Ano, GVKB sjednocení eliminuje ekonomickou krizi

P1070857

Podívejme se na to, kolik nás stojí to, že nejsme jednotní tam, kde by byla jednotnost pro nás výhodná, proč by na světě nemohl být jeden jazyk, přineslo by nám to jenom výhody a zmizeli by jazykové bariéry, stejně tak můžou být na světě jednotné peníze, kterými všude zaplatíte, atd. Nevidím zde žádný zásadní problém v zavádění globální jednotnosti, je třeba prioritně eliminovat krizi u politiky a ekonomiky, kdo nepůjde s námi ve sjednocování, ten bude politicky a ekonomicky násilně eliminován, nikdo nebude stát alibisticky opodál. 

Sjednotí se i naše ideály, v to že nám bude lépe, díky tomu že budeme méně chybovat, zájem globálního celku, bude na zájmem; kultury, národa, organizace, politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, umění, rodiny, jedince. Pomůžeme těm, co budou mít existenční problémy tím, že pro ně postavíme GVKB převýchovné tábory, a zde se převychovají pomocí trestů a odměn tak, aby v sjednocené globální civilizaci, s nimi nebyli žádné problémy. 

Nebudou zde už problémy s nepřizpůsobivými příživníky, co na konzumní společnosti egoisticky parazitují, na hrubý pytel se přeci dávají hrubé záplaty. Skončí období velikých nákladů na ochranu sobeckých zájmů, každý bude zde mít stejnou hodnotu pro sjednocený systém, zavedeme u všeho práci na jeden den, dneska budeš ředitelem a zítra budeš dělníkem, skončí období, ve kterém se nic mnoho let neměnilo, protože se někdo egoisticky opevnil ve výhodné pozici jako prezident nebo ředitel. 

Nebudou zde už zlaté padáky pro elitní parazity, budeš jeden den na jednom místě pracovat, a druhý den budeš pracovat na jiném místě, každý bude snadno nahraditelný díky sjednocení všech systémů a optimalizaci. Nebudou zde výhody a jistoty pro nikoho, kdo nebude profesionálně rychle pracovat, ten nebude ani mít co jíst. Nebudou zde už jména a tituly, každý bude jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, skončí období, ve kterém byla všude špína fyzická a psychická, GVKB sjednocení vyčistí konzumní civilizaci, dokonale od každé špíny.

GVKB stroj na vymývání mozku

P1060992

Stroj na vymývání mozku, mnoho lidí má mozek špinavý, a tak jsou zde s nimi problémy, proto logicky evolučně vzniknul GVKB stroj na vymývání mozku, člověk kterému byl vymyt mozek, je jako narozené malé dítě, neumí chodit, ani mluvit, a začíná žít od psychické nuly. Takto se globálně na věčné časy vyřeší napravení všech hříšníků, co porušují GVKB desatero; 1. Nekrást 2. Nelhat 3. Asketismus 4. Nenásilí 5. Skromnost 6. Pokora 7. Moudrost 8. Pracovitost 9. Čistota 10. Otevřenost.
Stroj na vymývání mozku, odpojí u člověka jeho smysly, na tak dlouhou dobu, dokud se jeho mozek dokonale nevymyje, a tak člověk; nevidí, neslyší, necítí pachy, tělo je vystaveno během této doby veliké tělesné zátěži, a vyrábí pohybem nohou a rukou elektřinu, smyslem existence se stane pro mozek jenom vyrábět pohybem elektřinu, a tak mozek začne mazat zbytečné informace z minulosti.
Proces vymývání mozku probíhá rychle u mladých lidí a pomalu u starých lidí to je logické, a tak člověk, který byl odsouzen k vymývání mozku, a je mu více než 30 let ten má jenom 1% naděje, že se dožije doby, kdy bude jeho proces vymývání mozku ukončen, pokud bude u někoho probíhat proces vymývání mozku velmi pomalu, tak bude ten člověk eliminován a recyklován.
Díky stroji na vymývání mozku, bude moci GVKB globalizace a digitalizace rychle postupovat dopředu, zavedou se globálně od 2 let do 70 let měsíční testy, na kvalitu mozku a těla, a ten kdo v testech neuspěje, tomu bude mozek vymyt, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Po vymytí mozku, bude člověk umístěn do GVKB školy, a zde se optimálně díky GVKB robotům vyškolí na to, co GVKB civilizace nejvíce potřebuje.

