GVKB 037

IMG_3504

Toužení po cizím je příčinou naší hříšnosti a následkem je lež a nenávist. Kde se v nás vzala lež a nenávist? Příčinou je ekonomicky a ideologicky uzavřený systém, tam kde existují daně a clo, tam není otevřený systém, a ti co násilím daně a clo vybírají, udělali z těch, co daně a clo platí ubožáky, následkem je to, že ubožáci jsou plní nenávisti a lží. 

Vše, co by mohlo nějak pomoci ubožákům k tomu, aby se systém změnil k lepšímu pro ubožáky, to je elitou zakázané, a za překročení zákazu jsou tvrdé tresty. Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde jenom egoistický kariérismus! Vše se točí kolem toho, jak udělat kariéru, a mít se lépe než druzí, tak jako jsou sportovní závody, tak jsou i kariéristické závody. Pokud chceš být milionářem, tak musíš vyhrát kariéristické závody, a potom se staneš i milionářem, dobytka je mnoho, ale koryt je málo, o tom to zde je. 

Proč se nesmí prodávat; drogy, jedy, zbraně, tajné informace, atd. příčinou je to, že elita potřebuje, aby byl lid v pozici, ve které se nemůže bránit před parazity. Přichází ale doba digitalizace a robotizace, nebude to trvat dlouho a zaměstnání za mzdu zde už nebude, protože vše udělají stroje a umělá inteligence, tím se vše restartuje a místo lidí budou v civilizaci roboti, proč zaměstnávat lidi, když roboti pracují zadarmo a nechybují, běž se podívat do krematoria, ať víš, co tě bude už brzo jistě čekat, komu není ode mě moudré rady, tomu už není ani pomoci.

GVKB 032

IMG_3489

Proč je tvoje mzda malá? Mnoho lidí není spokojeno se mzdou a chtěli by větší mzdu, kde je problém? Najednou se dostáváme k zatajování informací a používání dezinformací, pravda je zde zabetonovaná. Vysvětlení je jednoduché mzda odpovídá tomu, jak vysoko jsi v mocenské a ekonomické pyramidě, nejsi placen za práci, ale jsi placen za to, jak jsi vysoko v konzumním systému, čím výše jsi, tím více máš peněz. V každém národě vypadá tato pyramida jinak, protože je zde jiná kultura a jiný systém. 

Není zde tedy kapitalismus nebo socialismus, je zde kariérismus, kariéristi mezi sebou závodí o to, kdo získá možnost, postoupit na lepší pozici. Jestliže je veliký rozdíl mezi platem řidiče u nás a platem řidiče v Německu je to tím, že v Německu je jiná pyramida, logicky ekonomičtí migranti berou naši zaostalou chudou zemi jako tranzitní na cestě do Německa nebo do Anglie. Proč je u nás tato pyramida tak malá že máme malé mzdy? 

Příčinou je socialismus, který nás uvrhl do zaostalosti ekonomické a psychické, socialismus je nemoc a zotavení po této nemoci bude trvat velmi dlouhou dobu, a nejde odhadnout to, kdy budeme mít konečně mzdy stejné jako v sousedním Německu. Sice zde jsou politici, co mediálně tvrdí, že nám všem bude lépe, jenže lépe bude jenom politikům, naši ekonomiku nepozvedne fyzická práce v Amazonu, potřebujeme psychickou práci pro; Google, Microsoft, Adobe, atd. nestojíme o to dělat zde otroky v továrně, nebo velikých skladech, chceme sedět u počítačů, a vytvářet novou digitální dobu spojenou s virtuální realitou a umělou inteligencí.

Elita může za naši zaostalost

IMG_3532

Proč naše elita může za naši zaostalost? Naše elita se skládá ze zaostalých lidí, jak došlo k tomu, že se elita skládá ze zaostalých lidí? Jádrem problému je dogmatická diktatura, která zde je už mnoho století, ten kdo se drze postavil dogmatické diktatuře, ten zle skončil. 

Vše je zde postaveno na tom, že ta minulá vláda byla špatná, a tato vláda je už dobrá, je to jenom mediální dočasné divadlo, z díla se spatří tvůrce, jaké je dílo elity co nám vládne, dílem je zaostalost a to už mnoho století, dělník zde byl vždy brán za otroka elity, pokud se dělníci vzbouřili tak policie nebo armáda zajistila zase pořádek, jeden čas zde bylo dokonce oplocení, aby lidi od nás neutíkali na západ. 

