Nejsem inteligentní trouba, abych plýtval hodnotami

P1070672

Aby mohla zde být sobecká bezcharakterní elita úspěšná, tak dělá škodolibě z lidí inteligentní trouby, co plýtvají hodnotami, klasickou ukázkou plýtvání hodnotami je práce, která je daleko od našeho bydliště, a trvá jenom krátkou dobu, veliké ekonomické a časové náklady na cestu za prací, eliminují zisk z naší práce, a my takto pracujeme takřka zadarmo.
Vedoucí vám zavolá, že se máte dostavit do jeho kanceláře, nebo že máte jít na schůzi, kde budete muset poslouchat hlouposti od vedoucího, často se setkáváte s tím, že přijdete někam ve smluvený čas a zjistíte, že musíte dlouho čekat na vedoucího, nebo že nemá ani smysl čekat na vedoucího, a šli jste do jeho kanceláře zcela marně.
Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, zkuste si volat sobecky vedoucímu, aby on často chodil na vaše pracoviště, a pomáhal vám s problémy, můžete si být jistí tím, že dostanete brzo výpověď! Proč je problém zavést domácí práci? Vedoucí potřebují, aby jejich podřízení chodili na schůze a do jejich kanceláře, pokud budete pracovat doma, tak váš vedoucí bude najednou bezmocným ubožákem, moc je zdrojem hodnot, protože mocní, dělají z druhých inteligentní trouby.
Nejmodernějším vynálezem vedoucích je pracoviště, které funguje jako restaurace, čekáte na volné místo, kde si můžete sednout, protože je zde málo stolů pro zaměstnance, jakmile odejdete od svého stolu, tak si na vaše místo sedne okamžitě někdo jiný.
Představme si, že by takto fungovala funkce prezidenta USA, prezident by odešel na záchod a jeho prezidentské místo by okamžitě obsadil někdo jiný, za den by se takto na místě, kde sedí prezident USA, vystřídalo třeba třicet lidí. Na atomových ponorkách je málo místa, a tak když se probudíte a vstanete, z postele tak si do vaší postele lehne někdo jiný, takto je postel neustále využitá.

Jak profesionálně uspět v tvrdé konkurenci?

P1070212

Jelikož každý centralismus nebo monopol, vede vždy k jistému zániku, tak je zde tvrdá konkurence, tam kde jde o veliké hodnoty, jedna věc je chtít být nejlepší, a druhá věc je být skutečně nejlepší. Ve válce se v nahotě odhaluje to, o čem zde konkurenční kultura je, pro vítězství zde umírá mnoho lidí a ničí se i mnoho hodnot.
Základem úspěchu je dlouhodobá optimální strategie, co je ale pro jednoho optimální dlouhodobá strategie, to pro jiného je chybná dlouhodobá strategie, nejsou zde univerzální optimální dlouhodobé strategie, na které je spolehnutí, protože každý člověk je originálem, který je v originální situaci která se rychle mění. Jenom smrt je zde jistá a vše ostatní je nejisté, se vším zde manipuluje strach.
Stvořitelem života je strach, Bůh to je jenom pohádka pro malé děti, anebo pro naivní dospělé hlupáky, moc Stvořitele je zde díky našemu strachu z trestu, a tak mnoho lidí před strachem uniká do iluzí ve; snu, pohádce, pověrách, sektách, náboženství, politice, reklamě, umění, sociální síti, drogách, sexu, jídle, kariérismu, atd. Nikdo ale nemůže před strachem utéci daleko, strach je jako náš stín. Čím větší je strach, tím snadněji je člověk manipulovatelný, a tak je zde snaha pomocí svaté dezinformační strategie, nahnat lidem strach z války, nebo z trestu smrti.
Podívejme se na Bibli z pozice strachu, a nahraďme zde slovo Bůh slovem strach, a najednou pochopíme, co je za náboženstvím a politikou. Jak profesionálně uspět v tvrdé konkurenci? Buď tím čím opravdu jsi, a nehraj si na to, co nejsi, nezajímej se o to, co konkurenti o tobě říkají, zajímej se o to, co o tobě vypovídá tvoje dílo, z díla je spatřen tvůrce, pokud nedokážeš zde nic hodnotného vytvořit, tak jsi v troubě, protože jsi trouba.

