Proč opice nemohou platit veliké daně?

Pokud se někdo opije, tak se chová jako opice, protože droga snížila jeho inteligenci, logicky pokud má zde někdo malou inteligenci, tak je on opicí, i když vypadá jako člověk. Většina států má veliké dluhy, protože vybere málo peněz na daních, problémem je v tom, že opice nechtějí platit veliké daně, některé lakomé opice, ukrývají nakradené peníze do daňových rájů, a jiné opice zase žijí jenom z parazitování a jiné trestné činnosti. Nerozdělujme lidi podle rasy a podle vzdělání, rozdělujeme lidi podle toho, kolik zaplatí státu na daních každý rok.
Ten kdo neplatí státu veliké daně, ten je zde jenom opicí, a podle toho s ním musí i konzumní společnost jednat, nelze opici přiznat lidská práva. Pokud přiznáme opicím lidská práva, tak se společnost dostane do deprese, a nakonec to musí logicky skončit revolucí nebo válkou! Aby lidi mohli platit globálně veliké daně, musí lidi mít možnost vydělávat veliké peníze, to je logické, společnost se musí prioritně postarat o to, aby každý, kdo chce zde vydělávat veliké peníze, měl i tu možnost.
Proč o nějaké práce je zde malý zájem? Je zde malý zájem o práce, kde je za práci málo peněz, jakmile máte málo peněz, tak platíte i velmi malé daně, a stává se z vás tím jenom opice. Opice nemohou platit veliké daně, protože mají malé platy, nebo jsou nezaměstnané, je třeba od základů konzumní systém změnit, zavede se globálně GVKB přídělový systém na; práci, zboží, služby, vzdělání, zdravotnictví, léky, dopravu, drogy, atd.
Takto zde už konečně nebudou opice, co nemohou platit veliké daně, každý bude konečně člověkem, protože zde už bude ekonomická a mocenská rovnost, dneska budeš ministrem, a zítra budeš sedět na vrátnici, takto skončí konečně boj sviní o státní koryta, a tím že zde zmizí státní koryta, tím zmizí i opice, co neplatili vysoké daně. Vše bude řídit jenom globální GVKB umělá inteligence, nikdo nebude mít už jistoty a výhody, každý bude jenom číslem v GVKB systému, a pokud budou zde s někým pracovní problémy, tak se to číslo eliminuje ze systému, pomocí ekologické recyklace.

Dluhové otroctví nahradí demokratický kapitalismus

Podívejme se statisticky globálně na život lidí a zjistíme to, že nové otroctví všude nahrazuje starý kapitalismus, co je to nové otroctví? Nové otroctví je založené na tom, že otrokářem jsou nesplatitelné dluhy, do nesplatitelných dluhů se dostávají subjekty i objekty, a moderní otrokáři si v klidu žijí jako dolaroví milionáři z toho, že nesplatitelné dluhy zotročili celý svět, a zabili nefungující kapitalismus.
Místo okovů na nohou zde jsou moderní dluhové okovy, už není potřeba od lidí násilím ždímat daně a odpustky, mnohem lepší metodou parazitování jsou nesplatitelné dluhy, proč lidem platit za práci když zde jsou stroje a programy, to co před sto lety dělalo sto lidí, to dneska dělá jeden zaměstnanec, logicky následkem musí být nezaměstnanost a tím i vznikají nesplatitelné dluhy pro subjekty a objekty.
Kapitalismus byl založen na tom, že všichni budou pořád pracovat, a pořád utrácet peníze za zboží a služby, jenže se zapomnělo na to, že moderní stroje a moderní programy vezmou lidem práci! Nadnárodní podniky začali fungovat na principu ořezávání všeho co je zbytečné, a zabavují se tak velikého počtu zaměstnanců, nejprve lidi utíkali z vesnic do měst, protože na vesnicích nebyla už díky mechanizaci žádná dobrá práce.
Dneska už není práce ani ve městech, a tak lidi utíkají do jiných národů, kde je zatím ještě naděje na to, že je tam možné sehnat dobrou práci, většinou jde o národy, kde je dlouhá zima, ovšem zde jsou i veliké náklady na; bydlení, oblečení, dopravu, potraviny, atd. sice zde lze hodně peněz i prací vydělat, ale zároveň i musíte hodně peněz utratit!
Vše jistě směřuje k nové digitální kultuře, kde nebudou už peníze, a bude zde jenom přídělový čipový systém, a bude se i kontrolovat globálně porodnost, a nekvalitní zdegenerované děti se utopí po narození, hodnotnou práci budou mít jenom GVKB roboti s umělou inteligencí, a lidem zde zbude jenom možnost zde uklízet špínu a odpadky školy logicky zaniknou jako zbytečné, protože ten kdo uklízí po GVKB robotech špínu, nemusí mít žádné vzdělání a stačí mu, že je gramotný a umí trochu počítat. Proto si kupte dlouhý pobyt v posmrtném GVKB ráji, to je jediná jistota, v tomto konzumním očistci.

