GVKB 060

IMG_0856

01
Ekonomika je prioritou, protože jenom díky fungující ekonomice, zde bude konečně pro lidi v EU konzumní ráj, na věčné GVKB časy. 
02
Pokud za socialismu byla povinná služba na vojně dva roky, tak bych zavedl místo toho v EU povinný pobyt dva roky v EU psychiatrické nemocnici od 16 let do 18 let bylo by to pro muže i ženy, nikdo by neměl výjimku, chceš mít EU občanství, tak budeš dva roky v EU blázinci, těžko na cvičišti a lehko na bojišti, vždyť u nás v EU je to stejně jenom veliký konzumní blázinec, už by zde konečně v EU nikdo neposílal nikoho do blázince, a každý by měl konečně v EU digitální papíry na hlavu. 
03
Mnozí blázni si řeknou, že by to bylo plýtvání časem, být v produktivním věku v blázinci, opak je pravdou, od narození do 16 let je lidem v EU dezinformacemi násilně vymýván mozek, a tak je třeba mozek optimálně moderně vyčistit od dogmat a dezinformací, jak by tento proces probíhal v EU psychiatrických nemocnicích? 
04
Mozek funguje stejně jako naše svaly, abychom měli svaly silné, musíme být aktivní, stejně tak aby byl mozek silný a zdravý, tak musí být psychicky aktivní, napojíme mozek na GVKB virtuální realitu, a na hlavu dáme vodní chlazení, aby se mozek nepřehříval. 
05
Napojení bude přes GVKB čip v hlavě, něco jako to bylo ve filmu Matrix.
06
Po dva roky bude člověk existovat 24 hodin, každý den v roce, jenom ve virtuální GVKB realitě, z mozku se vymaže takto vše, co člověk znal z rodiny a školy do 16 let. 
07
Po propuštění dostane člověk nové jméno, které mu vygeneruje GVKB počítač, a nové ubytování v jiném městě, minulost bude eliminována, psychika se restartuje a začne znova existovat od 18 let. 
08
Nový EU dospělý člověk už nebude nikdy chybovat a tak nebude; kouřit cigarety, pít alkohol, brát prášky na deprese, lhát, krást, závidět, pomlouvat, lenošit, atd. 
09
Mozek každého dospělého člověka v EU bude trvale 24 hodin po celý rok napojen na GVKB systém s umělou inteligencí, takže lidi v EU už nebudou potřebovat, televizi, rádio, telefon, počítač, internet, atd. 
10
Pokud u člověka poklesne pracovní výkon díky nemoci nebo stáří, tak se bude člověk recyklovat na EU substrát. 

Povinná vysoká škola v EU

IMG_4820 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Nároky zaměstnavatelů neustále narůstají a logicky vše v EU dospěje k tomu, že se v EU zavede povinná vysoká škola, ten kdo nebude mít v EU ve 25 letech vysokou školu absolvovanou v EU, ten zde bude eliminován v krematoriu, jako evoluční odpad. Tím se vyřeší problém s tím, že zaměstnavatelé nemohou sehnat kvalitní zaměstnance, na práci skladníka v Amazonu, takový skladník v Amazonu, co bude mít vysokou školu, bude pro zaměstnavatele velikou výhodou. 

Je třeba konečně oddělit zrno od plev, nepotřebujeme v EU levnou pracovní sílu, která je bez vzdělání, svět je veliký a jistě se najde ve světě i místo pro lidi co nemají vysokou školu. Modernizace u průmyslu a obchodu je možná jenom díky tomu, že zde budou lidi, co mají vysokou školu, nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na vzdělání, vysoké školy nebudou už v EU dotované státem, ale budou zde půjčky na studium realizované jenom na soukromých vysokých školách. 

Dobrota je žebrota, peníze elitě nesmrdí, jde o to vyždímat z lidí co nejvíce peněz, a udělat z lidí v EU loutky, které budou ovládat snadno ti, co jsou nahoře a mají zde výhody a jistoty. Jde o to, aby byl každý v EU otrokem velikých nesplatitelných dluhů, nebudou zde už dědictví, na které by čekali lakomci, každý v EU zemře s velikými dluhy, je třeba zavést EU čipové stravenky, aby si zaměstnanci v EU nemohli kupovat; alkohol, cigarety, atd. dluhové otroky nesmíme rozmazlovat. 

Budete makat jako roboti a vše co těžce vyděláte, vám seberou dluhy, budete žít jenom za digitální stravenky! Místo ježdění v autech budete jezdit na kolech, pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, už bylo dost smradu z aut a problémů s parkovišti, i prezident a ředitel pojede do zaměstnání na kole. Vše bude řídit v EU umělá inteligence, a ona to spočítá všem lenochům a příživníkům, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít.

