Ano, kupní síla u nás klesá

P1070029

Média z nás dělají hlupáky, ekonomika byla a bude v konzumní ekonomice jenom o kupní síle obyvatelova, a kupní síla u nás klesá, jednoduchým ukazatelem kupní síly, je dneska spotřeba benzínu, v přepočtu na jednoho obyvatele. Benzín je krví moderní konzumní ekonomiky, a pokud lidi nemají už peníze na benzín, tak se ekonomika dostává rychle do deprese. Zatížit benzín a naftu vysokými daněmi, je jistou cestou do ekonomické deprese, řešením není dotovat zemědělcům drahou naftu, dotace a regulace jenom pokřivují ekonomický tržní systém. Hromadná doprava je utopie, která v soukromém podnikání nefunguje, proč prezident nejezdí hromadnou dopravou každý den do zaměstnání?
Ryba smrdí od hlavy, pokud lidem vládnou troubové, tak je pracující lid ekonomicky v troubě. Korupce je tam, kde je nízká kupní síla obyvatelstva, tam kde je vysoká kupní síla obyvatelstva, tam není ani korupce! Následkem korupce, je ekonomika založená na korupci, kdo maže, ten jede, následkem je ekonomická mafie a vznik daňových rájů, a tím se zkorumpované ekonomiky, dostávají do nesplatitelných dluhů, cestou z krize je zde jenom rychlé zvyšování platů, a tím i nárůst kupní síly obyvatelstva. Není třeba draho a pomalu amatérsky vymýšlet to, co ve Švýcarsku už dávno funguje, stačí jenom okopírovat ekonomiku a politiku ze Švýcarska.

Kdo může za globální krizi?

P1070032

Nejslabší článek určuje pevnost řetězu, tím nejslabším článkem je párová rodina, fungující rodina je základem všeho, v okamžiku kdy se rodina zhroutí, tak se zhroutí celý konzumní systém, ve kterém žijeme.
Proč se začali párové klasické rodiny globálně hroutit? Příčinou je to, že ženy pracují za mzdu, a na rodinu už čas nemají, a tak jsou děti vychovávané chybně, protože se rodiny ekonomicky a psychicky zhroutili. Na jedné straně je veliká globální nezaměstnanost, a na druhé straně, nutíme ženy k tomu, aby chodili do zaměstnání.
Proč konzumní ideologie chtějí, aby rodiny optimálně nefungovali? Elita chce z lidí učinit dobytek s nulovou hodnotou, se kterým si může dělat, co jí napadne, a pokud zničí rodiny, tak si může s lidmi dělat už, co jí napadne. Když padne rodina, lidi přestanou optimálně šetřit a optimálně investovat, a nechtějí mít ani úspory na kontě.
Lidi žijí jenom konzumní současností, a tak konzumují drogy, nebo se dívají na porno stránky, a nezajímá je už minulost ani budoucnost, dobytek žije stejným způsobem, ano v USA se z lidí stal konzumní dobytek! Pomocí salámové metody byla párová rodina eliminována, až došlo k zániku rodiny, a toho začal využívat logicky Islám, ve kterém může muž mít mnoho manželek.

Norma, která má výjimky, není normální

P1070037

To není normální, já se z toho zblázním, všude je to tady samý trouba, a tak je vše v troubě. Norma, která má výjimky, není normální, každý ví o tom, že většina nadnárodních monopolních korporací se vyhýbá placení daní, a platí svým zaměstnancům sociální mzdy, přitom zde není nikdo, kdo by se postavil tomuto globálnímu parazitování.
Malé zloděje tvrdě trestáme a velikým zlodějům se ponížení klaníme, jako by to byli svatí bohové. Podívejme se na minulost našeho národa, po mnoho století jsme byli kolonií a kolonizátoři na nás sobecky parazitovali, následkem byla zde mnoho století ekonomická emigrace, do míst kde se měli lidi ekonomicky dobře.
Zaměstnanec se stává ekonomickým vojákem, a ten kdo má nejvíce vojáků, ten ekonomicky poráží ty, co mají málo vojáků, podnikat v naší republice v malém to je jistá ekonomická sebevražda, což nám dosvědčují statistiky.
Zadlužený stát a zadlužené EU, se rozhodlo pořádat hony na malé obchodníky a malé podnikatele protože to jsou paraziti, vše jistě směřuje ke globální ekonomické diktatuře, kdy každý zaměstnanec dostane do mozku globální GVKB čip, a bude z něj otrok globální ekonomiky.