Ano, daně zde jsou pro vaše dobro

Vše je zde jenom pro vaše dobro, bude nám lépe, pokud máte problémy tak se už brzo vyřeší, je třeba se usmívat na druhé, a dávat druhým jenom dobrou náladu, i když jsme na tom zle. Vymývání mozků dělá z lidí stádo ovcí, se kterým nemají nadnárodní korporace problémy, na jedné straně si nadnárodní korporace staví obrovská sídla, a vrcholoví zaměstnanci si staví veliké domy, a v nich mají velmi drahá auta.

Na druhé straně je dělník v továrně, který bydlí na ubytovně a zde jí ubohé levné jídlo. Vše je o tom že nadbytek vytvoří nedostatek, zlo zde páchá ten, kdo se má dobře protože dobrota je žebrota, je to jako ve sportu jsou zde ligy a ten kdo je zde v první lize ten zde má sekretářku a služebního řidiče, dobytka je zde nadbytek a velikých koryt je zde nedostatek.

Ano, je třeba platit daně Stvořiteli

Je třeba se navrátit k tradicím, na počátku vzniku společnosti zde byla Mezopotámie. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Naše kulturní ideologie vycházejí z tohoto místa, kde byl první ráj, ze kterého jsme byli vyhnáni, abychom ovládli tuto modrou planetu.

Vzniklo mnoho směrů evolučního vývoje, a podle kterých žijeme, a neustále vznikají nové kultury a ideologie. Začali vznikat svatí pastýři, co vedli hloupá stáda těch, co jim naivně věřili do lepší budoucnosti, někdo sliboval lepší budoucnost teprve po smrti těla v ráji, jiný ji sliboval už za pět let. Vždy zde byli konflikty mezi lidmi o hodnoty, jde o to se dívat na lidské problémy z nadhledu, jako to umí jenom starý moudrý Guru Bhagavan.

Je zde věčný souboj mezi svatou pravdou a hříšnou lží, hříšná lež může vyhrát jednu bitvu, ale svatou pravdu to jenom posílí k novému boji, je to jako boj s placením daní, lidi by chtěli od společnosti mnoho výhod a jistot, ale nechtějí už platit daně, a ukrývají svoje peníze z podnikání v daňovém ráji, nebo chytře okrádají chudou konzumní společnost tím, že se vyhýbají práci za malé mzdy, a požadují veliké sociální podpory a výhody. Je třeba platit daně Stvořiteli a společnosti, to už kdysi dávno říkal Ježíš Kristus.

Proč paraziti ukrývají zisky v daňových rájích?

Ježíš chtěl od dospělých, aby byli jako děti, to je jako chtít od vola, aby měl telata. Můžeme chtít jenom to co je reálně možné realizovat, vše je ohraničeno, a nemůže to tak vymezené hranice překročit. Prioritou je být v životě nad problémy, není to snadné, ale jiná možnost zde není.
Život je jenom o problémech, a o tom jestli jsme existenčně a psychicky nad problémy, nebo jsme pod problémy a topíme se. Každý veliký učitel lidí, se snažil lidem pomoci v tom, aby byli nad problémy, ale lidi mu nerozuměli, lidi když se topí v problémech, očekávají automaticky, že jim někdo musí pomoci.
Tak to ale zde nefunguje, jak si to každý udělá takové to zde i má, v současnosti je problémem veliká ekonomická emigrace kdy se ze zaostalých společností snaží lidé utéci do společností, co nejsou zaostalé, to ale logicky musí vést k tomu, že se vyspělé společnosti začínají bránit, a mají snahu emigranty vracet nazpět do míst, kde se topí v existenčních problémech.
Lékem na zaostalou společnost je decentralizace, každé město a každá vesnice potřebuje být samostatným celkem se svými zákony a svými penězi, z malé hromady je obtížné totiž krást, a okamžitě se pozná, když je zde někdo lhářem a zlodějem.
Další výhodou je to že je mnohem snadnější prosadit potřebné změny v jednom městě, než v jednom národě. Nepotřebujeme nadnárodní korporace, které zisky ukrývají v daňových rájích, potřebujeme optimálně decentralizovaný svět, ve kterém láska a pravda konečně zvítězí nad lží a nenávistí.

