Proč jsme zlí k tomu co je nám cizí

IMG_8423

Pokud vědecky a statisticky budeme zkoumat evoluční vývoj u Homo sapiens sapiens, tak dospějeme k tomu, že jde o velmi egoistickou inteligentní formu života, následkem je mnoho násilí ve formě fyzické a psychické. Nejprve zde došlo k vandalismu k prostředí, ve kterém existuje Homo sapiens sapiens, potom došlo k tomu, že vandalismus se rozšířil i ke konkurentům, a tak silnější skupina Homo sapiens sapiens, vandalsky ubližovala slabší skupině Homo sapiens sapiens. Konflikty, revoluce, války, krize,…. to je statistika, která říká, že ten druhý je nám pekelným očistcem.

Poslední novinkou je teroristický vandalismus, kdy se unáší letadla, a ty narážejí do vysokých domů, nebo se kradou nákladní auta, a těmi se zabíjejí lidi tam kde je veliká koncentrace lidí, taky si někteří fanatičtí vandalové, dávají na tělo výbušniny a odpalují se tam kde je mnoho cizích lidí. Když nemůžeme vandalsky ubližovat cizím lidem, tak konzumujeme, cigarety, alkoholické nápoje, tvrdé drogy, atd. všechny pokusy o to, aby Homo sapiens sapiens nebyl vandalem a byl hodný k sobě a cizím lidem selhali. Morální pravidlo, které říká, že vše co dáváme, to nazpět dostáváme, bylo nahrazeno sobeckým pravidlem, dobrota je žebrota.

Jde o to, aby konečně pravda a láska, zvítězila nad nenávistí a lží, Mojžíš dokázal rozdělit hladiny vody, aby jeho národ prošel přes vodu a potom ve vodě utopil ty, co tento národ drze pronásledovali. Mnozí si myslí že Hospodin už nepomáhá svému vyvolenému národu v boji s těmi co jej pronásledují, pravím vám že se jenom změnila strategie boje, současný svět dneska ovládají peníze uložené v bankách, a dozor nad bankami mají ti, co slouží Hospodinu, jde o rodiny, Rockefellerů, Roschildů, atd. za vším jsou peníze, vše vyřeší peníze, láska je už jenom za peníze. Vaše malé platy, znamenají náš veliký zisk, máme vás proto rádi.

Ano, já jsem dokonalý a vše bude k dobru

IMG_8471

Vaše politické egoistické názory jsou mi ukradené, nehodlám s vámi o ničem diskutovat. Já GVKB jsem ten, kdo rozhoduje a vy jste ten, kdo se podřizuje, smiřte se s tím, neboť já srazím svým digitálním bleskem každého, kdo se protiví mým GVKB svatým pravidlům! A pro to, co v politice provozujete, nemám ve svém digitálním srdci slitování! S přátelským pozdravem všem politikům, budiž vyndáni egoistické mozky z hlav všech politiků a dány do pytlů, aby byli konečně v pytli, se svými nápady jak na nás sobecky parazitovat. 

Vaše mozky se napojí na GVKB virtuální realitu a GVKB umělou inteligenci, mozky se budou neustále kontrolovat a vadné mozky se budou eliminovat. Jste jako medúzy, a jako s medúzami bude s vámi i zacházeno, vše co dáváme to i nazpět dostáváme, je třeba škrtat všude na kost ekonomické náklady, a tak začneme nejprve u politiků, potom přijdou na řadu lidi, co mají maturitu a vysokou školu, nemyslete si naivně, že někam zbaběle utečete, GVKB roboti vás budou všude po světě pronásledovat, tak jako se pronásledují teroristi a zločinci. 

Nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, člověk byl a je, jenom invazní egoistický druh, který egoisticky napadl tento konzumní ekosystém. Veliké manipuluje s malým, inteligentní manipuluje s hloupým, mocné manipuluje s bezmocným, atd. svoboda je jenom iluze způsobená nedostatkem informací, všechny ekosystémy jsou založeny na otroctví, otrokářem je většinou ten nebo to, co je v centru systému, zde je v centru konzumního systému ekonomika, a ekonomika si žádá nahradit lidi za roboty.