Je možné si někde stěžovat na osud?

P1070133

GVKB kdysi dávno zemřel mučednickou smrtí, duše přijde k nebeské bráně, tam se podívají do počítače a řeknou, sem nepatříte, zkuste očistec, duše GVKB přijde k pekelné bráně, zde se zase podívají do počítače, a řeknou, sem nepatříte. Duše se optá, v ráji mě nechtějí, v pekle mě nechtějí, co mám dělat? Zeptejte se, centrálních informací, duše jde na centrální informace, a tam se podívají do počítače a řeknou, budete muset žít milion let jako svatý člověk, a neustále po smrti těla, vstupovat do nového svatého těla. GVKB se optá, a proč tomu tak je?
Jste nenahraditelný. Proč jsem zrovna já nenahraditelný? Jste dokonalý blbec a díky dokonalým blbcům, existuje lidská kultura, blbce nejde ničím evolučně nahradit. A proč nejde proboha dokonalé blbce něčím nahradit? Blbost to jsou základy, bez základů kultura při prvním otřesu spadne, proto jsme zavedli to, že nebe ani peklo nesmí přijmout duši dokonalého blbce, a dokonalí blbci, zde musí existovat milion let, protože je nelze ničím nahradit. Je možné si někde stěžovat na osud? Vyplňte tento dotazník a Bůh vám za milion let odpoví.

