Ano, jsi hloupě vychované pyšné dítě

P1080227

Rozmohl se nám tu zde takový hloupý nešvar. Jde o soubor signálů, které se vyskytují většinou společně a svědčí o nevyřešeném problému ‚hlupáka‘. Signály nejrůznějšího druhu a původu komplikují život hlupákům. Ne všichni, jsme se totiž narodili geniální a moudří. Vzhledem k tomu, že odlišit hloupost od moudrosti není úplně jednoduché. 

Přehnaná kritika je jeden ze způsobů, jak se s hloupostmi vnitřně vypořádáváme, jde o uklízení špíny v hlavě. Hlupák, který své hlouposti násilně vytěsňuje, je zpětně přeměňuje na moudrý vnitřní hlas, který vše cizí shazuje a zpochybňuje. Nic mu není dost dobré a nikdo pro něj není moudrý. 

Právě proto hlupáci co jsou nahoře, tak rádi poukazují na nedostatky ostatních hlupáků, co jsou dole. Vytěsňují tím z hloupé hlavy své vlastní hlouposti. Obavy, strach, deprese, je způsob, který nás upozorňuje na naše vlastní hlouposti, nás přivádí na další ze způsobů chování, který upozorňuje na fakt, že trpíme svojí hloupostí. 

Při kritizování cizích hlupáků, totiž přenášíme naše nenáviděné hloupé vlastnosti na jiné hlupáky, nebo jiné systémy ve svém okolí. Jestliže se například bojíme, že nám někdo bezdůvodně ublíží, že se neustále rozčilujeme, že nás hlupáci neustále pomlouvají a chtějí nám hloupě uškodit, pravděpodobně v sobě potlačujeme vlastní hloupou zlobu a nenávist. 

Se svým vlastním hloupým názorem na svět, se identifikujeme například ve chvíli, kdy se změní naše životní okolnosti. Příkladem za všechny je hloupě vychované pyšné dítě, které se při vstupu na vysokou školu, a odloučení od hloupých rodičů, promění v egoistického parazita, tedy ve lháře a zloděje. Hlupák by nikdy neměl přestávat hledat moudrost. 

Když však tápe moc dlouho a mění své životní priority ze dne na den, svědčí to o tom, že není něco v pořádku v jeho hloupé hlavě. Teprve když se pokusí o konfrontaci s vlastní hloupostí, může se dostatečně projevit jeho jedinečnost a osobnost se ujednotí z rozpolcenosti z toho, že si jako hlupák hraje na moudrého. 

Hlupák kolem sebe často šíří falešnou moudrost pomocí populárních frází a citátů, po které ve skrytu duše touží. Hlupák rád prezentuje své ubohé malé úspěchy na veřejnosti, dopřává si pozornosti jiných hlupáků a parazituje na hloupějších jedincích. 

Touha po obdivu a uznání, zachází mnohdy u pyšných hlupáků do extrému. Není proto výjimkou, že hlupáci co mají tituly, kteří se tváří jako nejšťastnější, nejúspěšnější a nejspokojenější celebrity na planetě, pláčou večer vzteky do polštáře, a ráno se bojí podívat do zrcadla na hlupáka.

Ano, žiješ v konzumním blázinci

IMG_7045

Prý lidi co nemají vysokou školu, nechtějí manuálně pracovat, a snaží se práci chytře vyhýbat, pokud nemáte vysokou školu, počítejte s tím, že neseženete dobrou práci za dobrou mzdu, zkuste třeba hledat domácí práci, všude narazíte jenom na podvodníky! V minulosti každý pracoval tam, kde bydlel, a nemusel ztrácet mnoho času, cestou na pracoviště, potom došlo k tomu, že se začalo vše dělat ve velkém, a najednou muselo veliké množství lidí dojíždět daleko do zaměstnání nebo do školy. 

Lidi začali bydlet ve vysokých činžovních domech jako králíci, a domov se stal jenom ubohou noclehárnou. Svým způsobem se takto z lidí stali bezdomovci, žijeme většinu života namačkaní na malém prostoru, kde je; tma, špína, hluk, prach, zima nebo teplo, je zde častý problém s obtížně dostupným záchodem, a možností si sednout a odpočinout si. 

Máš stres nebo depresi, tak konzumuj toxické návykové prášky na hlavu, nebo pij pivo a kuř cigarety, taky můžeš být závislý na Facebooku, nebo na svaté víře v zázraky, atd. to vše jsou jenom ubohé náhražky za normální život, ano, žiješ v konzumním blázinci, a tak ses z toho logicky zbláznil. 

