Ano, parazity je třeba eliminovat

P1070446

Ano, jak si to uděláme, takové to budeme mít. Hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, aby mohl profesionál vykonávat profesionální práci tak na to musí mít; profesionální vědomosti, profesionální vybavení, profesionální zázemí, atd. profesionální práce je jako sportovní výkon, u kterého jsou ubožáci eliminováni. Podívejme se na ty, co jsou nad námi, a rozhodují pyšně o nás bez nás, jsou to profesionálové? 

Statisticky a vědecky jsem objektivně pečlivě vyhodnotil ty, co jsou nad námi, a bohužel většina z nich jsou amatéři, a následkem je amatérská práce, díky které je zde deprese u; podnikání, obchodu, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, umění, školství, dopravy, stavebnictví, bankovnictví, byrokracie, rodiny, psychiky, atd. Je třeba radikálně transformovat konzumní civilizaci, nahradíme lidi za; počítače, stroje, roboty, atd. 

Člověk je už zastaralý systém, který se nehodí do moderní digitální civilizace, tak jako už nejezdíme v kočárech, které táhnou koně, tak se musíme smířit s tím, že zde místo lidí budou roboti, vše je zde dočasně, na věčné časy zde jsou jenom evoluční změny. Prezident robot, bude na hradě vyznamenávat roboty, o tom je naše konzumní budoucnost, lidi budou eliminováni na věčné časy, z tohoto konzumního systému, co bylo, to bylo, teď zde místo lidí budou roboti. 

Už zde bylo dost krysích závodů, mezi vysokoškoláky o výhody a jistoty, už zde bylo dost mediálních politických dezinformací o tom, že po volbách, bude dělníkům v Amazonu lépe. V Amazonu budou makat jenom roboti, a majitelem Amazonu budou roboti. Ve svatém Vatikánu bude papežem robot a on bude žehnat robotům, logicky se staré knihy hodí do ohně, a napíší se nové knihy, ve kterých vše stvořil božský robot, a tak zde všemu vládnou hodní roboti.

Poplatky jsou jako rakovina

P1080007

Statisticky poplatků přibývá a některé poplatky z nás už dělají hlupáky, jsi ovce tak tě ostříháme o tom to je. Jde o střet zájmů mezi vlky a ovcemi, vlci mnoho poplatků ale neplatí, protože mají vyjímku, zajímavé je že média o tomto problému mlčí, protože se bojí těch co poplatky vybírají. Občas vznikne nějaký absurdní poplatek, který nám vyrazí dech. 
Co takhle zavést poplatek z toho že používáme boty, tím že chodíme v botách tak přeci dochází k opotřebení chodníků. Nadbytek vytváří nedostatek, aby někdo měl palác a soukromé letadlo tak musí ostatní žít jako ubožáci, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným. Peníze nesmrdí, o tom to je, a je na světě další ubohý poplatek, je to celé spiknutí vlků proti ovcím.

Ano, pastýři stříhají ovce

P1070993

Podívejme se statisticky objektivně na realitu, ve které žijeme, vše je zde rozděleno na otrokáře a otroky, není zde demokratický kapitalismus je zde centrální egoismus, pravda je jenom jedna a ta nám říká, že dobrota je žebrota, ten kdo odmítne být zde dobrákem ten je zde žebrákem, je to hra o výhody a jistoty.

Ti co jsou nahoře parazitují na těch, co jsou dole, vše je divadlo kde se mění; kulisy, herci, kostýmy, scénáře, atd. nemění se, ale principy na kterých je toto konzumní divadlo založeno, základním principem je, dobře se má ten kdo je nahoře, zle se má ten kdo je dole, boháči a chudáci, zde byli a budou! 

Ano, bude líp, to se slibuje na tomto divadle už velmi dlouho, ale zapomíná se dodat to, že líp bude jenom těm, co jsou nahoře, a těm co jsou dole líp nebude v budoucnosti ani po smrti. Bylo zde mnoho snah o to změnit náš ubohý osud k lepšímu, ale vše byla jenom marnost a honba za iluzemi. 

Medúzy jsou dneska neřešitelným problémem, který vzniknul díky velikému rybolovu a velikém znečištění moře a oceánu, medúza využívá výhod a jistot k tomu aby se stala invazním druhem, vše je dneska o invazi, pokud na náš trh invazně vtrhne zboží z ciziny tak se z nás stanou ubožáci, kolik zboží u nás vyrobeného si kupuješ? 

Víš jaký je rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou, nedávno jsem měl šok z toho jaké výhody byli poskytnuty státním zaměstnancům od mobilního operátora, jde o obyčejný úplatek, který umožňuje mobilním operátorům nás okrádat, jako bychom byli ovce, které mohou ostříhat.

