Ano, lidi budou v pytli

P1070958

Pokud něco nevíme tak se tím trápíme, je mnoho otázek na které zde nejsou správné odpovědi, poznání je možné díky přiblížení protože jenom z blízka poznáme to, o co se zajímáme, problémem je že nemáme čas a peníze se přiblížit k mnohému, protože jsme zde jenom dočasně, a máme málo peněz. 

Dalším problémem je zde to, že tento svět je nestabilní, a tak to co bylo dříve pravdou, to dneska už pravdou není, už neplatí to, že čím více knih a časopisů přečteš, tím více jsi moudřejší, doba kdy se moudrost ukládala jenom do knih a časopisů skončila, a je zde digitalizace a tak je moudrost na internetu a v televizi. 

Nová doba, to je obrazně jako když jdete nakupovat po dlouhé době do velikého obchodního centra, a zde je vše přestavěno, a tak zde bloudíte a tím mnoho času ztrácíte, staré problémy, se už vyřešili, jenže zde jsou zase nové problémy, mnozí se snaží řešit neustálé změny uzavřením do konzervy, a do konzervy se může uzavřít i celý národ, který nechce opustit svoje svatá pravidla, která miluje. 

Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, se kterými je zde mnoho ekonomických a sociálních problémů, příčinou je zde uzavření do konzervy svatých pravidel, komu není rady, tomu není ani už pomoci. Vše jistě globálně směřuje k optimalizacím a automatizaci, to bude znamenat to, že se všem lidem z hlavy vyndají mozky, a ty se dají do pytlů.

Tak bude lidské ego v pytli, se svými egoistickými nápady, pokud ego nebude spolupracovat s GVKB umělou inteligencí, tak se mozek recykluje na substrát, moderní doba je o tom, že vše musí fungovat rychle a levně, mozek co je v pytli, funguje rychle a levně, na fyzickou práci, zde budou autonomní GVKB roboti, a lidi budou v pytli.

Ano, trvale zde jenom čas je

P1070974

Největším pokušením je zde dosažení vrcholu, být trvale dole to je pro nás trestem a odměnou je být na vrcholu, ten kdo dosáhne vrcholu má snahu se na vrcholu udržet co nejdéle a tak vzniká diktatura a otroctví, rovnost je zde jenom v tom, že každý je zde dočasně. Vše zde pulzuje mezi vrcholem a dole, proč tomu tak je? 

Příčinou pulzování je napětí mezi nahoře a dole, tím zde vzniká pulzování mezi nahoře a dole, nemoc to je malé napětí mezi nahoře a dole, smrt to je vypnutí napětí, a tak je zde smrtelný klid na věčné časy. Vše zde stvořil čas, protože na to měl čas, lidi si kupují hodinky, aby mohli říkat, že nemají na něco čas, peníze získáváme za to, že čas věnujeme práci pro cizí lidi, jenže když pracujeme pro cizí lidi tak nemáme čas pro sebe. 

Zisk je vždy spojen se ztrátou, úspěch je spojen s neúspěchem, vše souvisí se vším, a co s tím uděláme, to neřešte, protože to nejde vyřešit, řešte jenom to, co zvládnete vyřešit, váš čas je zde velmi omezený, a po smrti už nebudete mít na nic čas. Co zde po nás, na věčné časy zůstane? Proč by zde mělo po nás něco zůstávat na věčné časy, vše se zde recykluje, trvale zde jenom čas je. Je to tak, že číst to co jsem napsal, to je ztráta času, ale zase konečně víte, proč nemáte na nic zde čas.

Ano, nahradíme staré za nové

P1070972

Pokud je zde problém s pomalostí a drahotou, tak příčinou je to, že se nenahrazovalo staré za nové, podívejme se třeba na internet, zde jsou veliké rozdíly mezi amatéry a profesionály, profesionálové vědí, že základem jejich úspěchu je nahrazovat staré za nové, jenom tak dosáhnou rychlosti a levnosti. Místo evolučně zastaralého člověka, se na internetu používají programy a optimalizace, blíží se doba virtuální reality, ve které se vše otestuje a optimalizuje levně a rychle, tak už nebude nutno neustále vše opravovat a restartovat. 

