Ano, nepřizpůsobiví příživníci u nás mají už vše zdarma

IMG_2145

Nepřizpůsobivý příživníku, nejedeš načerno v hromadné dopravě? Mě platí průkazku na MHD hodný sociální stát, a tak nemusím jezdit na černo. Kde je chyba v našem kapitalistickém systému, že se nepřizpůsobiví příživníci mají u nás velmi dobře, i když nepracují pro kapitalismus a neplatí tak ani v kapitalismu veliké daně. 

Chyba je v populární sociální politice, aby byli politici u nás populární, tak jim nevadí to, že se nepřizpůsobiví příživníci mnoho ekonomicky podporují, co na tom, že potom nemá stát už peníze na školství a zdravotnictví, a státní dluh rychle narůstá. Dobrota je žebrota! Práce se stala trestem, pro ty co jsou dole, a je potěšením pro ty, co jsou nahoře. 

Nepřizpůsobiví příživníci k nám přišli před mnoha stoletími z Indie, a zde taky nepracovali, a živili se zde pomocí krádeží nebo žebráním. V minulosti to zde neměli lehké, byl zde zlý kat, který s nimi neměl smilování, dneska je už jiná doba, a tak se jim zde daří dobře, a stali se zde invazním druhem.

Ano, jenom paraziti se zde mají dobře

IMG_2346

Paraziti zde existovali už v době, kdy zde nebyl evolucí stvořen člověk, je běžné to že parazit má v sobě parazity, vědci dokonce tvrdí, že pokud by parazit neměl v sobě některé parazity, tak by okamžitě zemřel. Opakem parazita je hostitel, často dochází k tomu, že pokud zemře zvíře, tak paraziti to někdy i přežijí, protože se přestěhují do zvířete, které požírá mrtvé zvíře. Boj s parazity je jako marný boj s plevelem na zahradě, přesto musíme s parazity bojovat. Parazitování je umožněno díky výhodám a jistotám, mnohdy paraziti trpělivě čekají na okamžik, kdy zaútočí na hostitele, co s tím uděláme? 

Teoreticky bychom mohli lidi nahradit za autonomní roboty na dobíjecí baterie, tím bychom logicky eliminovali živé parazity, jenže to nebude trvat dlouho, a vzniknou v kultuře robotů taky paraziti, pokud bychom vše udělali tak aby v kultuře robotů nemohli být paraziti, tak bychom vše násilně zakonzervovali a následkem by byla krize. Jádrem problému jsou změny, paraziti využívají změn k parazitování, když se něco změní, tak vznikají možnosti k parazitování, protože se neopravily všechny chyby. Jakmile jsme nahradili krále a šlechtu za politiky a podnikatele, tak následkem bylo přemnožení ekonomických parazitů, a tak je zde blbá nálada.

Ano, cikáni mají papíry na hlavu

IMG_2118

Podívejme se na to, že židi byli všude dlouho pronásledováni, a přesto mají svůj stát Izrael, proč nemají cikáni svůj stát, kde by nám mohli ukázat to, jak jsou hodnotnou kulturou? Kde se vlastně evolučně vzali cikáni, stvořili je snad mimozemšťané? Cikáni jsou ekonomičtí migranti, co geneticky pocházejí z Indie, a věří v Hinduistický svatý dogmatismus. 

Ve svojí rodné Indii byli cikáni nejnižší kastou, která se živila většinou pomocí krádeží nebo žebráním, protože je nikdo nechtěl zaměstnat za mzdu. Proč se cikáni nevrátí do svojí rodné vlasti Indie, zde je nebude nikdo diskriminovat, a splynou s okolím, v Indii by se neměli cikáni ekonomicky dobře, a žili by zde jako ubožáci, zde není sociální systém, na kterém by mohli egoisticky parazitovat. 