Konzumní společnost dělá z lidí psychické ubožáky

P1070928

Nahoře jsou ti, co mohou mnoho konzumovat a dole jsou ti, co mohou málo konzumovat, konzumování je pevným bodem kolem kterého se vše v konzumní kultuře točí, národy a společnosti se rozdělují podle toho, kolik toho zkonzumují. To vede logicky ke konzumní migraci kdy je zde snaha migrovat tam kde je možnost konzumovat nadbytek. Není zde konzum jenom v rovině fyzické, je zde i konzum v rovině psychické, pokud není možný konzum tak přichází nemoc a smrt, abychom mohli zde dobře žít, tak musíme konzumovat to, co potřebujeme a milujeme. 

Hladovět lze jenom tak dlouho, dokud máme zásoby, jak zásoby vyčerpáme, tak se zhroutíme, ve válce se pomocí vyhladovění nepřítele může dosáhnout vítězství, pokud je čas na to, abychom počkali, až nepřítel vyhladoví, na tomto principu funguje egoistické parazitování těch, co jsou nahoře na těch, co jsou dole. Život zde byl stvořen mimozemskými viry a mimozemskými parazity, vše co je zde živé, to je loutkou, kterou ovládají viry a paraziti. 

Jsme šťastní, pokud jako viry na něčem můžeme egoisticky parazitovat, dobrota je žebrota, proto ti co jsou mocensky a ekonomicky nahoře, jsou vlci převlečení za pastýře, a ti co jsou dole, to jsou hloupé ovce, máte možnost si jít zvolit demokraticky zlé vlky, co se vydávají za hodné pastýře, vše je zde bohužel všude už jenom divadlo a obchod. Může člověk, vyhrát sám nad sebou? Může člověk, parazitovat sám na sobě? 

O tom to je, že jsme nahoře, díky tomu, že je někdo jiný dole, nadbytek je možný díky nedostatku, a úspěch je možný díky neúspěchu. Představme si experiment, kdy vezmeme tisíc mocných a bohatých lidí, a přemístíme je na ostrov, který nebude spojený nijak se světem, a necháme tam ty lidi sto let, co se stane? Stane se to, že deset nejsilnějších a nejchytřejších lidí, ovládne zbytek lidí, a udělá z nich svoje otroky. Snažíme se dneska vytvořit inteligentní roboty, a naivně si myslíme, že budou roboti tak hloupí, že nám budou jenom otrocky sloužit, roboti nás z civilizace přestěhují do rezervací, a zde oddělí muže od žen, abychom se už nemohli rozmnožovat, tím nás evolučně eliminují.

Parazit je závislý na výhodách a jistotách

P1070961

Podívejme se na dělníka, který pracuje za ubohou mzdu a tak je z něj ekonomický ubožák, na druhé straně je elita v centru která zde má výhody a jistoty díky kterým může beztrestně parazitovat na dělnících, nadbytek vytváří nedostatek. Tam kde je centralismus, spojený s; daněmi, clem, poplatky, atd. tam je egoismus, není zde tedy; otroctví, feudalismus, hinduismus, nacismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, demokracie, atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom egoismus. 

Vše je postaveno na násilí, kdy je násilně dělník donucen být hostitelem pro elitu, co zde má výhody a jistoty. Je to hra o výhody a jistoty, elita to jsou hráči, co vyhrávají nad dělníky, pravidla této hry elita vytvořila tak aby v této hře dělníci vždy prohrávali, nikdy a nikde nebylo dělníkům povoleno změnit pravidla této hry tak, aby zde elita neměla výhody a jistoty v této hře. Když zemře prezident, tak se vyhlašuje státní smutek, když zemře dělník, tak o tom nikdo neví, je to jenom bezvýznamné číslo ve statistice. 

Prezident a dělník to jsou extrémy v rovině moci a bezmocnosti, bohatství a bídy, atd. je třeba eliminovat globálně extremismus, vynadáme lidem mozky z hlavy a dáme je do pytlů, tak bude každý mozek v pytli, protože bude pod kontrolou GVKB umělé inteligence, a už nebude mít mozek výhody a jistoty, už se zde nebude vyhlašovat státní smutek, protože zde už bude každý mozek jenom číslem s nulovou hodnotou, a mozek který nebude pracovat optimálně, ten bude automaticky recyklován na substrát. 

Pro mozky zde bude práce ve virtuální GVKB realitě, kde budou testovat programy a strategie, práce mozků se bude porovnávat a podprůměrné mozky se budou automaticky recyklovat na substrát, kvalitní mozek je základem pro novou GVKB civilizaci, kde už nejsou v ničem extrémy. Na fyzickou práci zde budou jenom autonomní GVKB roboti, robot na hradě bude vyznamenávat roboty a lidská elita bude v pytli.

Je každý státní zaměstnanec ve formě?

