Civilizační syndrom

IMG_3460

Život je o prioritách, to co je pro egoistickou společnost prioritou, to nemusí být prioritou pro tebe. Pokud se společnost do něčeho zbláznila, je to její soukromý problém a měla by být tolerantní k tvým prioritám. Společnost žije v iluzi, že ty jsi její majetek, se kterým si ona může dělat, co chce, jenže to nefunguje a následkem krize nebo válka je. Moc je zde díky bezmoci, bohatství je zde díky bídě, štěstí je zde díky neštěstí, svatost je zde díky hříšnosti, život je zde díky smrti, atd. napětí mezi protiklady stvořilo energii a tím i čas, pokud zde není napětí mezi protiklady, tak je zde problém který je třeba optimálně řešit. 

Mnoho lidí trpí civilizačním syndromem, který se projevuje stresem a depresí. Civilizace není ráj, ale je to očistec, kde je problém? Problémem je veliká konkurence způsobená přelidněním, člověk se stal invazním druhem, který nemá zde přirozené nepřátele a tak se globálně přemnožil. Ti co jsou nahoře, pokrytecky lžou těm dole, jako by si subjektivní pravdu tiskli na rotačkách, objektivní pravdou je, že ty co jsou nahoře, nikdo už nekontroluje. Co se stane s příchodem umělé inteligence a robotů, kdy robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi zde budou zbyteční a tak se dají do masových konzerv společně s drůbežím separátem, poslední člověk skončí nahý v EU zoologické zahradě za sklem, v pavilonu s opicemi.

Stvořitelem života je egoismus

IMG_3484

Nemáš na nic náladu a jsi vyčerpaný, trpíš civilizačním syndromem (syndrom vyhoření, chronický únavový syndrom) příčinou je zde špína psychická a fyzická, ve snaze levně a rychle získávat výhody a jistoty civilizace produkuje špínu a následkem je blbá nálada. Jelikož v té špíně žiješ od narození, tak jí nevidíš, ale ta špína zde je, uniknout před touto špínou není snadné a jednoduché. Nejhorší je špína ve tvém mozku, dogmatické dezinformace ušpinili tvůj mozek natolik, že tvůj mozek chybně funguje, a tím i chybně funguje tvoje tělo. 
 
Podívej se na reklamy, které tě okrádají o čas a peníze, vrcholem jsou reklamy u dálnice, kdy díky těmto reklamám mnoho řidičů havaruje, vůbec nechápu, jak někdo mohl povolit veliké reklamní tabule u dálnice? Peníze jsou více než zdraví lidí o tom je egoismus, ve kterém žiješ, není zde; kapitalismus, socialismus, komunismus, feudalismus, nacismus, buddhismus, islamismus, hinduismus, humanismus, demokratismus, atd. je zde už deset tisíc let všude jenom egoismus! 
 
Stvořitelem života je egoismus, odeber živému systému násilně egoismus a každý živý systém onemocní a zemře. Hospodin se jmenuje Ego, to je správný překlad JHVH! Já jsem ego, tvůj pán; já jsem tě vyvedl z cizí země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného pána mimo mne. Nezobrazíš si ego zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 
 
Já ego, tvůj pán, jsem pán žárlivě milující. Stíhám vinu otců, na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má egoistická přikázání zachovávají. Nebudeš sprostě urážet svého egoistického pána. Egoistický pán nenechá bez trestu toho, kdo by jej sprostě urážel a ponižoval. Dbej na sedmý den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal tvůj pán. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí od práce. 
 
Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, a tvá dcera, ani tvůj otrok, a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v cizí zemi a že tě egoismus, tvůj pán, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal svatý egoismus, tvůj pravý pán, dodržovat sedmý den odpočinku. 
 
Cti svého otce i matku, jak ti přikázal egoismus, tvůj pán, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává egoismus, tvůj pán. Nezabiješ zbaběle sám sebe v depresi. Budeš věrný svému partnerovi v manželství. Nebudeš lhát a krást. Nebudeš egoisticky pomlouvat druhé. Nebudeš sexuálně toužit po cizí ženě. Nebudeš egoisticky toužit po ničem, co patří cizím lidem.

Nemocný svět je třeba uzdravit

IMG_8952

Za každou nemocí je bezmocnost dosáhnout cíle, jsme potrestáni neúspěšností a to musí mít nějakou příčinu? Příčnou je to, že neúspěšní lidé, mají neúspěšné děti, následkem je přelidnění a degenerace. Kontrola porodnosti je prioritou pokud chceme nemocný svět uzdravit, vaše dítě se špatně na vysoké škole učilo, tak jsme je dali do masové konzervy, společně s drůbežím separátem, doporučujeme vám sterilizaci pomocí podvázání vaječníků. Důležitá je přeci kvalita, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit mít zde nekvalitní vysokoškoláky, co dělají amatérské chyby při psaní diplomové práce. 

Humanisté nebudou souhlasit se zabíjením dětí, co se špatně učí, kde se vzal u lidí humanismus? Humanismus je pokrytectví, pomocí kterého ti co jsou nahoře, ovládají ty, co jsou dole, když je zde válka tak najednou je humanismus eliminován ve jménu vítězství, o tom to je, ti nahoře hlásají pravdu a lásku, přitom to jsou lháři plní nenávisti. Léčit a vyléčit, vědět a nemyslet, bojovat a vyhrávat, nelhat a nekrást, poslouchat a poroučet, pracovat a odpočívat, hledat a nalézat, atd. o tom je naše evoluční cesta k tomu, aby nám zde bylo všem líp.