Ano, cikáni mají papíry na hlavu, papíry na hlavu má ten, kdo se nechová správně, a tak o něj musí pečovat sociální stát. Je možné cikány naučit tomu, aby se chovali správně, a tím už neměli papíry na hlavu? Možné to je pomocí inseminace, stačí to, když cikánské muže v EU vykleštíme a cikánské ženy pomocí inseminace oplodníme kvalitním semenem od mladých vysokoškoláků, je to jenom o genetice, jsou věci, na kterých nemůžeme v EU šetřit. 

Jakmile se cikánům narodí dítě pomocí inseminace, tak to cikánské dítě dáme na výchovu do bohaté rodiny vysokoškoláků, a cikáni budou na to dítě platit veliké alimenty, aby stát neměl škodu. Takto za několik století zde už nebude problém s cikány a z neslušných cikánů, se tak konečně v EU stanou slušní Romové, co budou platit veliké daně, ze svojí veliké mzdy.

Ideologický dogmatismus je továrnou na otroky

IMG_2053

Vše zde to jsou protiklady, mezi kterými je napětí a tato nekonečná a věčná energie, zde stvořila vesmír a život, a tak; dobro je zde díky zlu, život je zde díky smrti, pyšnost je zde díky pokoře, bohatství je zde díky bídě, pravda je zde díky lži, atd. Pokud jsi dole tak toužíš po tom být nahoře a ten kdo je nahoře má strach z toho že by mohl být dole, o tom je naše egoistická kultura, ve které jsme rozdělení na ty, co jsou nahoře, a ty co jsou dole. Miliony zbytečně mrtvých ubožáků ve zbytečné válce, to je jenom statistika, pokud ale zemře král nebo prezident, tak je to najednou tragédie. 

Pokud chceme eliminovat pyšnost, která z nás dělá; neznabohy, jinověrce, kacíře, hříšníky, atd. tak musíme jít do hloubky, nestačí jenom změnit povrch, a hrát si na to co nejsme. V hloubce je strach o to co milujeme a potřebujeme, strach stvořil naši pyšnou kulturu, ve které je člověk člověku vlkem. Je to tak snadné manipulovat s druhými pomocí trestů a odměn, kdo jsou ti manipulátoři, co jsou nahoře, a mají zde moc a bohatství? Vše je zde o egoistickém parazitování, a lidi se rozdělují na úspěšné a neúspěšné parazity, dobrota je přeci žebrota. 

Jak se stát úspěšným parazitem, o tom to zde všude je, už od té doby co existují daně! Ideologický dogmatismus je továrnou na ekonomické otroky, když lidi poznali, že náboženství je pokrytecké divadlo, tak se náboženství nahradilo politikou, a místo trvalých ideologických dogmat, zde jsou módní ideologická dogmata jako je; demokracie, socialismus, komunismus, populismus, kapitalismus, centralismus, byrokratismus, atd. Vždy se ptejte, kdo z toho má největší užitek, on je zde tím parazitem, který s lidmi egoisticky manipuluje, pomocí odměn a trestů. 

Z čerta anděla neuděláš o tom to zde je, strach stvořil v našem mozku ego. Jde o to eliminovat strach a to dokážeme jenom pomocí GVKB čipů, které dáme lidem do hlavy, a čipy nahrají do mozku GVKB operační systém a odříznou mozek od reality. Realitu budou znát GVKB inteligentní čipy, a ony budou lidské tělo ovládat od narození do smrti jako loutku, takto nebude v mozku strach, protože bude mozek ostřihnut od problémů, které zde existují v konzumní realitě. Nová digitální doba si žádá nové radikální geniální řešení, co bylo, to bylo, teď bude vše ovládáno globální umělou inteligencí, a tak konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Nezapomeň si rezervovat pohřeb v krematoriu

IMG_2098

Vše je zde dočasně i ty, a jenom smrt je zde jistá, už brzo zde tvoje parazitování skončí, a tak si nezapomeň rezervovat pohřeb v krematoriu. Tento svět je o tom, že ten druhý je parazit, a nejúspěšnější paraziti, zde všemu vládnou, a rozhodují o nás bez nás. Pokud rozebereme do hloubky problematiku blbé nálady a deprese, tak zjistíme, že je zde nadbytek parazitů, a nedostatek možností k parazitování. 