Kdo z tebe udělal ubožáka?

P1070040

Podívej se na sebe z nadhledu, a statisticky vyhodnoť objektivně svojí hodnotu, v tomto konzumním imperialismu. Jsi existenční nula, co si zde hraje na to, co zde není, ano jsi v troubě, protože jsi trouba. Kdo z tebe udělal ubožáka? Imperialismus z tebe udělal ubožáka. Nacistické plynové komory v koncentračních táborech, kde bylo zavražděno mnoho miliónů Židů, jenom proto, že neměli čistou Árijskou rasu, jasně ukazují v nahotě, co je to konzumní imperialismus.
Pokud zde je zlo, tak se ptej, komu to prospívá, a zjistíš, že zlo prospívá mocným a bohatým imperialistům, co mají k dispozici veliké výhody a jistoty, díky kterým mohou uvrhovat do nevýhod a nejistot svoje konkurenty, a tak z nich učinit existenční ubožáky, co jsou existenčně v troubě a tak konzumují v depresi cigarety a slivovici.
Tuční imperialističtí kapři, si dobrovolně nevypustí rybník, kde se mají dlouho velmi dobře, svět je dneska rozdělen na imperialisty a jejich kolonie, tam kdo je malá kupní síla obyvatelstva, tam je i ekonomická kolonie, na které parazitují kolonialisté. Ano naše malá republika, je ubohá kolonie, na které parazitují kolonialisté, co žijí v národech, kde je veliká kupní síla lidí. Pro ekonomické uprchlíky jsme proto jenom tranzitní zemí, protože ekonomičtí uprchlíci směřují do imperialistických národů, jako je třeba Německo.
Anglie vystoupila z EU, aby se tak mohla uchránit před náporem ekonomických uprchlíků, ještě by bylo potřeba, aby z EU vystoupilo i Německo a ostatní bohaté imperialistické země, proč by v EU nemohli být jenom ekonomické kolonie, které mají malou kupní sílu, centrum EU by potom bylo v Praze a vše by bylo zase jinak.

Je levná práce ekonomická sebevražda?

P1070050

Problematika levné práce, není rozhodně nový ekonomický a sociální problém, ale jde o problém starý mnoho století, už Ježíš Kristus byl zastáncem toho, aby práce nebyla levná, kde je ale jádro problému levné práce? Odpovědí je statistika, moderní digitální globální společnost se naučila vše statisticky vyhodnocovat, a tak díky statistice, můžeme rychle a levně zjistit to, že příčinou levné lidské práce, jsou chyby mocné a bohaté elity, která sobecky rozhoduje o nás bez nás, lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy a tuční kapři si nevypustí rybník.
Žijeme v Imperialismu, není zde nikde na světě Kapitalismus nebo Socialismus, všude je jenom Imperialismus, tam kde se platí daně tam je i Imperialismus, čím větší se musí někde platit daně, tím větší je tam i Imperialismus, a veliké daně, mají za následek levnou práci! Občas nějaké impérium, přepadne jiné impérium, aby mohlo parazitovat na poraženém impériu, revoluce a války logicky mají za následek bídu a nezaměstnanost. Žijeme ve světě násilí, a tak je zde dobrota jenom žebrota, spojená s levnou prací.
Lhář křičí, ty jsi lhář, a zloděj křičí, ty jsi zloděj! Může mě někdo ekonomicky logicky konečně vysvětlit, jak je možné to, že USA má obrovské dluhy, která nelze už splatit, a tyto dluhy rychle narůstají, a přitom utrácí veliké peníze, za obrovskou zbytečnou armádu a velikou zbytečnou byrokracii? Vše směřuje k veliké imperialistické válce, otázkou je už jenom, kdy tato válka začne, a kdy skončí, je třeba ukončit období Imperialismu!

