Sobectví bohatých už nejde nadále globálně tolerovat

P1080150

Kdo je chudý a kdo je bohatý? Z utrácení se snadno pozná kdo je chudý a kdo je bohatý, mnoho bohatých lidí si dneska hraje mediálně na chudáky, protože zde dosud není možná kontrola utrácení peněz a času, bohatý plýtvá časem a penězi na luxus, ekonomika je o prioritách, chybné priority mají za následek nefungující ekonomiku. Cizí peníze se snadno utrácí a vlastní peníze nerad každý utrácí. 
 
Bohatí lidé utrácejí cizí peníze, protože mají snadný přístup k cizím penězům, díky výhodám a jistotám, bohatí lidé mají doma a v kanceláři koberce, chudáci nemají doma a na pracovišti koberce. Proč je správné zvýšit daně bohatým a snížit daně chudým? Bohatství je psychická droga a drogy škodí lidem, ten kdo je mnoho závislý na drogách, ten je psychicky nemocný, a je třeba jej léčit velikými daněmi. Mnoho bohatých lidí je velmi přizpůsobivých, a umí si vždy najít způsob, jak se vyhnout placení velikých daní, pomocí podrazů a výjimek. 
 
Systém daní se musí restartovat, GVKB umělá inteligence bude mít pod dohledem každého jedince na světě, a ona pro každého jedince vypočítá správné daně, a zatíží velikými daněmi bohaté a dá minimální daně chudým. Takto konečně láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží, nebude už možné okrádat GVKB systém na dani, pomocí podrazů a podvodů, zruší se papírové peníze a zruší se i globálně soukromé vlastnictví.
 
Vše bude vlastnit jenom globální umělá GVKB inteligence, podívejme se na lidi, co pracují za minimální mzdy, copak za tu almužnu je možné normálně žít? Proč se zhroutili sobecké ekonomiky, příčinou byli veliké daně pro chudé, přej chudým a dej chudým, o tom je optimální sociální ekonomika, sobectví bohatých už nejde nadále globálně tolerovat, už Ježíš Kristus pravil, spíše by prošel velbloud uchem jehly, než by lakomý bohatý člověk platil dobrovolně veliké daně.

Ano, ekonomika dlouhodobě globálně stagnuje

P1080230

Ekonomiku nejde vnímat lokálně, musíme jí vnímat dlouhodobě globálně, ekonomika roste díky tomu, že je zde ekonomická svoboda, jakmile je zde ekonomické otroctví tak následkem je stagnující ekonomika, za ekonomické otroctví mohou chyby těch, co jsou nahoře a mají zde; výhody, jistoty, popularitu, imunitu, atd. ryba smrdí od elitních hlav. Sledujme utrácení lidí a organizací, z utrácení poznáme to, kde jsou peníze, na priority jsou peníze, a na to co není prioritní, nejsou peníze. Svět ovládají nadnárodní ekonomické a politické mafie, vše dneska souvisí se vším, jádrem problému je to, že zde není globální kontrolní optimální systém, který by eliminoval lháře a zloděje. 

Obyčejný dělník v současnosti je zde jenom ekonomickým otrokem, a jeho naděje na to že se bude mít lépe je nulová. Jisté investice nesou malý zisk, rizikové investice nesou veliký zisk, ale snadno můžete přijít o to, co jste investovali, zhroutit se může burza nebo národ, jenom smrt je jistá, v současnosti je zde snaha o jisté investice, a tím logicky ekonomika dlouhodobě globálně stagnuje, dále zde často dochází k vydírání a podrazům, když nejde porazit konkurenta klasicky, v čestné soutěži a čestném boji, tak se to řeší nečestnými strategiemi, ve stylu peníze nesmrdí. Je zde snaha na všem bezohledně mnoho vydělat, i nemoc nebo válka, je jenom obchod, na kterém ti co jsou nahoře, mnoho vydělávají. 

Vše zde má svoje limity, pokud tyto limity násilně porušíme, následují problémy, které mohou přerůst v ekonomickou krizi nebo válku, pro ty co jsou nahoře, jsou ti, co jsou dole jenom levným pokusným materiálem s nulovou hodnotou. Jednoduchým ukazatelem kvality života, je dlouhý věk obyvatel v národě, většinou se dlouhého věku dožívají ti, co nemuseli pracovat jako dělníci, a pracovali v kanceláři, kde se jim dobře dařilo. S narůstající modernizací a optimalizací začíná ubývat práce pro lidi, nebude to trvat dlouho a zaměstnance nahradí stroje a počítače, s narůstající modernizací a optimalizací začíná ubývat práce pro lidi. 

Je možné zdanit stroje a počítače, tak jako se zdaňují lidi? Nad tím si dneska lámou hlavu politici, problém je v tom že když stroj nebo počítač nedostane to, co potřebuje, tak nefunguje! Zde se jasně odhaluje pravda o tom, proč ekonomika stagnuje, dělnická třída odmítá fungovat, protože nedostává to, co ke svojí existenci nutně potřebuje. Může si dělník koupit auto, a tím autem jezdit do zaměstnání? Auto je pro dělníka luxus, a proto je všude mnoho starých aut, ve špatném technickém stavu. Blíží se doba, kdy GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi budou žít jenom daleko od civilizace v rezervaci, kterou budou hlídat vojenští roboti.

Profesionálové co nelžou a nekradou

P1080173

Kdy dovezeme levné vysokoškoláky z Číny? Naši vysokoškoláci jsou drazí, a když už z Číny dovážíme mnoho zboží, proč bychom z Číny nemohli dovést i vysokoškoláky? Proč by zde všude nemohli být jenom vysokoškoláci z Číny, naši vysokoškoláci mohou odejít do Německa, a tam ukázat svoje kvality, je třeba podpořit multikulturní společnost, prezident a ministři by byli z Číny a tím bychom mohli lépe spolupracovat s Čínou. 

Němci by zde měli konečně u nás mnoho levné čínské pracovní síly a my bychom odešli do Německa a Rakouska. Mnozí namítnou, že tím bychom ekonomicky šli dolů, to není pravda, pracovali bychom přeci v Německu a tím bychom šli ekonomicky nahoru, otázkou je jak by se naši vysokoškoláci začlenili do Německa kde je vše jinak. Většina vysokoškoláků by musela v Německu dělat málo placené práce, a to by jim nevyhovovalo, co z toho plyne? 

Dobrota je žebrota, je třeba chránit náš pracovní trh, a musíme se snažit problematické lidi od nás naopak donutit k tomu, aby náš národ opustili, čím méně zde bude problematických lidí, tím lépe se budeme mít. Co je to problematický člověk? Problematický člověk je jako plevel, který bere světlo a živiny užitečným rostlinám.

Společnost je postavená na tom že z lidí je zde ekonomický užitek, mnozí si hrají na to, že je zde z nich užitek, ale ve skutečnosti na nás ekonomicky parazitují, a to platí jak pro ty co jsou nahoře, tak pro ty co jsou dole. Z díla poznáme tvůrce, jaké je zde dílo problematických lidí? Je třeba dát lidem do hlavy GVKB čipy a nahrát jim do mozku GVKB operační systém, z lidí se stanou profesionálové, co nelžou a nekradou, takto láska zvítězí nad nenávistí.