Deprese je následkem nedostatku soukromí

P1080019

Nenápadně pomocí salámové metody je zaměstnancům ořezáváno jejich soukromí, následkem je deprese a konzumace; piva, cigaret, kafe, prášků na deprese, atd. opakem je zde elita, která má všude soukromí do kterého nemá nikdo cizí přístup. Někteří zaměstnavatelé se chovají jako dozorci ve vězení a tak monitorují počítače zaměstnanců, monitorují jejich telefony, sledují zaměstnance pomocí kamer a mikrofonů, navádějí zaměstnance, aby žalovali na druhé zaměstnance, atd. z cizího přeci krev neteče, většina zaměstnanců v takovém systému je vyhozená ve zkušební době většinou jenom kvůli maličkostem. Ze zaměstnanců se stávají krysy, co po celý život musí běžet krysí závody, aby neskončili jako bezdomovci. 

Místo okovů na nohou zde jsou moderní ekonomické okovy, místo biče je zde nezaměstnanost a malý plat. Víte to že 70% vašeho zisku z vaší práce, vám ukradnou zaměstnavatelé a stát, vše je nastaveno tak že nemáte šanci na to mít zde jistoty a výhody, navíc většina zaměstnavatelů se snaží pomocí automatizace a optimalizace minimalizovat počet zaměstnanců, a nová pracovní místa se nevytvářejí. Pokud přijdete za lékařem s depresí dostanete léky, které vám nijak nepomohou, protože neodstraní příčinu vašich depresí, a příčinou je nedostatek soukromí. Zánik socialismu byl způsoben nedostatkem soukromí a teďka to samé už dělá i kapitalismus a následkem bude zánik kapitalismu a místo něj nastoupí globalismus.  

Ano, musíte si vybrat mezi kariérou a rodinou

P1070495

Ano, ten druhý je kariéristická krysa. Sebekritika je zde vzácnou výjimkou, které potvrzuje pravidlo, že milujeme kritizování druhých, vše se zde už milion let točí okolo kariéristických krysích závodů, jakmile se člověk evolučně postavil na zadní, a tak mohl použít ruce k lovu a práci, tak zde začali kariéristické krysí závody, o to co milujeme a potřebujeme, inteligentní život je zde 365 000 000 let, a člověk co používá ruce k práci je zde milion let, evoluce je jako vysoká škola, složíš zkoušky a postoupíš do dalšího ročníku. 

Podívejme se na to, jaké zde člověk skládal evoluční zkoušky? První zkouškou zde bylo se postavit na zadní a použít ruce k práci. Druhou zkouškou byla ochrana hodnot před jejich zánikem, začali jsme stavět opevnění okolo míst, kde jsme žili, aby nás nemohla divoká zvířata zabíjet, a abychom byli chránění před cizím konkurenčními skupinami lidí, taky jsme začali chránit zdraví pomocí; oblečení, bot, ohně, tepelně upravené potravy, převařené vody, atd. 

Třetí zkouškou byla gramotnost, začali jsme se učit; číst, psát, počítat, atd. většina lidí na světě je v situaci kdy má problémy s kvalitní gramotností, díky zaostalosti a bídě, jde většinou o lidi z míst kde nejčastějším zaměstnáním je zemědělství a pastevectví. Čtvrtou evoluční zkouškou je společnost, kde se už nelže a nekrade, když se podíváme na svatou morálku z blízka tak zjistíme to, že všechny svaté ideologie se točí okolo toho, aby lidi nelhali a nekradli.

Nekonej druhým to, co nechceš, aby ti konali druzí, to je zlaté morální pravidlo, které je všude kariéristy porušováno a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, umění, módy, rodiny, psychiky, atd. příčinou zde jsou kariéristické krysí závody, nemůžete sloužit kariérismu a rodině současně, musíte si vybrat mezi kariérou a rodinou. Komu není od GVKB rady, tomu není ani pomoci, pokud tvým svatým pánem je kariérismus, tak nesložíš zkoušky a nepostoupíš do morálního světa, kde se nelže a nekrade, jak si to každý udělá takové to i má.