Často se setkávám s názorem, že lidi co mají vysokou školu, se nemusí bát nezaměstnanosti, tento názor nepočítá s virtuální realitou, která eliminuje z pracovního trhu vysokoškoláky. Všechny odhady budoucnosti jsou naivní, protože vycházejí z minulosti, stačí se podívat na to, jak si fantastická stará literatura, představovala dnešní současnost, nikde zde nejsou zmínky o internetu a mobilních telefonech. 

Přichází doba najímání pracovníků na krátkou dobu, aby se splnila nějaká mimořádná akce, a potom musí pracovníci dlouhou dobu hledat novou práci, která zase jistě bude jenom na krátkou dobu, skončí globálně doba dlouhodobých pracovních poměrů, pro elitní zaměstnance. Já to vidím na fotoaparátech, v minulosti se vyráběl stejný fotoaparát deset let beze změn, dneska se fotoaparát vyrábí jenom jeden rok, a potom je zde zcela nový model! 

Skončí péče o ekonomické a sociální ubožáky, zavede se globálně měsíční testování lidí na kvalitu těla a kvalitu vědomostí a psychiky, nekvalitní jedinec se optimálně automaticky recykluje na průmyslový substrát. Maminka se ptá v porodnici, a kde je moje dítě? Vaše dítě neprošlo GVKB testováním, a tak je z něj substrát, a vás jsme ve spánku sterilizovali, abychom se zde už s vámi nemuseli znova zdržovat.

Ano, modernizace a optimalizace lidem vezme jejich výhody a jistoty

P1070973

Podívejme se na to co je zde úspěšné, a zjistíme, že za úspěchem je rychle a levně, nejde jenom o lidskou ekonomiku, podobné je to i v přírodě, hmyz funguje na principu rychle a levně už miliony let. Internet nám umožňuje realizovat mnohé rychle a levně, takovým příkladem je Facebook.

Vše jistě směřuje k virtuální realitě ve které se vše otestuje a potom se to už bez problému realizuje, představme si politiku kterou otestujeme globálně ve virtuální realitě a tím už nebudeme potřebovat státní zaměstnance.


Ano, modernizace a optimalizace lidem vezme jejich výhody a jistoty, všude se náklady na lidi ořežou na kost, a místo peněz lidi budou mít jenom vše na příděl.

Přijde už brzo období domácí práce, podívejme se do továren, místo lidí zde jsou stroje, v kancelářích místo lidí budou počítače, osobní kontakty nahradí neosobní kontakty na internetu a po telefonu. Nebudou zde už zaměstnavatelé pro nikoho, bude zde jenom soukromé podnikání založené na platbě, za splněný složitý úkol, úkoly se budou plnit rychle a levně.

Ano, GVKB modernizace je ekonomická

P1070622

Proč je zde veliký problém se zaváděním modernizace? Modernizace znamená nutnost eliminovat to, co není moderní, nemůže zde být moderní propojeno s tím, co není moderní. Nestačí jenom modernizovat povrch, aby to z dálky vytvářelo iluzi modernizace, musí se modernizovat i to co je pod povrchem, a to je jádro problému u modernizace. Bylo zde mnoho snah zavést modernizaci v zemích, kde rostou banány a zde modernizace neuspěla, protože lidi zde nebyli evolučně na modernizaci připravení. 

Moderní systémy musí logicky používat i moderní člověk, moderní věda a technika má veliké nároky na inteligenci a vědomosti u člověka, proto logicky zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat lidi, co mají malou inteligenci a malé vědomosti, soukromý moderní zaměstnavatel není zaopatřovací ústav pro sociální ubožáky. 

Evoluce postupuje nenápadně dopředu pomocí salámové metody, každý den se zde změní mnoho maličkostí a my to ani nezaregistrujeme, proč někde postupuje evoluce rychle a jinde zase pomalu? Jádrem problému jsou drogy, drogy vyhnali člověka z přírodního ráje do konzumního očistce! Dlouho jsem nechápal, proč cizím lidem vadí to, že je vyfotografuji natolik, že ode mě chtějí, abych smazal fotku, na které jsou vyfocení, dneska už vím, že příčinou jsou zde drogy! 