Napadá mě přirovnání s vězením, kde musí vězni pracovat jenom za stravu, a nemají žádnou naději na to, že jim bude lépe, logicky vězni přemýšlí nad tím, jak z vězení utéci, proč modernizovat konzumní ekonomiku, když vězni pracují zde jenom za stravu, to je jádro problému, modernizuje se tam, kde je lidská práce drahá! Socialismus se ekonomicky zhroutil díky zaostalosti, zaostalý průmysl nedokázal konkurovat modernímu kapitalistickému průmyslu. 

Je to jako s opravováním starých domů, lepší je starý dům zbourat, a na nových základech postavit nový dům, jenže to znamená veliké investice, ale tyto investice se vyplatí. Problém s otroky je v tom že otroci nemají peníze na utrácení, tím se ekonomika dostává do začarovaného kruhu a nakonec to skončí zánikem otroctví, ubohé mzdy pro dělníky jsou cestou do zaostalosti. Nepotřebujeme byrokraty a politiky, potřebujeme moderní průmysl, který bude velmi ziskový, dokud to naše elita nepochopí, do té doby budou od nás lidi utíkat tam, kde není zaostalost.

Nadbytek ekonomických otroků

IMG_4247

Kdo je to vlastně ekonomický otrok? Ekonomický otrok je člověk, který má veliké dluhy a pokud je nebude splácet tak se z něj díky exekutorům stane bezdomovec. Nejde jenom o lokální problém, je to globální dlouhodobý problém, s nadbytkem ekonomických otroků, co je příčinou tohoto stavu? Příčinou tohoto stavu je dogmatická ideologie, z lidí se pomocí dogmatické ideologie, dělají mnoho tisíciletí ubožáci a hlupáci. Vše začalo zákazem zabít bližního, nepřítele jsme ale mohli zabít, svět se tak rozdělil na bližní a nepřátele. 

To vedlo k tomu, že se nepřátelé tvářili jako naši bližní, abychom je nezabili, z lidí se tak stali bezcharakterní kariéristi, jde o hady v oblecích, co zde dělají; papeže, krále, šlechtice, milionáře, celebritu, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, soudce, diplomata, ředitele, atd. Ten kdo je nahoře, ten jenom něco reprezentuje, a ten kdo je dole, ten jako ekonomický otrok pracuje. Jaký má smysl chodit k politickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom hadi v oblecích, co jako psychopati a devianti, chybně rozhodují o nás bez nás. 

Nebudeš pracovat jako otrok, tak zemřeš hlady, je to jednoduchá strategie manipulace, protože zde lidi už nemají žádnou možnost si opatřit potravu a ostatní nutné potřeby k životu, nadbytek pro horních deset tisíc psychopatů a deviantů, je zde díky nedostatku pro dolních deset milionů, ekonomických otroků. Zajímavou skupinou, jsou zde nepřizpůsobiví příživníci, co mají mnoho dětí, těm došlo, že dělnická špinavá namáhavé práce je poslední zoufalý pokus, jak získat peníze, a tak ždímají peníze ze státu, pomocí propracované parazitující strategie, která využívá chyby v zákonech a předpisech. 

Podobnou skupinou jsou asociální trollové na internetu, co využívají veřejné sociální sítě k tomu, aby je zahlcovali psychickým odpadem, s nulovou hodnotou, následkem je to že sociální sítě přicházejí o kvalitní návštěvníky a o zisky z reklamy. Proč bychom měli pomáhat někomu kdo je na tom zle, je to jeho soukromý problém, spíše se snažíme z něj učinit sebevraha, abychom měli od něj konečně klid, máš problémy, tak se běž utopit!