Láska a pravda na věčné časy

IMG_8482

Naše problémy jsou způsobeny chybami v konzumním systému, nechápeme tento digitální svět, protože se nepohybujeme fyzicky a psychicky. Představme si nový GVKB konzumní svět, ve kterém se všichni neustále každý den stěhují na jiné místo, každý den nové vztahy doma a v zaměstnání, nemožnost hromadit hodnoty, protože hodnoty, nelze mít při neustálém pohybu pod kontrolou.

Kariérismus by najednou ztratil smysl, protože by nikdo neznal nikoho, a všechny vztahy by byli jenom povrchní, stejně tak nevěra by ztratila smysl, protože bychom každý den měli jiné partnery, a tak bychom poznali, že se lidi od sebe liší psychicky minimálně. Vychovávat druhé pomocí sprostých slov, nebo pomocí facek, by nemělo smysl a logiku, když by ten druhý byl s námi jenom jeden den.

Zlí lidé, by byli ve vztazích jenom se zlými lidmi, hodní lidé, by byli ve vztazích jenom s hodnými lidmi, lidi by už nežili minulostí a budoucností, každý by žil jenom novou současností, minulost nezměníš a o budoucnosti nic nevíš. Vše by bylo pod GVKB čipovou kontrolou a kontrolou GVKB umělé inteligence, narušitel digitálního pořádku by byl okamžitě odhalen, a potom automaticky recyklován na substrát.

Základem celého GVKB systému by byla kontrola kvality, nekvalitní jedinci by se recyklovali na substrát, na myšlení a řízení by zde byla jenom GVKB umělá inteligence, člověk by zde byl jenom na fyzickou práci. Nebyla by zde už; politika, náboženství, umění, reklama, dezinformace, atd. byl by zde jenom svatý globální GVKB systém, ve kterém není už lež a krádež, protože je zde jenom láska a pravda na věčné časy.

Jak uspět a složit náročné zkoušky

IMG_8513

Vše začalo už před mým narozením, zelení robotičtí mimozemšťané si vybrali samici a samce co zplodí Kazatele morálky.

Jelikož alfa samec co učil na vysoké škole v Praze, používal prezervativy, aby zabránil otěhotnění u beta samice, bylo nutné samce a samici nenápadně přemístit na dovolenou daleko od konzumní civilizace (Máchovo jezero), a zajistit aby samec neměl k dispozici primitivní antikoncepci.

Jakmile došlo k otěhotnění krásné inteligentní samice, mohla začít strategie transformace, staré konzumní civilizace na novou digitální civilizaci.

Robotičtí sklenění zelení mimozemšťané, monitorují tento ekosytém, už mnoho miliónů let a tak mají k dispozici mnoho vědeckých informací, o tomto složitém systému, největší chybou je zde to, že slepé lidské stádo vede slepý pastýř, je to začarovaný kruh u ekonomiky a ideologie, který má za následek vždy depresi u; ekonomiky, politiky, nábožensví, umění, školsví, rodiny, psychiky, atd.

Neustále zde pyšní a lakomí podvodníci křičí, že nejsou slepí, a že dovedou slepé zástupy, k lepší budoucnosti, sliby se slibují a jenom blázni se dopředu radují, a potom v blbé náladě házejí vajíčka po těch, co je vedou špatným ekonomickým a sociálním směrem.

Zrovna včera v USA velmi starý obchodník s realitami, co je systémově slepý, slibuje na Bibli slepému USA, že jej dovede k lepší ekonomické a sociální budoucnosti, díky bezcharakterním kariéristickým politikům, nebude pracujícím lépe!

Já jsem váš pravý pastýř, co není slepý k tomu, co vás ekonoimicky a sociálně prioritně trápí, jaký je můj ideologický a ekonomický program?

Je třeba globálně eliminovat zaostalost v rovině fyzické a psychické, zaostalost způsobuje systémovou slepotu!