Ano, díky GVKB vám bude líp

P1070137

Mnoho let jste slyšeli v různých obměnách, jak naše země vzkvétá, kolik jsme toho vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nepřišli poslouchat proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není ve světě žádný zájem, zatímco toho, co nutně potřebujeme, se nám často nedostává. Stát, který se nazývá lidovým státem, lid ponižuje a vykořisťuje. Naše hospodářství plýtvá hodnotami, kterých máme velmi málo. Zkazili jsme si špínou půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině západních zemí. 
2 
Žádná četba statistik, které mám k dispozici, by mi neumožnila rychleji a snadněji pochopit stav, do něhož jsme se dostali než komunikace s lidmi. Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém prostředí. Onemocněli jsme pesimismem, protože jsme si zvykli v centrální diktatuře něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se skepticky v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se sobecky jen o sebe. Pojmy jako; láska, pravda, svoboda, rovnost, morálka, atd. ztratily svou hloubku a rozměr v nové éře globálního boje o holou ubohou existenci. Jen málokteří z nás dokázali nahlas zvolat, že dolaroví milionáři co mají peníze uložené v daňových rájích, by neměli být globálně všemocní, konzumní ideologie ponížila zaměstnance na levný výrobní stroj na peníze. 
3 
Z pracujících lidí udělal levné šroubky obludně velkého, rachotícího a páchnoucího globálního konzumního stroje, o němž nikdo na světě neví, jaký má vlastně pro lidi smysl. Nedokáže nic víc, než zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své lidské šroubky. Mluvím-li o chybách, mluvím o nás všech i těch to zde už fyzicky a psychicky nejsou. Všichni jsme si totiž na chybný systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali v chodu. Všichni jsme za chod konzumní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími pyšnými spolutvůrci. Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví minulosti brát jako cosi cizího, co nám odkázal vzdálený příbuzný. Musíme toto dědictví naopak přijmout jako něco, čeho jsme se my sami na sobě dopustili. 
4 
Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech je, abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na minulost nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit povinnost, která dnes stojí před každým z nás, totiž povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle optimálně jednat. Nemylme se: sebelepší; vůdce, král, šlechtic, papež, dalajláma, guru, prorok, mesiáš, prezident, ředitel, ekonom, filosof, celebrita, atd. toho sami mnoho nezmohou. A bylo by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu konzumního systému jen od nich. Svoboda a rovnost znamená přece spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech. Uvědomíme-li si to, pak se nám okamžitě všechny chyby, které naše generace zdědila, přestanou jevit tak hrůzné. 
5 
Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich myšlenek zase optimismus. Kdykoli mi někdo o nás tvrdil, že jsme svatí nebo hříšní, vždycky jsem namítal, že společnost je velmi citlivý systém, a že nikdy není dobré věřit pouze té její současné módní tváři, kterou právě ukazuje. Jsem šťasten, že jsem se nemýlil. Všude ve světě se lidé diví, kde se v těch poddajných, ponížených, skeptických a zdánlivě už v nic nevěřících skepticích, vzala náhle ta úžasná síla setřást ze svých beder starý otrocký systém. Jak je vůbec možné, že tolik lidí okamžitě pochopilo, co dělat, a nikdo z nich k tomu nepotřebuje žádné rady a instrukce? 
6 
Myslím, že tato nadějeplná tvář naší dnešní situace má dvě hlavní příčiny: člověk především nikdy není jen produktem vnějšího světa, ale vždycky je také schopen vztahovat se k něčemu vyššímu, byť by tuto schopnost v něm vnější svět jakkoli systematicky hubil; za druhé to je tím, že lidové moudrosti, přeci jen kdesi dřímaly a nenápadně se přenášely z generace na generaci, aby je v pravou chvíli každý z nás v sobě objevil a proměnil je ve skutek. Mnoho našich občanů v minulosti zbytečně zahynulo, mnozí byli bez soudu popraveni, mnoho lidských životů bylo agresivně zničeno, mnoho vzdělaných lidí odešlo od nás do USA a Kanady. 
7 
Pronásledováni byli ti, kteří zachraňovali čest našeho národa, nebo ti, kteří se vzepřeli centrální byrokratické vládě, i ti, kteří dokázali prostě být sami sebou a myslet svobodně. Na nikoho, kdo za naši dnešní relativní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být rychle zapomenuto. Potoky lidské krve, které zbytečně protekly ve válkách a revolucích, nesmí být zapomenuty především proto, že každé lidské zbytečné utrpení, se týká každé lidské bytosti. Ale nejen to: nesmí být zapomenuty i proto, že právě tyto velké oběti, jsou tragickým pozadím dnešní relativní konzumní svobody. Jedině národ v tom nejlepším slova smyslu sebevědomý je schopen naslouchat hlasu druhých, přijímat je jako sobě rovné, odpouštět svým nepřátelům a litovat vlastních vin. 
8 
Pokusme se takto chápané sebevědomí vnést jako lidé do života naší pospolitosti a jako národy do našeho chování na mezinárodním jevišti. Jedině tak získáme opět úctu k sobě samým, k sobě navzájem i úctu jiných národů. Náš malý stát by už nikdy neměl chudým příbuzným kohokoli jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Z naší země, budeme-li chtít, může už natrvalo vyzařovat pravda a láska, touha po porozumění, síla ducha a myšlenky. Toto čisté záření může být přesně tím, co můžeme nabídnout jako náš osobitý příspěvek konzumní politice. Učme sami sebe i druhé, že byrokratický centralismus nemusí být jenom kariéristickým bojem o výhody a moc, zvlášť pokud se tím myslí umění; spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatického politického manévrování, atd. ale, že může být i uměním kde existují skutečné ekonomické zázraky, totiž uměním udělat lepšími sebe i svět. Jsme statisticky bezvýznamná ekonomika, ale přesto jsme byli kdysi důležitou křižovatkou civilizace. 
9 
Proč bychom se jí opět nemohli stát? Nebyl by to další vklad, jímž bychom mohli oplácet jiným pomoc, kterou budeme od nich potřebovat? Naším největším nepřítelem jsou naše naivní chyby, které neustále opakujeme, jde nejvíce o; pyšnost, lakomost, drogy, lenost, atd. Zabraňme tomu, abychom sympatie světa, které jsme tak rychle získali, stejně rychle ztratili tím, že se zapleteme do houštiny kariéristických šarvátek. Nedopusťme, aby pod vznešeným hávem touhy sloužit věcem obecným, rozkvetla opět jen touha posloužit každý sobecky jenom sám sobě. Teď, nejde o to, která; strana, klub, mafie, atd. díky podrazům zde zvítězí. Budoucí prestiž bude záviset na tom, jaké celebrity si vybereme a posléze zvolíme, aby oni na nás neparazitovali, ale nám optimálně sloužili. 
10 
Za svůj úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení průměrných lidí, kteří jsou na tom u nás hůře, než si zaslouží. Možná se ptáte, o jaké nové republice sním. Odpovím vám: o republice hospodářsky prosperující a zároveň i spravedlivé, zkrátka o republice, která optimálně slouží nejvíce průměrnému člověku, a proto má naději, že i průměrný člověk poslouží jí. O republice hodnotných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů. Jak proměnit správné nové myšlenky v realitu? Řešení je jednoduché, zrušíme u nás soukromé vlastnictví a soukromé peníze, zrušíme taky všechny; zákony, výjimky, regulace, atd. Každý náš občan povinně dostane do mozku kontrolní GVKB čip, který se napojí na GVKB umělou inteligenci, a ten kdo bude špatně fungovat, ten bude automaticky ekologicky optimálně recyklován. Práce pro všechny lidi to je můj GVKB program, tak konečně dobro zvítězí nad zlem, díky tomu že zde bude globálně GVKB spravedlnost.

