Místo blázince je zde psychiatrická nemocnice

P1070214

Jak vlastně dochází k tomu, že někdo skončí v blázinci, protože se on zbláznil? Lidově se říká o bláznech, že jim přeskočilo v hlavě, logicky je zde otázka, a co jim vlastně v hlavě přeskočilo? V hlavě jim přeskočila svatá pravidla, místo normálních pravidel se stala prioritními nenormální pravidla, a tak došlo k tomu, že je zde blázen, kterého cvokaři léčí ve cvokárně. Proč pravidla v hlavě přeskočí? 
Pravidla přeskočí díky problémům, které nedokážeme vyřešit, naše možnosti fyzické a psychické jsou limitované a pokud je zde problém, který je mimo naše možnosti tak jej nevyřešíme a následkem je přeskočení pravidel. Podívejme se třeba na mocné a bohaté lidi, kterým v hlavě přeskočilo a tak se zbláznili, měli nějaké představy jak zde mít jistoty a výhody které si nezaslouží, ale narazili na problémy, které nedokázali vyřešit, a tak se zbláznili a skončili v blázinci. 
Často je zde snaha zbaběle před problémy utéci pomocí hříšných závislostí (dluhy, drogy, kariérismus, lež, krádež, zrada, pyšnost, lakomost, pokrytectví) jenže kdo koná zde druhým zlo, musí počítat s tím, že zle i dopadne. Podle mě jde o špatnou minulost člověka nebo národa, podívejme se třeba na lidi z míst, kde rostou banány, s těmito lidmi jsou veliké problémy, protože mají špatnou genetickou minulost, a tak se nedokážou přizpůsobit moderní digitální kultuře, ve které je třeba být profesionálem, na kterého je spolehnutí. 
Zde je optimálním řešením přemístit letecky tyto lidi zpět do míst kde rostou banány, je chybou se snažit tyto lidi násilně převychovat, převýchova změní jenom povrch, ale pod povrchem zůstává pořád opice co má ráda banány. Jak léčit správně lidi v blázinci, abychom zde už neměli problémy s tím, že je ten druhý blázen, a tak je tento konzumní svět velikým blázincem. Nejlepší je lidi léčit pomocí vyhladovění těla a psychicky, měsíční pobyt na samotce o hladu dlouhou dobu, je ideální pro rychlé vyléčení bláznů, k pití dostanou blázni jenom mléko s vymačkaným česnekem, aby se jim vyčistilo tělo. 

Ano, idiotům není rady a tak jim nelze ani pomoci

P1070197

Zabití všech idiotů ve válce, vyřeší logicky všechny politické a ekonomické problémy. Nejprve je potřeba zjistit, kolik je na světě idiotů, každý idiot si myslí, že ten druhý je idiot, tedy logicky, všichni jsou idioti, a je třeba zabít všechny idioty, nejsou idioti, tak nejsou v ekosystému s idioty ani žádné problémy. 

Vše je zde dočasně, a tak i naše idiotská kulturní civilizace, je zde dočasně, otázkou jenom je, kdy zabijeme všechny idioty, abychom tak vyřešili všechny idiotské problémy? Skeptici budou tvrdit, že oni nejsou idioti, protože jsou skeptici, jenže oni nejsou sebeskeptiky, aby se podívali do zrcadla a řekli si, že jsou zde jenom mrtvolami na dočasné dovolené, jejich skepticismus, je jenom k tomu, co je jim cizí! 

Tak jako se ve škole používá známkování, tak lze i oznámkovat to, nakolik je každý idiotem. Idiot je ten, který není sebeskeptický, dosud se ještě na světě nevyskytl žádný sebeskeptický idiot, který by myslel a jednal sebeskepticky. Jsou jenom sebevědomí idioti, a následkem je to, že sebevědomí dělá z idiotů dokonalé idioty, diktátoři jsou klasickou ukázkou toho, jak veliké sebevědomí proměnilo mocného idiota ve velikého idiota. 