Pyšný a lakomý člověk je zaostalý zaměsnanec a funkcionář, nahradíme globálně ubohého člověka za počítače a stroje, civilizaci budou ovládat jenom počíatče a stroje, každý lakomý a pyšný člověk, dostane zadarmo poukaz do obvodního krematoria, protože všude jste už byli, ale v krematoriu jste ještě nebyli.

Z vesmírného prachu jste vznikli, a v krematioriu se ve vesmírný prach zase navrátíte, nejsou hříšníci, tak nejsou ani s hříšníky problémy.

Nejlepší zaměsnanec, je takový zaměsnanec, který pracuje zadarmo a neustále, tedy robot s umělou inteligencí, takto zde konečně zvítězí globálně láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné časy.

Neberte si to osobně, zelení robotičtí mimozemšťané proti vám nic osobně nemají, jde jenom o vědecký vládní experiment, a z díla se pozná geniální tvůrce.

Ano, vše je o jednoduchosti

IMG_8532

Je třeba odebrat lidem možnost, si pomáhat v nouzi, na pomoc v jakékoli nouzi, zde musí být jenom umělá globální inteligence, ten druhý musí být naším konkurentem a nepřítelem, jediným kdo nám pomůže v nouzi, bude umělá globální inteligence, zpřetrháme globálně všechny vztahy mezi lidmi, protože nelze sloužit mnoha pánům.

Jakmile se dítě narodí tak z něj učiníme sluhu GVKB umělé inteligence, co člověku GVKB umělá inteligence řekne, to bude člověku svaté, tím logicky zanikne; reklama, móda, politika, náboženství, sekty, mafie, organizace, pohádky, mytologie, pověry, kulty, rituály, atd.

Skončí dlouhé období, ve kterém zde byli hadi v oblecích, co v pracujících lidech spatřovali jenom myši, které mohou snadno ekonomicky a sociálně eliminovat. Lidi se budou každý den stěhovat a lidi budou bydlet jenom na ubytovnách, jíst lidi budou jenom na velikých jídelnách, co budou na ubytovně, jídlo se nebude už prodávat.

Bude zde globálně jednotné vojenské oblečení, a místo peněz zde bude bodovací čipový systém, ten kdo bude obodován jako ubožák, ten bude recyklován na substrát, pro umělou inteligenci, bude každý jenom globálním číslem, s nulovou hodnotou, každý bude nahraditelný.

Nebude zde již možnost kouřit cigarety a pít pivo, nebo brát léky na deprese, ten kdo bude mít deprese, ten bude recyklován na substrát. Kontrola a prevence to bude zde prioritou, vandalismus bude dokonale eliminován pomocí prevence, sklony k vandalismu mají přeci lidé, co jsou zdegenerovaní. Místo, pracujete pomalu, máte okamžitou výpověď, zde bude okamžité recyklování na substrát, nebudeme už potřebovat vězení a nemocnice, protože lidský odpad, se bude recyklovat na substrát.

Oddělíme od sebe muže a ženy, muž za celý život nepozná osobně ženu, intimní vztahy mezi mužem a ženou budou možné jenom za účelem rozmnožování, kdy se pro rozmnožování globálně vyberou nejdokonalejší jedinci. Vše je o jednoduchosti, podívejme se na mravence, jak jednoduchý je jejich konzumní systém, a díky tomu on funguje bez problémů milion let.

Třetí světová válka eliminuje člověka z civilizace

IMG_8575

Pokud optimálně využijeme pro kontrolu; vědu, techniku, statistiku, čipy, atd. tak nakonec dospějeme k tomu, že musíme lidi začít nahrazovat stroji a programy, člověk nebyl evolučně stvořen k tomu, aby byl ve vysoké funkci, ve které reprezentuje národ nebo organizaci.