Za zaostalostí jednice nebo národa jsou drogy, nejde o nový problém, drogy zde jsou už velmi dlouho, jak odříznout lidi od konzumace drog? Cesta je jednoduchá, a to dotazníky na internetu, každý člověk globálně povinně vyplní na internetu GVKB dotazníky a potom se jeho tělo eliminuje na GVKB substrát, získané informace se po optimalizaci a digitalizaci použijí pro centrální inteligentní GVKB počítače napojené na GVKB roboty. Člověk je evolučně zastaralý model zaměstnance, nejsou lidi tak nejsou s lidmi ani problémy.

Ano, kariérismus je díky internetu mrtvý

P1070107

Vše je v pohybu, co bylo, to bylo, vše je zde dočasně, jenom smrt je zde trvale, kultury a civilizace vznikají a zanikají, je to vše jenom marnost a honba za iluzemi. Není zde jistota, na kterou se lze spolehnout vše podléhá zkáze, tak jako se kazí potraviny, tak se kazí i programy a informace, k čemu je vám dneska Windows 95? Dnes každý používá Windows 10, o tom to je, že kdo zaspí, ten konkurencí eliminován je, probuď se, náboženství a politika je už mrtvá!
Kariérismus byl založen na uzavřeném systému, jenže uzavřená ekonomika nefunguje! Globalizace je jako lavina, která eliminuje všechny ubohé ideologie a už nikdo nebude křičet, že jeho svatý Bůh je veliký kokot. Období velikých kokotů, co pijí slivovici a kouří cigarety globálně končí, všemu bude vládnout globálně umělá inteligence, nebude zde už, pracujete pomalu máte výpověď, ten kdo bude pracovat pomalu, bude automaticky recyklován na potravinový substrát.

Mozek bez minulosti a budoucnosti

P1070126

Všechny psychické problémy jsou následkem minulosti a budoucnosti, je třeba odříznout mozek od minulosti a budoucnosti, do mozku se pustí film a mozek bude podle toho filmu fungovat, a žádné informace z filmu se nebudou v mozku ukládat, mozek bude jako počítačová tiskárna, do které počítač pouští informace nutné k tomu, aby tiskárna něco vytiskla. Naše hříšnost je následkem minulosti a budoucnosti, mnozí namítnou, že tím se z lidí stanou jenom loutky s nulovou hodnotou. Je třeba si ale uvědomit to, že hodnota člověka je jenom iluze, ve skutečnosti zde je vše jenom dočasný hologram, s nulovou hodnotou. 

Možnosti každého člověka jsou limitované více, než si uvědomujeme, naše svoboda je jenom iluze. Výhodou tohoto GVKB systému je snadná manipulace s lidmi, protože lidi nebudou mít už ego, právě ego bylo největším problémem u manipulace s lidmi, lidi nechtěli hrdinsky obětovat svůj život, pro zájem civilizace, a snažili se z boje o lepší budoucnost zbaběle utíkat. Jak se člověk narodí, tak se jeho mozek napojí na GVKB systém, a z člověka se stane loutka, se kterou nebude mít GVKB umělá inteligence žádné problémy, miliarda mrtvých lidských loutek ve válce o lepší civilizaci, to bude jenom statistika. Když vymývat lidem mozky tak dokonale a moderně, co bylo to bylo, dneska je vše zcela jinak.

Ano, co není zakázáno, to je dovoleno

P1070130

Neustále se setkává každý s tím, že je zde kritika na něco co zákon nezakazuje, mě to vadí a ty to dělat nebudeš, mnoho pyšných troubů si zde hraje na svaté autority a snaží se druhým omezovat násilně jejich svobodu, a ohání se nesmyslnými subjektivními názory. Je třeba začít dávat sobeckým troubům do hlavy GVKB čipy, aby se z nich konečně stali trouby na dálkové ovládání. Pokud sobecká trouba neumí ovládat sebe sama, tak je třeba zajistit to, že jí bude ovládat globální umělá inteligence.
Podívejme se třeba na sledování lidí a narušování jejich soukromí ve jménu jejich bezpečnosti, všude se montují kamery, a v podnikových a státních počítačích jsou sledovací špehovaní programy, lze sledovat pohyb člověka přes jeho mobilní telefon a lze poslouchat nebo číst jeho elektronickou komunikaci, co je dovoleno mocným to je ovšem zakázáno už bezmocným.
S příchodem digitalizace začalo globální sledování lidí od narození do jejich smrti, vše je o každém člověku zaznamenáno a vyhodnoceno každý člověk je pod neustálým dohledem a stačí malá chyba a okamžitě je zde trest, stvořili jsme veliké digitální globální vězení, ve kterém je svoboda jenom iluzí, a velký bratr nás všude sleduje. Všimněme si toho, že je problém napsat komentář k většině článků na internetu, když se ti něco na článku nelíbí tak ten článek nečti, když se ti nelíbí náš národ tak se odstěhuj jinam, když se ti nelíbí vysoká cena zboží tak si to zboží nekupuj, jsi jenom trouba, a tvůj sobecký názor nikoho nezajímá, a proto jsi v troubě.