Ubohé práce pro ubožáky je zde dostatek

SAM_0861

Často je zde slyšet, že se ubožáci chytře vyhýbají ubohé práci, za ubohou mzdu, berme to jako signál k tomu, že je třeba pomocí; optimalizace, digitalizace, automatizace, kontejnerizace, robotizace, globalizace, atd. eliminovat ubohou práci, aby zde zbyla pro lidi jenom práce, co není ubohá. Z lidí se stanou globálně jenom certifikátoři, a budou udělovat na vše certifikace.
Naší prací bude jenom kontrolovat a povolovat, na práci zde budou roboti a umělá inteligence. Podívejme se na milionáře co dělají a zjistíte, že oni pracují jako kontroloři a povolují to, co zkontrolovali, mnozí namítnou, že nebude potřeba veliké množství lidí, co by zde jenom kontrolovali a povolovali. To je svatá pravda, ale tento systémový problém, přeci vyřeší plynové komory a krematoria, je třeba se vrátit ke klasickým tradicím.

Je práce pro člověka prioritou?

SAM_0889

Každá práce je jiná, některá práce je pro nás dobrá, a jiná je pro nás zase špatná, navíc to co je pro mě dobrá práce to může být pro někoho jiného špatná práce, co je to ve svojí podstatě práce? Práce je výkon, který je závislý na příkonu, pokud je malý příkon je většinou i malý výkon, veliký příkon, ale nemusí vždy znamenat veliký výkon, příčin může být mnoho. Práci rozdělujeme nejvíce na práci psychickou a práci fyzickou, často je zde fyzická práce spojená s psychickou prací. 

Problémem u práce je veliký rozdíl mezi praxí a teorií, teorie jsou založené na ideálních podmínkách, ale v praxi nejsou ideální podmínky. Každý subjektivně vnímá jenom svojí práci, a nevnímá už práci co je mu cizí, já jsem ředitel a moje práce je důležitější než je práce průměrného zaměstnance, a proto si zasloužím se mít lépe, to je klasika, jaká je ale realita? Realita je o tom že vše je divadlo a obchod, ten kdo zde hraje hlavní roli, si připadá důležitější než ostatní, podívejme se ale z blízka na toho, kdo zde jako ředitel hraje hlavní roli, v čem je on lepší než ostatní? 

Teoreticky by ředitel měl podávat větší výkon než průměrný zaměstnanec, prakticky ale větší výkon podává průměrný zaměstnanec, ředitelem se stává ten, kdo je psychicky silnější, proč je někdo psychicky silnější, a tak je i kariérně úspěšnější? Je to o genetice a výchově, pokud nemáte správnou genetiku, a správnou výchovu, tak nemáte šanci, se stát zde ředitelem, nebo celebritou, zázraky jsou ve filmu a pohádce, v realitě je vše podrobeno kontrole, a kontrola vyřadí to co je nekvalitní! 

Žádný specialista, ani žádná populární kniha, nezmění váš ubohý osud k lepšímu, vše je pevně dáno už při vašem narození! Pokud to nechápete, podívejte se na dostihové koně, jak se u nich dosahuje úspěšnosti, je to genetika a výcvik, vše ostatní jsou jenom pohádky pro naivní hlupáky, jablko nepadne daleko od stromu, bylo a bude! Podívejte se na diktátory, co způsobila za utrpení jejich psychická síla, lidi pořád dokola dělají stejnou chybu, a volí si za své vůdce egoistické diktátory, komu není rady, tomu není ani pomoci.

