Ano, největším problémem v EU je extremismus v politice a ekonomice

P1040703

Když vidím všude v EU ekonomické ubožáky, uvažuji nad tragickým pádem ekonomiky a politiky v EU, naivně jsem věřil tomu, že EU konzumní systém má sloužit nejen ekonomickému, ale i kulturnímu pokroku. V EU máme obrovské množství sobeckých milionářů. Na druhé straně ale máme v EU ubožáky, co v beznaději berou drogy, nebo páchají sebevraždy. Alarmující je EU statistika sebevražd u sociálně slabých jedinců. Je v silách EU vzrůstající trend sebevražd zastavit, nebo zpomalit? Ano, 1 % EU populace, vlastní větší majetek než zbývajících 99 % obyvatel EU.

Jak jsme se dostali do bodu, kdy 1 % obyvatel v EU diktuje sobecky svoje požadavky zbylým 99 % v EU? Zavedli jsme v EU konzumní systém. EU trend ukazuje, že zatím jen utěšeně přibývá majetek bohatých a chudí zřejmě budou žít v čím dál větší bídě. Často se setkávám s názorem, že teď nastalo v EU přelomové období, a že bude lépe. Prosazování sobeckých ekonomických a politických zájmů má své meze. Co bychom měli prioritně v EU hájit? Vždycky jsem věřil tomu, že konzumní systém má sloužit nejen ekonomickému, ale i kulturnímu pokroku. Jaká nová pravidla si v EU vytvoříme tak i EU opravíme, největším problémem v EU je extremismus v politice a ekonomice.

Civilizace je zde díky důchodcům

P1040704

Pokud by lidi věděli že jejich život skončí ve 40 letech protože starý člověk je problémem pro zaměstnavatele a společnost tak by civilizace zanikla. Hromadíme vědomosti a majetek protože počítáme s tím že se dožijeme důchodu, podívejme se na nejvíce ekonomicky zaostalé národy, zde je minimum důchodců a lidi zde umírají velmi brzo. Podívejme se na věk politiků, průměrný věk politiků je podle EU statistiky dneska 56 let, protože mohou lidi dělat politika i ve velmi vysokém věku, proto se odchody do důchodu posunuli na 70 let. Ještě je třeba změnit povinnost pracovat v EU od 18 let, EU potřebuje aby lidi pořád pracovali a tak neměli čas na to dělat hlouposti.

Zkrátíme v EU pracovní dobu na 40 hodin měsíčně, tím bude zase dostatek práce pro všechny, to znamená že zde budeme mít;4 prezidenty, 4 předsedy vlády, 4 ředitele, atd. Pokud někdo v EU bude chtít studovat vysokou školu, bude muset při studiu pracovat, nebude zde ekonomická podpora státu pro studenty vysokých škol, stát bude podporovat jenom základní a střední školy, vysoká škola bude jenom pro elitu, co bude mít peníze na drahé soukromé vysoké školy. Kdo nebude pracovat ten bude brán jako příživník a skončí ve vězení, místo 8 hodin budete pracovat 2 hodiny, takto budou mít zaměstnavatelé odpočinuté zaměstnance.