Ano, USA je prioritně o lakomosti

IMG_1727 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]~2

Globální digitální ekonomika, eliminuje zaostalé dogmatické ideologie. Vše je jako ve škole, složíte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, nebo školu s diplomem ukončíte, a přejdete do praxe, když je žák vyučen, může se stát z něj učitel, zkušený tak pomáhá nezkušeným, o tom je naše konzumní civilizace. 
Dokud zde nebyla digitalizace, tak byla ekonomika založená na dogmatické ekonomické ideologii, a malá elita v centru rozhodovala o pracujících bez pracujících, z pracujících se tak stal pokusný levný materiál, na kterém dělala pyšná elita ekonomické pokusy. 
Digitalizace přinesla pracujícím více svobody, a tím elita začala ztrácet svoje výhody a jistoty. Základním pravidlem ekonomiky je to, že bez informací ekonomika nefunguje, ten kdo nemá informace, chybuje a tím ekonomiku poškozuje. Třeba nemáte informace, a tak jdete k soudu, a přitom bylo soudní jednání odloženo, z nějakého důvodu a vy jste naštvaní. Proč zkrachovalo socialistické RVHP
Příčinou byl problém s informacemi, informace jsou krví ekonomiky, bez informací ekonomika onemocní a zanikne. Podívejme se na úspěšné formy života, za jejich úspěchem jsou informace, díky kterým našli způsob jak zde uspět, informace jsou jako klíč který vám otevře zavřené dveře, a tím jste zde úspěšní. 
Podívejme se na lidi, co žijí v místech, kde rostou banány, tito lidé nemají hodnotné informace, a tak jsou zaostalí, vše je dneska v rychlém pohybu a tak potřebujeme levné a rychlé informace, jenom tak zde budeme úspěšní. Většina informací je centralizovaných, a tyto informace jsou často dezinformacemi, jádrem všech problémů je lakomost.

Konzumenti chtějí kvalitu

IMG_5604 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Za kvalitně odvedenou práci zde musí být i kvalitní služby a kvalitní zboží, vlna kritiky se snesla na vše co je nekvalitní, a je třeba, aby ti co jsou nahoře, začali rychle řešit kvalitu, jinak dojde k tomu, že se ocitnou dole. Problém s kvalitou není jenom náš lokální problém, jde o globální problém, jádrem problému je to že kvalita snižuje elitě zisky, protože je kvalita spojená s většími náklady. 

Jak to dopadne, pokud se nedbá na kvalitu, ukazuje internet, na internetu je většina informací a programů nekvalitních, stejně tak je nekvalitní i vzhled a programový systém, já tento problém vnímám jako problém města a vesnice, ve městě se dbá na kvalitu, a na vesnici se na kvalitu nedbá, veliký příliv lidí z venkova do měst, vedl k tomu, že se z měst stali veliké vesnice. Statistiky objektivně hovoří o tom, že lidí na světě rychle přibývá, a dobré práce rychle ubývá, logicky následkem je extremismus. 

Ono stačí se posadit k televizi a začít přepínat programy, najednou vám dojde to, že kvalitní programy z televize zmizeli, místo kvalitních programů zde jsou jenom reklamy a nekvalitní programy s nulovou hodnotou, zisk z reklam je na prvním místě, a tak se kvalita programů šidí, jak se dá. Podobné je to i s potravinami, s konzumenty potravin se zachází jako by to byl dobytek, který vše sní. 

Kvalita je horký brambor, který si elita mezi sebou přehazuje, a každý alibisticky říká, mě se to netýká! Teprve když je zde nějaká katastrofa tak se problém začne řešit, největší katastrofou jsou války, války v nahotě odhalují to, že naše konzumní civilizace potřebuje restartovat, musíme přestat být závislí na svatých dogmatech, které se nesmí mediálně kritizovat, budeme muset svaté diktátory nahradit za zkušené profesionály, co eliminují vše co je zde nekvalitní, tak by zde místo špíny, byla zase čistota.

Místo altruistické kultury zavedeme egoistickou kulturu

IMG_1673 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]~2

Ano, rozdělujeme druhé prioritně podle úspěšnosti. Je třeba jít dále, začít neúspěšně jedince recyklovat na substrát, zavede se digitální sledování všech lidí a umělá globální inteligence bude tisknout dlouhé seznamy neúspěšných lidí, police zajistí odchyt těchto lidí, a přepravu do míst kde se budou recyklovat na substrát.
 
Neúspěšných lidí je na světě jako much, a eliminovat mouchy je správné. Místo altruistické kultury zavedeme egoistickou kulturu, ve které bude každý úspěšný a tak zmizí konečně deprese způsobená tím, že je někdo neúspěšný. 
 