Kde je nejvíce peněz?

Podívejme se nejprve na místa v času a prostoru, kde je nejméně peněz, a tak nám logicky dojde, kde je i nejvíce peněz! Nejméně peněz je tam kde je veliká evoluční zaostalost, a lidi zde žijí jako ubohý tupý dobytek, který nemá žádnou naději na to, že mu bude v budoucnosti lépe.
Je logické to, že je zde snaha o ekonomickou emigraci do míst, kde není ekonomická zaostalost, a tím dochází k tomu, že se místa kde není evoluční zaostalost, brání veliké ekonomické emigraci, všemi dostupnými způsoby. Silicon Valley v USA je tedy logicky místem, kde je na světě nejvíce peněz, protože je zde veliká evoluční vyspělost, u vědy a techniky.
Jak došlo k tomu, že je v České republice veliká zaostalost u vědy a techniky, a tak od nás utíká mnoho inteligentních lidí do Silicon Valley v USA? Po druhé světové válce došlo k rozdělení národů v Evropě na národy asociální a sociální, v asociálních národech docházelo k nárůstu evoluční vyspělosti u vědy a techniky.
V sociálních národech docházelo k evoluční zaostalosti u vědy a techniky, naše republika patřila mezi sociální národy a měla to dokonce i v názvu republiky (Československá socialistická republika), mnozí si u nás naivně myslí, že už zde není starý sociální systém, protože je zde prý demokratický kapitalismus.
Návštěva Čínského prezidenta v Praze na Velikonoce jasně ukazuje, že je zde pořád sociální systém, který nosí masku demokratického kapitalismu, Miloš Zeman je soudruh, který si nechává říkat moderně pane prezidente, správně bychom mu měli mediálně říkat. Soudruh prezident Miloš Zeman, přednese stranický komunistický projev ve státní televizi, o návštěvě soudruha prezidenta z Číny v Praze, pravda je jako zrcadlo, do kterého se kariéristi neradi dívají.

Jak by se bodovala daň z lenosti?

Principem by zde bylo, z díla je spatřen tvůrce, za práci by se neuznávalo to, co nevytváří hodnotné dílo, které přinese veliké daně a poplatky pro USA, místo ekonomického dojení státu se budou dojit občané státu, není tě možné ekonomicky podojit tak přijdeš o občansví.

Mnozí namítnou že by chtěli vytvářet hodnotné dílo a platit veliké daně a poplatky v USA, jenže na to nemají; peníze, inteligenci, zdraví, krásu, štěstí, příležitost, atd. to jsou jenom výmluvy lenochů, podívejme se do přírody, jak se zde vše snaží aby to uspělo, kdo se nesnaží má smůlu a zemře, příroda není nemocnicí pro lenochy a ubožáky.

Život to jsou zkoušky, které odělují hodnotné od nehodnotného, nemůže jeden člověk ekonomicky tánout deset lidí, co sedí pohodlně na ekonomické monopolní káře, protože jsou líní.

V USA produktivně pracuje 10% lidí a 90% lidí zde produktivně nepracuje, a tak 90% lidí v USA přijde o občansví, mohou lidi z USA ukázat světu jak jsou dokonalí, konzumní svět se už těší na pokorné dělníky z USA.

Daň z lenosti eliminuje krizi v USA

Když jsem pozoroval zvolení prezidenta v USA, uvědomil jsem si že každý inteligentní sobec zde o něco bojuje, politik bojuje o popularitu, podnikatel a obchodník bojuje o zisk, akademik a vědec bojuje o to, aby věděl co je nejlepší, kněz bojuje o to, aby byl svatý, administrátor bojuje o návštěvnost stránky, sportovec bojuje o zlatou medaili, kazatel bojuje o změny systému, atd.

Podívejme se na počítačové hry, nejoblíbenější jsou hry kde je boj, ano mír je nuda, mír znamená to že stojíme na vedlejší koleji, když bojujeme za nějaké ideály, tak jedeme rychle dopředu za ideálním cílem.

