Ano, ubožáků je zde jako much

P1070230

Každých padesát let se počet ubožáků na světě zdvojnásobí, následkem je mnoho problémů u ekonomiky a politiky. Jaký to má smysl, že se zde ubožáci rozmnožují jako mouchy, nikdo tento globální problém optimálně neřeší. Dalším problémem je pokles zdraví fyzického a psychického u ubožáků, je to všude samý nemocný ubožák, co si myslí, že se o něj musí ubohá společnost postarat. 

Je třeba ukončit u ubožáků možnost se svobodně rozmnožovat a oddělit konečně muže od žen tak aby nemohlo už docházet k rozmnožování ubožáků. Místo ubožáků se budou používat jenom inteligentní GVKB roboti a necháme zde ubožáky bez možnosti, aby zde po sobě zanechali ubohé děti, pro které zde není místo na tomto světě. Místo vození dětí v kočárku budou ubožáci vozit v kočárku psa nebo kočku. 

Jelikož ubozí zaměstnavatelé nebudou mít už k dispozici mladé zaměstnance, tak budou nucení nakoupit inteligentní GVKB digitální roboty na baterky, a tím se eliminuje zaostalost, proč by nemohl být GVKB robot prezidentem nebo ředitelem? Všimněme si toho že čím více je ubožák úspěšný, tím méně chce mít děti, ano ubohé děti jsou příčinou naší zaostalosti. 

Svět bez dětí bude zcela jiný, už zde nebudou zaměstnavatelé hledat mladé zaměstnance, protože zde žádní mladí zaměstnanci už nebudou, zaměstnavatelé budou muset zaměstnávat jenom roboty a roboti budou vyrábět roboty. Staří ubožáci se přemístí do domovů pro staré ubožáky, a zde se o ně postarají roboti, takto bude na světě každý rok méně ubožáků, až nakonec dojde k tomu, že v domově pro staré ubožáky, zemře poslední velmi starý ubožák na světě.

Ano, zaměstnanci nejsou roboti na baterky

P1070231

Jak poznáme u přístroje, že má slabé baterie, jeho funkce se začnou zpomalovat, až se zastaví docela. Pak je namístě dát baterie znovu nabít nebo je vyměnit za nové. Každý zaměstnanec funguje na dobíjecí baterky. Stejně tak funguje každý živý organismus. Naše baterie nám umožňují žít. K tomu je ovšem nutno, abychom je dlouhodobě příliš nezatěžovali. Své tělo a psychiku vystavuje námaze a stresu zcela nepřiměřeně a spoléháme se na to, že to náš složitý systém unese. Jaké je ovšem překvapení, když se zjistí, že své tělo a svojí psychiku budeme muset svěřit do rukou odborníků v nemocnici, aby je opravili, protože jsme jej nadměrně poškodili. Prvním příznakem toho, že něco není v pořádku je únava. Podle její podoby a míry můžeme usuzovat, co náš organismus potřebuje, aby mohl znovu nastartovat. Únavu rozeznáváme fyzickou a psychickou. 

U závažnějších stavů se obě podoby kombinují a to bývá právě ten případ, kdy tělo potřebuje odbornou pomoc. Únava může být i organismu prospěšná. Pociťujeme ji po namáhavých sportovních výkonech a její míra závisí na tom, jakou máme kondici. Varovným signálem je, když se únava dostavuje po výkonech, které pro nás byly běžné, a vykonávali jsme je dosud zcela bez obtíží. Pokud tomuto typu únavy vystavujeme naše tělo a psychiku dlouhodobě, je na místě pravidelné optimální dobíjení baterek. Pokud však únava přetrvává dlouhodobě, je na místě odborná porada s lékařem. Může totiž jít o signál závažného fyzického nebo psychického onemocnění, může se také jednat o únavový syndrom. Měli bychom svůj denní režim upravit tak, abychom budoucnost přivítali v dobré kondici a pohodě, jak si to uděláš takové to máš, pokud se o sebe optimálně nepostaráš, tak skončíš v nemocnici nebo na hřbitově.

Kapitalismus bez vlastnictví a peněz?

P1070245

Mohl by prakticky fungovat kapitalismus pokud by se zakázalo vlastnictví a peníze? Kapitálem by zde byli jenom informace, ono svým způsobem něco takového už existuje jenom o tom lidi nevědí, třeba veliké dluhy států a podniků nejsou ničím kryté, jsou to jenom čísla, pokud by státy řekli globálně nebudeme platit státní dluhy, tak by se nic nestalo, protože tyto nesplatitelné dluhy jsou jenom virtuální iluzí. Statisticky se ví, že pokud by se lidem v EU sebrali všechny jejich úspory, tak by to nestačilo na zaplacení všech dluhů co mají státy v EU, jenže o tom se nesmí mluvit. Celý tento systém je veliké divadlo zloděj honí zloděje a lháři honí lháře.