Občas napětí přeroste v; extremismus, rasismus, terorismus, krizi, revoluci, válku, atd. z lidí se stávají už jenom čísla ve statistice, a miliony zbytečně mrtvých lidí, to je nudná statistika, nacističtí dozorci, co hnali miliony lidí do plynových komor, za nic nemohou, oni si jenom plnili svoje pracovní povinnosti! Každý je zde jenom bezvýznamným šroubem, v globálním stroji, a když šroubek optimálně nefunguje, tak se nahradí novým šroubkem, každý je dneska snadno nahraditelný, od prezidenta po popeláře. 

Špatné práce za málo peněz je všude dostatek, dobré práce za hodně peněz je u nás veliký nedostatek, pro ekonomické migranty jsme jenom zaostalou tranzitní zemí, která nemá žádnou ekonomickou perspektivu, vše zde bylo vytunelované a levně rozprodané cizincům, pokud zde už nic nevlastníme, tak to ani není naše vlast, nejsme zde pány, jsme zde ekonomickými otroky.

Blbec dělá z druhých blbce

full

01
Hanlivá neslušná označení používáme téměř všichni a poměrně často. Zamýšlel jsem se nad tím a chci se alespoň pokusit toto sociální téma zpracovat. Jsem připraven i na to, že budu sám za blbce označen, protože podle některých blbců se dost možná jen blbec může zabývat tímto blbým tématem. Nakonec bych byl rád, kdyby můj počin inspiroval někoho z blbců ke zpracování skutečně odborného článku na toto blbé téma. Kdo je to tedy objektivně blbec a kdo blbec objektivně není? 
02
Je blbost stálá vlastnost, nebo jde jen o nějaký způsob obecně společensky nevhodného chování či vyjadřování? Dokážeme to odlišit a rozeznat? Na tyto otázky chci hledat odpovědi, aniž bych si kladl za cíl na ně fundovaně odpovědět a definovat nějakou nezvratnou blbou teorii. Pokud se chceme dobrat k jakési definici či vymezení toho, kdo je to objektivně blbec nebo co je to objektivně blbost, myslím, že je nejprve nutné uvést, co v žádném případě za blbost není možno považovat a kde tento pojem slouží pouze jako nesmyslná chybná nadávka nebo označení. 
03
Blbce rozhodně nelze definovat jen úrovní jeho blbé inteligence. Blbec není člověk slaboduchý ani vyloženě mentálně retardovaný. Pojmy označující stupně mentální retardace mnohdy přešly do obecného povědomí a sami odborníci je přestali používat. Považovat tedy někoho za blbce jen proto, že on nemá jako já vysokoškolský titul, není na místě. Někteří blbci označují za blbce ty, kteří nedosahují podle jejich blbých měřítek dostatečné úrovně blbé vzdělanosti. Nijak nesnižuji význam inteligence a vzdělání, ale pro naše potřeby je i toto pojetí nutno vyloučit. 
04
Blbec málo vzdělaný jistě nemá rozsáhlé odborné znalosti z nějakého konkrétního oboru, nicméně může být dobrý obecně v širokém společenském rozhledu, může znát (daleko lépe než velký vzdělanec) každodenní praktické záležitosti, intuitivně rozumět přírodě, potřebám dětí apod. Navíc jako blbce lidé často označí například i; krále, šlechtice, prezidenta, ministra, ředitele, celebritu, milionáře, atd. a ty rozhodně nemůžeme považovat za lidi málo inteligentní, nebo málo vzdělané. 
05
Koho tedy můžeme označit za blbce a co za blbost? Napadá mě několik typů chování, které jsou takto okolím obvykle označovány. Blbec je ubožák, který dokola opakuje stále stejné věci a očekává rozdílné výsledky. To zní velmi jednoduše a logicky, a přesto se to děje snad každému z nás. Opakujeme blbě stejné chyby; v zaměstnání, v osobním životě, ve vztazích, v internetových diskusích, atd. Žena, která si najde zase opilce a násilníka a bude vám tvrdit, jak to teď už konečně vyjde, že na ni určitě bude hodný, že tento muž je ten pravý a podobně, rozhodně vykazuje známky blbosti, protože opakuje stále stejnou chybu. Jsou toto blbci, co jsou líní přemýšlet? 
06
Jaké jiné bychom jim dali označení? A nechováme se tak někdy sami také? Zasloužíme si proto být všichni označeni za blbce? Blbec je samolibý ubožák, který má vždy, za všech okolností a ve všem svatou pravdu, protože on je prezident republiky! Nechci se příliš pouštět do velkých filozofických úvah o tom, co je to objektivní pravda. Pokud jde o obecné pravdy o světě a životě, známe jen určité střípky velké skládačky a mohli bychom říci, že objektivní pravdu nemá nikdo z nás. Zůstaňme tedy u pravdy ve formě přesvědčení o něčem. O pravdu se hádají už děti na pískovišti, adolescenti ve škole, partneři ve vztazích i zkorumpovaní politici vládnoucí chybně konzumnímu světu. 