Zajímavé je že nikdo nechce bojovat za to, aby se on změnil k lepšímu, a tak on byl lepším člověkem, který říká čistou pravdu a je plný čisté lásky.

Náš svět je plný špíny, nejhorší je špína v našem pyšném a lakomém myšlení, kdy myslíme nejvíce na hromadění hodnot (peníze, čas, výhody, jistoty, kariéra, láska), nadbytek pro vítěze, vytvoří ale logicky nedostek pro ty, co jsou poražení, aby se vítězové mohli smát, musí poražení plakat.

Pokud bych byl já zvolen za prezidenta USA, tak bych změnil jenom daně, zavedl bych jenom daň z lenosti, digitálně a čipově by se lidi v USA dokonale trvale sledovali, umělá USA inteligence by lidi obodovala podle lenosti, a uvrhla veliké daně na ty, co jsou mnoho líní a tím i tlustí, a tak fyzicky a psychicky naplno nepracují pro to, aby se USA mělo ekonomicky lépe.

Kdo by velikou měsíční daň z lenosti nezaplatil, ten by okamžitě automaticky přišel o občanství USA, a musel odejít z USA, bez profesionální práce nejsou koláče.

Kdo chce ten si práci najde, každý může začít přeci soukromě podnikat a obchodovat a založit v USA tovármy nebo obchody plné moderní vědy a techniky, které dají lidem výhodné jisté zaměsnání, za veliké USA mzdy.

Takto bude konečně moci nové USA, zaplavit světový trh, levnými a kvalitnimi produkty z USA, které vyrobili pracovití lidé v USA, už se těším na nové levné fotografické profesionální zrcadlovky vyrobené v USA.

Minimální mzda 100 000 Kč eliminuje krizi

Podívejme se na to z pohledu daní, stát potřebuje vybrat hodně peněz na daních z vysoké mzdy, když vybere hodně peněz na daních, tak může snížit daně ze zboží a služeb. Častou námitkou, je nárůst nezaměstnanosti, to lze řešit soukromým podnikáním, podívejme se na nemocného zaměstnance, pokud zde jsou smlouvy se soukromníky, co pro nás pracují, tak je nemocný zaměstnanec, problémem soukromníků.

Zaměstnancem by se tak stali jenom centrální zaměstnanci jako; prezident, předseda vlády, ministr, diplomat, senátor, poslanec, ředitel, generál, soudce, notář, podnikatel, obchodník, profesor, atd. Představ si že jsi řidič autobusu, nebudeš podnikovým zaměstnancem, ale soukromým podnikatelem, a dostaneš to, co budeš mít ve smlouvě.

Ze zisku zaplatíš; daně, poplatky, naftu, pojištění, půjčky, atd. koupíš si autobus na půjčku, a pokud podnikání skončíš, tak logicky autobus prodáš. Takto se eliminuje obrovské množství zbytečných státních a podnikových zaměstnanců, co v práci brali peníze, za sezení na schůzích a kouření cigaret.

Zájem objektu je nad zájmem subjektu

Prevence eliminuje problémy. Vše je jenom program a databáze, proč složitě a draho řešit problémy, když většinu problémů může vyřešit prevence. Lidi se snaží sobecky realizovat svoje myšlenky, aby zde byli úspěšní, bez ohledu na to jaké problémy způsobí sobě a svému okolí, jde o to, aby zde vše muselo být autorizováno GVKB kontrolním systémem, dejme tomu myslíte na to, že řeknete neslušné slovo, ale GVKB kontrolní systém to neschválí, myslíte na to, že si zapálíte cigaretu ale GVKB kontrolní systém to neschválí, atd. mnozí mohou namítnout, že je to globální omezování psychické svobody, a že z lidí se takto stanou jenom levná autíčka na dálkové GVKB ovládání.
Ano čipy GVKB v hlavách lidí udělají z lidí autíčka na dálkové ovládání, ovšem je třeba si uvědomit to, že zájem objektu je nad zájmem subjektu. Malé se musí podřídit velikému, podívejme se na počasí, každý se mu musí podřídit a nikdo počasí nebere jako omezování svobody, každý řekne takový je život. Zdrojem všech problémů zde jsou chyby lidí, lidi dělají chyby z mnoha důvodů, a proto musí mít v hlavě GVKB čipy, aby se chyby z hlavy nemohli dostat do lidského těla, a do okolí těla, berme GVKB čip jako výstupní kontrolu kvality v továrně, kdy výstupní kontrola nepustí z továrny žádné zmetky.