Ten kdo nepracuje je příživník

P1070972

Představme si že se globálně zavede povinnost pracovat zadarmo, pro centrální systém s umělou inteligencí, a centrální systém určí každému jakou bude on dělat práci a jak jí bude dělat, kdo nebude pracovat, ten automaticky skončí v pracovním táboře, a zde jej naučí pracovat roboti vychovatelé, zboží a služby budou na příděl podle globálních tabulek, nebudou se už vyrábět luxusní zboží, a nebude se vyrábět ani nekvalitní zboží. 

Nebudou tituly a funkce, každý bude jenom číslo s nulovou hodnotou. Nejspíše vás napadlo že je to komunismus, ano, máte pravdu, jak bylo předpovězeno (Karl Marx), tak se i stane, láska a pravda, zvítězí díky komunismu, nad nenávistí a lží, zbraně přetavíme na stroje, pomocí kterých změníme svět k tomu, aby nám zde bylo lépe, už zde nedocházelo k tomu, že lidi slouží mamonu, a neslouží rodině, která je základem společnosti.

Peníze dávají bohatým svobodu, práce chudým svobodu bere

IMG_8763

Nechci dělat v práci hovno, protože je za to hovno. Jak si sakra můžete užívat vstávání ráno od pondělí do pátku, vyskočit z postele, obléknout se, nasnídat se, bojovat s nefungující hromadnou dopravou, aby se dostal na místo, kde v podstatě vydělává dost peněz pro nenažranou elitu, a přitom musí být vděčný elitě za tuto ubohou příležitost? Ubožáci se bojí, že když nebudou pracovat, nebudou mít peníze, tedy nepřežijí. Skutečnost, že jsou pasováni do pozice pracujících, z nich dělá přímo ekonomické otroky. 

Honí se za prací v ubohých krysích závodech, aby byli úspěšní, do konce svých sil. Ztrácejí čas, svobodu a následně také spokojenost a štěstí. Těsně předtím, než vyčerpáním zemřou, rekapitulují a zjišťují, že nic nestihli. Jak je to možné? Vždyť jsem celý život dělal to, co ode mě bylo očekáváno, abych byl správným člověkem! Proč po mě nic zde nezůstalo? Kde je vidět všechna ta celoživotní píle? Práce je jenom pojem. Skrývá se za ním však člověku nebezpečná podstata. 

Práce je podle zákona‚ výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu. Krade člověku pomocí salámové techniky život, aniž by měla nějaký hlubší smysl, než je snaha přežít. Bez ní si člověk připadá zbytečný, protože sama o sobě vytváří iluzi své nezbytnosti. Práce je vnímaná jako nástroj k uspokojení svých potřeb, jako prostředek ke štěstí. Celý systém fungování ekonomiky, kultury a vůbec celé společnosti je na práci postaven. Co je to společnost? Soubor všech lidí, jejích členů. My však pozorujeme, že velká většina populace štěstí skrze práci vůbec nedosahuje. Nejsou totiž schopni vydělat dostatek peněz, aby si vykoupili vlastní čas. 

Nedělají to, co dělat chtějí, dělají to, co přinese poptávka, aby získali prostředky k tomu, co dělat chtějí. Pokud není každý jeden z nich uspokojený, pak je společnost nakažená a musí dojít ke změně. Proč pracujeme? Nikdo nedokáže dělat všechno, tj. vypěstovat si na zahrádce zeleninu, na poli obilí, ulovit maso, vše zpracovat, do toho stavět dům, vyrábět nástroje, všechno pak na trhu prodávat, vzdělávat se, učit druhé a tvořit kulturní odkaz. Proto je každý člověk specializovaný, ostatně i zvířata jsou specializovaná. Všichni ti, kteří považují práci za nějaký nástroj, za prostředek k dosažení uznání, peněz, společenského statusu, jsou právě těmi lidmi, kteří podporují špinavost celého systému. 

Práce není a nemá být o zisku hodnot. V dnešní společnosti je nepřirozené nepracovat. Lidem totiž nebyla představena jiná alternativa. Práce je stále tak zažraná v kořenech myslí lidí, že člověk, který ji nevykonává, se automaticky stává terčem, ať už se jedná o extrémy bohatství i chudoby. Když vychováváme děti, nepřemýšlejme nad nimi tak, že my chceme, aby něco dělali, ale podívejme se, na co mají vlohy, a zeptejme se, co by je naplňovalo, co oni skutečně chtějí dělat. Stejně tak bychom se měli zamýšlet nad dospělými lidmi. 

