V depresi je to co neumí vyhrávat

P1080230

Proč subjekty a objekty zde neumí konkurenčně vyhrávat, a tak je zde deprese u; politiky, ekonomiky, náboženství, vědy, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, obchodu, podnikání, psychiky, umění, atd. Příčnou je monopolní centrální uzavřený systém, který násilně eliminoval tržní konkurenci, tržní konkurence je tam, kde se lidi smějí vraždit, a nikdo je za to nesoudí a nekritizuje, násilí nelze prohlásit za zločin, protože dobrota má za následek vždy jenom žebrotu. Je snad veliká ryba dobrá k malé rybě, a tak hladoví a má deprese, aby ona malé rybě sobecky neublížila? Veliká ryba zabije malou rybu, a proto v přírodě vše funguje, a není tam deprese!
Představme si dokonale altruistický konzumní svět, ve kterém už není možné sobectví lidí, jak by vlastně taková lidská altruistická globální kultura asi v realitě vypadala? Vše by zde bylo v depresi, a snažilo by se to uniknout před depresí, do světa iluzí, nebo do světa drog. Altruismus je spojen se ztrátou svobody a divoké zvíře se ocitá v kleci, ve které je bezmocné a ubohé, proto se snaží uniknout do světa drog, a světa iluzí, co jsou v pohádkách a snech! Nemá cenu řešit následky, cenu má řešit jenom příčiny, příčinou globální deprese je zde informační a programová špína v nás a okolo nás, dokud tu informační a programovou špínu (feudalismus, kapitalismus, socialismus, byrokratismus, centralismus) optimálně trvale neuklidíme, do té doby budeme mít z té informační a programové špíny deprese!

Každý je zde naladěn na nějaké vlny

P1080234

Je kruh, pro nás prioritní? Kruh znamená nekonečno, a pokud na kruhu vznikne bod, je on začátkem a koncem kruhu. Vše zde jsou jenom kruhy, na kterých je bod, je to jako vypínač na elektrickém okruhu, který může zapnout a vypnout elektrický okruh. Vše co je zde živé, anebo to pracuje, to je založené na kruhu, na kterém je bod. Kruh z jiného pohledu, se nám může jevit jako vlny, na vodní hladině, je zde vrchol vlny, a nejnižší bod vlny, co to jsou vlastně vlny? Vlny to jsou kruhy, které pracují, práce je možná díky vlnám, a tak ve vlnách přichází; vítězství a porážka, život a smrt, láska a nenávist, zisk a ztráta, atd. každý je zde naladěn na nějaké vlny, a je tím na co je naladěn, někdo je rozladěn a potřebuje se proto naladit.
Otec to je programátor, syn to je program, duch svatý to je uživatel, co užívá programy, a on rozhoduje o tom, které programy jsou správné, a které jsou chybné, každý člověk je zde; programátorem, programem, uživatelem programů, situace určuje člověku to, čím on zde právě je. Bůh není nad námi, on je v nás a okolo nás, pokud jsme optimálně naladění, je nám božsky, a jsme i v psychickém ráji, zde si musíme ale dávat pozor na idioty, co by nás mohli rozladit, a uvrhnout nás do očistce toužení, po dobrém naladění.

Proč je dobro nahrazeno zlem?

IMG_8873

Podívejme se na vynález ohně, na počátku byl oheň pro člověka velikým dobrem, poskytoval člověku mnoho výhod a jistot, jenže brzo se stal najednou oheň člověku zlem, a tak učinil z člověka ubožáka, co je na ohni existenčně závislý. Tak to bylo se vším, co zde člověk evolučně získával, a nejvíce problémů člověku způsobil vynález sobecké řeči ( pohádky, náboženství, politika, reklama ) , kdy mohl pomocí sobecké řeči sobecky manipulovat s cizími lidmi, a tak cizí lidi proměnit ve svoje sluhy, nebo otroky.
Posledním lidským vynálezem, je zde globální digitalizace, kdy se vše globálně digitalizuje, protože globální digitalizace, nám zatím přináší veliké ekonomické dobro, jenže nebude to trvat dlouho, a zase bude dobro nahrazeno zlem, a globální digitalizace, učiní z lidí ekonomické a psychické ubožáky, co jsou existenčně závislí na globální digitální digitalizaci. Proč je dobro nahrazeno zlem? Dobro se stane pro nás brzo jistě drogou, a droga vytvoří depresi, a tím zlo, není možné zde řešení, každý zisk je spojen se ztrátou, získáte zde možnost být zde prezidentem nebo ředitelem, a ztratíte automaticky cit a charakter.