Ano, musíme kapitalisty eliminovat, aby zde mohl kapitalismus fungovat

P1070250

Může fungovat kapitalismus, bez kapitalistů? Z dálky to vypadá, že kapitalismus nemůže fungovat bez kapitalistů, ale z blízka zjistíme, že kapitalismus bude bez kapitalistů fungovat dokonale. Kapitalismus je v krizi, díky sobeckým kapitalistům! Kdo je z blízka pravým kapitalistou? Pravým kapitalistou je lhář a zloděj! Nadbytek vzniká díky nedostatku, aby zde mohla být kapitalistická elita, tak zde musí být chudá dělnická třída, která je otrokem dluhů, a nemá žádnou naději na to, že se bude mít lépe. 

Vše je zde jenom oceán složený z hologramů, ano vesmír a život to je jenom hologram, vědci už dokázali to, že hmota je jenom energie, tedy logicky je hmota inteligentní hologramem, který vytváří iluzi hmoty. Pokud něco fotografujete, tak na fotkách jsou hologramy, a váš fotoaparát nebo mobil je složen z hologramů. Jak vlastně zde vzniknul z opice člověk? Na to je mnoho teorií, a tím je zde i mnoho vědeckých konfliktů, mezi zastánci těchto teoretických modelů o vzniku člověka. 

Vývoj u všeho je následkem experimentů, na tom se všichni shodneme, kdysi dávno navštívily naši planetu inteligentní hologramy z jiné planety ve vesmíru, a měli zde sex s opicemi, následkem byl vznik člověka, ostatně v Bibli je o tom zmínka, stačí pečlivě číst tuto knihu. Mimozemšťané to byli vojáci, co se zde ukryli před nepřátelskými mimozemskými vojáky, jelikož v této části vesmíru válka skončila, tak zde už nejsou mimozemští vojáci.

Odpovědí na otázku vesmíru a života je tedy to, že vše je inteligentní hologram, a realita je iluze vytvořená hologramy. Kapitalisté co zde mají moc a bohatství, jsou mimozemskými viry, co na nás sobecky parazitují, protože náš imunitní systém je díky degeneraci uboze zabezpečen, proti mimozemským virům. Podívejme se na prezidenty a ředitele vědecky zblízka, a porovnejme jejich myšlení a chování s mimozemskými viry, výsledkem bude konstatování, musíme kapitalisty eliminovat, aby zde mohl kapitalismus fungovat.

Profesionální příživník

P1070258

Je to starý problém, pomocí; vědy, techniky, optimalizace, specializace, kontejnerizace, digitalizace, centralizace, certifikace, atd. vznikne nadbytek peněz a času, a na tento nadbytek se vrhnou sobečtí inteligentní příživníci a je obtížné je od tohoto nadbytku odehnat. Statistici zjistili to, že v EU svojí prací produkuje objektivní hodnoty jenom 17% lidí, a zbytek lidí tedy 83% se na nich přiživuje, humorné je to že ti co produkují objektivní hodnoty jsou na tom ekonomicky velmi zle a mají veliké dluhy. Navíc každým rokem se situace zhoršuje a za krátkou dobu dojde k tomu, že 10% lidí bude zde živit 90% lidi v EU. Každý se snaží být státním zaměstnancem, aby se měl velmi dobře, a nikdo nechce pracovat rukama.

Špinavé ubožáky k ničemu nepotřebujeme

P1070263

Globálně je zde 33% lidí na světě špinavými ubožáky, které k ničemu nepotřebujeme, tyto špinavé ubožáky snadno identifikujete podle toho, že platí státu minimální ubohé daně, nebo žádné daně svému státu neplatí, a tím mají všechny státy veliké dluhy. Pochopitelně že studenti nemohou platit státu vysoké daně ale to je u nich jenom dočasný stav, jakmile studium ukončí tak budou svému státu už celý život platit veliké daně, jsou zde ale lidi co nestudují dlouho a tak jsou zaostalí, takový zaostalý člověk je zde špinavým ubožákem kterého zde k ničemu stát nepotřebuje. Některé podniky se snažili stavět továrny v místech kde rostou banány a brzo tam svoje továrny uzavřeli, protože nebyli spokojení se špinavými ubožáky, co v továrnách chybně pracovali. 