Práce je poslední zoufalý pokus, jak přijít k penězům, tím ještě nikdo nezbohatl. Co jsou to peníze? Lze pomocí nich naplňovat své potřeby. Skrze práci to, obávám se, není možné. Pracovat totiž znamená naplňovat cizí potřeby tím, že vyměňujeme svůj čas za dané peníze, uspokojení přichází až druhotně. Máme vymezený čas na tomto světě a rozhodujeme se, co s tím časem uděláme. Peníze dávají bohatým svobodu, práce chudým svobodu bere. Myslíte si, že když nepracuji, tak jsem parazitem společnosti? Pojďme globálně nepracovat za peníze. 

Tím, že lidé pracují za peníze, si sami přivazují k noze kámen. Když je pak život hodí do vody, samozřejmě že nevyplavou. Začněte být činní v tom, co vás baví, protože o tom je život. Pak přijde celoplošné štěstí, které povede k vyšší produktivitě i spokojenosti celé planety. Budoucnost je v tom, že se všem lidem vyndají z hlavy egoistické mozky, a dají se do pytlů, tak budou egoistické mozky v pytli s nápady, jak lhát a krást, aby se zde měli dobře, mozek který nezvládne globální krysí závody, ten bude eliminován GVKB umělou inteligencí.

Ano, nechci špatnou práci

P1070596

Prý kdo chce, ten si práci najde, to je teorie, v praxi je to tak, že i když práci získáte, tak většinou ve zkušební době skončíte, většinou proto že vás vyhodí, nebo odejdete sami, protože jde o špatnou práci. Zjistil jsem to, že špatnou práci okamžitě poznáte podle toho, jaká je ekonomická odměna za práci, za dobrou práci je i dobrá ekonomická odměna, má to i svojí logiku. 
 
Někdy se setkávám s tím, že se zaměstnavatel ptá, jakou si představuji ekonomickou odměnu za svojí práci, proč zaměstnavatelé, dávají novým zaměstnancům hloupé otázky? Zaměstnavatelé jsou hlupáci! Vše zde má svoji hodnotu, smlouvat o hodnotě, to je ztráta času, ber nebo neber, o tom to je. Zaměstnavatelé nemohou na špatná zaměstnání sehnat zaměstnance, představme si, že by všichni státní zaměstnanci museli pracovat za minimální mzdu, která je dneska 12 200 Kč hrubého, to je čistého asi 9 500 Kč. 
 
Spočítejme si náklady na; bydlení, dopravu, jídlo, oblečení, telefon, internet, atd. zjistíte to, že jedinou šanci na existenci mají lidi, co bydlí ještě u bohatých rodičů, a ty je ekonomicky podporují. Jaká je průměrná mzda u státního zaměstnance, to je přísně tajné, protože mocní a bohatí lháři a zloději, nestojí o to, abychom o nich znali objektivní pravdu! Chcete větší mzdy a lepší pracovní podmínky, máte smůlu, dovezeme sem ekonomické ubožáky z chudé ciziny, nebo nakoupíme automatizaci a zavedeme optimalizaci. 
 
Když jsem slyšel kolik platí ministerstva za mobilní telefon a internet, tak jsem na to koukal jako idiot, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, nelze se divit Romům, že se z nich stali profesionální nepřizpůsobiví příživníci, špatná práce, je už poslední zoufalý pokus, o to, jak zde uboze přežít, v tomto ekonomickém očistci, zde není demokratický kapitalismus, zde je bohužel feudalismus!