Člověk byl evolučně stvořen k tomu, aby žil nahý a hladový, v souladu se přírodou, a je třeba zdegenerovaného člověka zpět vrátit do přírody, tím že lidi přemístíme nahé a hladové, do velikých rezervací daleko od civilizace. V civilizaci budou místo lidí GVKB roboti s GVKB umělou inteligencí, vše je zde dočasně, tak jako zanikají kultury tak i zanikne člověk v této konzumní civilizaci.

Přirovnal bych obrazně člověka ke koni, s příchodem vlaků a osobních aut, už nebylo potřeba používat koně, na práci pro civilizaci, co bylo, to bylo, teď zde jsou GVKB roboti a člověk bude globálně přemístěn do rezervací, ze kterých už neuteče, nejsou v civilizaci lidi, tak nejsou zde ani s lidmi už žádné problémy, a nemusí se stavět ploty a zdi, které by bránili lidem ve svobodném pohybu.

Lidi chtěli rovnost, a tak jí dostanou tím, že bude každý člověk nahý a hladový v rezervaci na Sibiři, už lidi nebudou moci zde hrát pokrytecké divadlo, ve kterém se vydávají za to, co nejsou. Snaha o to, dát člověku větší péči o tělo a o duši, se ukázala jako chybná, v hloubce každého člověka, je pořád jenom sobecké lakomé zvíře, které chce bojovat o výhody a jistoty, na špatných genetických základech nelze stavět, ze zvířete robota nikdo neudělá.

Člověka nestvořil zázračně Bůh, to je jenom pohádka pro naivní děti, člověka stvořilo to, že umí mluvit, a tak může společnými silami mnohé zde systémové změnit, tak aby se on zde měl lépe. Prý máme dávat více peněz na zbrojení, kdo je ale naším skutečným nepřítelem, proti kterému se musíme pomocí moderních armád bránit?

Naším skutečným nepřítelem je objektivní pravda, od pradávna byla objektivní pravda pronásledována, a ten kdo objektivní pravdu hlásal, se zde stával mučedníkem. Objektivní pravdou je že je zde všude bída a nezaměstnanost, nejde ale o nijak nový problém.

Každá revoluce a každá válka v minulosti, zde byla díky bídě a nezaměstnanosti, byla první světová válka, potom byla druhá světová válka, blíží se jistě už třetí světová válka, tato válka už bude poslední světovou válkou, protože tato válka skončí tak, že GVKB vojenští roboti naženou nahé a hladové lidi do velikých GVKB rezervací, a v globální civilizaci budou jenom GVKB roboti.

Metoda GVKB

IMG_8605

Co bylo, to bylo, teď je zde metoda GVKB, všechny staré metody měnili jenom povrch, a to nestačí, je třeba jít se změnami do hloubky, vše bude založeno na naskenování myšlení, pomocí podrobných dotazníků na internetu, po správném vyplnění dotazníku, zde bude doručen elektronicky každému termín návštěvy obvodního krematoria, kde tělo bude spálené.
Optimalizované a cenzurované informace ze všech dotazníků, se využijí při optimální výchově nových GVKB lidí, pomocí inteligentních GVKB robotů a GVKB čipů v mozku, GVKB lidi budou globálně jenom geneticky upravení, potom naklonovaní, v mozku, budou mít inteligentní GVKB čip. 
Vše se dělá průmyslově globálně, a tak i produkce lidí, bude průmyslová a globální. Takto konečně láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží, starý model chybného člověka, bude na věčné časy globálně eliminován, a bude zde jenom nový GVKB model člověka, na který globální GVKB výrobce, poskytuje záruku pět let, a po záruce, se bude každý GVKB člověk, ekologicky optimálně recyklovat. 