Ano, i ty dostaneš do mozku čip

P1070140

Digitalizace je spojená s výrobou moderních čipů, co se dávají do moderní elektroniky, a na inteligentního člověka se bohužel zapomnělo a tak je zde ekonomická a politická globální krize. Neustále se setkávám s lidmi, kterým to už vůbec nemyslí, a když mají zvládnout složité pracovní problémy, tak je profesionálně nezvládnou, i na internetu je to stejné, většině návštěvníků internetu to vůbec nemyslí, a tak se ptají druhých na hlouposti a zbytečnosti, myšlení je psychická práce, díky které nechybujeme.
Hodnoty vznikají jenom z psychické a fyzické práce, je třeba profesionálně k dětem přistupovat tak, aby jejich mozek a jejich tělo pracovali na 100% a tak zde bylo silné zdravé tělo a silná zdravá psychika, je třeba zatížit děti úkoly fyzickými a psychickými, už TGM razil zásadu, že bez poctivé práce, nejsou švestkové knedlíky s tvarohem, které po celý život miloval. Jsme z hlediska evoluce a ekonomiky stroje, co mají optimální systém, který by je od narození do smrti řídil a tak potřebujeme čipy do mozků, když to nešlo s lidmi po dobrém, půjde to s lidmi globálně po zlém, zaregistruj se na GVKB očipování ještě dnes.

Ano, nepřizpůsobivý příživníci budou už brzo v pytli

P1070158

Normální člověk je iluze protože normalita je založena na porovnávání s něčím co je podle nás normální, jenže to co je podle tebe normální, to nemusí už být podle mě normální, každý vnímá normalitu podle situace, ve které existuje. Svěřujeme bláznům veliké hodnoty a následkem je veliké množství problémů, podívejme se na televizi a na internet do hloubky, je to vše virtuální blázinec, a normalita je zde vzácnou výjimkou. 

Je třeba tento problém řešit komplexně do hloubky, povrchních řešení zde už bylo mnoho, ale nic se tím nevyřešilo. Jediným možným řešením, je začít vyndávat lidem z hlavy mozky, a dávat je do pytlů, tak budou bláznivé mozky konečně v pytli, mozky napojíme na virtuální GVKB systém, a GVKB umělá inteligence bude mozky kontrolovat, a vadné mozky se budou recyklovat na substrát. Je třeba mít zde vše globálně pod kontrolou, nová doba si žádá nové přístupy k novým problémům, jak si to zde globálně uděláme, takové to zde i budeme logicky mít. 

Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, na každého dojde jistě řada, už nebudou lidi potřebovat soukromá letadla a soukromou ochranku, mozek v pytli, bude mít minimální nároky na spotřebu zdrojů a hodnot. Obzvláště se těším na to, až se vyndají mozky z hlav lidí, co zde byli extrémisty, a odmítali se přizpůsobit společenským pravidlům, a jejich smyslem života bylo být ekonomickým příživníkem. 

Mozek extrémisty, který je v pytli, už nemůže způsobovat svému okolí škodolibě problémy, umělá GVKB inteligence bude vše cenzurovat, a mozek extrémisty neustále bude v pozici vězně v dokonalém vězení, kde není žádná šance na útěk, nebo na páchání terorismu. Vše je zde hra, a pokud někdo hrubě porušuje pravidla hry, musí počítat s tím, že bude v pytli.