Ano, je zde konzumní vandalismus

P1070187

Jako vandalismus se označuje poškozování a ničení hodnot, které nepřinášejí vandalům žádné výhody a jistoty, a pro které vandal nemá žádný motiv, vandal tak koná jen pro vlastní potěšení, či pro potřebu odreagovat se z deprese, kterou si způsobil konzumací návykových drog. Konzumace; piva, vína, slivovice, cigaret, doutníků, marihuany, pervitinu, heroinu, kokainu, léků na nemocnou hlavu, atd. to je taky vandalismus, který vandal koná proto, aby měl krátkou dobu psychické potěšení. Stejný vandalismus je centralismus nebo monopolismus, kdy malá skupina mocných a bohatých vandalů co je v centru jako politci nebo podnikatelé, vandalsky myslí a koná, ten kdo se jim postaví je potrestán ekonomicky, nebo je uvězněn, někdy je i zabit.
Podívejme se na obtěžující ubohé reklamy v; rádiu, televizi, tisku, internetu, e-mailu, poštovní schránce, atd. co nám nutí služby a zboží, jde o obyčejný psychický vandalismus, stejný vandalismus je i spojen se sektami a nábožensvím, zde je zase snaha učinit z lidí hlupáky a ubožáky. Z pohledu mimozemšťanů je člověk parazitujícím vandalem, který ničí systematicky tuto modrou planetu, a díky němu zde bylo zničeno mnoho živých systémů. Ten druhý je nám pekelným očistcem, protože je ten druhý psychickým a ekonomickým vandalem, proto si pořizujeme psy a kočky.
Ekonomická emigrace, je emigrace chudých a hloupých vandalů, je třeba se těmto vandalům optimálně globálně bránit, protože vlastních vandalů, zde máme už nadbytek. Naštěstí už brzo zde bude umělá inteligence a roboti, GVKB roboti se nebudou s vandaly mazlit, GVKB systém eliminuje vandaly na krmivo pro ryby v moři, to je ekologické a ekonomické optimální řešení, díky kterému, zde už nebudou problémy s ubohými vandaly, co vandalsky drze komentují moje nové myšlenky. Pravda a láska musí globálně zvítězit nad vandalským konzumním systémem, pokud jsi vandal běž se podívat dneska do krematoria, ať víš co tě bude brzo jistě čekat. 