Závislosti vytvoří depresi

IMG_8874

Co přichází dřív závislosti nebo deprese? Otázka, zda závislosti spouští depresi, nebo naopak deprese zvyšuje pravděpodobnost závislostí, patří mezi ty, na něž asi nelze najít definitivní odpověď, je to jako s tím, co bylo dříve vejce nebo slepice?
U každého parazita to totiž může být jinak. Jisté však je, že všechny závislosti, depresi jenom prohlubují, i když to tak zpočátku ani nevypadá.
Deprese a závislosti tvoří bludný kruh! Vztah mezi závislostí a depresí je velmi těsný.
Tak těsný, že je někdy obtížné určit, kde končí jedno a začíná druhé. Ve skutečnosti velká většina závislých parazitů, má nějaké příznaky depresivního onemocnění, i když jejich závažnost se pochopitelně v jednotlivých případech liší.
Mnoho parazitů je zvyklých „řešit“ depresivní situace ve svém životě chemickými návykovými prostředky. Je to naprosto přirozené a těžko se za to můžeme na někoho zlobit.
Pokud taková situace nastane jednou za čas a podaří se ji pomocí chemie překonat, je možné tento přístup bez následků uplatňovat po celý život. Parazit, který co trpí pořád blbou náladou, odborně stresem a depresí, má však k popíjení slivovice a kouření cigaret, důvod už každý den a po čase se u něj přirozeně vyvine veliká závislost.
Samotné použití drogy samozřejmě situaci vyřeší pouze nakrátko, a pocit euforie nebo zklidnění, který nastupuje po požití drogy, je pravidelně vystřídán ještě hlubší depresí, spojenou navíc s únavou a v některých případech i pocitem viny a úzkostí. Tyto nepříjemné pocity pak vedou k dalšímu užití drogy a bludný depresivní kruh se uzavírá.
Přestože deprese je v nějaké formě přítomná u většiny parazitů závislých na drogách, bývá v konkrétním případě těžké rozhodnout, zda parazita dovedla deprese k drogám, nebo to bylo obráceně. Docela dobře možné jsou totiž obě varianty.
Paraziti s depresivní poruchou mají často sklon k užívání návykových látek s tlumivými (sedativními) účinky. Alkohol nebo například heroin jim přinášejí značnou úlevu, i když jen krátkodobě.
Přesto i život s návykovou látkou, která působí jen dočasně, je pro těžce depresivního parazita snesitelnější než utrpení vyvolané jeho psychickým onemocněním. Ať už deprese přivedla parazita k závislosti, či naopak, depresi i závislost je možné léčit.
Při léčbě závislosti by se nemělo zapomínat na současnou léčbu deprese, jinak je pravděpodobnost návratu k drogám velmi vysoká. Dobrou zprávou je, že deprese je dnešními moderními léky u většiny lidí léčitelná, a je proto možné vyhrát náročný boj jak se závislostí, tak s ubíjející špatnou náladou, která nám jinak udělá parazitům ze života peklo.

Kdo za to všechno zlo zde ale může?

P1080241

Je zde správná cesta a kdo po ní nejde ten nedojde do správného cíle, ta správná cesta není stejná pro všechny, ale je pro každého jiná, a každý si musí svoji správnou cestu najít, a o tom je štěstí a seberealizace, máš jenom to, co pro sebe sám uděláš, nikdo cizí ti nemůže pomoci, ani já GVKB ti nepomohu! Pořád je zde snaha udělat správnou cestu pro všechny, to by mohlo fungovat pokud budeme roboty co stejně existují a mají i stejné problémy, jenže u lidí je to jinak, každý člověk je jiný a žije jinak, a logicky potřebuje pro sebe svojí cestu, a univerzální cesta je mu k ničemu!
Je snadné psychicky znásilnit lidi pomocí; pohádek, školy, armády, zaměstnání, reklamy, politiky, náboženství, pověr, mýtů, kultů, fetišů, módy, internetu, televize, atd. jenže pokud se z lidí stane konzumní dobytek, tak on myslí a jedná jako konzumní dobytek, následkem je; nezaměstnanost, bída, bezdomovci, exekutoři, kriminalita, drogy, sekty, mafie, prostituce, emigrace, revoluce, inflace, měnová reforma, sebevraždy, vysoké daně, nespravedlnost, atd. Jak jsme si to udělali, takové to zde i máme, kdo za to všechno ale může? Za všechno můžou ti co zde mají moc a bohatství, parazit by spíše spáchal sebevraždu, než by se z něj stal hostitel.