Vrcholem zde jsou dvojí ceny u mobilních telefonů, ti co jsou nahoře, mají mobilní telefonování velmi levné, a ti co jsou dole, mají mobilní telefonování velmi drahé, z lidí co jsou dole, se stali ovce, které stříhají pomocí daní a cla ti, co jsou nahoře. Jedinou možností jak změnit tento chybný systém je dát všem lidským parazitům do hlavy GVKB čipy, a nahrát jim do mozku GVKB operační systém, tak skončí temná doba, ve které nám byl ten druhý peklem, protože myslel jako parazit.

Proč nás mobilní operátoři okrádají?

IMG_2036

Vysvětlení je v levných podnikových tarifech, podniky a stát mají neskutečně levné tarify, a pro obyčejné lidi jsou už jenom drahé tarify, jak je to možné, že zde nejsou pro všechny stejné ceny? Vše je o regulacích a dotacích, někdo zde má výhody a jiný zde výhody nemá, největší šok je pokud porovnáte ceny u nás a ceny v Polsku.

Proč v Polsku jsou ceny malé, a u nás jsou ceny vysoké? Vše je o tom, že stát se rozhodl v Polsku s lakomými operátory zatočit a donutil je k malým cenám, ano, politici u nás selhali, a je třeba se poučit v Polsku, parazitovat na dělnické třídě je snadné, ale je to podřezávání si větve, na které sedíme. 

K čemu je vám levná pevná linka, když jste existenčně donucení telefonovat na mobilní telefony, a platit tak vysoké ceny! Je to podobná situace, jako s cenou benzínu, který je předražený, k čemu je vám potom auto a telefon, když nemáte díky ubohé minimální mzdě peníze na provoz? Nadbytek pro ty co jsou nahoře, je zde díky nedostatku pro ty co jsou dole, pro ekonomické migranty jsme už jenom zaostalou chudou tranzitní zemí, ve které je chybou žít.

Ano, úspěšní egoisticky parazitují na neúspěšných

IMG_1650

Nejde zde jenom o lidský problém, ale jde zde o problém veškerého života, život je o úspěchu, pokud jsi úspěšný, má tvůj život smysl, a když jsi neúspěšný, tak nemá tvůj život smysl. Je to jako na burze, něco stoupá a tak je to na burze úspěšné, jakmile se stoupání hodnoty zastaví, tak končí i úspěšnost, a začíná neúspěšnost. Každé stoupání hodnoty akcií jednou narazí na limity a potom nastane klesání, jisté investice nesou minimální zisk, a nejisté investice jsou spojené s velikým rizikem. Burza je jako počasí, nelze zde nic dlouhodobě předpovědět, je naivní toužit na burze po jistých investicích s velikým ziskem! 

Ano, úspěšní egoisticky parazitují na neúspěšných. O tom to zde bohužel je na; burze, politice, ekonomice, náboženství, filosofii, umění, podnikání, obchodě, zaměstnání, sportu, vědě, myšlení, atd. každý úspěch je zde ale dočasně, jednou jsi nahoře a potom jsi dole. Logicky je zde egoistická snaha parazitů o to, se udržet nahoře co nejdéle, pomocí; centralizace, dezinformací, demagogie, lží, podrazů, mafie, vydírání, kast, tříd, titulů, symbolů, ras, pověr, mytologie, dědictví, rodokmenu, rituálů, válek, atd. běžně logicky dochází k tomu, že je ten nahoře násilně eliminován konkurenty, v kruté konkurenční válce. 