Ano, lze odstranit u nás ekonomickou krizi

P1070057

Kupní síla je zde stejná jako v Turecku, už velmi dlouhou dobu, příčinou této krize jsou chyby politiků a byrokratů, slepý nemůže vás slepé, o tom to u nás je, média sice hovoří o tom, že se máme velmi dobře, a že zde není ekonomická krize, jenže zde jsou falšované statistiky, pomocí kterých se z lidí dělají hlupáci.
Proč jsme pro ekonomické muslimské uprchlíky jenom tranzitní zemí, je to proto, že je zde ekonomická krize spojená s malou kupní sílou. Ve Švýcarsku je statisticky u obyvatel pětkráte větší kupní síla, ano pracujeme zde za sociální mzdy, a bojíme se nezaměstnanosti.
Prý, kdo se snaží, ten se má dobře, to je lež jako věž! Vše zde funguje na principu ekonomické pyramidy, na vrcholu je ekonomický ráj a dole je ekonomický očistec, my jsme dole a Švýcarsko je nahoře.
Vše se točí kolem vlády, ve Švýcarsku je dobrá vláda a u nás je špatná vláda. Představte si, že se v podniku změní vedení, protože podnik koupila zahraniční firma, vedení sníží zaměstnancům platy, prý protože nejsou peníze, je to ekonomická hra, na kterou přistoupíte nebo odejdete.
Pokud by u nás zaměstnanci drze často stávkovali za větší platy, tak zahraniční firma odejde jinam, a zaměstnanci nebudou mít dlouho zaměstnání. Dobře jsou na tom firmy jako třeba lesy, zde nemůže firma odejít jinam, les nejde přestěhovat, jako to jde s továrnou.
Vše co lze přestěhovat do ciziny, to je dneska už nejisté zaměstnání. Mnoho továren se globálně přestěhovalo do Číny, ještě je třeba do Číny, globálně přestěhovat všechny státní zaměstnance, abychom tak globálně ušetřili peníze na mzdy státních zaměstnanců.

Ano, všemu zde vládne nenávist a lež

P1070064

Vše směřuje k cíli, je zde nekonečné množství cílů, některé cíle jsou populární a jiné cíle nejsou populární, v současnosti je v EU populárním cílem úspěšná kariéra, ale tohoto cíle dosáhne v EU velmi málo lidí. Pokud nedosáhneme vytouženého cíle tak máme deprese, nemusí být vždy zrovna chyba jenom u nás, ta chyba může být mimo nás, a my s tím nic nemůžeme udělat.
Velikou chybou je zde uzavřený systém, někdo zde získá výhody a jistoty, jelikož se bojí, že by díky konkurenci mohl o výhody a jistoty přijít tak se snaží o to, aby zde nebyla možná konkurence a tak vzniká; monopol, centralizace, pověra, rituál, pohádka, mytologie, kasta, liga, třída, kategorie, dezinformace, politika, náboženství, sekta, reklama, atd. všemu zde vládne nenávist a lež.
Jádrem problému jsou změny, abychom dosáhli cíle, musíme mnohé změnit, jenže tím mnohé uvrhujeme do problémů, podívejme se třeba na letní čas, dneska víme, že zavedení letního času byla systémová chyba, ale už nevíme, jak v EU letní čas zrušit.

Ano, není zde kapitalismus je zde komunismus

P1070067

Představme si, že bychom měli silné odbory a přes odbory bychom požadovali stejné mzdy, jaké jsou ve Švýcarsku, a stejný sociální přístup k pracujícím lidem, mnoho obchodníků a podnikatelů by okamžitě zkrachovalo, ale na druhé straně, by mohlo vzniknout mnoho nových podnikatelů a obchodníků. Taky je pravdou, že nároky nových zaměstnavatelů by rychle narostli, a už by nechtěli zaměstnávat podřadné zaměstnance, mnoho podřadných lidí by od nás odešlo do ciziny, protože by zde neuspělo, a mnoho kvalitních lidí by k nám z ciziny přišlo.