Ano, v EU je ekonomická krize

P1070871

Podívejme se statisticky, na věk zaměstnanců u některých zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé, kteří nezaměstnají starého zaměstnance, a jak zaměstnanec zestárne, tak jej propustí. Zaměstnavatel není sociální ústav pro ubožáky, co jsou na dně, starý nemocný zaměstnanec je horký brambor, který nikdo nechce držet v ruce, a následkem je logicky deprese, a veliké množství sebevražd u starých nemocných zaměstnanců. Jedinou šancí je pro staré nemocné zaměstnance stát, jako jistý zaměstnavatel, ovšem zde bez dobrých známostí nemáte šanci uspět. Práce ubývá díky modernizaci a optimalizaci, naděje na odchod do starobního důchodu se stává problémem, protože se neustále hází škodolibě klacky pod nohy těm, co se chtějí dostat ve stáří do důchodu. 

Dalším problémem jsou cizinci, co nám berou poslední práci, protože zaměstnavatelé jsou lakomci, a chtějí za každou cenu mít veliké zisky. Ano, bude líp, tak tomu už dneska nikdo nevěří, aby bylo líp lidem ve stáří tak by se musel zavést v EU přídělový systém a zkrátit pracovní dobu na polovinu, to by ovšem vedlo k tomu, že by mnoho bohatých lidí z EU odešlo jinam. Přídělový systém přichází v době krize, je třeba si přiznat to, že v EU je už krize! Zruší se prodej potravin a zavedou se veřejné závodní kuchyně a čipový systém přístupu do těchto stravovacích zařízení, ten kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst. Jediným možným zaměstnavatelem lidí bude umělá inteligence v EU, nebudou zde už soukromí zaměstnavatelé, co nechtějí zaměstnat staré a nemocné zaměstnance.

Ano, EU potřebuje moderně vzdělané zaměstnance

P1060946

Ano, uděláme z mohamedánů v EU programátory. Mnozí mohou namítnout, že jsou všichni mohamedáni jenom inteligentní troubové, a nejde z inteligentního trouby, rychle a levně udělat na programátora. Učení je otázkou zátěže, když je centrální nervový systém, pod velikou zátěží, tak se začne rychle učit novému.
Napojíme těla mohamedánů na virtuální obleky, s šokovými obojky, a spánek získají mohamedáni jenom za to, že se budou dobře učit programování, pokud nějaký mohamedán, zbaběle vzdá boj o lepší život, a odejde do posmrtného ráje, tak to bude jeho svobodné rozhodnutí, ve kterém mu EU nebude bránit.
Mnozí namítnou to, že většina mohamedánů vzdá rychle boj o lepší život, a zbaběle odejde do mohamedánského ráje, a že by mělo přeškolení probíhat tak, že při něm nebude tolik inteligentních troubů umírat na psychické vyčerpání.
Život je krutý boj o hodnoty, a v boji hrdinové umírají, jak víme, tak Alláh je veliký, a on zachrání život mohamedánům, co mají silnou víru v to, že se z nich stanou profesionální programátoři. Digitální civilizace potřebuje moderně vzdělané programátory, nejsme v EU tak bohatí, abychom zaměstnávali inteligentní trouby, co neumí programovat, inteligentní trouby.

Mandelinka bramborová se chová stejně jako EU

P1070084

Tak jako Mandelinka bramborová začala škodit bramborám, tak i EU začalo škodit ekonomice v EU, nejspíše obrazně v centru EU jsou samé Mandelinky bramborové, jak je možné, že nám EU škodí? Zde se dostáváme k invazním programům, to co má existenční výhodu má snahu začít s invazí tam, kde to bude moci parazitovat, v přírodě jsou invazní formy života v nevýhodě, protože je na ně divoká příroda už připravená. Je tedy nutno se na invazní programy připravit pomocí programů, co zabrání invazním programům z EU v invazi. Základem boje s EU Mandelinkou bramborovou, bude požadavek kontroly kvality, na vše co je zde hodnotné, to co je hodnotné, musí být i velmi kvalitní, a pokud to není kvalitní, musíme s tím jednat, jako s něčím co je nehodnotné.
Podívejme se třeba na invazi cizinců do EU, je třeba začít požadovat od cizinců certifikaci kvality, ten kdo nebude mít EU certifikaci EU kvality, ten bude v EU, ekologicky optimálně recyklován na substrát. Vyrobíme testovací kontejnery s umělou inteligencí, z jedné strany budou vstupovat cizinci a z druhé strany bude vystupovat potravinový substrát, testování zde bude jednoduché pomocí teplé vody, pokud někdo nezvládne deset minut teplotu vody 90 °C, tak neuspěl a bude z něj substrát. Mnozí mohou namítnout, že je tato teplota moc vysoká, a že bychom měli teplotu testovací vody snížit, dobrota je ale žebrota, nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na teplotě vody. Nikdo nebrání cizincům z míst kde je horko v tom, aby se přizpůsobili požadavkům EU, a trénovali se od narození na koupel v horké vodě.