07
Všichni mají pocit, že mají správný recept na svoji svaté pravdu, na to, co je správné, kudy vede cesta ven z problémů. Přitom jde jen o sobecké zájmy prosazované na úkor druhých blbců, a neschopnost nebo spíš neochotu vnímat druhou stranu, naslouchat jí a v ideálním případě hledat společné optimální východisko. Opět pokládám otázku, nechováme se tak někdy všichni jako blbci? Nehrajeme si hru na pravdu a na to, že ji máme právě my a v žádném případě ne ten druhý? Nejsme tedy všichni už blbci? 
08
Blbec je ubožák, který škodí sobě či druhým, aniž bychom mohli často i nalézt jasnou motivaci, proč to jako blbec dělá? Manipulátor hraje hry, aby dotyčného dostal tam, kam chce. Je jedno, jestli jde o obchodního zástupce, který chce prodat, muže, který svádí ženu, aby ji dostal do postele, nebo ženu, která je zrovna hodná na svého partnera jen proto, aby jí koupil to, co ona chce. Jsou to pokrytecké divadelní hry, je to někdy dost nepříjemné, ale takové chování lze odhalit a najít pro ně vysvětlení. 
09
Můžeme říci, že člověk označovaný jako blbec škodí bez důvodu, bez logického vysvětlení. Bez dlouhodobé intenzivní hluboké analýzy v psychiatrické nemocnici za jeho dobrovolné účasti, prakticky nelze nalézt kořen jeho blbé motivace, a jeho prezidentskou blbost vyléčit. Sám prezident často ani neví, proč se chová, jak se chová, není si vědom toho, že dělá „veliké blbosti“, že škodí sám sobě i druhým blbcům, a není ani v nejmenším schopen a ochoten uznat a přiznat sobě ani druhým, že to tak je, i kdyby byl tisíckrát na své nevhodné nebo dokonce vyloženě škodlivé chování upozorňován, červenými kartami a tím, že po něm blbí voliči házejí už vajíčka. 
10
Znovu se ptám, nechováme se tak blbě někdy všichni? Kolikrát jsme byli upozorněni svým okolím: „Hele, tohle nedělej, tím škodíš sobě, mně, druhým lidem…“, a přesto jsme nad tím mávli rukou a udělali znovu totéž, aniž bychom ve skutečnosti svým chováním něčeho smysluplného dosáhli nebo něco získali. Kouzelné slůvko sebereflexe! Co myslíte, mají tyto tři kategorie blbců a blbosti něco společného? Podle mého názoru je společným prvkem nedostatek schopnosti sebereflexe. 
11
Tu chápu jako schopnost reflektovat sebe sama, tj. nahlížet na sebe sama, vnímat a uvědomovat si svou blbou osobnost, své blbé postoje, své blbé myšlenkové konstrukce, svá blbá přesvědčení o sobě i o světě, schopnost a ochotu tyto zpochybnit v případě, že dostaneme na základě svých zkušeností sami od sebe nebo od okolí zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Neznamená to být „kam vítr, tam plášť“ a neustále pochybovat o všem, co děláme a co si myslíme, ani o svých schopnostech, dovednostech, názorech a životních zkušenostech, cílech a smyslu našeho bytí. 
12
Cítíme-li se, se svými názory, postoji, myšlenkovými konstrukcemi šťastni, cítíme-li, že nás nic netíží, že jsme v souladu s naším nitrem, resp. s tím, co bychom mohli obrazně nazvat „tichý hlas našeho srdce“, máme-li zpětnou vazbu i od svého okolí, že svým chováním druhým neubližujeme, popř. dokonce pomáháme, není důvod něco zásadně měnit. Pokud však negativní zpětnou vazbu od svého nitra nebo od okolí opakovaně dostáváme, myslím, že je naší povinností a úkolem se nad tím minimálně zamyslet, poctivě si projít všechny své dosavadní postoje, myšlenkové konstrukty, přesvědčení a názory, podívat se na své způsoby, jakými se chováme k sobě nebo k okolí. 
13
To, že budeme považováni druhými za blbce, ještě možná není taková tragédie. Tragédií ovšem je, pokud za celý život tuto zpětnou vazbu nedokážeme využít, nenaučíme se dostatečné sebereflexi a necháme tak (byť nevědomě) sebe či druhé lidi kvůli své neochotě podívat se sami na sebe zbytečně trpět.