Narůstající; idiotismus, vandalismus, terorismus, egoismus, centralismus, fetišismus, rasismus, naivismus, konzumismus, ideologismus, atd. to je následek toho, že idiotů je už všude jako much, a tak zabití všech idiotů ve světové atomové válce, vyřeší problémy s idioty, už brzo poslední idiot na světě zde zhasne ve válce poslední, a nikdo o tom už nebude vědět, idiotům není rady a tak jim nelze ani pomoci.

Sebeskepticismus eliminuje hříšníky

P1070195

Je snadné být skeptický k tomu, co je nám cizí, z cizího přeci krev neteče, je pro nás nemožné být skeptičtí sami k sobě, podívej se na sebe skepticky, jsi ubohá mrtvola na krátké dovolené, a všechny tvoje existenční úspěchy jsou jenom iluze. Je to tak snadné skepticky říci, že je ten druhý ubohá mrtvola na dovolené, a co si skepticky přiznat, že jsi mrtvola na dovolené, a neustále si opakovat. Já jsem mrtvola, co je zde na dočasné dovolené, a tak jsem jenom nula, co to má v hlavě vynulovaný. 

Základem víry je pokora a ten kdo je pokorný ten je i skeptický sám k sobě. Za většinou lidských chyb je spěch, ve snaze dosáhnout cíle spěcháme a tak zapomínáme na sebeskepticismus, podívejte se na mocné a bohaté lidi co zde rozhodují chybně o nás bez nás, díky jejich spěchu za úspěchem je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd. je třeba otestovat tyto lidi se sebeskepticismus, zavedou se certifikace sebeskepticismu u státních zaměstnanců, protože jenom sebeskeptický člověk, nikam nespěchá, za úspěchem, protože on jistě ví to, že je zde jenom mrtvola na dočasné dovolené. 

Dnešní doba je o tom udělej si vše sám, sám si sestav počítač a sám si do něj nahraj operační systém a programy, sám si udělej děti a sám si je vychovej, sám si vyber zboží v samoobsluze, a sám i to zboží namarkuj, a potom jej bezkontaktní debetní kartou zaplať, sám si zboží doprav domů. Je jenom logické že se i sám psychicky uzdravíš pomocí sebeskepticismu, těžko na cvičišti a lehko na bojišti. 

Každý musí začít se změnami nejprve u sebe, každý si musí konečně uvědomit to, že je zde jenom mrtvola na dočasné dovolené. Takový sebeskeptický člověk požádá o snížení platu, protože ví, že si svůj vysoký plat nezaslouží, a nezaslouží si ani výhody a jistoty, které mu zaměstnavatel nebo vysoká funkce poskytuje. Sebeskeptický člověk odmítne povýšení, prémie, vyznamenání, popularitu, atd. proto rád pracuje za minimální plat jako ubožák, a žije od výplaty k výplatě. Sebeskeptický člověk chodí oblečený do levného oblečení, jí levná jídla, bydlí v levném ubytování, nebere si nikdy dovolenou, nekouří cigarety, nepije alkohol, nechodí na porno stránky, atd.

Ano, většina tělesných nemocí je způsobená depresí

P1070192

Statistika a věda jasně prokázala to, že většina tělesných nemocí má příčinu v depresi, lidi co mají často deprese, jsou mnohem více nemocní, a logicky i umírají o mnoho let dříve, než lidi co deprese nemají. Následkem deprese je i degenerace a vymírání populace, mohli bychom dokonce říci, že největším problémem konzumní civilizace je deprese. 

Deprese nepostihuje ale jenom jedince, v depresi je i; ekonomika, politika, morálka, filosofie, věda, školství, zdravotnictví, doprava, rodina, atd. zdrojem naší deprese je nejvíce extremismus v nás a kolo nás, je to tak snadné používat extremismus jako lék na problémy, jenže vše co dáváme to i nazpět dostáváme, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. 