Bída v EU je následkem amatérismu u elity

P1040733

Podívejme se na to, když něco zkrachuje, za krachem je z 99% amatérismus, je jedno, jestli zkrachuje; jedinec, rodina, podnik, korporace, unie, atd. často před krachem je zde i varování, ale je to vždy jenom marnost. Komu není rady, tomu není pomoci, podívejme se na sociální politiku, jde zde jednoznačně o ekonomický amatérismus, což věda a statistika prokázala, a přesto jsou zde všude veliké problémy se sociální politikou.
Někdo nepracuje a požaduje, aby se o něj stát postaral ekonomicky, stát není charitativní organizace, ale je to systém, který zajišťuje pořádek a čistotu ve společnosti. Proč se nepřizpůsobiví občané a církve neobrátí na charitativní globální organizace, proč má stát podporovat církve a lidi co nepracují, je třeba konečně vymezit jasně, co má stát dělat a co nemá stát dělat! Je třeba eliminovat amatérismus u státu, propustíme všechny státní zaměstnance a nahradíme je za počítače a stroje.
Přijde ubožák na sociálku, že nemá peníze na jídlo, počítač vytiskne ubožákovi místa, kde jej zaměstnají za ubohý plat, a tím to skončí. Nebudeme už potřebovat; prezidenta, předsedu, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, policajta, vojáka, profesora, atd. vše se bude řešit pomocí počítačů a strojů. Kdo nebude v EU od 15 let do 70 let profesionálně pro EU pracovat, ten nebude v EU ani jíst, skončí období, ve kterém bylo možné v EU snadno krást ve velkém ze společného.
Platy budou v EU určovat všem lidem jenom inteligentní počítače, podle bodovacího a čipového systému, vše se bude úkolovat a optimalizovat, a ten kdo bude chybovat nebo bude pomalu pracovat, ten bude mít málo peněz za práci. Nikdo nebude v EU vědět, co bude zítra dělat, a kde bude dělat, dneska budeš ředitelem, a zítra budeš dělníkem, protože tak rozhodla za tebe umělá EU inteligence. Takto konečně v EU zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží.

Peníze jsou v EU prvním místě

P1040637

Invazi ekonomických příživníků do EU je třeba eliminovat, zavede se v EU jednotná daň z hlavy a zruší se všechny ostatní; daně, poplatky, cla, atd. státy v EU budou mít jediný zdroj svých příjmů z daní z hlavy. Daň z hlavy se bude platit od 20 let do 60 let a bude jednotná v celých EU, tato daň bude tisíc euro (26 400 Kč) za měsíc, nezaplatíš daň, tak vypadneš letecky z EU. Takto skončí v EU doba ubohých platů, ze kterých nešlo žít, a mnoho ubohých zaměstnavatelů, konečně zkrachuje. Skončí tak doba, kdy se zisky z práce lidí ukrývali v daňovém ráji, lidská práce bude v EU velmi drahá, a ten kdo bude chtít zde něco vyrábět, bude muset využívat roboty a umělou inteligenci.

Nemusí být v EU 506 820 764 lidí, stačí, když zde bude jenom 50 682 076. Logicky začnou lidi z EU letecky utíkat po milionech, do okolí EU, protože se budou bát o svůj majetek. Jelikož z EU 90% lidí do roka uteče, tak zde dojde k tomu, že lidem bude v EU lépe, protože zde konečně pravda a láska zvítězila nad nenávistí a lží. Lidi z EU takto obohatí kulturně svět a pomůžou zaostalému světu v tom, aby se stal vyspělým světem. Peníze jsou v EU prvním místě, nemáš peníze na daň z hlavy, tak odejdi z EU jinam, za vším jsou peníze, a vše mohou vyřešit peníze. Ideální by bylo, pokud by; USA a Kanada přijala všechny lidi, co budou utíkat z EU, tak by měla konečně dostatek kvalitních lidí na práci.

Ano, prioritou je v EU ekonomika

P1040627

Vše jde dneska už naprogramovat a optimalizovat, nebude to trvat dlouho, a každý bude nezaměstnaný, mnozí si myslí, já jsem nenahraditelný, mě nemůže nahradit počítač nebo robot, proč jsme se zbaběle uzavřeli před realitou, a snažíme se zastavit evoluci pomocí dezinformací a podrazů? Máme strach o výhody a jistoty, tolik jsme investovali do toho abychom zde měli výhody a jistoty, že se z nás stali zbabělé loutky, které ovládají výhody a jistoty, ukázkovým příkladem je prezident Miloš Zeman, který je už zralý na to se jít podívat do krematoria, a on přesto chce znovu kandidovat. Nechápu to, jak může EU přijímat ekonomické imigranty, pro které zde nemáme zaměstnání, sociálních příživníků s tmavou pletí máme už v EU dostatek a nepotřebujeme zde další miliony nových příživníků. 

