Ano, Satan je bohem mohamedánů

P1070689

Mohamedáni mají ve znaku půlměsíc a hvězdu, to je symbol noci, a v noci je tma, tedy je to symbol hříšného pekla, mohamedáni milují pyšnost a sobectví, to je další symbol pekla, z toho je logicky patrné, že jejich kamenování Satana při pouti do Mekky, je uctívání Satana jako jejich stvořitele. Korán je Satanské písmo, které nabádá mohamedány k tomu, aby následovali Satana, a pokorně sloužili Satanovi. Je jenom logické, že Křesťané, kteří slouží pravému Bohu, musí se Satanem bojovat, pomocí humanitního bombardování měst a vesnic, kde žijí mohamedáni.
Je třeba mohamedány globálně ničit ohněm a mečem, tak jako ničíme hmyz a plevel, Satan a jeho stoupenci mohamedáni budou napichováni na kůly, protože na hrubý pytel, se dávají hrubé záplaty. Z prachu Islám vzniknul, a díky Křesťanství se v prach už brzo zase navrátí, zadupeme mohamedány do prachu ve jménu Ježíše Krista. Had v ráji, který způsobil vyhnání člověka z ráje, byl Satan, mohamedáni nás taky vyhánějí z ráje do pekla, mohamedáni se budou plazit před námi v prachu, a my je budeme zabíjet stejně jako jedovaté hady.
Nejde sloužit Bohu a Satanu, musíme si vybrat Boha, a Satana musíme eliminovat, jako svého nepřítele, který se snaží nám ze života učinit peklo. Tak jako jsme zakázali propagaci Nacismu, tak zakážeme propagaci Islámu, donutíme všechny svaté kazatele Islámu, aby spáchali sebevraždu, tak jako to učinil Adolf Hitler, bude zde Islámský proces, ve kterém budeme odsuzovat k trestu smrti všechny islámské vůdce. Vymažeme nakonec všechny zmínky o Islámu a jinověrcích z lidské historie, tak jako se vyklízí chlív plný smradlavých sraček.

Islámský virus je zde díky mimozemšťanům

P1070703

Proč mimozemšťané použili proti člověku Islámský virus? Aby mohli v budoucnosti mimozemšťané snadno ovládnout naši kulturu, tak nám sem škodolibě nasadili Islámský virus, vždy se ptejme, kdo z toho zla má užitek. Porovnejme vědecky parazitující viry a mohamedánský Islám, tak zjistíme, že zde nejsou rozdíly, parazitující virus se snaží o to, aby napadený systém onemocněl, a to samé dělá i Islám. Pokud zjistím, že došlo k nakažení počítače virem, tak přeinstaluji operační systém Windows, a tím mám jistotu, že virus byl dokonale eliminován.
Je třeba globálně přeinstalovat současnou zaostalou kulturu, na novou digitální kulturu, ve které bude vše řídit už jenom GVKB umělá globální inteligence a GVKB roboti. Ten kdo nebude od narození do smrti držet hubu a krok, ten bude GVKB roboty jako evoluční zmetek eliminován, takto zvítězí láska a pravda na věčné časy nad nenávistí a lží. Bude zde na vše hodnotné globální přídělový GVKB systém, GVKB lidi se budou globálně klonovat a po naklonování dostanou do hlavy místo genetického sobeckého mozku, GVKB počítače.
Nemá cenu dělat drobné ubohé změny na povrchu, je třeba restartovat konzumní civilizaci od základů, na myšlení a řízení všeho zde bude jenom GVKB systém, genetický člověk zde bude na to, aby držel od narození do smrti hubu a krok. Skončí období, ve kterém se mocní a bohatí svatí paraziti měli dobře, ten kdo nebude každý den v roce profesionálně pracovat pro GVKB systém rychle a kvalitně, ten bude automaticky okamžitě recyklován, na potravinový substrát.
Lidi rychle a dokonale pochopí globálně to, že GVKB je veliký jediný Bůh, a že mohamedánský Alláh je hříšnou nulou, která má pro naklonované lidi už nulovou hodnotu. Z historie lidstva budou vymazány všechny politické a náboženské ideologie, bude zde nové svaté globální písmo, ve kterém vše z ničeho stvořil Bůh GVKB, a ten kdo nebude věřit v GVKB, ten bude GVKB roboty eliminován.