Podívejme se na revoluce a války, proč nedokážeme vyřešit vztahy bez násilí, proč ten kdo je moudřejší, neustoupí hlupákům? Problém je nejspíše v tom, že zde moudrost trvale globálně zmizela, protože si jí lidé nevážili, a tak zde zbyla jenom hloupost. 

Z dálky může hlupák vypadat jako moudrý člověk, proto je zde veliká snaha o to, abychom se nemohli z blízka přiblížit ke svaté elitě, která je v centru tohoto konzumního systému a z tohoto centra rozhoduje o nás bez nás, ano, ryba smrdí od hloupé hlavy! 

Podívejme se třeba na osobní stránky, které má elita na Facebooku, z těchto stránek okamžitě poznáváme velikou hloupost elity a celebrit. Proč je u nás nejnižší kupní síla v EU? Prý si nezasloužíme veliké mzdy, protože jsme hříšníci, co musí za trest trpět v tomto ekonomickém očistci, naším prioritním hříchem je prý to, že věříme tomu, že láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží.

Manuál jak se změnit k lepšímu?

P1070191

Buď tím čím jsi a nesnaž se být tím, čím nejsi, jakmile jsi začal být tím, čím nejsi, tak ses dostal do začarovaného kruhu toužení a soužení, okolí se snaží neustále o to, aby ses mu pokorně přizpůsoboval, a tvoje dobrota je příčinou tvojí žebroty. Základem je rozlišit kdo je bližní a kdo není bližní, k bližním se chovej dobře, a k těm co nejsou tvoji bližní, se nemusíš chovat už dobře. 
 
Tvůj život je o tom čemu slouží, neboj se ukončit sloužení tomu, co se snaží na tobě jenom parazitovat a hledej si sloužení tomu, na čem budeš moci parazitovat, klíčem k pochopení myšlení lidí je parazitování lidí, čím více je člověk silnější tělesně a duševně, tím větší je u něj snaha o to parazitovat na cizích lidech, tak dlouho dokud je to možné, následkem jsou logicky konflikty, které mohou způsobit revoluci nebo válku. 
 
Život není ideální, protože je to evoluční experiment, jehož jsi součástí, ten kdo zde amatérsky chybuje, ten si o problémy koleduje. Nejčastější chybou je nedomyšlenost našich rozhodnutí, investujeme chybně čas a peníze, protože něco milujeme, nebo nás ovlivnila reklama, proč si kupovat knihu, když si ji lze půjčit v knihovně.
 
Budoucnost směřuje k tomu, že si budeme mnohé jenom půjčovat, a kupovat si budeme jenom to, co se nám nevyplatí si půjčovat. Proč by měli organizace a podniky mít trvalé zaměstnance, když by zde byla globální půjčovna zaměstnanců, prezident by onemocněl, a tak by půjčovna zapůjčila náhradního prezidenta republiky, každý je dneska snadno nahraditelný.

Ano, díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy

P1070190

Potřebuješ uskutečnit svoje sobecké představy, jenže narážíš na veliké problémy, se kterými si neumíš poradit, věř tomu, že ostatní jsou na tom zde stejně, pochop, že tento konzumní svět zde není proto, abys mohl snadno uskutečňovat svoje sobecké představy, tento svět je zde proto, abys mu otrocky pokorně sloužil, a ukázal tomuto světu, že to co tě nezabije, to tě posílí do nového boje o to, co miluješ a potřebuješ. 

Nechtěj změnit to, co je okolo tebe, chtěj změnit jenom sebe, sebe můžeš změnit jenom pomocí toho, že se přiblížíš sám k sobě, a poznáš svoje klady a svoje zápory, nauč se brát sám sebe objektivně, v něčem jsi dobrý a v jiném nejsi dobrý, každý zde má svůj evoluční osud, a nemůže jít cestou, kterou mu jeho osud neurčil, to je základ, který musíš dokonale pochopit. Ten druhý je blázen, to je základní klíč k pochopení druhých, nevěř nikdy tomu, že ten druhý je normální! 