Statisticky je v EU 10% lidí sociálními příživníky a bylo by nejlepší je z EU letecky eliminovat, svět je veliký, někde se pro ně jistě místo najde, je třeba vyčistit tento EU chlív od ekonomických příživníků. Je třeba pochopit to, že prioritou je v EU ekonomika a vše co se snaží ekonomiku poškodit, to se musí násilně eliminovat, nejsme tak bohatí abychom mohli v EU podporovat obrovské množství příživníků se kterými je zde neustále mnoho problémů. Díky velikému množství příživníků EU ekonomiky a politicky vykolejila, a je třeba se nebát poukázat na příčinu, a zajistit to, že zde už nebudou v EU s ekonomickými příživníky problémy. My jsme tady v EU doma, a vy příživníci zde doma nejste, protože máte jinou víru a jiné kulturní návyky, navíc neumíte ani EU jazyky.

Ano, je třeba vyléčit EU ze všech nemocí

Ano, za vše se musí zaplatit. V současnosti je zde v EU mnoho pastí na lakomce, které nabízejí něco zadarmo, z dálky to vypadá tak že je to zadarmo, z blízka poznáme, že to zadarmo není. Jsme klamáni více, než si uvědomujeme, podívejme se na to, kdo je zde mocný a bohatý, z utrácení poznáme jistě to, kdo je zde mocný a bohatý. Podívejme se třeba na počítačové tiskárny, které jsou levné, ale abychom mohli tiskárnu provozovat, tak do ní musíme kupovat kazety, pomocí kterých tiskána tiskne, a tyto kazety jsou už drahé, podobné je to se zrcadlovkami, ke kterým jsou drahé objektivy.

 

Sociální ideologie lidem slibuje, že se o ně postará tak, že nebudou mít žádné sociální problémy, jenže nemluví už o tom, že promění lidi v ekonomické ubožáky, díky malým platům. Vše je zde divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, když naivní ptáčky pomocí slibů chytají, tak jim o výhodách a jistotách zpívají, z cizího krev neteče, o tom to zde neustále všude je. Podívejte se na EU zprávy v televizi, jste zaplavováni komercí s nulovou hodnotou, k čemu je mě užitečné to, že nějaká celebrita v EU ukazuje to, jak je zde populární, k čemu je mě informace o tom, že nějaká EU celebrita zemřela, proč nejsem informován o tom, jak se pracuje na tom, aby nám všem zde bylo konečně v EU lépe, a nebyla zde už v EU deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, rodiny, psychiky, atd.

 

Kdy se v EU sníží náklady na; politiky, byrokraty, vojáky, soudce, tajné služby, sociální podpory, sport, umění, školství, atd. natolik že poctivě pracujícím lidem zde stoupne kupní síla na dvojnásobek? Kdy skončí v EU parazitování člověka na člověku, dělník je hoden své mzdy, proč by ten, kdo zde poctivě pracuje, měl zde žít jako ubožák? Proč moje vysoké vědecké vzdělání, je mě mimo naši republiku k ničemu, proč se konečně nesjednotí konzumní systémy tak, že budou moci využít moje veliké vzdělání globálně, nemusí zde být tolik ubohých jazyků, stačí globálně jenom angličtina, a tolik odlišných politických a ekonomických systémů, vše jde zjednodušit na kost, stačí jenom chtít a věřit v to, že dokážeme vše změnit k lepšímu.

 

Proč nepřizpůsobiví jedinci, nejdou konečně pracovat za vysoké platy do velikých skladů, a raději pobírají sociální podporu, je třeba eliminovat v EU pobírání vysoké sociální podpory, kdo nebude v EU pracovat a platit veliké daně, ten bude muset okamžitě EU opustit, příživníky zde už trpět nebudeme, dobrota je přeci žebrota, nebudeme ani v EU už trpět daňové ráje, a jiné vyhýbání se placení daní a poplatků. Proč lidi konzumují na veřejnosti v EU cigarety a pivo, je třeba eliminovat v EU konzumaci všeho co škodí lidskému zdraví, v restauraci co je v EU nebudou už kuřáci a alkoholici, budou zde jenom slušní pracovití lidé, co jsou zdraví tělesně a psychicky, je třeba vyléčit EU ze všech konzumních nemocí.