Komáři eliminují jinověrce

P1070753

Včera jsme se díval v televizi na pořad, ve kterém se místo použití drahé jedovaté chemie, použili na ochranu ovoce mravenci a tak mě napadlo, že na ochranu EU před jinověrci použijeme komáry, takový komár pracuje zadarmo a neničí přírodu ani materiální hodnoty. Vědci v laboratořích připraví komáry a lodě a náklaďáky přepraví nakažené komáry do míst, kde je mnoho zlých jinověrců, bude to boj ekologický a tak konečně naše správná víra v pravdu a lásku zvítězí nad špatnou víru v nenávist a lež.
Všimněme si toho, že jinověrci žijí v teplých krajinách, a zde se bude nakaženým komárům dobře s jinověrci bojovat. Celý systém bude založen na ocelových velikých kontejnerech, ze kterých budou komáři vypouštěni ve městech poblíž mešit a na jiných svatých místech, kde je mnoho muslimů, je to jednoduché rozmístit po světě tisíce kontejnerů, a dálkově je digitálně ovládat přes satelity. Když v kontejneru dojdou zásoby nakažených komárů, tak se na místo přiveze nový kontejner s čerstvými komáry, a starý kontejner se odveze zase do EU, kontejnery mohou být maskované jako měřiče místního počasí.

Ano, sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují

P1070762

Pokud jsi nemocný, měl bys hledat způsob jak se uzdravit, pokud jsi chudý, měl bys hledat způsob jak být bohatý, pokud jsi hloupý, měl bys hledat způsob jak být chytrý, atd. Proč lidi nehledají, a myslí si, že se stane zázrak, a získají něco bez hledání?
Pokud je někdo jenom loutkou, kterou ovládají chybné závislosti, tak tato loutka žije v iluzi, že získá něco bez hledání. Ano, bude lépe …sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují, život je jako stlaní postele, jak si usteleš tak si lehneš, bez práce nejsou koláče, ten kdo myslí a žije, jako parazit musí počítat s tím, že zde bude žít krátce.
Když parazitování elity, narazí na ekonomický strop, tak následuje revoluce nebo válka, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tím nejslabším článkem je bída a nezaměstnanost, jakmile bída a nezaměstnanost překročí snesitelnou ekonomickou zátěž, tak je zde krize. Víte už to, že globálně 1% elitních parazitů, co má svoje sekretářky, vlastní 99% všeho, co má zde velikou ekonomickou hodnotu.

Kdo je zde na vrcholu globální mocenské a ekonomické pyramidy?