Pro špinavé ubožáky je jedinou možností fyzická práce na poli nebo v lese, je třeba eliminovat špinavé ubožáky z; USA, Kanady, EU, Anglie, Austrálie, Ruska, atd. ať špinaví ubožáci odejdou do míst, kde rostou banány. Poslední dobou slyšíme, že v EU špinaví ubožáci vandalsky jako extrémisté poškozují ekonomiku a sociální systémy, nemá smysl se snažit psychicky změnit tyto špinavé ubožáky, smysl má je naložit do letadel a přemístit je do míst kde rostou banány, je jedno jak kdo myslí a vypadá jeho barva pleti, záleží jenom na tom, jak vysoké kdo zde platí státu daně, neplatíš vysoké daně, tak tě přemístíme do míst, kde rostou banány, do nějaké banánové republiky.

Špinavé ideologie je třeba zakázat

P1070264

Nejprve vám vysvětlím co je to špína a co je to ideologie, špínou je to, co není tam, kde to má správně být, ideologie je psychická droga, na které jsou závislí lháři a paraziti. Tento konzumní lidský svět je oceán složený z inteligentních hologramů, co se neustále mění podle existenční situace. Realita je iluze vytvořená hologramy, vědci už dokázali to, že hmota, ze které je složen vesmír a vše co je živé, to jsou jenom hologramy, které vypadají reálně, protože jsme opilí výhodami a jistotami, které nám tyto inteligentní hologramy nabízejí. Ti co nejsou spokojení s těmito hologramy, vytvářejí ideologie, které jsou; pohádkové, filmové, reklamní, politické, náboženské, fantastické, fanatické, atd. investuj peníze nebo čas, do služby nebo zboží, protože je to ideální služba nebo zboží, to je zde hlásáno, už mnoho tisíciletí.

 

Ideální je jenom smrt, nikdo si ještě na smrt nestěžoval, každý je spokojený, že už nemusí žít a problémy zde mít. Moje čistá GVKB ideologie je založená na tom, že se lidi pomocí dotazníků naskenují, a po naskenování se jejich genetická těla v krematoriu eliminují, lidi budou existovat jako GVKB inteligentní programy ve světě kde bude vše nakreslené, nakreslíš si; manželku, dům, auto, vesmírnou loď, atd. pokud nebudeš s nakreslenou manželkou spokojen tak jí vygumuješ a nakreslíš si novou manželku. Budeš moci i vrátit čas, a tak pokud uděláš chybu, vrátíš čas a zkusíš to znova, pochopitelně že nakreslíš i sám sebe, a budeš moci sám sebe vymazat, a nakreslit se znova. V realitě zde budou místo lidí roboti a poutače, logicky se zdaní práce robotů a počítačů, čím více bude GVKB robot pracovat, tím větší zaplatí daně globálnímu GVKB systému.

Ano, dobrota k příživníkům je jistou cestou do záhuby

P1070282

Podívejme se na statistiku zavedení daně z hlavy, daň z hlavy by platilo 60% lidí ve věku od 18 do 70 let, lidi ve věku do 18 let a od 70 let by daň z hlavy neplatili, to je těch 40 % lidí. Mnoho lidí by nemělo peníze na daň z hlavy, jak řešit tento problém? Nemůžeš platit daň z hlavy, tak ti gilotina hlavu usekne, jednoduché a logické řešení. Proč by někdo neměl peníze na vysokou jednotnou daň z hlavy? Ten kdo nemá peníze, ten je příživník, a proto nemá peníze na daň z hlavy, ten kdo pracuje, ten má i peníze na to, aby mohl zaplatit daň z hlavy. Podívejme se do přírody, zde ten kdo chybuje, ten za svoje chyby zaplatí smrtí, dobrota k příživníkům je jistou cestou do záhuby, vnímám to, jako zahradu kde vytrhám plevel, ten kdo nemá na to zaplatit velkou daň z hlavy ten je zde plevelem. 

Hlavním přínosem je zde to že nemohou zisky z práce lidí mizet do daňového ráje, na konta ekonomických parazitů. Pokud dá zaměstnavatel zaměstnancům malé platy, tak jeho zaměstnanci přijdou o hlavu, a on nebude už mít zaměstnance, a tak zkrachuje. Několikráte jsem zažil situaci, kdy se zaměstnancům snížili platy, ale práce museli vykonat stejně jako dříve. Zaměstnavatelé si budou muset konečně uvědomit to, že snížení platů bude znamenat to, že nebudou mít zaměstnance, protože jejich zaměstnanci, nezaplatí daň z hlavy a tak přijdou o hlavu. Vše je dneska jenom obchod, chceš od státu jeho drahé služby, tak musíš za to i zaplatit, peníze z daní státu nesmrdí!

