Bílé límečky už nejsou v módě

P1070213

Myslíme, protože jsme inteligentní, myšlení to je psychická práce a u práce je důležité nechybovat, ale poučovat se z chyb druhých. Podívejme se na to, jak to dopadne, když chybuje prezident nebo ředitel, tyto chyby mají veliké následky a proto bychom neměli na místa prezidentů a ředitelů používat lidi ale lepším řešením je použít moderní počítače a moderní programy, tak jako stroje dokázali nahradit mnoho dělníků, tak stroje mohou nahradit i mnoho bílých límečků! 
Dověděli jsme se, že i nadnárodní korporace dřou své kancelářské kádry, takzvané bílé límečky. To, že dřou i špinavé límečky, víme už velmi dlouhou dobu. Vykořisťování dopadá na obě zaměstnanecké kategorie, a že mírně privilegované bílé límečky mají jen už jen zdánlivou výhodu. 
Ve skutečnosti je jejich podobnost s dělnickou třídou se špinavými límečky stále větší, a výhledy do budoucna spíš mizerné. U špinavých límečků jde o zotročení těla, v případě bílých límečků jde o zotročení inteligence. Zaměstnanci korporace jsou hned při náboru nuceni podepsat, že budou dodržovat obchodní tajemství. Speciální doložka pracovní smlouvy jim prakticky zakazuje mluvit o vnitřním dění ve firmě.
 
Do jisté míry je to pochopitelné, firmy si cení informací, díky kterým si udržují konkurenční výhodu. Doložky regulují i to, co může být o firmě napsáno. Firma sama vyrábí reklamní kampaně. Existuje několik variant přípustného dialogu o nadnárodní korporaci. První z nich je oslavné vyprávění o tom jak obrovské korporace došly na ekonomický vrchol. 
Zjišťujeme, že korporace nejsou nic více než válečný stroj poháněný lidskou prací, ve kterém se zaměstnanec učí sám sebe pojímat jako součást mašinerie. Bílý límeček je rovněž zapojený fyzicky, ale oproti dělníkům je jeho zapojení o dost pohodlnější. Účelem uspořádání pracovního prostoru je dostat se k mysli a donutit ji podat maximální výkon, jakého je schopna. 
Neustále je vyžadováno být inovativní, kreativní a myslet optimálně. Ze začátku tuto hru vydrží hrát každý, ale vzhledem k tomu, že se jako bytosti opotřebováváme, dříve či později již nedokážeme vykročit ze zaběhlých kolejí. Korporace zkouší na bílých límečcích, kolik toho vydrží. 
Pokud někdo hodnotí vaši pracovní etiku jako chybnou, velmi často ve skutečnosti hodnotí vaši neochotu se nechat pohltit otrockým řádem práce. Právě díky vědě a technice jsou si totiž všechny korporace podobné. Logicky nastává útěk z korporací a nejlepší volbou je být státním zaměstnancem, stát se stal pro nekvalitní zaměstnance vytouženým rájem, ve kterém se nemusí otrocky pracovat. 

Extremismus stvořil konzumní peklo

P1070212

Není zde demokratický kapitalismus, je zde fanatický extremismus, z díla poznáme tvůrce, ano elita, která zde rozhoduje o nás bez nás se skládá z fanatických extrémistů, revoluce a války v nahotě odhalují to, co je nám v době míru skryto. Naší podstatou jsou přirozená pravidla obsažená v lidové moudrosti, všechny staré knihy se snaží z lidí udělat hlupáky a chudáky ve jménu módy a ideologie, klasikou jsou knihy, které vydává elita. 

Není zde konflikt mezi dobrem a zlem, je zde konflikt mezi pravdou a lží, v tomto konfliktu je vítězem vždy bohužel jenom lež, proč pravda byla vyhnána z naší konzumní kultury a lež se zde stala pro lidi všemocným nesmrtelným bohem, kterému otrocky sloužíme. Nelze sloužit lži a pravdě současně, ten kdo zde říkal pravdu, skončil většinou jako mučedník, protože jej mocní a bohatí lháři umučili a zabili. 