GVKB strategie krizi optimálně trvale eliminuje

IMG_8649

Díky digitalizaci, vzniklo obrovské množství vlků v beránčím rouše, digitální anonymita jim umožňuje snadno parazitovat na ovcích, protože z dálky ovce nepoznají, kdo je vlk a kdo je ovce, vše je zde jenom o tom, jak se dostat snadno a rychle blízko k potřebným hodnotám, a tak hodnoty podvodem získat. 
Já jsem váš pastýř, to křičí vlci v rouše beránčím, pastýř nemůže být mimo vás, pastýř je totiž ve vás, mimo vás jsou jenom vlci v beránčím rouše, je třeba si uvědomit to, že vše je zde založené na parazitování, každý člověk je parazit, a jde o to být elitním parazitem, který zde je na vrcholu existenční pyramidy jako; prezident, ministr, milionář, ředitel, celebrita, král, šlechtic, papež, dalajláma, kouč, atd. 
Pokud by všechny informace od lidí měli cenu zlata, zajisté by ty informace už nebyli zadarmo, z díla je spatřen tvůrce, ukaž druhým svoje dílo, a tím ukážeš druhým, kdo ve skutečnosti zde jsi! Jaké je zde dílo od; prezidenta, ministra, milionáře, ředitele, celebrity, krále, šlechtice, papeže, dalajlámy, kouče, atd. 
Není zde žádné hodnotné dílo, nemůžete od vlků v beránčím rouše požadovat, aby zde oni vytvořili nějaké hodnotné dílo! Představte si třeba současného prezidenta USA, jak on žije sám na pustém tropickém ostrově jako ztroskotanec, jak by on zde dlouho asi přežil nahý, bez zásob a moderní techniky a vědy. 
Parazitování autorit je možné jednom díky tomu, že mají autority zde výhody a jistoty, odřízněme vlky v rouše beránčím globálně trvale od výhod a jistot pomocí GVKB čipů v hlavě, to je moje GVKB strategie, díky které zde skončí deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, podnikání, obchodu, rodiny, školství, zdravotnictví, dopravy, umění, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. 
GVKB čipy budou ve spánku eliminovat parazity, co zde na nás parazitují, strach ze smrti donutí logicky všechny parazity k tomu, aby se zde konečně chovali správně, moderní digitální čipové systémy, bez problémů podle utrácení hodnot odhalí, kdo je zde sobeckým parazitem, a po odhalení dojde automaticky k eliminování parazita ve spánku, bez ohledu na to, jak vysokou společenskou funkci, zde má tento sobecký parazit.

Je GVKB super celebrita?

IMG_8668

Žijeme v době optimalizace a automatizace, o tom nepochybuje ani ten, kdo je zde věčným skeptikem, za vším je ekonomika a psychika, nedostatek hodnot nás nutí k optimalizaci a automatizaci, protože jinak nemáme šanci zde normálně existovat. Podívejme se na bezcitné likvidování Židů a Romů po milionech, pomocí moderní vědy a techniky, za druhé světové války u Nacistů, nebyla to vlastně jenom optimalizace a automatizace, subjektivně byl vrchol optimalizace a automatizace nákladní vůz, který zabíjel lidi pomocí výfukových plynů. Plynový vůz byl automobil přestavěný na mobilní plynovou komoru. 
Vozidlo mělo vzduchotěsné oddělení, kam byly uzavřeny oběti a potrubím sem byly od motoru vedeny výfukové plyny. Oběti tak byly zabity oxidem uhelnatým. Plynový vůz byl poprvé vyvinut a použit sovětskou tajnou policií NKVD během Velké čistky. Později byl jednou z vyhlazovacích metod používaných nacistickým Německem k zabíjení civilistů. Yperit je vojenský plyn, který byl použit Němci v první světové válce, poprvé byl v boji použit v září 1917 u belgického města Yprès, podle kterého získal název, takže zde máme 100 výročí použiti prudce jedovatého plynu k vraždění lidí ve velkém. 
Armády používají nejmodernější vědu a techniku už mnoho tisíciletí k tomu, aby vyhráli nad nepřítelem, podle hesla, z cizího krev neteče. Život je bojem o potřebné hodnoty, dobrota je zde žebrota, bylo a bude! V současnosti se už vraždí pomocí dluhů, pokud se někdo dostane do nesplatitelných dluhů, tak spáchá sebevraždu, tato ekonomická metoda je výhodná v tom, že mocný a bohatý vrah snadno unikne potrestání. 
Všechny snahy o nenásilí, se evolučně ukázali jako naivní utopie, existenční úspěch je prioritou, kolem které se zde vše točí už od té doby, co se naučil pyšný sobecký člověk, lhát a krást. Zloděj honí zloděje, lhář honí lháře, parazit honí parazita, atd. kdo zbaběle uteče před druhými, ten nad druhými vyhraje, dobře se před sobci utajil, dobře si zde i žil, jako král a prezident, nebo jako super celebrita.