Soudruzi odejděte z politiky

Lépe je to osobně vidět než jenom o tom slyšet, končí doba, ve které jsme se museli spokojit s tím, že jsme o něčem jenom slyšeli a přichází doba, kdy to můžeme osobně vidět díky moderní digitální technice, proč číst nudné knihy když se můžeme podívat na napínavé filmy v kině nebo televizi, je zde i možnost využívat; mobilní telefony, notebooky, internet a tím se začínáme stávat aktivními v mediálním světě, kde jsou sociální sítě a lze zde levně a rychle sdílet obrazové informace. 
Zajímavé je porovnat sto let staré umění s dnešním uměním, končí období východní socialistické kultury, která z nás dělala hlupáky a přichází pomalu a jistě období západní konzumní kultury, která nás učí tomu, jak být chytrými, a nenechat se napálit od těch, co zde rozhodují pyšně o nás bez nás. 
Tento konzumní svět, se točí okolo přirozených principů, základním principem je, že to co vyhraje, se má lépe, než to co prohraje, je třeba skončit v EU období mafiánského klientelismu, kdy se na vysoké státní a podnikové funkce dostávali jenom staří soudruzi, co zde napáchali mnoho škod, a následkem je blbá nálada v EU. Z díla je spatřen tvůrce, a pokud je dílo těch co rozhodují pyšně o nás bez nás ubohé, tak je jasné to, že nám vládnou v EU jenom samí ubožáci. 
Dinosauři odejděte z vysokých míst, a na vysoká místa místo vás nastoupí mladí specialisté, co amatérsky nechybují, a tak vědí do čeho investovat a na čem šetřit. 
Každý člověk v EU dostane na čelo EU čip napojený na EU umělou inteligenci, zájem EU zde bude nad sobeckým zájmem lidského subjektu. Ten kdo nebude pro EU pracovat, ten nebude v EU ani jíst, EU přestane být dojnou krávou, pro ekonomické parazity, co se odmítají přizpůsobit ekonomice v EU. Už se nebudou v EU prodávat cigarety a alkoholické nápoje, jedinou drogou zde bude profesionální práce, kdo nebude profesionálně každý den v roce pracovat, pro EU šest hodin (180 hodin měsíčně), ten bude eliminován v krematoriu, z prachu jsi vzniknul a v prach se navrátíš, prachy se v EU zruší, a zavede se čipový přídělový systém. 
Jak si to uděláš takové to máš, z lidí se stanou jenom čísla ve statistice a milion mrtvých ubožáků za den v EU, to je jenom statistika, postavíme v EU nová moderní obrovská krematoria, co budou vyrábět elektřinu, aby proces optimalizace a transformace v EU probíhal rychle a levně. Díky čipům na čele už lidi nebudou potřebovat; knihy, televizi, rádio, internet, telefony, atd. veškeré EU informace půjdou rychle do hlavy, když už lidem v EU vymývat špinavý mozek, tak se k tomu musí použít nejmodernější EU věda a technika.

Je třeba z EU vymést všechnu dobrotu

V knihách a na internetu, je odpověď na naše všední běžné otázky, často nejsme spokojení s tím, jaké odpovědi na naše otázky jsme nalezli, je často veliký rozdíl mezi tím co očekáváme a tím co dostaneme. Tento konzumní svět to je obrovská evoluční laboratoř, a ty jsi zde jenom bezvýznamným pokusným evolučním subjektem, který je zde dočasně. 
Lidi dělají chyby, právě jsem si udělal jablečný štrúdl, a zapomněl jsem do něj dát rozinky, přitom rozinky mám doma. Příčinou je to, že mi není dneska dobře, a trápí mě kašel, a na kašel beru syrový Český česnek. Někdo řekne, že jsem rozmazlený, a že jablečný štrúdl je i bez rozinek dobrý, mě jde o to, že dělám často zbytečně chyby, nikdo z lidí není dokonalý, chybují dělníci i prezidenti. 
Podívejme se na EU, jak neustále amatérsky chybuje, a kde je příčina, kdo za to může, že EU v krizi často je? Příčinou je zde dobrota, a následkem dobroty je žebrota, podívejme se na altruistická náboženství, jak dopadla, lidi už mají dost všech náboženství, a nahrazují náboženství; politikou, ekonomikou, reklamou, sociálními sítěmi, drogami, sexem, atd. 
Je třeba z EU vymést všechnu dobrotu, každý obyvatel v EU dostane na čelo EU inteligentní čip a z člověka se stane loutka ovládaná EU čipem, už zde nebude lidské chybování, kdy si někdo chtěl udělat jablečný štrúdl, a zapomněl do něj dát rozinky. 