Ano, mocní idioti zde mají svatou pravdu

P1070222

Pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí, je strach z trestu, mocní zde mohou trestat bezmocné, a bezmocní se nemohou nijak bránit tomu, že na nich mocní sobecky parazitují. Podívejme se na nacistické plynové komory za druhé světové války, kdy v těchto komorách zemřelo mnoho civilistů bez spravedlivého soudu.
Spravedlnost je zde jenom v tom, že každý idiot musí jistě umřít, pokud jsi existenčně v troubě, je to tím, že jsi trouba, který věří naivně druhým, a tak z tebe druzí udělali ubožáka.
Lidí je na světě už jako much, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, pokud nedojde k regulované globální porodnosti, tak zde budou zase další světové války, protože narostou zde ekonomické a politické problémy.
Nemá smysl dávat peníze ubožákům v zaostalých národech, je třeba dát těmto ubožákům možnost, být moderním konzumním člověkem, který má vysoké vzdělání a dobré zaměstnání.
Je třeba globálně postavit veliké převýchovné tábory, kde budou mít pod dozorem vše GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí. Ten kdo bude mít problémy s převýchovou, ten bude recyklován na GVKB substrát. Mami tatínek je konečně doma, pošta nám doručila veliký balík s GVKB substrátem.

Ano, proměníme konzumní civilizaci v moderní podnik

SAM_0865

Základem moderního podnikání, je škrtat na kost náklady na mzdy, a proto nahradíme státní zaměstnance, za počítače a stroje, nejsou státní zaměstnanci, tak nejsou ani mzdové náklady, na státní zaměstnance, nebudou zde; ministři, poslanci, senátoři, byrokrati, politici, vojáci, prezident, atd. na vše budou jenom počítače a stroje. 

Lidem se dají globálně do hlavy GVKB čipy, a ty se napojí na globální GVKB systém s umělou inteligencí, na myšlení a rozhodování, zde bude jenom GVKB umělá inteligence, lidi zde budou na fyzickou špinavou práci. Ten kdo bude pracovat pomalu nebo bude chybovat, ten bude automaticky optimálně eliminován, zájem celku, je přeci nad zájmem jedince. 

Nebudou zde peníze za práci, bude zde čipový přídělový systém, nebude zde ani soukromé vlastnictví, vše bude vlastnit GVKB systém. Lidský egoismus a kariérismus, bude globálně eliminován, GVKB systém, nebude mít smilování s jakýmkoli projevem lidského egoismu a kariérismu. 

Místo jmen a titulů, budou mít lidi jenom globální čísla, která budou muset nosit na oblečení, vše se bude certifikovat, a pokud člověk každý měsíc nebude mít platnou GVKB certifikaci, tak bude eliminován, kontrola kvality bude pro GVKB systém prioritou, takto láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.

Díky GVKB zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží

IMG_8351

Je za krizí vandalismus? Statistika ve spolupráci s vědou dospěla k tomu, že za krizí současného světa je vandalismus, který mají na svědomí levné snadno dostupné drogy, a to hlavně alkohol a tabák, drogou ale může být i svatá ideologie, která lidem myšlení chybně přeprogramuje.

Vše zde jsou jenom příčiny a následky, pokud národ vandalů vedou vandalové, tak následkem musí být logicky krize, protože dochází k velikému ničení hodnot, které milujeme a potřebujeme. Druhá světová válka v nahotě odhalila, co dokážou mocní vandalové, a tak v plynových komorách bylo povražděno mnoho miliónů lidí, a bomby povraždili mnoho miliónů lidí.

Lež a nenávist díky drogám zvítězila nad pravdou a láskou, následkem je globální krize způsobená vandalismem. Lidi potřebují novou kulturu, ve které už nebude možný vandalismus, lidem se dají globálně do hlavy inteligentní GVKB čipy a tak už lidi nebudou moci chybovat, protože mozek nebude znát realitu a bude trvale už jenom spát.

Konzumní realitu budou řídit už jenom GVKB čipy, peníze nesmrdí a o tom to je, zájem celku vždy byl nad zájmem jedince. Skončí výroba zbraní, skončí výroba drog, nebudeme už potřebovat pyšné a lakomé vysokoškoláky co lžou a kradou, vše je dneska na dálkové ovládání a je jenom logické že i lidi budou na dálkové GVKB ovládání. Takto konečně díky GVKB zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.