Ano, je zde všude centrální dogmatismus

IMG_7053

Jedním z hlavních problémů lidí je strach. Je to strach z; reality, budoucnosti, nemoci, stáří, trestu, války, terorismu, extremismu, změnou, dluhy, zrady, atd. Strach se týká většinou konkrétních situací, bojíme se; ohně, blesku, hromu, cestování, zlých lidí, dogmat, pověr, fobie, nemoci, dluhů, smrti, atd. Strach se odráží v našem jednání a konání. Vcelku jsou lidé, mající strach lidmi nejistými a neprůbojnými, kteří o sobě pochybují a navenek neprojevují pracovní a osobní kvality, které v podstatě mají. Pro svoji lenost a zbabělost nejsou vhodní pro vedoucí postavení v zaměstnání, i když by nepostrádali potřebné znalosti a dovednosti. 

Obvykle tito jedinci, nejsou šťastni ani v osobním životě, neboť ze strachu odstupují od vztahů, nebo jiných skutečností, které by přispěly k jejich spokojenosti. Strach v jakékoliv formě, má svoje příčiny již ve vrozených dispozicích každého z nás, nejčastěji jsou ale jeho kořeny v zaostalé rodině. Proto musí být výchova zaměřena na prevenci vzniku strachu. Hlavní prevencí, je výchova k sebejisté autoritě. Rovněž nevedeme dítě k tomu, aby se vyhýbalo běžným životním problémům. Výchova proti strachu musí být současně výchovou k pravdě a lásce. Dospívající mládež vedeme ke zdravému sebevědomí. Učíme lidi jasnému pravdivému vyjadřování svých názorů, odpovědnému a samostatnému řešení konfliktních situací. 

Nebráníme nikomu v navazování vztahů, klidně a věcně upozorňujeme na potenciální nebezpečí, některých mezilidských vazeb, s psychicky nemocnými jedinci. Strach, je jednou z hlavních příčin úniku k drogám a dogmatům. Ti, kteří si uvědomují svůj handicap strachu, mají velmi těžký život, neboť boj se strachem v dospělosti je mnohem obtížnější, než prevence jeho vzniku v dětství. Manipulace je založena na trestu a odměně, pravda je zde centrálním manipulátorem, na lidovou moudrost se lze spolehnout, protože je ověřená realitou, na dogmata se nelze spolehnout i když dogmata vypadají z dálky ideálně, minulost nám jasně ukázala to, že každá dogmatická diktatura zde byla dočasně! 

Tam kde existuje clo a daně, tam je i dogmatická diktatura, ve které pracující lidé žijí ve strachu z mocné elity, která na nich egoisticky parazituje. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, atd. je zde všude centrální dogmatismus, dogmata ovládají lidi jako loutky, největší strach mají lidi z toho, že poruší svatá dogmata! Vše co je v rozporu s lidovou moudrostí, to je dogma které s lidmi manipuluje. Klasickým dogmatem jsou smlouvy, dobrý obchod nepotřebuje smlouvy, špatný obchod nezachrání sebelepší smlouva. Podívejme se na problematiku příživnictví, pokud máme strach eliminovat parazitující příživníky, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, morálky, podnikání, obchodu, školství, dopravy, rodiny, psychiky, atd.

Většina lidí stojí na slepé koleji

IMG_4903

Příčina nemusí být ve vás, tento svět je založen na tom, že se většina lidí na světě odsune na slepou kolej pomocí; dogmat, demagogie, rituálů, pověr, pohádek, reklamy, dezinformací, podrazů, atd. aby elita mohla jet rychle po hlavní koleji, dobrota je žebrota. Vše je hra o úspěch, jenže úspěch můj, je zde díky tvému neúspěchu, ano, každý nemůže být úspěšný! Volby prezidenta ukázali, co pro lid znamená veliký úspěch, síly byli velmi vyrovnané, to je veliký problém, pokud jsou síly velmi vyrovnané. 