Každý člověk je originál, který žije originálním životem, z dálky mohou lidi vytvářet dojem, že jsou normální, to je jenom pokrytecké divadlo, které skončí v okamžiku, kdy se k druhým mnoho psychicky přiblížíš. Z díla poznáš objektivně, co ten druhý zde je, většina ubožáků jenom umí kopírovat díla cizích ubožáků, je to velmi snadné být řemeslníkem, který jenom kopíruje to, co je možné nějak prodat druhým.

Je to ale velmi těžké být umělcem, který je psychicky sám sebou, a tak je jeho dílo originálem, který budou řemeslníci mnoho kopírovat. Pamatuj si, že zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu, zlato zde nikdy nikde nebylo zadarmo, protože zlato má hodnotu, nepoučuj se ze svých chyb, pouč se z chyb druhých, nejčastější chybou druhých je pyšnost a lakomost, být pokorným a štědrým to je moudré a díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy.

Ano, idioti si o tobě myslí že jsi idiot

P1070181

Není důležité co chtějí od tebe cizí lidé, důležité je co chceš ty, uvědom si že dobrota je žebrota, tento svět je jenom divadlo, ve kterém chce každý hrát sobecky hlavní roli. Z díla je spatřen tvůrce, život má smysl když můžeš něco hodnotného vytvořit, žít jenom proto, abys si vydělal na to nejnutnější co je třeba k životu, to je život v začarovaném kruhu, a následkem je blbá nálada. 

Obrazně je život jako jízda po kolejích, někdo vykolejí a jiný jede jako rychlík do svého cíle, idioti si o tobě myslí že jsi idiot, protože každý podle sebe hodnotí druhé, nebuď proto idiotem a nestarej se o cizí lidi, protože z hovna stejně nikdo bič neuplete, ano cizí lidé jsou na hovno, z dálky může nějaké hovno vypadat jako celebrita, a ale z blízka poznáš, že je zde tato celebrita tobě jenom na hovno. 

Těžko se stoupá nahoru a lehko se padá dolů, protože ti nějaký podrazák škodolibě podrazil nohy, podívejme se třeba na lidi z míst kde rostou banány, nejde si nevšimnout toho že se chovají často jako opice, je třeba pochopit to že opice nemají v moderní civilizaci co dělat a že je třeba tyto opice navrátit zpět do míst kde rostou banány.

Blbá nálada je zde díky přelidnění

P1070180

Jakmile je zde něčeho nadbytek, tak to už nemá žádnou hodnotu, přelidnění není nijak nový problém, vždy se přelidnění řešilo pomocí; hladomoru, epidemie, války, atd. jenže moderní doba eliminovala vše, co v minulosti eliminovalo přelidnění, a tak začalo být přelidnění neřešitelným problémem, obzvláště u ekonomicky zaostalých národů. 

Dalším problémem je dneska; automatizace, optimalizace, kontejnerizace, digitalizace, atd. to vše vytváří nezaměstnanost, a tak mnoho lidí dneska sice chodí do zaměstnání, ale z jejich práce nevznikají žádné ekonomické hodnoty, je to jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si politici a byrokrati hrají na to, že jsou nepostradatelní a důležití. Začíná takto docházet ke vzniku bublin, které praskají a mnohdy může dojít i k dominovému efektu kdy prasknutí veliké centrální bubliny, způsobí globální krizi. 

Podívejme se na; politiku, ekonomiku, náboženství, filosofii, vědu, techniku, umění, atd. z pohledu bublin, je to jako když chválíme, abychom dobře prodali, a zamlčujeme vady a chyby, je to obyčejná lež a krádež, protože zde schází kontrola, která by nás za sobectví mohla potrestat. Následkem je to, že se z lidí stávají cyničtí skeptici, co v druhých spatřují lháře a zloděje. 