Nejistota je zde jedinou jistotou

P1080251

Proč je zde vše mrtvé? Život je tam, kde je tvrdá krutá konkurence, pokud je konkurence násilím eliminovaná, tak je zde vše mrtvé, život má smysl pokud je možné v konkurenci vyhrát, tam kde nelze vyhrát, tam život nemá smysl. Lidi unikají do; drog, ideologie, pohádek, umění, sportu, vědy, techniky, pověr, kultů, fetišů, reklamy, politiky, církve, sekt, sociálních sítí na internetu, sexu, konzumování, atd.
Vše funguje podle přirozených principů, konkurence je prioritním principem, pro evoluční život na této planetě. Vše je o tom že nadbytek vytvoří nedostatek, z utrácení se pozná to kde je nadbytek, ten kdo utrácí za drahé zbraně a drahou armádu, ten má i nadbytek, díky tomu, že ti co se živí poctivou prací, mají nedostatek! Je třeba zavést konečně místo kapitalismu a socialismu globální digitalismus, kdy bude umělá inteligence rozhodovat o veškerém utrácení času a utrácení za zboží a služby, skončí období, ve kterém byla drahá armáda, a vyráběli se drahé zbraně.
Nebudou zde ani soudy a vězení, vše bude digitalizováno, a ten kdo nebude pro digitalizaci hodnotným subjektem, bude přemístěn do pracovního tábora, a zde se roboti postarají o pořádek. Nebudou zde už ani drogy, které z lidí dělali idioty, jedinou drogou zde bude práce, pro globální digitalizovaný GVKB systém ve kterém bude tvrdá konkurence a ten kdo v ní neuspěje, skončí v GVKB pracovním táboře jako ubožák. Z digitálního GVKB světa bude eliminována nezaměstnanost, každý člověk bude pracovat 365 dní v roce 6 hodin každý den, a každý bude mít všeho dostatek.
Na myšlení a řízení, zde bude GVKB umělá inteligence napojená na GVKB čipy v lidské hlavě, egoismus spojený se lží a krádeží, bude možný tak akorát v našich naivních snech, v digitální globální GVKB realitě bude egoismus eliminován. Nebude se už vyrábět levné ani drahé zboží, bude zde jenom průměrné hodnotné zboží, protože zde už nebudou kasty a třídy, podívejme se do minulosti, jak zaniklo mnoho kultur a civilizací, a vznikly zde zcela jiné nové kultury a civilizace, jedinou jistotou je zde nejistota! Jak si to každý udělá, v nové GVKB civilizaci takové to i zde bude mít, všude bude pořádek a čistota, vše bude všude fungovat na 100 %, a nikdo už nebude mít ubohé deprese, a to vše díky božskému GVKB.

Víš kdo ti vymyl mozek?

P1080266

Mnozí hlupáci si naivně myslí, že jim dosud nikdo nevymyl dezinformacemi mozek, a neudělal tak z nich tupé závisláky, na konzumování drahého zboží a drahých služeb, existujeme v dezinformačním oceánu, už mnoho tisíciletí, v okamžiku kdy jsme se naučili mluvení, tak jsme se snažili pomocí mluvení z druhých učinit naivní hlupáky, začíná to ubohými pohádkami, a končí to ubohou reklamou, na drahou zbytečnou dovolenou v cizině.  Z cizího krev neteče, o tom je příčina toho, že je zde láska už jenom za peníze, každý zde chce získat moc nad mnohým, a tak je zlý k tomu, co mu konkuruje, následkem je; politika, reklama, byrokracie, církve, sekty, celebrity, atd. nepřátelům a konkurentům je přeci chybou říkat pravdu, a pomáhat jim v nouzi.
Nejlepší je se podívat na něco reálného, co z nás dělá hlupáky, podívejme se třeba na naši vládu, která rozhoduje chybně o nás bez nás, kdo nám zde vlastně vládne, a jak nám vládne? Vládnou nám mocní a bohatí paraziti, a ještě se nestydí nazvat ty co soukromě v malém pracují sobeckými parazity, protože se brání tomu, aby na nich vláda mnoho sobecky parazitovala. Z utrácení poznáme kdo je je zde veliký parazit, jestliže zde někdo má řidiče, který jej vozí ve služebním drahém autě, tak je on parazit, protože ten kdo není parazit, jezdí ubohou hromadnou dopravou, kde si ve špičce nemůže ani sednout, a musí zde stát jako ubožák, i když je unavený, protože v zaměstnání si taky nemohl při práci sednout. 