Jak jde o veliké úspěchy, tak se ukazuje, že lze porušit všechna zavedená pravidla beztrestně, kdo maže ten i rychle jede! Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, atd. je zde jenom kariérismus! Z parazita hostitele neuděláš, o tom to zde je! Tvrzení, že je člověk člověku vlkem, bych vědecky optimalizoval, parazit na parazitech parazituje. Hostitel parazita, je neúspěšný parazit! Co je to život? Život to je doba mezi začátkem a koncem, na začátku života je stoupání nahoru, a na konci života je klesání dolů! Tak jako zde jsou dočasně paraziti, tak zde jsou dočasně i národy a kultury, vše je zde nejisté, a jenom smrt je zde jistá.

Ano, asociální ideologie fungují

IMG_1652

Vše je zde o cestě k cíli, pokud je na cestě překážka je třeba jí překonat jinak nedosáhneme cíle, to je princip fungující ideologie, nefungující ideologie si neumí poradit s překážkou na cestě k cíli. Podívejme se na rozvojové společnosti, ve kterých je bída a zaostalost, zde selhala ideologie díky tomu, že je sociální, pokud se ideologie změní na asociální, tak dojde k tomu, že se rozvojová země promění na vyspělou zemi, kde je bohatství a štěstí pro ty, co nejsou líní. 

Velká ryba zabije a sní menší rybu, je to přirozené asociální jednání, sociální jednání je u ryb jenom tam, kde se to rybám existenčně vyplatí a umožní jim to dosáhnout cíle. Proč je zde sociální jednání k subjektům a objektům, u kterých se nám sociální jednání nevyplatí, zde jde o extremismus a vandalismus, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, techniky, psychiky, atd. z díla poznáme tvůrce. 

Jenom blázen zalévá plevel a krmí parazity! Tak jako recyklujeme vše, co již nepotřebujeme, tak se musíme i naučit recyklovat nepřizpůsobivé příživníky, co na společnosti ekonomicky parazitují, kdo nepracuje, ten ať taky nejí! Vše zde je dočasně, trvale je zde jenom smrt. Všimněme si toho, že ten kdo je nahoře, smrti dveře zavírá, a ten kdo je dole, smrti dveře otvírá, kolem kariéristických závodů, se zde vše už mnoho tisíciletí všude točí, za vším jsou peníze, a vše vyřeší jenom peníze, pravda a láska, je zde už jenom za peníze! 

To co je zde evolučně vyspělejší, se stává automaticky invazním druhem a egoistický člověk je logicky nejvyspělejším invazním druhem, a on se řídí už mnoho tisíciletí heslem, po mě potopa. Je třeba začít používat globálně optimálně insekticidy, na nepřizpůsobivé příživníky, aby se nám zde už nerozmnožovali, protože prevence je levnější, než používání drahé ekologické recyklace, na egoistické nepřizpůsobivé příživníky.

Jak poznat správné od chybného?

IMG_1679

Zde jde o priority, priority určují to, jak budeme rozlišovat klady a zápory, abychom poznali správné od chybného, bez optimální rychlé změny priorit, nic nedokážeme v nás a okolo nás změnit k lepšímu. Vše živé zde má svoje osudové limity, které jsou existenčními základy, na kterých vše co je zde živé stojí, z čerta anděla nikdo neudělá! 

Rychle problémy přicházejí a pomalu problémy odcházejí, takový je život, jsou věci, které nelze změnit po dobrém ani po zlém, takovou věcí je třeba to, že každý živý systém je zde dočasně, smrt je jistota, na kterou se lze spolehnout. 

Život má smysl, pokud je život spojen s růstem, jakmile se růst zastaví, tak přichází problémy a tím i deprese, když nevyrosteš, tak žiješ ve stínu toho, co vyrostlo! Nejde zde jenom o růst fyzický, ale jde i o růst ekonomický a psychický, je to obrazně jako na vysoké škole, nesložíš náročné zkoušky, tak nepostoupíš a vysokou školu s depresí opustíš. 