Často opakovaná lež, se tak může stát svatou pravdou, a neštěstí je hotovo, podívejme se na to jak sekty a náboženství dělají z lidí hlupáky už mnoho tisíciletí, po smrti nic není, a Bůh není nad námi, ale bohem je zde jenom náš inteligentní mozek, on stvořil tento konzumní svět. Ano, bude lépe, to hlásají bezcharakterní politici, lépe je zde jenom kariéristickým politikům, co získávají výhody a jistoty, které si zde vůbec nezaslouží. Nebuďte jako stádo, a řekněte jedním hlasem, nepotřebujeme k ničemu v EU politiky a byrokraty, nahradíme politiky a byrokraty v EU za počítače, napojené na internet a mobilní telefony.

Drogy uvolňují psychické napětí

P1070172

To že drogy působí na psychiku je lidem známo už velmi dlouho, jsou drogy klasické, jako třeba víno, a jsou drogy neobvyklé, které konzumuje jenom minimum lidí. Problémem je u drogy krátká doba účinku, a často se zde může vytvářet i závislost na drogu, a je potom obtížné s konzumací drogy skončit, to jsou chemické drogy.

Existují ovšem i drogy založené na psychice, jde zde o víru v zázraky, kdy víra může přeprogramovat náš mozek, a změnit tak naše priority v našem vědomí, ovšem žádná víra nedokáže už změnit lidské podvědomí. Co je to vlastně psychické napětí, které se snažíme uvolnit pomocí drogy? 

Psychické napětí je následkem nedostatku hodnotných informací, dejme tomu jste investovali burze, a nemáte hodnotné informace o tom, jestli na investici vyděláte nebo na ní proděláte, podobně je na tom starý člověk, který čeká na vyměření starobního důchodu, a neví, jak veliký důchod on dostane? 

Budoucnost nezměníš, současnost tě ovládá jako loutku, o budoucnosti nic nevíš, takový je život, neřeš proto to co stejně nemůžeš vyřešit, a řeš jenom to, co můžeš vyřešit. Mnohé zde rozhoduje o nás bez nás, nejsme pány jsme kmány.

Mnozí si zde hrají na pány, protože zde mají výhody a jistoty, které si nezaslouží, jsou to jenom dočasné mýdlové bubliny, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, to že nemáš prachy, je následkem toho, že dosud ještě nemáš v hlavě, hodnotné GVKB informace.

Příčinou deprese je závislost na existenčních zdrojích

P1070166

Obrazně je to o oblehnutí pevnosti a vyhladovění pevnosti, ubohé mzdy, to je vyhladovění pevnosti, a donucení pracujícího lidu k tomu, aby se vzdal ekonomickým otrokářům, co zde mají výhody a jistoty díky byrokratické centralizaci. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, atd. je zde už tři tisíce let jenom byrokratický centralismus! 
 
Ano, bude lépe jenom těm, co zde mají díky byrokratickému centralismu, výhody a jistoty, nadbytek je zde díky nedostatku! Ryba smrdí od centrální hlavy politiků a podnikatelů, vždy zde bylo horních deset tisíc svatých hlav, co rozhodovali sobecky pyšně o nás bez nás, vše je zde jenom obchod a divadlo.
 
Pravda vyšla z módy a v módě je lež, nevěřím tomu co mě tvrdí tisk a televize, koho chleba tisk a televize jí, toho i chválí! Pokud by mohli demokratické volby v kapitalismu eliminovat parazitování mocných na bezmocných, tak by je mocní okamžitě zakázali! 
 
Na jedné straně stát vyhazuje peníze na hlouposti a nesmysly, a na druhé straně stát nemá peníze na to, aby se pomohlo těm, co si pomoc od státu zaslouží, zisk z naší práce odchází do daňových rájů na tajná konta lidí, co zde mají výhody a jistoty. Ubožáků je všude jako sraček, a tak život zde stojí za hovno, o tom to zde všude bohužel díky byrokratické centralizaci je, konzumovat na depresi slivovici a kouřit cigarety, to naše národní konzumní kultura je.