Ano, EU nemůže být dojnou krávou, pro nepřizpůsobivé občany

Konzumní civilizace potřebuje přizpůsobivé lidi, krize jsou následkem toho, že lidi se neumí rychle přizpůsobovat změnám, a tak jsou s nimi problémy, Romové a Mohamedáni jsou klasickou ukázkou, nepřizpůsobivé geneticky zaostalé rasy, se kterou jsou největší civilizační problémy. Pokud je nějaký Rom nebo Mohamedán přizpůsobivý, tak zde s ním nejsou v civilizaci problémy, není ale možné pomocí přeškolení zajistit to, že se nepřizpůsobivý člověk, rychle a snadno, stane přizpůsobivým.
Zaměstnavatel, nepřizpůsobivému zaměstnanci dá ve zkušební době výpověď, co má ale dělat národ, s nepřizpůsobivými lidmi, co mají v tom národě už občanství? Je třeba zrušit výhodu jistého občanství, a vázat občanství na placení vysokých daní státu, ten kdo nebude platit v dospělosti státu vysoké daně, ten přijde o občanství, a bude muset opustit národ, národ nemůže být dojnou krávou, pro nepřizpůsobivé lidi, co nejsou schopní státu platit veliké daně, vše je zde jenom obchod, kdo chce zboží, musí za něj zaplatit.
Svět je veliký, a zajisté se zde najde i místo, pro lidi co nejsou přizpůsobiví, a tak neplatí veliké daně, většina států, dneska zavírá sobecky hranice, před nepřizpůsobivými lidmi, a tak by bylo nejlepší pro nepřizpůsobivé lidi, vytvořit na světě nějakou velikou oplocenou rezervaci, kam bychom ze všech bohatých států, odsouvali nepřizpůsobivé lidi, osobně bych navrhoval Sibiř, zde je mnoho místa, a je zde krásná divoká civilizací nezničená příroda.

Optimální opravný balíček pro EU

Tak jako se vydávají na programy a operační systémy opravné balíčky a záplaty tak i EU potřebuje nutně veliký opravný balík změn, který restauruje chybný systém v EU. Prioritou se zde musí stát optimalizace ekonomiky v EU, je třeba skočit s životem na dluh.
Veliký dluh je bublina, která jednou praskne a následkem je krize nebo válka, je třeba začít škrtat zbytečné náklady, na vše co je pro EU jenom luxus, starat se o to co nepřinese nikdy užitek, to je luxus který si už nemůže EU dovolit, EU nemůže být veselou krávou, kterou mohou podojit lenoši a paraziti.
Je třeba skončit s chybným přerozdělováním hodnot, nepotřebujeme v EU zbytečné stezky pro cyklisty, nebo zbytečné mešity, ale potřebujeme moderní továrny, ve kterých se vyrábí moderní hodnotné zboží. Je třeba začít v EU využívat moderní vědu a techniku, nemá smysl investovat do oprav starých aut a starých domů, ale smysl má, nahrazovat stará auta a staré domy novými.
Růst ekonomiky je v nahrazování starého za nové, nepotřebujeme v EU staré politiky a staré ekonomy, potřebujeme tam politiky a ekonomy ve věku od 25 let do 35 let, centrální organizace v EU, nemohou být sociálním ústavem, pro staré ubožáky, co pracují pomalu a chybně.