Místo, pracujete pomalu, zde bude recyklování na substrát, jak si to každý udělá takové to i bude mít, nebudou zde už žádné výdaje státu na neúspěšně lidi, co jsou; nezaměstnaní, invalidní, staří, hloupí, atd. lidi budou žít krátce a naplno, logicky lidi přestanou kouřit cigarety a pít slivovici, protože následkem by bylo to, že by z nich byl brzo jistě substrát. 
 
Logicky nároky na lidi budou rychle stoupat v rovině fyzické a psychické, život se tak stane pro lidi tvrdou drogou, už zde nebudou problémy s; nepřizpůsobivými, příživníky, ekonomickými migranty, bezdomovci, starými prezidenty, atd. Skončí období mocných a bohatých mafiánů, co žili v daňových rájích, mafiáni budou recyklováni na substrát.

Nekvalitní drahé potraviny

IMG_2642 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Proč v Německu jsou kvalitní levné potraviny a u nás jsou nekvalitní drahé potraviny, přitom mnohdy jde o stejného výrobce potravin a stejného prodejce potravin, podle mě je to pomsta západních států východním státům, chtějí nás zničit pomocí nekvalitního jídla a pomocí nekvalitní ekonomiky a nekvalitní politiky, je to skrytá válka pomocí které se snaží nás pomalu a jistě vyhladit. 

Podívejme se na naše politické volby, na kandidátkách jsou nekvalitní a drazí politici, co sem skrytě dosazují jenom lidi ze západu, aby nám oni chybně vládli, jsme už jenom skládkou odpadků, pro západní státy, kde je vše kvalitní a levné. Vůbec se u nás nedivím lidem, co mají blbou náladu, proto od nás utíkají s rodinami na bohatý západ, a potom se nám smějí, že jsme hlupáci, co se zde mají ekonomicky a politicky zle. 

Dělnická práce je zde už jenom za trest, každý zde chce jenom reprezentovat jako prezident republiky, nebo nouzově jako předseda vlády, či ředitel velikého podniku. Přenecháme tuto chudou zemi lidem z Ukrajiny a jiných východních zemí, my se přestěhujeme do Anglie, protože ta vystoupila z EU, které jde už rychle ke dnu.

Ano, je zde krize u ekonomiky a politiky

IMG_3287

Pokud o někom nemám dostatek informací, mohu si naivně myslet to, že je to člověk bez chyb, jakmile se mi ale podaří získat informace o každém člověku tak zjistím to, že je to zmetek, který byl chybně vychován a který mnoho lže a krade. Prozkoumal jsem i svaté lidské veliké kulty jestli jde skutečně zde o dokonalého člověka bez chyb, ale vždy jsem bohužel zjistil, že jde jenom o zmetka, který byl chybně vychován. 

Jediné řešení spatřuji v tom to učinit jako u osobních aut, a to tak, aby lidi chodili každý měsíc na prohlídku, ten kdo by byl pod průměrem v rovině těla a duše, by byl vyřazen z naší kulturní civilizace pomocí gilotiny a jeho tělo se zpracovalo na potravinové granule pro dobytek. V ekosystému je přirozený výběr, a vše co je zde pod průměrem, to je eliminováno zcela automaticky, a nikomu to nevadí. 

V současnosti je třeba na světě eliminovat rychle gilotinou většinu světového obyvatelstva, které je genetickým zmetkem a je špatně vychované. 0.001% obyvatelstva které je evolučně nejlepší se použije k vytvoření nového lidského druhu, aby se odstranila veliká tělesná a duševní degenerace. 

Globální ekonomická a ideologická krize je zde díky tomu, že jsou lidi nedokonalí a mají mnoho chyb, jenom z kvalitního genetického materiálu lze vytvořit kvalitní společnost! Jenom kvalitní lidi vytvoří kvalitní normy a budou je i respektovat, život to je evoluční hra o to co milujeme a potřebujeme ten, kdo neumí tuto hru dokonale hrát, musí být ze hry vyloučen a jeho tělo se musí recyklovat na granule. 

Podívejme se do přírody na její schopnost recyklace, zahlcujeme ekosystém špínou hmotnou a duševní a nechceme tuto špínu uklidit, geneticky nekvalitní a chybně vychovaný člověk to je jenom ubohá špína v ekosystému, která se musí eliminovat pomocí gilotiny a těla se zpracují na potravinové GVKB granule pro dobytek, aby zde byla správná ekologická recyklace. Spalovat lidská těla to není ekologické a ekonomické, bohužel když jsem chtěl postavit zde velikou GVKB továrnu, která by zpracovávala lidská těla ve velkém na GVKB potravinové granule pro dobytek.