Profesionální vybavení z amatéra neudělá profesionála

P1070639

Mnoho amatérů touží po profesionálním vybavení a myslí si naivně, že profesionální vybavení z nich udělá profesionála, profesionální vybavení je drahé proto, že práci ulehčuje a je spolehlivé. Podívejme se třeba na počítače, profesionál použije veliký počítač s velikým monitorem a amatér použije notebook, který je pomalý a má malý monitor.
Pokud jde o fotografy tak profesionál použije profesionální zrcadlovku a amatér použije amatérský kompakt, všimněme si toho, že vybavení profesionála je veliké a drahé, to co je veliké a drahé, to je lepší než to co je malé a levné.
Největším problémem u amatérského vybavení je levný materiál, jde nejvíce o levné umělé hmoty, které nemají pevnost, a v zimě praskají, profesionál není tak bohatý, aby si mohl dovolit kupovat levné amatérské vybavení. Poslední dobou začíná vznikat jakýsi kompromis mezi amatérským a profesionálním vybavením, jde třeba o amatérské zrcadlovky, anebo o amatérské kancelářské počítače.
Cena odhaluje, co je střední třídou a co je už amatérskou třídou, rozhodně se vyplatí si připlatit a pořídit si něco ve střední třídě, rozdíl je zde velmi znatelný, rozdíl mezi střední třídou a profesionální třídou je už minimální, pořídit si profesionální vybavení se vyplatí jenom náročným profesionálům.

Nejsem inteligentní trouba, abych plýtval hodnotami

P1070672

Aby mohla zde být sobecká bezcharakterní elita úspěšná, tak dělá škodolibě z lidí inteligentní trouby, co plýtvají hodnotami, klasickou ukázkou plýtvání hodnotami je práce, která je daleko od našeho bydliště, a trvá jenom krátkou dobu, veliké ekonomické a časové náklady na cestu za prací, eliminují zisk z naší práce, a my takto pracujeme takřka zadarmo.
Vedoucí vám zavolá, že se máte dostavit do jeho kanceláře, nebo že máte jít na schůzi, kde budete muset poslouchat hlouposti od vedoucího, často se setkáváte s tím, že přijdete někam ve smluvený čas a zjistíte, že musíte dlouho čekat na vedoucího, nebo že nemá ani smysl čekat na vedoucího, a šli jste do jeho kanceláře zcela marně.
Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, zkuste si volat sobecky vedoucímu, aby on často chodil na vaše pracoviště, a pomáhal vám s problémy, můžete si být jistí tím, že dostanete brzo výpověď! Proč je problém zavést domácí práci? Vedoucí potřebují, aby jejich podřízení chodili na schůze a do jejich kanceláře, pokud budete pracovat doma, tak váš vedoucí bude najednou bezmocným ubožákem, moc je zdrojem hodnot, protože mocní, dělají z druhých inteligentní trouby.
Nejmodernějším vynálezem vedoucích je pracoviště, které funguje jako restaurace, čekáte na volné místo, kde si můžete sednout, protože je zde málo stolů pro zaměstnance, jakmile odejdete od svého stolu, tak si na vaše místo sedne okamžitě někdo jiný.
Představme si, že by takto fungovala funkce prezidenta USA, prezident by odešel na záchod a jeho prezidentské místo by okamžitě obsadil někdo jiný, za den by se takto na místě, kde sedí prezident USA, vystřídalo třeba třicet lidí. Na atomových ponorkách je málo místa, a tak když se probudíte a vstanete, z postele tak si do vaší postele lehne někdo jiný, takto je postel neustále využitá.

Jak profesionálně uspět v tvrdé konkurenci?

P1070212

Jelikož každý centralismus nebo monopol, vede vždy k jistému zániku, tak je zde tvrdá konkurence, tam kde jde o veliké hodnoty, jedna věc je chtít být nejlepší, a druhá věc je být skutečně nejlepší. Ve válce se v nahotě odhaluje to, o čem zde konkurenční kultura je, pro vítězství zde umírá mnoho lidí a ničí se i mnoho hodnot.
Základem úspěchu je dlouhodobá optimální strategie, co je ale pro jednoho optimální dlouhodobá strategie, to pro jiného je chybná dlouhodobá strategie, nejsou zde univerzální optimální dlouhodobé strategie, na které je spolehnutí, protože každý člověk je originálem, který je v originální situaci která se rychle mění. Jenom smrt je zde jistá a vše ostatní je nejisté, se vším zde manipuluje strach.
Stvořitelem života je strach, Bůh to je jenom pohádka pro malé děti, anebo pro naivní dospělé hlupáky, moc Stvořitele je zde díky našemu strachu z trestu, a tak mnoho lidí před strachem uniká do iluzí ve; snu, pohádce, pověrách, sektách, náboženství, politice, reklamě, umění, sociální síti, drogách, sexu, jídle, kariérismu, atd. Nikdo ale nemůže před strachem utéci daleko, strach je jako náš stín. Čím větší je strach, tím snadněji je člověk manipulovatelný, a tak je zde snaha pomocí svaté dezinformační strategie, nahnat lidem strach z války, nebo z trestu smrti.
Podívejme se na Bibli z pozice strachu, a nahraďme zde slovo Bůh slovem strach, a najednou pochopíme, co je za náboženstvím a politikou. Jak profesionálně uspět v tvrdé konkurenci? Buď tím čím opravdu jsi, a nehraj si na to, co nejsi, nezajímej se o to, co konkurenti o tobě říkají, zajímej se o to, co o tobě vypovídá tvoje dílo, z díla je spatřen tvůrce, pokud nedokážeš zde nic hodnotného vytvořit, tak jsi v troubě, protože jsi trouba.