P1070882

Ano, je veliký rozdíl mezi soukromým zaměstnancem a státním zaměstnancem, pokud není soukromý zaměstnanec ve formě, tak je vyhozen ze zaměstnání, a většinou nedostane ani odstupné. Státní zaměstnanec nemusí být ve formě, a pokud je vyhozen, většinou dostává vysoké odstupné, proč tomu tak je? 

Státní zaměstnanec je parazit, a soukromý zaměstnanec je hostitel parazita, paraziti nemusí být ve formě, jejich parazitování není namáhavé, hostitel musí být ve formě, protože je vystaven veliké konkurenci. Jak došlo k tomu, že zde existuje tak veliké množství parazitů? 

Vše začalo výhodami a jistotami které civilizace poskytla lidem, díky výhodám a jistotám vznikl nadbytek, a tím vznikli i paraziti, co tento nadbytek času a hodnot odčerpávají, díky výhodám a jistotám které zde mají. Bylo zde mnoho snah o to změnit naši kulturu tak abychom se zbavili těchto parazitů, problémem bylo to, že doba nebyla zralá na tak velikou změnu. 

V současnosti je už doba zralá, a tak zde místo parazitů budou počítače a stroje, začne vytěsňování lidí z civilizace a v kancelářích místo lidí budou jenom počítače a stroje, lidi skončí v rezervacích daleko od civilizace, a zde se bude jejich počet rychle minimalizovat, díky bídě a nemocem. 

Vše je zde dočasně, trvale zde jsou jenom evoluční změny. Místo větší mzdy zde bude automatizace a optimalizace, náklady na lidské zaměstnance se budou tak dlouho všude ořezávat na kost, až poslední člověk na světě skočí s mostu do studené řeky.

Proč se nepřítel maskuje za přítele?

P1060974

Každý se s tím často setkává, že se nepřítel maskuje za přítele, vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém čert s maskou anděla chce hrát hlavní role, z dálky čerti vypadají jako andělé. Obrazně mě lidi, v moderní civilizaci, připadají jako, inteligentní multifunkční trouby na dálkové ovládání, každý mocný a bohatý trouba, se snaží dálkově ovládat cizí trouby, a následkem je to, že je náš konzumní život zde v troubě. Inteligence se snaží o to, abychom byli úspěšní, a tím jsou z nás logicky čerti, co si hrají na anděly, čím větším pokrytcem budeš, tím lépe se mít budeš. Já jsem váš správný pastýř, hlásají mediálně lháři a zloději, minulost je plná důkazů o tom, že jsme naivně svůj osud, naivně svěřili do rukou lhářů a zlodějů.
Z díla je spatřen tvůrce, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, jaké je dílo mocné a bohaté globální elity? Dílem parazitující elity je konzumní očistec, ve kterém je život očistcem, protože lidi co pracují, jsou otroky centrálních byrokratických systémů. Místo okovů na nohou, zde jsou dluhové okovy, princip je jednoduchý, stačí konkurenty pomocí podrazů a vydírání, uvrhnout do dluhů, a tím konkurenty ekonomicky eliminujeme. Nevládnou nám; králové, prezidenti, ředitelé, celebrity, atd. všemu dneska vládnou dluhy, pokud má někdo deprese, tak příčinou jsou dluhy v rovině ekonomické, nebo psychické. Každý zde má svůj osud, a pokud má někdo v osudu to, že bude zde lhářem a zlodějem, tak on zde bude i lhářem a zlodějem, jablko nepadne daleko od stromu.

Jsou vysokoškoláci u nás nadlidi

P1070110

Něco se ti povede a tak se tím pochlubíš a tvoje ego se nafukuje jako mýdlová bublina, najednou narazíš na to, že jsi v troubě, protože jsi trouba, a tvoje egoistická bublina praskne, a ty se staneš závislým na slivovici a cigaretách! Jde o problém závislosti na droze, úspěch je pro sobecké lakomé psychopaty drogou, bez které nemohou existovat, jenže tato konzumní civilizace je uzavřená díky; kastě, třídě, kategorii, svatosti, módě, pověrám, rituálům, fetišům, symbolům, lakomosti, závisti, pyšnosti, rodokmenu, genetice, rase, atd. podívejme se na vraždění těch, co se pokusili násilně překročit svatá pravidla, uzavřeného systému.
Tam kde jsou cla a daně, tam lidi žijí v dluhovém vězení! Vždy se ptej, kdo z toho má užitek, a kdo je za tím, že ty máš dluhy a problémy, za vším jsou velmi bohatí a mocní lidé, co mají zde veliké domy a v nich sluhy, bohatství a moc je návyková tvrdá droga! Bohatství a moc, vysokoškolákům nesmrdí, o tom to zde je, nadbytek pro elitu, logicky vytvoří nedostatek pro pracující lid. Za malou socialistickou mzdu se u nás už nevyplatí pracovat, protože je mnoho jiných chytrých způsobů, jak zde získat snadno peníze, proto jsme logicky pro ekonomické muslimské emigranty jenom tranzitní zemí, na jejich cestě do zemí, kde ekonomika funguje, a za práci zde dobrá mzda i je.

