Proč je dobro nahrazeno zlem?

IMG_8873

Podívejme se na vynález ohně, na počátku byl oheň pro člověka velikým dobrem, poskytoval člověku mnoho výhod a jistot, jenže brzo se stal najednou oheň člověku zlem, a tak učinil z člověka ubožáka, co je na ohni existenčně závislý. Tak to bylo se vším, co zde člověk evolučně získával, a nejvíce problémů člověku způsobil vynález sobecké řeči ( pohádky, náboženství, politika, reklama ) , kdy mohl pomocí sobecké řeči sobecky manipulovat s cizími lidmi, a tak cizí lidi proměnit ve svoje sluhy, nebo otroky.
Posledním lidským vynálezem, je zde globální digitalizace, kdy se vše globálně digitalizuje, protože globální digitalizace, nám zatím přináší veliké ekonomické dobro, jenže nebude to trvat dlouho, a zase bude dobro nahrazeno zlem, a globální digitalizace, učiní z lidí ekonomické a psychické ubožáky, co jsou existenčně závislí na globální digitální digitalizaci. Proč je dobro nahrazeno zlem? Dobro se stane pro nás brzo jistě drogou, a droga vytvoří depresi, a tím zlo, není možné zde řešení, každý zisk je spojen se ztrátou, získáte zde možnost být zde prezidentem nebo ředitelem, a ztratíte automaticky cit a charakter.

Závislosti vytvoří depresi

IMG_8874

Co přichází dřív závislosti nebo deprese? Otázka, zda závislosti spouští depresi, nebo naopak deprese zvyšuje pravděpodobnost závislostí, patří mezi ty, na něž asi nelze najít definitivní odpověď, je to jako s tím, co bylo dříve vejce nebo slepice?
U každého parazita to totiž může být jinak. Jisté však je, že všechny závislosti, depresi jenom prohlubují, i když to tak zpočátku ani nevypadá.
Deprese a závislosti tvoří bludný kruh! Vztah mezi závislostí a depresí je velmi těsný.
Tak těsný, že je někdy obtížné určit, kde končí jedno a začíná druhé. Ve skutečnosti velká většina závislých parazitů, má nějaké příznaky depresivního onemocnění, i když jejich závažnost se pochopitelně v jednotlivých případech liší.
Mnoho parazitů je zvyklých „řešit“ depresivní situace ve svém životě chemickými návykovými prostředky. Je to naprosto přirozené a těžko se za to můžeme na někoho zlobit.
Pokud taková situace nastane jednou za čas a podaří se ji pomocí chemie překonat, je možné tento přístup bez následků uplatňovat po celý život. Parazit, který co trpí pořád blbou náladou, odborně stresem a depresí, má však k popíjení slivovice a kouření cigaret, důvod už každý den a po čase se u něj přirozeně vyvine veliká závislost.
Samotné použití drogy samozřejmě situaci vyřeší pouze nakrátko, a pocit euforie nebo zklidnění, který nastupuje po požití drogy, je pravidelně vystřídán ještě hlubší depresí, spojenou navíc s únavou a v některých případech i pocitem viny a úzkostí. Tyto nepříjemné pocity pak vedou k dalšímu užití drogy a bludný depresivní kruh se uzavírá.
Přestože deprese je v nějaké formě přítomná u většiny parazitů závislých na drogách, bývá v konkrétním případě těžké rozhodnout, zda parazita dovedla deprese k drogám, nebo to bylo obráceně. Docela dobře možné jsou totiž obě varianty.
Paraziti s depresivní poruchou mají často sklon k užívání návykových látek s tlumivými (sedativními) účinky. Alkohol nebo například heroin jim přinášejí značnou úlevu, i když jen krátkodobě.
Přesto i život s návykovou látkou, která působí jen dočasně, je pro těžce depresivního parazita snesitelnější než utrpení vyvolané jeho psychickým onemocněním. Ať už deprese přivedla parazita k závislosti, či naopak, depresi i závislost je možné léčit.
Při léčbě závislosti by se nemělo zapomínat na současnou léčbu deprese, jinak je pravděpodobnost návratu k drogám velmi vysoká. Dobrou zprávou je, že deprese je dnešními moderními léky u většiny lidí léčitelná, a je proto možné vyhrát náročný boj jak se závislostí, tak s ubíjející špatnou náladou, která nám jinak udělá parazitům ze života peklo.