Proč zde jsou ubohé národy, co je příčinou zaostalosti a ubohosti u těchto národů? Příčinou je to, že zde kraluje všemu lež, lež vede k tomu, že lidem vládnou profesionální lháři, lež zde ovšem byla už od počátku vzniku života, jenže v přírodě to co lže, nemá k dispozici výhody a jistoty jaké zde má lidská elita která má k dispozici; soudy, vězení, policajty, vojáky, byrokraty, politiky, atd. pokud by zde vládla objektivní pravda, tak bychom nepotřebovali k ničemu centralizaci, a rodina by se zase stala základem konzumní společnosti. 

Co je to lež, to ví každý, ale co je to pravda, to už nikdo neví, se lží se každý setkává mnohokráte za den, ale s pravdou se setkáváme jenom jednou za celý život. Pravdou je to co zde platí tisíc let, a není to třeba opravovat a měnit, naopak lež je zde vždy dočasně, a neustále se mění podle situace a módy. 

Pravdou je že dobrota k cizím lidem z nás dělá žebráky a ubožáky, pokud jsme nuceni žít s cizími lidmi, tak se staneme závislými na lhaní, nepříteli se přeci neříká pravda. Pokud je zde veliký problém s ekonomickými a psychickými parazity, tak příčinou je to, že díky našemu lhaní máme přeprogramovaný mozek dezinformacemi. 

Je to naivní marnost snažit se lhářům nastavit objektivní zrcadlo, aby spatřili to, že jsou lháři, Stvořitelem všeho je zde pravda, a Ničitelem všeho je zde lež, pokud hledáte boha tak hledáte pravdu, promluvím k vám v podobenstvích, jak bylo předpovězeno proroky, tam kde jsou plná koryta, tam je dobytek, tam kde jsou výhody a jistoty pro svatou elitu, tam jsou lháři a zloději, co rozhodují sobecky o nás bez nás. 

Nemá smysl se snažit změnit člověka pomocí svaté morálky a bezcharakterní politiky, smysl má jenom eliminovat výhody a jistoty, z konzumní kultury. Zavede se globální přídělový čipový systém, a kdo zde bude příživníkem, ten skončí v pracovním táboře, vše budou řídit inteligentní počítače a GVKB roboti budou sedět v kancelářích. 

Lidi zde budou jenom dělníky, co jsou oblečení ve vojenských uniformách, vše bude fungovat na principu GVKB řádu, každý hříšný neřád který lže a krade, bude okamžitě roboty eliminován. Takto konečně zvítězí pravda nad lží, vše je jenom o tom, že jak si to uděláme, takové to i máme. 

Všude platí, poroučí ten, kdo útratu zaplatí

P1070199

Je zbourání moderního vepřína v Letech správné? Cikáni (Romové) tvrdí, že na místě kde stojí tento vepřín, za druhé světové války zemřelo zbytečně mnoho cikánů, díky zlé válce, ve válce lidi hrdinsky umírají to je normální, už mnoho tisíc let, a pokud bychom měli stavět pomníky všude, kde lidi za války nebo za revoluce hrdinsky umírali, tak bychom neměli dostatek půdy na zemědělství a výstavbu měst. 

Lidi jsou si rovní ve smrti, nazí se rodíme a nazí umíráme, stavět drahé pomníky, je plýtvání penězi, které náš stát stejně nemá, protože on má veliký státní dluh, peníze se musí využít prioritně na to, co lidem bude ekonomicky prospívat, tedy na výstavbu; vepřínů, továren, škol, bytů, atd. lidi dneska potřebují dobré jisté zaměstnání, to je pro stát prioritou, a pokud se cikánům u nás nelíbí, protože nechceme zbourat vepřín, mohou od nás odejít jinam, nikdo je zde nebude násilím držet, třeba na Slovensku je rádi uvítají, zde mají české cikány velmi rádi. 