Evoluce je obrazně tou školou života, a ona optimálně neustále eliminuje to, co nesložilo náročné evoluční zkoušky, jedna věc je něco chtít, a druhá věc je to i mít, proč sociální ideologie evolučně zkrachovali, a jenom asociální ideologie evolučně fungují? Dobrota je žebrota, vše zde je obchod, ve kterém je něco za něco.

Parazit je evolučně úspěšný díky tomu, že je jeho hloupý hostitel, dobrý k parazitům. Mnoho jsem se zajímal o to, jak z opice vznikl člověk, to muselo mít jistě nějakou příčinu? Tou příčinou je komunikace pomocí slov, a tak lze naše existenční zkušenosti, předávat snadno druhým, na počátku stvoření člověka je slovo a tím i lepší funkčnost společenství. 

Hlupáci opakují slova moudrých, a moudří neopakují slova hlupáků, později jsme se naučili gramotnosti, a tak jsme už nebyli závislí, na poslouchání lidí co měli v něčem veliké zkušenosti, nebo byli moudří. Nejúspěšnější filmy jsou o hodnotných slovech, mnohdy stačí jediná věta z filmu, a díky této větě je film populární velmi dlouho. 

Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš! Svět se zbláznil díky úplatkům, hloupý je ten kdo úplatky dává, a hloupější je ten, kdo si je nevezme. Roste zde jenom to, co dostává trvale úplatky, boj s korupcí a zločinem, je stejně evolučně marný, jako boj s plevelem a parazity.

Věříte reklamám?

IMG_1466

Víte, proč máte přeprogramovaný mozek dezinformacemi? Ti co jsou nahoře, egoisticky manipulují s těmi, co jsou dole, a je jedno, jestli jde o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, dogmatismus, atd. všichni lžou, a ten kdo lže ten i jistě krade, dobrota je zde přeci žebrota a výhody zde každý miluje a potřebuje. Vítejte v konzumním pekle, kde si čerti hrají na anděly, ale z díla poznáte jistě, že jsou to čerti. Každý si zde jenom plní svoje povinnosti a nikdo zde nemůže za to, že je zde konzumní egoistické peklo. 

Vše jsou zde přímé úměrnosti spojené s příčinami a následky, čím více je všude lží tím méně je zde logicky pravdy, pravda byla zabetonovaná pomocí lží a pokud nemáte sílu k tomu ten reklamní beton rozbít pomocí pneumatického kladiva, tak nenajdete nikdy pravdu. Ano, bude líp těm, co vyhrají volby, a bude hůře těm, co šli naivně k volbám, zvolit staré bezcharakterní kariéristy do vysokých státních funkcí, kde si mohou nahrabat rychle miliony. 

Dospělí říkají dětem, že kdo lže, ten má měkký nos, takže tím jasně říkají, všichni lžou a kradou, nelze zde nikomu už věřit, a něco mu i svěřit. Nejdříve se dětem lže v pohádkách, potom přichází na řadu lži zaměstnavatelů a politiků, trvale zde všem lže reklama. Nejhorší jsou lži tam, kde naivně věříte tomu, že uslyšíte pravdu, následkem je logicky skepticismus a konzumace slivovice a cigaret, abychom neměli blbou náladu v tomto konzumním egoistickém očistci, kde všemu kralují svatí lháři a zloději. 

Podívejme se na dlouhodobě malou kupní sílu lidí u nás, média nám lžou pořád, jak se máme dobře, ve skutečnosti jsme rozvojová země, a egoističtí kolonialisté ze západu, si zde z nás udělali ekonomické otroky. Přichází doba, ve které stroje a počítače vezmou lidem možnost se mít zde dobře, když veškerou práci za nás udělají stroje a počítače, tak nebudeme mít zdroje peněz, a tím se z nás stanou ekonomičtí ubožáci. Nejde o nic nového problém s bídou je zde už mnoho století, když problémy s bídou už nejde nijak normálně vyřešit, tak se to řeší pomocí extrémů, jakými je; revoluce, válka, diktatura, dogmatismus, terorismus, vandalismus, atd.