Z podniků a obchodů by zmizel amatérismus a zastaralost, vše by se od základů rychle restartovalo, velikým problémem by se stali sebevraždy, mnoho lidí u nás parazituje na chybném systému, a nový konzumní systém, by z nich rychle učinil bezdomovce. Už by nestačilo mít jenom vysokou školu, musel by každý i ukázat v praxi to, že se zaměstnavateli vyplatí, protože jeho dílo, je velmi hodnotné, skončilo by socialistické období, ve kterém se v práci jenom mluvilo na zbytečných schůzích, a vůbec se zde produktivně nepracovalo.

Ekonomika kde se nelže a nekrade

P1070071

Co by se stalo, pokud by se na světě zavedla jednotná mzda pro všechny lidi (30 000 Kč) a nikdo by nemohl mít mzdu větší ani o 1% než ostatní, třeba prezident USA by měl stejnou mzdu, jako prodavač v Praze.
Nebylo by možné získat peníze dědictvím nebo podnikáním, systém by byl nastaven tak, že zde budou všichni muset pracovat za stejnou mzdu, ten kdo by byl nemocný, by v nemoci pobíral plnou mzdu, stejně tak ten kdo by byl ve vězení, ten by zde taky pobíral plnou mzdu. Taky by byli všude stejné ceny za zboží a služby, ekonomická emigrace by logicky už neměla logiku.
Peníze, které by každý vydělal, by platili jenom jeden rok, a potom by přestali platit, nešlo by si tedy šetřit na důchod, nebo na dům, nešlo by ani peníze dát cizímu člověku, který je na tom zle, vydírání, žebrání, podvody, mafie, politika, církve, atd. by zanikli. Sociální nůžky by se sevřely a nebylo by možné je už nikdy nikde otevřít, byla by zde ekonomická rovnost, logicky luxusní zboží by nemělo už cenu vyrábět, a stejně tak by se nevyrábělo ani nekvalitní velmi levné zboží.
Nebyli by zde ani daňové ráje a jiné možnosti jak okrádat konzumní civilizaci, policie by kontrolovala ekonomiku a ideologie, a pokud by se někdo pokusil sobecky o parazitování, tak by skončil okamžitě ve vězení, vše by bylo pod digitální globální kontrolou, a každý člověk by měl v těle kontrolní čip.

Vytvoření pracovních míst pro ekonomické přistěhovalce

P1070073

Zaměstnanci chodí mnoho hodin do zaměstnání a následkem je nezaměstnanost, proč by se nemohla v EU pracovní doba zkrátit na polovinu? Za mého mládí se pracovalo i v sobotu a vadí, mám snad to, že máte v týdnu dva dny volna? Já bych to udělal formou sudý a lichý týden, vždy bys pracoval jeden den a druhý den bys měl volno, v den kdy bys měl volno, by na tvém místě pracoval ten z druhého týdne, za měsíc by každý odpracoval tedy 15 dní a každý pracovní den by se pracovalo místo 8 hodin jenom 5 hodin, tedy 75 hodin měsíčně. Pracovalo by se od 10 hodin do 15 hodin tam, kde jsou úředníci nebo učitelé.
Takto by se v EU vytvořilo mnoho míst pro ekonomické přistěhovalce a byl by klid od těch, kterým ekonomičtí přistěhovalci vadí. Platy by zůstali takové, jaké dneska jsou, zaměstnavatelé by museli hledat úspory ve využívání pracovního času. Měli bychom takto; dva prezidenty, dva předsedy vlády, dva ředitele podniku, atd. veliké úspory by zde vznikli tím, že by nebyli dny, kdy jsou kanceláře a školy prázdné, velikou výhodou by to bylo pro manželství, manžel by byl v zaměstnání a manželka by byla doma, a mohla si tak od manžela odpočinout.