My jsme tady doma už mnoho tisíc let, a cikáni zde nejsou doma, to si musí konečně cikánští aktivisté konečně uvědomit, cikáni zde jsou na dočasné návštěvě, a jako návštěvníci z daleké ciziny, se zde musejí slušně chovat, jinak je naložíme do letadel a pošleme je zpět do jejich rodné Indie, a tam budou mít konečně klid od toho, že je jim v EU a USA mnoho ubližováno. Všude platí, poroučí ten, kdo útratu zaplatí, pokud cikáni zde nechtějí zaplatit zbourání vepřína v Letech, tak nemohou logicky poroučet, a mohou si jít stěžovat na nádraží do lampárny.

Je zbabělost naší národní vlastností?

P1070193

Podívejme se na statistická data z naší minulosti a na naše kulturní dědictví, už mnoho století se chováme jako zbabělci a to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je cynismus a skepse, pochybování a předsudky jsou v našem myšlení jako doma, příčinou je to že jakékoli pokusy o to, abychom se zde měli lépe, se ukázali jako marné a naivní, jako by nám sudičky určili to, že zde musí být trvale blbá nálada, a že budeme muset proto kouřit mnoho cigarety, a pít mnoho alkoholické nápoje. 
 
Neustále se zde vše měnilo zcela zbytečně a změny nevedli k lepšímu, média nám tvrdí jak se máme dobře, ale zamlčují nám to, že kupní síla lidí co žijí třeba ve Švýcarsku je mnohonásobně větší a my zde pracujeme jenom za ubohou sociální almužnu, a tak máme veliké dluhy, peníze z naší práce odházejí do Švýcarska na konta těch, co zde na nás parazitují díky tomu, že jim to tento ubohý ekonomický a politický systém umožňuje. Jsme zde jenom rozvojovou banánovou republikou, ve které mocní a bohatí kolonialisté rozhodují o nás bez nás. 
 
Nejlepší by bylo, pokud bychom odsud odešli směrem na západ a přenechali naši zemi lidem z východu, problémem je že na západě nás nepřijmou s otevřenou náručí, protože oni zde mají sami nadbytek vlastních mladých lidí, pro které nemají dobré zaměstnání. Jak to udělat aby se zde konečně měli lidi lépe? Řešení je prosté, odsuneme ubožáky z naší republiky na Sibiř a darujeme naši zemi Německu, takto se zde budou lidi mít konečně lépe, mnozí namítnou, že tím zanikne naše národní kultura, to je pravda, ale peníze jsou zde na prvním místě, a peníze zde v EU nikomu nesmrdí.

Kde ale vzít prachy na to, abychom se zde měli lépe?

P1070183

Sklidíš to co jsi zasadil, proč ale toužíme po tom, sklízet to, co nezasadili? Příčinou jsou nemoci u nás a okolo nás, to co je nemocné myslí a jedná zcela jinak, než to co je zde zdravé. Obrazně je naše konzumní civilizace nemocnice, ve které nikdo není zdravý tělesně a psychicky, za zdravého zde považujeme někoho, kdo je málo nemocný. 

Problémem je že nemocní lidé se zde rozmnožují a mají proto logicky i nemocné děti, které vychovají dospělí lidi, co jsou nemocní, a tím je zde začarovaný kruh, ze kterého nelze už uniknout. Bylo zde mnoho snah jak uzdravit člověka nebo společnost ale všechny snahy se ukázali jako naivní a marné, je to marnost se snažit léčit lidi nebo léčit společnost. 

Zázraky existují jenom mimo realitu, v našich snech nebo v televizi, tato konzumní realita má svoje pevná pravidla, která limitují naše možnosti, které nelze překročit, ano, jsme uvězněni v konzumní realitě, a jedinou jistotou je zde naše smrt, z prachu jsme byli stvoření, a v prach se zase navrátíme, kde ale vzít prachy na to, abychom se zde měli lépe? 

Pokud se chceš mít lépe, tak musíš být logicky v nějaké potřebné specializaci lepší, než jsou tvoji konkurenti díky tomu že na sobě neustále pracuješ, a tím se i zlepšuješ, jenže ty jsi nemocný, a tak na sobě nepracuješ.

Ano, výhody zde jsou jenom pro elitu

P1070179

Vše je zde i tom jakou máš v EU práci, podívejme se na práci podle školního známkování, nejlepší bude práci spojit s měsíční mzdou, to každý snadno pochopí, začneme od nejhorší známky číslo 5. Ten kdo dostane v EU za 5, ten nemá žádnou práci za minimální mzdu, a je tak závislý na; státu, rodině, sektě, charitě, atd. 