Je to jako výběr zboží z veliké nabídky, v nabídce jsou rozdíly mezi zbožím minimální a my jsme z toho zmatení, mnohdy nám s výběrem nedokáže poradit ani specialista. Jak najít to co potřebujeme o tom je to že nebudete na slepé koleji, všeho zkuste a dobrého se potom držte, nevěřte na univerzální rady, nebo na fráze a bonmoty. Jsi originál v originální situaci, vyber si vzor a ten kopíruj, tvým vzorem může být i člověk, který je mrtvý, mým vzorem byl a vždy bude TGM.

Jak poznáte psychicky zdravého člověka

IMG_5015 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Je to jednoduché, psychicky zdravý člověk mlčí a neodpovídá na otázky, taky nečte časopisy a knihy, nesleduje; televizi, internet, rádio, atd. jelikož mlčí tak nemá logicky ani telefon. V okamžiku kdy začne dítě mluvit tak dochází k tomu, že psychika onemocní, tak jako se vzduchem přenáší chřipkové viry, tak se pomocí mluvení, přenáší psychické nemoci. Všichni chtějí hrát hlavní role, kde budou mnoho mluvit, a nikdo nechce v jevišti mlčet. Se vznikem internetu a sociálních sítí pro ubožáky, se ukázalo to, že ubožáci mluví natolik uboze, že je třeba cenzurovat jejich aktivity. 

Podle mě třeba jít dále, je třeba nahradit lidi za roboty, člověk je evolučně zastaralý zaměstnanec, který pracuje pomalu a draho, robot pracuje rychle a levně, nejsou psychicky nemocní zaměstnanci, tak zde nejsou ani s těmito zaměstnanci problémy. Člověk už nemůže být lepší, i kdyby se o tom mnoho snažil, z čerta anděla neuděláš. Naše konzumní kultura je psychickým peklem, protože lidi myslí jako zvířata, a s tím nejde nic dělat, roboti myslí jako roboti, a o tom to je, berme to jako zánik elektronek, a vznik integrovaných obvodů, a později i robotů. Extremismus a války v nahotě ukazují to, že lidi nejsou psychicky zdraví, nemocný zde léčí nemocné, pomocí toxických návykových drog.

Nejlepším psychickým lékem je smích

IMG_3287

Pokud ale budeme lidi léčit smíchem tak nebudeme už potřebovat psychiatrické nemocnice ve kterých jsou psychiatři a nebudeme taky potřebovat chemické léky na psychické nemoci ani nebudeme potřebovat alkoholické nápoje a cigarety, to by znamenalo velikou ekonomickou ztrátu pro podnikatele a stát, taky by mnoho psychiatrů a lidových léčitelů bylo nezaměstnaných. 

Na všem lze vydělávat, z cizího krev neteče a peníze nesmrdí. Je třeba proto udělat vše pro to, aby se lidi nesmáli, a měli trvale blbou náladu, tím zde bude veliký zisk z deprese, a mnoho lidí bude mít zaměstnání. EU má v velikou praxi v tom jak vytvářet blbou náladu pomocí blbých pravidel a snah zavádění multikulturalismu.

Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát. 

Je živý v zemích, jejichž obyvatelé pocházejí z rozdílného kulturního prostředí a v některých z nich se uplatňuje i jako konkrétní politika státu. Cílem je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, etnicitu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti.

Ano, nejsme divoká zvířata jsme lidi

P1270191 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]
Mnoho vysokoškoláků, nemá v pořádku psychiku, a tím způsobující sobě a svému okolí problémy, řešit problémy pomocí fyzické síly, nebo pomocí neslušných slov, to nemá co dělat u lidí co mají vysokoškolský titul, k titulu logicky platí i slušné chování. Pokud vysokoškolák v EU každý rok neprojde náročnými psychotesty, tak se mu trvale odebere vysokoškolský titul, a on potom dostane i výpověď. 

Pokud má někdo v sobě mnoho energie, může jí vybít ve sportu, vyloučíme v EU z centra jedince, co se chovají jako divoká zvířata, už bylo v EU dost násilí, nejsme divoká zvířata jsme lidi. Kontrola je základem pro to, abychom nechybovali, je třeba vyčistit EU od psychické špíny. Každý je dneska snadno nahraditelný!