Jak optimálně vytížit vše správnou prací

P1070174

Statistika je jasná, zaměstnanci nejsou v zaměstnání optimálně vytížení, a tak dochází ke ztrátám, a tím klesá zaměstnavatelům zisk, nejsou vytížené optimálně ani; budovy, auta, počítače, internet, stroje, automaty, atd. ekonomika je věda o tom jak vše optimálně vytížit správnou prací, protože to co nepracuje, to na ekonomice parazituje.

Prioritou zde musí být kontrola, která z nadhledu vše kontroluje a eliminuje to, co nepracuje, nebo to pracuje málo. Je třeba se zaměřit i na to co je správná práce a co je chybná práce, rozhodně není správná práce; soukromá návštěva internetu, koukání na televizní seriály, kouření cigaret, pití alkoholických nápojů, sezení na schůzi, slavení výročí a svátků, atd. správnou prací je to, co vytváří objektivní hodnoty, jde třeba o dělníka, který vyrábí konzumní produkty v továrně.

Statistika zjistila, že polovina lidí na světě chodí do zaměstnání, a z jejich práce zde nevznikají žádné objektivní hodnoty, protože mají nějakou vysokou funkci, která je zde systémově zcela zbytečná, podívejme se třeba na náš Senát, náš chytrý ministr financí, je toho názoru, že by se měl Senát rychle zrušit, nejsme tak bohatí, abychom mohli podporovat ubohé zaměstnance, co nejsou systémově přizpůsobiví, a nemohou si zde najít takovou práci, která produkuje objektivní hodnoty.

Proč jsou nezralí lidé bez geniality

IMG_8400

Období nezralosti (adolescence, puberta) je u lidí období od 10 do 20 let věku, v této době mužům začínají růst fousy a ženy začínají mít pravidelnou menstruaci, která jim v důchodu končí, příchází krizové období, ve kterém je možné kopírování genů a tím rozmnožování lidí bez geniality.

V přírodě je přirozený evoluční výběr, který zdegenerované zmetky bez geniality, promění v snadno dostupnou potravu, pro hladové šelmy. Statisticky je globálně geniální jeden člověk z 100 000 lidí, je to jako se zlatem, hodnotu má to co je zde potřebné a obtížně dostupné.

Období nezralosti je obrazně jako u většiny ovoce, které je zelené a kyselé, protože je nezralé, aby mohlo ovoce uzrát, a být sladké, potřebuje k tomu optimální podmínky, v lidské společnosti se setkáváme s tím, že zde nejsou pro dozrání podmínky, díky amatérským chybám v konzumním systému (centralismus, byrokracie, ideologie), který neumožňuje lidem v 15 letech, se ekonomicky a sociálně osamostnit od rodičů, a začít žít ekonomicky a sociálně samostaně, bez neustálé kontroly společnosti a rodičů.

Obzvláště lidi co studují vysokou školu, vstupují do ekonomické a sociální samostatnosti velmi pozdě. Statisticky je doloženo to, že čím ekonomicky a sociálně vyspělejší je národ nebo kultura, tím obtížnější je pro lidi vstup do dospělosti, protože jsou dlouho jako ekonomičtí paraziti u rodičů, co se o ně ekonomicky dobře starají.

Jak se stát nejlepším profesionálem?

IMG_8429

Základem je dělej jenom to, pro co máš talent a co i fyzicky a psychicky zvládneš, obrazně je život sport, a pokud chceš být nejlepší ve sportu, musíš se i mnoho let o to snažit, a nesmíš to nikdy zbaběle vzdát, i když tě tvrdá konkurence srazí na kolena. Podívejme se na Křesťanství, začátky této optimistické svaté ideologie vypadali na to, že nemá žádnou naději na to, že uspěje v době plné pesimismu a skepticismu.

Začátky jsou jako síto, které oddělí hodnotné od nehodnotného, podívejme se na studium na vysoké škole, zde v prvním ročníku většina studentů neuspěje, příčinou je nedostatek pevné vůle a sebekázně, místo optimálnímu učení se studenti věnují něčemu zcela jinému, a myslí si naivně, že ono to dobře dopadne. Ve škole je to jako ve sportu, každému se měří stejně, podvody zde nejsou možné, buď na vysokou školu máš, nebo na ní nemáš, a máš smůlu.