Ten kdo dostane známku 4, ten má minimální mzdu, za svojí prací, tím má i dluhy, a bojí se onemocnět, aby mu exekutoři nesebrali byt a jeho zařízení. Dále zde máme známkování za 3, to má ten kdo má statisticky průměrný příjem, zde je možné už i začít šetřit a je možné si dopřát i osobní auto a dovolenou v cizině. Známku 2 mají sluhové, co slouží elitě, jde o; politiky, byrokraty, novináře, soudce, advokáty, diplomanty, ministry, podnikatele, obchodníky, atd. 

Známku 1 má EU elita, elitou je zde člověk, který má státní nebo soukromou ochranku, která jej neustále chrání, aby mu někdo nemohl ublížit, ano, výhody zde jsou jenom pro elitu. Bylo zde mnoho snah o to, aby v EU láska a pravda vyhrála nad nenávistí a lží, všechny tyto snahy se ukázali jako naivní a marné, příčinou zde je lidská ubohost, způsobená v EU přelidněním a degenerací. 

Z hovna nikdo bič neuplete, většina lidí v EU je zde jenom na hovno, a tak i život většiny lidí v EU stojí za hovno, většina lidí v EU patří do známkování 5, 4, menšina lidí spadá do známkování, 3, 2, 1. V minulosti se lidi okrádali pomocí inflace, dneska zde místo inflace je zvyšování cen a nezvyšování mzdy, tím se dělnická třída dostává do velikých dluhů, a exekutoři dělají z dělníků bezdomovce. Nebude to trvat v EU dlouho, a začnou se stavět veliké plynové komory, ve kterých se budou po milionech eliminovat lidi, co patří do známkování 5.

Proč stát nelze řídit jako podnik?

P1070178

Podnikatel nepřijme ubožáky, a vyhodí každého, o kom zjistí, že je ubožák, to je zásadní rozdíl mezi podnikatelem a státem, v podniku nejsou žádní ubožáci, protože podnik není sociální ústav, ale je to ekonomická armáda, která bojuje o veliký zisk. Jak by vypadal stát, pokud by stát fungoval stejně jako podnik? 

Ten kdo by ve státě platil státu malé daně, ten by zde skončil v plynové komoře, nebyli by zde; důchodci, invalidé, nezaměstnaní, bezdomovci, Romové, Židi, atd. ostatně nic nového pod sluncem, Adolf Hitler se snažil stát řídit jako podnik, a následky každý dobře zná. Stát je velikou rodinou, která se postará i o ubožáky, proč se stát stará i o ubožáky, není to ekonomickou chybou? 

Jak vlastně došlo k tomu, že vznikla sociální politika? Sociální politika eliminuje extremismus, extremismus je založen na bublinách, které způsobují krize, ve snaze o úspěch se lidi pyšně nafukují a tak často psychicky explodují. Podnikání, je postaveno na asociálnosti, z pohledu podnikatele, je zaměstnanec jenom ubohý otrok, dobrota je přeci žebrota.

Co budou dělat vysokoškoláci, když pro ně nikdo nebude mít už práci?

P1070163

Nadbytek a nedostatek je extrém, který je třeba eliminovat, jak je možné, že zde jsou milionáři a žebráci? Příčinou velikých extrémů v konzumní civilizaci je selhání kontroly nad lidmi, staré systémy kontroly jsou v moderní době už k ničemu, je třeba lidi nahradit za GVKB roboty, kontrolovat globálně roboty je levné a rychlé, kontrolovat lidi je drahé a pomalé. Vše okolo člověka se modernizovalo a restartovalo je jenom logické, že musí dojít jednou i na člověka a tak bude člověk nahrazen za GVKB robota. 

Často je zde slyšet že roboti nemohou dobře nahradit člověka, to je jako tvrdit to, že auta nemohou nahradit koně. Běžte se podívat na hřbitov a do krematoria ať víte, jistě co vás bude brzo čekat, narůstající nezaměstnanost vede k blbé náladě a veliké konzumaci drog, tím narůstá kriminalita a brzo dojde k dominovému globálnímu efektu, který eliminuje staré systémy založené na centralizaci. 

