou i idioti co mají vysokou školu.

Vše je dneska o tom, že peníze nesmrdí

full

Proč nikdo nechce dělat otroka? Podle malé mzdy poznáme snadno kdo je zde ekonomickým otrokem, pokud je vaše mzda pod celostátním průměrem, tak jste zde ekonomický otrok, který nemá šanci na to, že mu bude lépe, kde je příčina tohoto problému? Příčina je v tom, že ti co jsou nahoře, jsou lháři a zloději, nadbytek vzniká díky nedostatku, aby zde mohli být milionáři, tak zde musí být ekonomičtí otroci, když otrok onemocní, je vyhozen a nahrazen novým otrokem, tak to zde funguje. 

Dalším problémem je modernizace a optimalizace, která má za následek mizení pracovních míst, následkem je; ekonomická migrace, extremismus, rasismus, deprese, nezaměstnanost, bída, drogy, prostituce, mafie, atd. proč platit mzdu když je možné lidi ve vězení donutit k práci zadarmo, zde jde o nejhorší možnou formu otroctví. Ano, není zde už koncepce pro dělnickou třídu, být v tomto systému dělníkem to je ekonomická sebevražda, zkorumpovaná média mlčí o realitě a pomocí dezinformací dělají z lidí hlupáky a tím i ubožáky. 

Pracovat v Amazonu nebo uklízet metro?

full

Mnozí naříkají na to, jak mají špatnou práci za málo peněz, těm bych doporučil uklízet v Praze metro v noci. Za socialismu metro uklízeli zaměstnanci metra a tak to byla dobrá práce, potom metro zadalo úklid soukromým úklidovým službám, a najednou to byla nejhorší práce v republice. 

Za vším je zde lakomost, proč neušetřit na dělnících co uklízejí metro, na stravenky a prémie můžete zapomenout, naopak vám budou nutit přesčasy, které vám nezaplatí, dostáváte minimální mzdu, a nemáte stabilní pracoviště, musíte se neustále stěhovat ze stanice na stanici, a někdy musíte mezi stanicemi přecházet, protože v noci metro nejede, to je v době kdy je zima, nebo prší opravdu super. 

Dále se zde setkáte s; vandaly, narkomany, bezdomovci, atd. co používají; spreje, kyseliny, nálepky s kvalitním lepidlem, atd. v noci často jezdí metrem lokomotivy na naftu, takže to tam smrdí, pojízdné eskalátory se vypnou a tak jste nucení chodit po dlouhých vypnutých eskalátorech, největším problémem je u metra venkovní úklid, kde máte mnoho schodů a eskalátorů, musíte uklízet sníh, nebo je tam problém s vodou, která teče do metra. 

Mycí stroje jsou levné a poruchové, musíte za nimi chodit po kluzké podlaze několik hodin, než ty veliké plochy umyjete, neustále jste sledování kamerami a chodí zde kontroly, jestli dobře uklízíte. Nemáte po celou směnu čas na jídlo a odpočinek, vašimi spolupracovníky jsou často cizinci, co neumí dobře češtinu, práce v Amazonu, je přímo ráj, v porovnání s úklidem metra.

Ano, nikdo nechce pracovat jako dělník

IMG_2224

Kde je ta hrdost na práci dělníka, který za sebou zanechá nějaké dílo, když mladý krásný muž řekne při seznámení já jsem dělník, tak se setká s tím, že jej žádná žena za manžela nechce, a tak se musí spokojit s tím, že si to udělá rukou, když se dívá na porno. Logicky následkem je nedostatek dělníků, a nadbytek vysokoškoláků, co mají humanitní vzdělání, o technické vzdělání je mezi studenty malý zájem. 

Každý by chtěl sedět v teplé kanceláři a popíjet kafe a jíst chlebíčky, nebo v pracovní době chodit na sociální sítě, z podnikového nebo státního počítače. Dneska už u nás nechtějí dělat dělníky ani cizinci z východu, že prý je tato práce špatně zaplacená, a tak dělníci z ciziny jdou pracovat radši do Německa nebo podobných ekonomik. Všude jsou veliké náborové inzeráty, hledáme dělníky a nikde nejsou inzeráty, hledáme zkušené staré vysokoškoláky s humanitním vzděláním.