Ono je to o prioritách, podívejme se na lidi, ze kterých se stali bezdomovci, je statisticky doloženo, že špatné priority jsou jistou cestou, jak se stát bezdomovcem, komu není dobré rady, tomu není ani pomoci. Vše je o zdraví, ten kdo je nemocný tělesně a psychicky, nemá žádnou šanci uspět v tvrdé konkurenci, podívejme se na lidi, co jsou nejlepší ve svojí specializaci, jak oni dbají mnoho o svoje zdraví tělesné a psychické.

Statisticky se porovnali diplomové práce úspěšných profesionálů, s lidmi co byli po vysoké škole neúspěšní, a ukázalo se, že ti co byli existenčně neúspěšní, měli i ubohé diplomové práce s nulovou hodnotou, protože nebyli zdraví fyzicky a psychicky. Podívejme se na to, jak dlouho lidi žijí v nějakém národě, tam kde se lidi dožívají běžně dlouhého věku, tam i dobře funguje ekonomika a politika, základem je zde čistota fyzická a psychická, špína má za následek nemocnost a tím i kratší život, v Japonsku si potrpí na čistotu, a v Indii je všude jenom špína.

Jako fotograf poznávám, že se u nás čistota ovzduší zlepšila, protože mnoho zastaralých továren konečně zkracovalo, a jsou zde místo nich moderní továrny, které neznečišťují už ovzduší, taky je zde i moderní doprava, která už tolik neznečišťuje, odvzduší. Ještě by to chtělo i zlepšit čistou u psychiky u nás, kdy nahradíme konečně lež a nenávist za pravdu a lásku.

Máte zmapované svoje priority

IMG_8514

Deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, psychiky, atd. je následkem toho že nemáte zmapované svoje priority a tak bloudíte a máte z toho deprese, nestarejte se o to je vám cizí postarejte se o to co je vám blízké, základní prioritou je být silný jako úspěšný sportovec a být chytrý jako úspěšný podnikatel. Život byl a bude, o skládání zkoušek, je to jako v počítačových hrách, když složíte zkoušky, postoupíte do další úrovně existenčíní hry ve které se hraje o výhody a jistoty.

Zmapovat svoje prioroty není rozhodně snadné a jednoduché, ale uvědomte si že nemůžete sedět současně na mnoha židlích, je třeba si vybrat tu optimální židli pro vás, mnohdy zjistíte, že na té židli už někdo cizí drze sedí, v tom případě musíte najít způsob, jak jej chytře eliminivat, a mít při tom čisté ruce. To mě připomíná spolužáka na střední škole, který byl šprt a pořád se hlásil že zná správné odpovědi, došla mě trpělivost, a tak jsem mu posunul žili, když stál a on si sednul na zem, celá třída se mu smála.

Je profesionální deformace škodlivá

IMG_8542

Proboha ty jsi trdlo, jak to děláš, tak se to dělá, ano profesionál ví, jak se to má dělat a běda pokud to uděláte jinak, někdy se mně zdá, že profesionálové nejsou už lidi, ale jsou to inteligentní roboti na baterie, které ovládá globální umělá inteligence.

Profesionál musí ukázat to, že on je dokonalý, a že ty jsi ubožák, který na co sáhne, to jistě rozbije, nejhorší je situace u fotografů, zkoumal jsem statisticky a vědecky mnoho specializací, na to jak silná je zde profesionální deformace, a profesionální fotografové se ukázali jako skupina, co je nejvíce ohrožená profesionální deformací.

Zpočátku jsem si myslel, že nejhůře na tom budou lékaři, ale u nich je mnoho skepse, která eliminuje jistě profesionální deformaci. Subjektivně si myslím, že profesionální fotografové, jsou nejvíce postiženi profesionální deformací díky tomu, že je jim fotografování návykovou drogou.