Dosud automatizace a optimalizace brala místa nejvíce lidem, co jsou dole, teď nastane doba ve které přijdou o zaměstnání ty co jsou nahoře, protože místo vysokoškoláků, zde budou moderní inteligentní systémy, které budou vše řídit optimálně v reálném čase. Máte už poslední možnost jít k volbám, protože už za krátkou dobu, zde politika zanikne, a místo politiků zde budou inteligentní systémy, co budou dělat vysokoškoláci, když pro ně nikdo nebude mít už práci?

Ano, vše je zde jenom levná náhražka

P1070160

Když je originál obtížně dostupný, tak je zde snaha jej něčím nahradit, problém není v tom, že je zde vše už jenom levná náhražka, problém je v tom, že genetický člověk je přírodním originálem, a je třeba tak člověka nahradit za levnou náhražku, kterou bude kovový inteligentní EU robot na dobíjecí baterie, tím se okamžitě v EU vyřeší většina problémů, na které zde v EU není řešení. 

Mnoho se hovoří o lidech, co se nedokážou přizpůsobit složité situaci v EU, neřešme to, co nelze vyřešit, lidi v EU se pomocí dotazníků z internetu naskenují, a po naskenování se jejich těla v krematoriu eliminují. Místo lidí budou v EU jenom EU roboti, v muzeu budou moci roboti spatřit voskové sochy lidí, díky kterým vznikla evolučně nová digitální robotická kultura, ve které se nelže a nekrade, mnozí mně dávají nálepku skeptického cynika, který nemá rád lidi. 

Není zde ten, který by se zavděčil všem, proč nerozbijete zrcadla, ve kterých spatřujete to, co se vám nelíbí, ano jsem psychickým zrcadlem a nemohu za to, že se do tohoto zrcadla dívají hříšníci, co si zde hrají na svaté celebrity. Je třeba okamžitě zavést globálně daň z hlavy sto USA dolarů za měsíc, kdo daň nezaplatí, ten přijde o hlavu, daň by se platila od 15 let do 70 let, a tyto peníze by sloužili jenom na to, aby se eliminovali sociální problémy v ekonomice.

Ano, je zde teoretický centralismus

P1070149

Ano, teorie dělají z lidí idioty. Není zde demokracie ani kapitalismus, je zde teoretický centralismus, vládnou nám už mnoho století z centra svatí teoretici, z díla je spatřen tvůrce, a dílem svatých teoretiků, co nám vládnou, je setrvale blbá nálada, protože je zde v depresi; ekonomika, politika, morálka, věda, umění, rodina, škola, zdravotnictví, doprava, psychika, atd. lidi už nechtějí něco složitého řešit, a reagují extrémně tím, že ekonomicky migrují, nebo se zabíjejí pomalu pomocí drog. Nejhůře jsou na tom dneska muži, co nemají vysokou školu, ve věku od 40 let, následkem je u této sociální skupiny, veliká deprese a veliké množství sebevražd. Nejlepší by bylo muže, co nemají vysokou školu, a je jim více než 40 let, poslat do krematoria abychom zde neměli už s nimi problémy. 

Zaměstnavatelé potřebují muže, co mají vysokou školu, a jejich věk nepřekročil 40 let, problémem starých mužů co nemají vysokou školu je nepřizpůsobivost neustálým změnám a závislost na kouření a alkoholu. Zaměstnanec je v současnosti pod neustálým digitálním dohledem, a ten kdo chybuje nebo je pomalý, ten dostane výpověď bez odstupného, protože zde jsou běžné pracovní smlouvy na rok, a polovina přijatých zaměstnanců, dostává výpověď už ve zkušební době, ze zaměstnanců se tak stávají ubožáci, co mají setrvale blbou náladu, díky tomu že mají dluhy a problémy. Všude se zavádí; digitalizace, automatizace, optimalizace, kontejnerizace, robotizace, samoobsluhy, polotovary, náhražky, recyklování, atd. to má logicky za následek nezaměstnanost a bídu.