Nemáš na to, tak běž pracovat za malou mzdu

P1070177

Optimálně funguje to, co se neustále kontroluje, pokud naše vláda optimálně nefunguje, tak příčinou je to, že jí nikdo neustále optimálně nekontroluje. Je třeba zavést hrdé kontrolní systémy pro všechny vlády v EU, vytvoří se tajná EU policie, která bude tajně kontrolovat všechny vlády včetně prezidentů a politiků. Tato EU policie bude moci zatknout a uvěznit prezidenty a politiky, nebude pro ni existovat imunita ani jiné systémy co by mohli chránit nějak lidi, co mají v EU moc a bohatství, skončí období daňových rájů a období korupce a tunelování.
Do vedení států se už nedostanou bezcharakterní paraziti, co lžou a kradou, bude to v EU jako ve sportu, nemáš na to, tak běž pracovat za malou mzdu ubožáku. Každé hodnotné státní rozhodnutí bude muset schválit EU tajná policie, aby nedocházelo k chybám, díky kterým je v EU krize. Všechny sekretářky v EU budou muset profesionálně spolupracovat s EU tajnou policií, pokud nebude nějaká sekretářka správně spolupracovat, a podávat pravidelně tajná hlášení, tak skončí ve vězení. Nebudou zde už politické volby, tajná EU policie rozhodne o tom, kdo bude prezidentem nebo ministrem v EU.

Ano, peníze jsou v EU na prvním místě

P1070244

Lékem na krizi v EU je zavedení nového systému EU daní, který eliminuje lenochy a parazity z EU, kdo podle nových EU daňových tabulek nezaplatí daně, ten bude muset okamžitě opustit EU, a nebudou zde pro nikoho výjimky ani imunita. Vše je zde obchod, a ten kdo neplatí, nemá co v EU obchodě pohledávat.
Nebude třeba stavět ploty, a podporovat lidi v uprchlických táborech, co jsou v Turecku, policie v EU bude provádět veliké nárazové kontroly, a lidi co nebudou mít v EU čipu pod kůží záznam o tom, že zaplatili v EU vysoké daně.
Policie naloží neplatiče do letadla, a letadla je odvezou mimo EU. Tabulky budou vycházet z; ekonomiky národa, věku člověka, vzděláni člověka, zaměstnání člověka, majetku člověka, pohlaví člověka, výšky člověka, váhy člověka, atd.
Každý měsíc zde bude povinná osobní kontrola údajů a člověku, a po kontrole se daně zvýší nebo sníží, podle vyhodnocených informací. Výška daní bude statisticky a vědecky vypočítána tak, aby státy v EU už neměli žádné dluhy, a tím neměli ani ekonomické problémy.
Nebude to nic osobního, pokud někdo bude muset EU opustit, a bude mít trvalý zákaz návratu do EU, placení daní je běžné všude na světě, a je každého soukromá věc, se postarat o to, aby každý mohl daně platit.
Polovina obyvatel EU, do jednoho roku takto trvale opustí EU, a tím se EU ekonomicky uzdraví. Na Sibiři je dostatek místa, a zde bude dána lidem z EU možnost, vybudovat zde moderní konzumní civilizaci, v divoké přírodě. 

EU bez papírování?

P1070346

Papírování je založeno na tom, že musíte neustále hromadit byrokratické papíry, co je psáno a podepsáno to je i dáno. EU má od svého vzniku veliké problémy se zbytečným papírováním, následkem je v EU blbá nálada, za kterou mohou ti, co sedí v teplých kancelářích a vymýšlejí tam neustále blbosti a pitomosti.
Všude se automatizuje a optimalizuje, logicky musí dojít v EU i na papírování, veškeré informace mohou být na internetu, když se chce, jde vše, veliké sklady plné papírů, se mohou digitalizovat, a obsah se umístí na internet, to by mohlo dát práci mnoha lidem v EU, co zde pobírají dávky a jenom parazitují na společnosti.
Na jeden pevný disk se vejde knihovna co má mnoho milionů knih, která může být zdarma přístupná celému světu, je třeba začít v EU šetřit papírem a netisknout na papír blbosti a pitomosti! Představme si třeba školství bez papíru, tedy i bez učebnic a sešitů, každý žák v EU bude sedět doma u počítače, a učitel nebude už ve škole a třídě, ale bude doma u počítače, odkud bude učit v EU mnoho žáků.
Všechny státní a soukromé školy v EU přebudujeme na obchodní domy. Stejně tak i všechny kanceláře, budou digitální na internetu, a tak prezident republiky, bude z domova u rybníka na Vysočině řídit digitálně naši banánovou republiku, a nebude už muset mít drahou státní ochranku, co by jej chránila před vajíčky, co po něm nespokojení voliči házejí.