Co je to profesionální deformace? Inteligence se na něco navykne, a tak něco nevnímá, a jiné vnímá velmi intenzivně, třeba profesionální řidič auta neslyší vůbec hluk motoru, a vnímá hluk motoru, jako by to byla příjemná hudba.

Moderně řečeno dojde k tomu, že se mozek přeprogramuje na nějakou specializaci, a tak se člověk mnoho psychicky změní. Tragédie nastává, pokud se musí profesionál přeškolit na něco jiného, mnohdy může být následkem závislost na cigaretách a slivovici nebo vandalství.

V horším případě, je třeba profesionála dlouhodobě izolovat v psychiatrické nemocnici. Pokud jste se srazili s blbcem, tak ten blbec má většinou problémy s profesionální deformací, je třeba začít konečně tento problém optimálně globálně řešit pomocí nejmodernější vědy a techniky.

Je třeba zavést povinné certifikace na to, že člověk není postižen profesionální deformací, tyto certifikace budou mít roční platnost, a přezkoušení bude v psychiatrické nemocnici. Je třeba nemocné lidi profesionálně léčit, a pomoci jim tak se optimálně začlenit do nové zdravé společnosti, kde už nejsou možné srážky s blbci, co si myslí to, že ty jsi trdlo.

Co budeme dělat s tím, že lidi nebudou mít co dělat?

IMG_8553

Fyzicky pracuje v hlavním městě minimum lidí. V ráji se fyzicky nepracuje, protože fyzická práce je trestem za to, že jsi hříšníkem, který nevěří v zázraky a tak byl vyhnán z ráje do konzumního ekonomického očistce, kde je nám ten druhý čertem, a s čerty zde nejsou žerty. V potu práce zde vyděláváme na daně, cla, poplatky, úroky, atd. jeden dělník dneska dokáže uživit několik lidí, a umožnit jim se mít zde dobře, i když nebudou nikdy v životě fyzicky pracovat za mzdu.

Modernizace a optimalizace umožňují to, že se může mít mnoho lidí dobře, protože stačí velmi málo lidí, co se budou fyzicky namáhat, a produkovat tak prací potřebné ekonomické hodnoty. Jeden statistik v USA spočítal, že v hlavním městě USA fyzicky pracuje jenom 6% obyvatel tohoto města, a 94% obyvatelstva zde nemusí proto už fyzicky vůbec fyzicky pracovat, a může jenom sedět u televize nebo internetu a konzumovat levné potraviny.

Často je slyšet to, že psychická práce, je ekonomickým zdrojem, stejně jako fyzická práce, ano 6% psychické práce je ekonomickým zdrojem, ale 94% psychické práce není už ekonomickým zdrojem. Podívejme se na zemědělství a stavebnictví, zde v minulosti bylo mnoho fyzické práce, s příchodem moderní doby, zde začala fyzická práce rychle ubývat, a brzo díky robotům, zmizí ze zemědělství a stavebnictví, poslední zbytky fyzické práce. Mnoho lidí co fyzicky pracují, touží po tom, aby nemuseli už fyzicky pracovat, a zjišťují, že konzumní systém je uzavřený, a dělá vše pro to, aby se fyzicky pracující lidé, nedostali snadno k psychické práci v kanceláři.

Jenže už brzo dojde i na lidi, co pracují jenom psychicky, a je třeba řešit, co budeme dělat s tím, že lidi nebudou mít co dělat? Státy se začínají dostávat do situace, kdy budou muset začít propouštět zbytečné státní zaměstnance, protože nebudou už mít peníze na jejich mzdy. Statistika ukazuje to, že za pouhých padesát let, se počet lidí na světě zdvojnásobil, čím více lidí, tím více je zde i problémů s lidmi. Řešit nakonec bídu a nezaměstnanost revolucí nebo válkou to není zrovna moc chytré řešení, je třeba se zaměřit na kontrolu porodnosti, a tak začít eliminovat degeneraci a přelidnění globálně.