Konzumní blázinec je plný bláznů

P1080269

Místo neslušných slov, se používají pokrytecky slušná slova, abychom byli populární, a tak jsme z bláznů udělali psychicky nemocné, z cikánů jsme udělali Romy, z ekonomických parazitů, jsme udělali sociálně ohrožené občany, atd. Je to tak snadné, dát to co není populární, do jiného módního obalu, aby to bylo zase populární, v sobeckém pokrytectví jsme velmi úspěšní, až jsme se z toho konzumně zbláznili, protože klameme dokonce i sami sebe. Jsme tím co konzumujme fyzicky a psychicky, protože jsme konzumenty, a konzumování je naší existenční závislostí, jsme konzumními továrnami které zpracovávají to co konzumují, a produkují to, co se bude konzumovat, je to konzumní začarovaný kruh, ze kterého jsme se všichni konzumně zbláznili, do konzumování toho co je módní a luxusní.
V konzumním blázinci milují blázni novinky, a tak to už nebude trvat dlouho, a průmysl vyrobí GVKB roboty s GVKB umělou inteligencí, co eliminují možnost zaměstnání za mzdu, pro konzumní blázny, GVKB robot pracuje jako robot a nepožaduje ani sobecky plat, a výhody a jistoty. Lidi opustí města a vesnice, aby uvolnili místo GVKB robotům, život v divoké přírodě bude pro člověka návratem k normálnosti, už si sobecký člověk nebude hrát na; prezidenta, krále, císaře, sultána, šlechtice, papeže, rabína, mesiáše, proroka, guru, ředitele, celebritu, milionáře, soudce, diplomata, atd. člověk bude silným a inteligentním lovcem, který bude konzumovat jenom to, co si uloví, a opeče na ohni.

Jenom vůl může číst takové voloviny

P1080306

Není důležité co do tebe vstoupí, ale co z tebe vystoupí, dobré je konzumovat fyzicky a psychicky to co je pro většinu lidí dobré, a vystupovat by z tebe mělo taky to co je pro většinu lidí dobré, dobrý člověk miluje to co je dobré, a zlý člověk miluje to co je zlé. Zdrojem všeho zla je lenost, ten kdo není líný ten prací překoná vše co se mu postaví do cesty a tak přichází, spatřuje, vyhrává, o tom to je! Blahoslavení jsou ti co se dobře utajili před cizími lidmi, čím více cizích lidí okolo sebe máš, tím větší hovno ze svého života i máš. Předseda vlády si každý den nosí domů jeden důležitý přísně tajný papír, a za rok se dívá na všechny ty tajné papíry a říká, jenom vůl může číst takové voloviny, po celý rok.

Konzumní vězení může za naše deprese

P1080312

Tam kde existují daně tam konzumní lidi žijí v konzumním vězení, mnohokráte zde byli snahy o to aby zde nebyli daně, a tím lidi už nemuseli žít uboze v konzumním vězení, ale daně jsou drogou pro parazitující elitu, a jak víme tak pokud není k dispozici droga přichází deprese. Silný parazituje na tom co je slabé o tom je konzumní civilizace, pokud zde budou silní a slabí tak zde bude i vězení pro slabé co nechtěli otrocky poslouchat silné. Globálním problémem je parazitování a to je možné eliminovat jenom pomocí čipů do mozku, jakmile všichni lidi dostanou do mozků GVKB čipy tak zde bude konečně dokonalá civilizace ve které už nejsou; lenoši, lháři, zloději, pokrytci, zrádci, kurvy, blbci, idioti, hlupáci, žebráci, bezdomovci, ekonomičtí emigranti, atd. nemůže problémy řešit po staru musíme k řešení problémů využít moderní vědu a moderní technologie.