Ano, příživníci na nás sobecky parazitují

IMG_8147

Hospodář musí neustále bojovat s příživníky, co se snaží sobecky na jeho práci parazitovat, jde o; plevel, parazity, viry, zloděje, lháře, lenochy, atd. boj s příživníky nebyl nikdy snadný a jednoduchý, je to jako boj s nemocemi, které se neustále evolučně mění, a tak na ně staré léky už nezabírají. Nejlepší metodou jak bojovat s příživníky je zabránit příživníkům v tom aby se mohli rozmnožovat, je třeba začít používat ve velkém insekticidy, které zablokují příživníkům rozmnožování, nemá smysl příživníky násilně eliminovat, když se umí rychle rozmnožovat.
Je třeba začít zaměstnávat GVKB roboty místo příživníků, a příživníkům dávat do jídla globálně insekticidy, aby se nemohli rozmnožovat, ano ten druhý je příživníkem který na tobě sobecky parazituje, pravda je jako zrcadlo, ve kterém spatříš to, že jsi příživník, který miluje sobecké parazitování. Všechny deprese a stres, jsou způsobené tím, že je obtížné být zde profesionálním příživníkem, který sobecky na druhých parazituje, protože konkurence dneska veliká všude už je.
Nejsou zde už naivní věřící ovce, jsou zde jenom samí cyničtí vlci, co si zde hrají na ovce, vše je zde jenom pokrytecké kariéristické divadlo, ve kterém je; vlk, vlku, vlkem. Nejsou příživníci tak nejsou s příživníky problémy, o tom je ekonomika a politika, je třeba se probudit z našich snů, o tom že bude po volbě nové politické strany, pracujícím zde konečně lépe, lépe je zde vždy jenom těm co jsou v centru, a tak mají výhody a jistoty díky funkci; krále, šlechtice, papeže, prezidenta, předsedy, ministra, diplomata, poslance, senátora, ředitele, podnikatele, obchodníka, celebrity, soudce, notáře, profesora, atd.

Kdo stvořil konzumní kulturu?

IMG_8148

01 Vyhodnotil jsem národy a jedince co jsou úspěšní, a dospěl jsem, že za úspěchem je optimalizace času, pásová výroba je klasickou ukázkou optimalizace času, drahé stroje se mohou nasadit jenom tam, kde je pásová výroba, ovšem pokud se něco vyrábí ve velkém, tak je nutný i veliký odbyt toho co se vyrobí.

02 Obrazně je to jako s natočením filmu do kina, pokud film spatří málo diváků, tak jde o velikou ekonomickou ztrátu, u producenta filmu.

03 Dneska není problém cokoli vyprodukovat, problém je to prodat!

04 Bohaté ekonomiky mnoho vyvážejí a málo dovážejí, když zde skončila vláda komunistů, a začali nám vládnout kapitalisti, tak jako první se zde budovali obchody, ve kterých bylo zboží ze západu.

05 Nebyla zde snaha u nás stavět moderní továrny, spíše byla snaha naše továrny eliminovat, aby nemohli západu konkurovat.

06 Podívejme se na výrobní ceny zboží a prodejní ceny zboží, rozdíl mezi výrobní cenou a prodejní cenou může být veliký, protože se na produktu přiživuje mnoho lidí, co se na výrobě vůbec nijak nepodíleli.

07 Poslední dobou je zde snaha o to, aby měl zaměstnavatel minimum kmenových zaměstnanců, a maximum zaměstnanců, co se najímají jenom na krátkou dobu.

08 Je to princip hodinového manžela, který levně rychle opraví vše v domácnosti a tak domácnost může fungovat bez manžela.

09 Dobrota je žebrota, je zde střet zájmů mezi mocnými a bezmocnými, mocní lidé mají výhody a jistoty, bezmocí lidé nemají výhody a jistoty, o tom to zde je!

10 Mocná a bohatá celebrita nebude dělat nikdy nikomu hodinového manžela, celebrita pracuje systémem pásové výroby, a tak je velmi produktivní.

11 V centru jsou tedy roboti na dobíjecí baterie, co vypadají z dálky jako lidi, kdo ovládá tyto elitní roboty, co zde mají moc a bohatství?

12 Vše je ovládáno strachem z neúspěchu, strach z neúspěchu stvořil konzumní kulturu, ve které musí každý makat jako robot a pokud pracuje pomalu nebo chybuje, tak je ekonomicky eliminován, a na jeho místo nastoupí nový robot, který maká jako robot.