Chybující člověk

P1070163

Každý chybuje, moudrý se z chyb poučuje, hlupák se chyb nepoučuje, a změnám se nepřizpůsobuje. Co je za tím, že lidi dělají často veliké chyby? Problémem lidí je to že milují vědomosti a nenávidí myšlení, myšlení je ale velmi důležité protože díky myšlení se stáváme moudrými a umíme se přizpůsobit změnám.
Vědění se pro mnoho lidí stalo drogou, na které jsou závislí, a tato droga z těchto lidí udělala veliké idioty, co si zde pyšně hrají na svaté autority, co se nesmí kritizovat. Mocné a bohaté centrum ví vše lépe, než ten, kdo existuje daleko od centra, minulost nám ale ukázala to, že centrum často chybuje a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, spravedlnosti, rodiny, podnikání, psychiky, atd.
Co si máme myslet o mocném a bohatém centru které nažene bez soudu mnoho miliónů pracujících lidí do plynových komor, a zde je zavraždí jedovatým plynem, nebo hodí na veliká města kde je mnoho lidí, atomové bomby. 

Pro centrum je chudý a bezmocný člověk jenom dobytek s nulovou hodnotou, a podle toho centrum i s těmito lidmi jedná, rovnost je zde jenom ve smrti, protože společnost je všude centralizovaná, a rozdělená na; kasty, třídy, kategorie, rasy, ligy, atd. co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným.
Je třeba všem měřit stejným morálním metrem, nikdo zde nesmí mít výhody a jistoty, každý musí pochopit, že je zde článkem dlouhého řetězu, a pokud je už slabým článkem, tak bude ekologicky na Sahaře horkem eliminován. 

Nejsme tak bohatí abychom mohli ekonomicky podporovat nepřizpůsobivé občany, co zde neplatí daně a žijí ze sociálních dávek, kdo chce, ten si práci za minimální mzdu i najde! Občanem je zde jenom ten, kdo platí správně daně, ten kdo neplatí daně je ubohý dobytek, a tak s ním musí být jednáno jako s dobytkem, a nemůžeme s ním už jednat, jako s hodnotným člověkem.
Základem je, kdo neplatí daně, ten skončí v rezervaci na Sahaře, postavíme pro nepřizpůsobivé občany, co neplatí daně a zdravotní pojištění na Sahaře veliké rezervace, a zde oddělíme muže od žen, aby už nedocházelo globálně k rychlému rozmnožování nepřizpůsobivých občanů, co považují bohatý sociální stát, za hloupou dojnou krávu.

Ano, vše co je zde dočasně, to je jenom divadlo

P1070197

Pochybuji o všem, co je zde dočasně, proč chodit k volbám volit pyšné kariéristy, co jsou zde evolučně dočasně? Proč věřit informacím a programům, co jsou zde dočasně, vše co je zde dočasně to je jenom divadlo, které dělá z diváků hlupáky a chudáky. Jaké zboží nebo jaká služba je nejlepší, to mě nezajímá, protože každé zboží a každá služba je zde dočasně!
Svět dočasnosti je světem recyklace, kdy z odpadu vzniká něco nové, aby z toho po nějaké době, byl zase odpad, vše co jíme, to pochází ze sraček, které kdysi něco vysralo, vše co čteme na internetu, nebo to slyšíme v televizi, to pochází z psychických sraček, které kdysi nějaký sobecký mozek vysral.
Ze sraček zde vše živé vzniká a ve sračky se to navrací, je jenom logické, že pochybuji o všem, co zde evolučně vzniklo ze sraček, protože je mě to existenčně na hovno. Mojí prioritní volbou je to co je zde trvale, trvale je zde strach, strach stvořil depresi, a tím stvořil i inteligenci, díky inteligenci zde mohl vzniknout život, založený na recyklaci, a strachu z toho co způsobuje deprese.
Neznabohem je zde ten, kdo nezná strach, ten kdo nezná strach, je hloupou mouchou, kterou brzo sežere masožravá rostlina, podívejme se na války, hrdinové zde rychle umírají, naopak zbabělci, ve válce většinou neumírají.
Kult hrdinů je zde proto, aby se měli masožravé rostliny dobře, masožravou rostlinou je zde mocný a bohatý parazit, co má služebního řidiče, co jej vozí do zaměstnání. Pokud se chceš stát rychle milionářem, tak si hledej zaměstnání, kde budeš mít služebního řidiče, za ubohé mzdy pracují jenom ubohé mouchy, co zde mají evolučně nulovou hodnotu.