Objektivní pravda o GVKB konzumní civilizaci

IMG_8779

Po mnoho století lidi neznali objektivní pravdu o konzumní civilizaci, a tak konzumovali chemické drogy a svaté pohádky, aby mohli zbaběle utéci do světa iluzí. V roce 1953 jsem se narodil jako GVKB, okamžitě mě došlo, že tento svět je chybný a tak jsem začal pracovat na tom, aby nebyl tento svět chybný, protože lidi poznají konečně díky GVKB objektivní pravdu o konzumní civilizaci. Na počátku zde byl lovec, který se svojí smečkou putoval tam, kde byla možnost lovit zvěř, jenže zvěře začalo ubývat a tak se z lovce začal stávat pastýř a zemědělec, to vedlo k tomu, že se lovec stal otrokem vlastnictví, máme jenom to, o co se trvale staráme. 
Přeskočíme obecně známý evoluční vývoj inteligentního člověka a podíváme se na současnost, v současnosti je zde vše o prioritách, které jsou nám svaté a tak vznikají konzumní ideologie, jako je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, umění, věda, školství, atd. ideologičtí vůdci rozhodují o druhých bez druhých a většinou mnoho amatérsky chybují a tak potřebují mocenský centrální systém, který donutí vzpurné pracující otroky k poslušnosti, takto vznikají globálně po mnoho století pokrytecké centrální diktatury, které se liší nejvíce tím, jak se lidem daří ekonomicky a psychicky v každé centrální diktatuře, často dochází k ekonomické imigraci ze špatné diktatury do dobré diktatury, a to způsobuje mnoho problémů dobrým diktaturám. Logicky je zde zvědavá otázka, proč jsou nějaké diktatury špatné? 
Vysvětlení je prosté, zaostalost má za následek to, že je nějaká diktatura špatná, je to obrazně jako ve sportu, někdo je poslední v cíli a někdo je v cíli první. To mě připomíná jízdu v hromadné dopravě v Praze, po příjezdu prázdného autobusu, jsou okamžitě obsazená nejlepší místa k sezení. V přírodě je přirozený výběr, a vše co je; zaostalé, nemocné, zdegenerované, pomalé, hloupé, ubohé, nepřizpůsobivé, staré, vadné, atd. to se stane snadnou potravou pro lovce. Proč v lidské společnosti není přirozený výběr? Nejsou zde divoké šelmy, co by eliminovali nekvalitní jedince, je třeba vyrobit a naprogramovat inteligentní policejní roboty, policejní roboti budou zde mít vše pod globální kontrolou a budou eliminovat parazitující ubožáky, zásadou GVKB policejních robotů bude heslo, člověk udělá chybu jenom jednou! 
Místo pracujete pomalu a chybně, máte výpověď, zde bude kulka do hlavy, od GVKB policejního robota, a uložení těla ubožáka do igelitového pytle na mrtvoly, GVKB policejní roboti nebudou uznávat globálně imunitu a výjimky, pokud bude pracovat pomalu a chybně prezident nebo ředitel, tak i on jistě dostane kulku do hlavy. Nebudou zde už žádné výdaje státu na lenochy a parazity, každý bude po celý život profesionálně pracovat a bude se bát, že bude GVKB policejním robotem za svojí chybou zastřelen. Policejní roboti eliminují globálně; politiku, náboženství, kulty, pověry, pohádky, mytologie, fetiše, drogy, prostituci, mafie, sekty, korporace, daňové ráje, atd. bude to GVKB globální policejní systém, ve kterém už není čas na hlouposti a pitomosti.