A měl bych i GVKB testovací stanice kde by se lidi každý měsíc globálně testovali a nekvalitní materiál by se zpracovával na potravinové granule, narazil jsem na nepochopení u zdegenerované elity, že prý jsem psychicky nemocný člověk a že bych se měl jít dlouhodobě léčit pomocí chemoterapie do psychiatrické nemocnice v Praze

Podle sebe ale posuzujeme druhé, naše globální mocná a bohatá mafiánská elita, co rozhoduje sobecky o nás bez nás, to jsou těžce nemocní lidé, co by se měli léčit, bohužel oni jsou chráněni zákony a policajty, takže jejich přemístění do nemocnice, je nemožné a následkem je bohužel dlouhodobá globální bída a nezaměstnanost, neboli hluboká veliká globální krize u ekonomiky a politiky.

Kam s neužitečnými lidmi?

IMG_0986

Konzumní svět je nemocný a je třeba pojmenovat nemoc, tou nemocí je bída, tam kde je bída fyzická a psychická tam je i blbá nálada. Vše zde jsou příčiny a následky, pokud je zde bída tak to musí mít i nějakou příčinu? Tou příčinou je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, zaslouží si plevel to, že budeme k němu dobří? 

Plevel se musí eliminovat, jinak se budeme mít zle, pokud na svojí zahradě eliminujete plevel tak to nikomu nevadí, problém nastane, pokud se eliminuje plevel v lidské společnosti. Mnohý plevel se maskuje tak aby nevypadal jako plevel, plevel poznáme podle toho, jestli je on svému okolí užitečný, nebo on není okolí užitečný. 

Plevelem je zde člověk, který není okolí užitečný, a není zde naděje na to, že by v budoucnosti byl svému okolí užitečný. Mnozí mohou namítnout to, že lidi nejsou věci, abychom je mohli posuzovat podle toho, jestli jsou užiteční nebo nejsou užiteční, to by platilo v případě, že zde nebude soukromé vlastnictví a nebudou zde peníze, pokud je zde soukromé vlastnictví a peníze, tak následkem je to, že musíme lidi rozdělovat na to, jestli jsou nebo nejsou užiteční. 

Podívejme se na zvířecí společnosti, zde jsou neužiteční jedinci z této společnosti okamžitě vyloučeni, musíme tedy postupovat stejně a vyloučit z naší společnosti jedince, co zde nejsou už užiteční, a jsou zde zcela zbyteční. 

Podobně jedná každý podnik, on neustále vyhazuje zaměstnance, co mu nejsou už užiteční, proč stejně nejedná stát? Stát se snaží o to být populární, a tak vytváří umělé prostředí, ve kterém mohou existovat neužiteční lidé, a mnohdy se neužiteční lidé zde i mají velmi dobře. 

Náklady na neužitečné lidi narůstají a tak státy musí zvyšovat; clo, poplatky, daně, certifikace, atd. následkem je to že ten kdo je zde užitečný, musí pracovat za tak malou mzdu, že si z ní nic nemůže už ušetřit, a stačí, když onemocní na delší dobu, a tak se z něj stane bezdomovec. 

Jeden statistik si dal tu práci a spočítal, že 20% lidí svojí užitečnou prací u nás uživí zde 80% lidí, co nejsou užiteční, dělnická práce se u nás stala psychickým a ekonomickým trestem, odměnou je zde zase možnost reprezentovat podnik nebo organizaci, každý by chtěl jenom něco reprezentovat, a být tak populární a bohatý. 

Vrcholem lidské hlouposti je ekonomická migrace kdy psychicky nemocné EU chce pokutovat státy, co nechtějí přijmout neužitečné lidi, co myslí extrémisticky, následkem bylo vystoupení Anglie z EU. USA zase chce stavět velikou zeď, která by prý měla zadržet neužitečné lidi z Mexika, otázka zní, kam s neužitečnými lidmi, když je už nikdo na světě nechce k sobě přijmout? Nejlepší by bylo je poslat raketou na Mars, tam je dost místa, problém je zatím ještě s dopravou.