Ano, prevence základem pro ekonomiku a politiku je

IMG_3303

Kdy bohaté státy, dostanou pokutu od chudých států za to, že jsou bohaté? Bohatství je chybou a za chyby zde musí být pokuta, proč by nemohli být všechny státy stejně bohaté? Nadbytek vzniká díky nedostatku, moc vzniká díky bezmocnosti, atd. zavedeme globální kontrolu pomocí GVKB čipů co se dají lidem do egoistické hlavy a odřízneme egoistické mozky od reality, lidi budou nazí a hladoví, přesto budou šťastní, vše bude globálně řídit jenom GVKB umělá inteligence a ona to parazitům spočítá.

Ten kdo bude parazitovat na systému, skončí okamžitě v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem, nejsou ekonomičtí paraziti tak nejsou s ekonomickými parazity problémy. Bohatství a moc je špína, GVKB systém eliminuje dokonale na věčné časy tuto špínu, lidi budou zde jenom na špinavou fyzickou práci, na čistou psychickou práci v kanceláři zde budou jenom GVKB roboti. Není pokušení lhát a krást tak zde nejsou ani lháři a zloději, o tom to je, že staré se novým nahrazuje.

Ego je otrokář a ty jsi jeho otrok

IMG_3301

Ano, egoismus bude globálně eliminován. Když si pustím v televizi zprávy tak je to jenom o egoismu, egoismus je rakovinou konzumní civilizace, s příchodem digitalizace došlo k obrovskému nárůstu egoismu a to vyvolává potřebu po GVKB umělé inteligenci, která egoismus globálně eliminuje, pomocí GVKB čipů do lidské hlavy, na hrubý pytel se tak dá hrubá záplata. 

Egoismus je inteligence, která je zavirovaná, všechny snahy o to inteligenci lidí zbavit zavirování, se ukázali jako marné a naivní, musí zde být kontrolní GVKB čip který zablokuje virům možnost škodit člověku a jeho civilizaci. Tak jako mříže ve vězení, zablokují zločincům, aby zde páchali zlo, tak i GVKB čipy zablokují virům v egoistickém mozku, aby zde páchali zlo. 

Tento svět je o nádobách, a jde o to, aby tyto nádoby byli zabezpečené tak, že zde nebudou problémy, mozek je nádoba na informace, a GVKB čip je vrátnice, která chrání tyto informace před problémy. Podívejme se na zlý Nacismus, rodiče mého otce skončili v plynové komoře, protože to byli židi, pokud by otec neutekl do Izraele přes Anglii, tak bych se nenarodil, protože by otec se svým bratrem zemřel v plynové komoře.

To vše jenom díky tomu že mozek Adolfa Hitlera nebyl zabezpečen GVKB čipem. Máš egoismem zavirovaný mozek, a proto dostaneš do hlavy GVKB čip, všechna; náboženství, sekty, hnutí, organizace, atd. jsou proti egoismu, nestačí se modlit, je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čip, a tak se z; jinověrce, kacíře, neznaboha, hříšníka, blbce, atd. stane osvícený svatý Ježíš Kristus, který nelže a nekrade.