Ubohé práce pro ubožáky je zde dostatek

SAM_0861

Často je zde slyšet, že se ubožáci chytře vyhýbají ubohé práci, za ubohou mzdu, berme to jako signál k tomu, že je třeba pomocí; optimalizace, digitalizace, automatizace, kontejnerizace, robotizace, globalizace, atd. eliminovat ubohou práci, aby zde zbyla pro lidi jenom práce, co není ubohá. Z lidí se stanou globálně jenom certifikátoři, a budou udělovat na vše certifikace.
Naší prací bude jenom kontrolovat a povolovat, na práci zde budou roboti a umělá inteligence. Podívejme se na milionáře co dělají a zjistíte, že oni pracují jako kontroloři a povolují to, co zkontrolovali, mnozí namítnou, že nebude potřeba veliké množství lidí, co by zde jenom kontrolovali a povolovali. To je svatá pravda, ale tento systémový problém, přeci vyřeší plynové komory a krematoria, je třeba se vrátit ke klasickým tradicím.

Je práce pro člověka prioritou?

SAM_0889

Každá práce je jiná, některá práce je pro nás dobrá, a jiná je pro nás zase špatná, navíc to co je pro mě dobrá práce to může být pro někoho jiného špatná práce, co je to ve svojí podstatě práce? Práce je výkon, který je závislý na příkonu, pokud je malý příkon je většinou i malý výkon, veliký příkon, ale nemusí vždy znamenat veliký výkon, příčin může být mnoho. Práci rozdělujeme nejvíce na práci psychickou a práci fyzickou, často je zde fyzická práce spojená s psychickou prací. 

Problémem u práce je veliký rozdíl mezi praxí a teorií, teorie jsou založené na ideálních podmínkách, ale v praxi nejsou ideální podmínky. Každý subjektivně vnímá jenom svojí práci, a nevnímá už práci co je mu cizí, já jsem ředitel a moje práce je důležitější než je práce průměrného zaměstnance, a proto si zasloužím se mít lépe, to je klasika, jaká je ale realita? Realita je o tom že vše je divadlo a obchod, ten kdo zde hraje hlavní roli, si připadá důležitější než ostatní, podívejme se ale z blízka na toho, kdo zde jako ředitel hraje hlavní roli, v čem je on lepší než ostatní? 

Teoreticky by ředitel měl podávat větší výkon než průměrný zaměstnanec, prakticky ale větší výkon podává průměrný zaměstnanec, ředitelem se stává ten, kdo je psychicky silnější, proč je někdo psychicky silnější, a tak je i kariérně úspěšnější? Je to o genetice a výchově, pokud nemáte správnou genetiku, a správnou výchovu, tak nemáte šanci, se stát zde ředitelem, nebo celebritou, zázraky jsou ve filmu a pohádce, v realitě je vše podrobeno kontrole, a kontrola vyřadí to co je nekvalitní! 

Žádný specialista, ani žádná populární kniha, nezmění váš ubohý osud k lepšímu, vše je pevně dáno už při vašem narození! Pokud to nechápete, podívejte se na dostihové koně, jak se u nich dosahuje úspěšnosti, je to genetika a výcvik, vše ostatní jsou jenom pohádky pro naivní hlupáky, jablko nepadne daleko od stromu, bylo a bude! Podívejte se na diktátory, co způsobila za utrpení jejich psychická síla, lidi pořád dokola dělají stejnou chybu, a volí si za své vůdce egoistické diktátory, komu není rady, tomu není ani pomoci.