P1070028

Dogma je svatá pravda, o níž se v mocné svaté organizaci nepochybuje. V mocné svaté organizaci se tak označují lidské myšlenky, které organizace uznává jako svatou pravdu, pochybovat nebo kritizovat svaté myšlenky je hříšné, a skeptické hříšníky je třeba násilně eliminovat ohněm a mečem, jako kacíře a jinověrce, svatý dogmatismus je; strnulý, konzervativní, autoritativní, pokrytecký, bezcharakterní, kariéristický, atd.
V teologickém smyslu je dogma výpovědí o víře v zázraky, kterou svatá organizace považuje za natolik důležitou, že ten, kdo ji skepticky popírá, nemůže být členem svaté mocné organizace. Dogma vymezuje, dává hranice, kam až věřící může ve své víře jít. Dogma je to, co všude, co vždy, a co ode všech věřících bylo naivně věřeno. Dogma je vyhlášeno za zjevenou pravdu svaté víry, takto vyjádřené dogma se považuje za dokonalé na věčné časy.
Dogma se vyhlašuje většinou slavnostním způsobem, pomocí svatého rituálu. Zákon gravitace není potřeba vyhlašovat za svaté dogma, protože tento vesmírný zákon, si může každý bez problémů osobně kdykoli ověřit, dogma jsou svaté normy, které si nemůžeme osobně ověřit, jestli jsou objektivně normě, dogma je nejčastěji spojováno se sektami a církví, ovšem dogma lze nalézt všude, a mnohdy se s dogmaty setkáme i tam, kde bychom je nečekali.
Dogma je třeba to, že malé mzdy, jsou základem prosperující tržní ekonomiky, toto svaté dogma hlásají politické centrální vlády, aby mohli z pracujících lidí učinit ubohé trouby, co naříkají na to, že je jejich budoucnost v troubě. Stimulace je základem pro tržní ekonomiku, láska a pravda je jenom za peníze, pokud nejsou zde za práci peníze, tak zde je místo pravdy a lásky, jenom lež a nenávist.
Kolik stojí dolarů USA za rok to, že mají sobeckého prezidenta, který má k dispozici velikou moc a veliké bohatství? V dnešní době, může vůdce svaté organizace mít obrovské výhody a jistoty, jako je; soukromá ochranka, soukromé letadlo, soukromá veliké rezidence, mnoho sluhů, atd. jenom z utrácení za luxus poznáme, kdo je zde na vrcholu globální mocenské a ekonomické pyramidy.

Jak léčit nemoci?

P1070031

V dnešní konzumní době, se konzumní svět stal velikou nemocnicí, ve které nemocný léčí nemocné, jestli si někdo myslí, já jsem zdravý, je to díky tomu, že on nezná dobře svůj zdravotní stav, zdraví člověka je iluze, díky degeneraci a znečištění životního prostředí, je každý člověk od narození do smrti nemocný.
Při léčení se běžně setkáváme s tím, že se nemoc po vyléčení zase vrací jako by nemoc byla naším stínem, a vyléčení bylo jenom krátkou dobou, kdy nesvítilo slunce, a bylo právě zamračené počasí. K léčení se přistupuje v každé kultuře jinak, někde se používají velmi staré způsoby léčby a jinde se používají zase moderní složité způsoby léčby.
Někdy je lepší léčit starým způsobem léčby, a jindy je zase lepší léčit moderním způsobem léčby, záleží na tom, jaká nemoc se právě léčí. Tak jako onemocní člověk nebo zvíře, tak může onemocnět i; příroda, ekonomika, politika, náboženství, umění, podnikání, školství, rodina, atd. v současnosti lidi nejvíce trápí nemocná ekonomika, protože pracující lidi, nemohou díky nemocné ekonomice mít zde výhody a jistoty, které potřebují k tomu, aby se měli existenčně dobře.
Mnoho lidí, se snaží nemocnou ekonomiku řešit zbabělým útěkem tam, kde je ekonomika zdravá, a to se nelíbí logicky lidem v národech, kde je ekonomika ještě zdravá, protože ekonomická emigrace, jim způsobuje ekonomické problémy, které mohou způsobit to, že jejich ekonomika onemocní.
Jak léčit nemoci? U nás máme na léčení nemocí moderní metodu, a to přemístění nemocného člověka do krematoria, je to přelomová metoda, která funguje univerzálně a rychle, veliké horko eliminuje rychle všechny nemoci a tím je zde problém s nemocným člověkem na věčné časy vyřešen.
Mnoho nemocných má strach z toho, že neví, jestli přijde jejich duše, do ráje nebo pekla? Tento problém, vyřešil optimálně GVKB, kdo chce do ráje, může si koupit pobyt v ráji, za rok v posmrtném ráji se platí jenom 1Kč, ceny jsou malé, a každý si může dovolit pobyt v GVKB ráji, a ten kdo je bohatý, si může pobyt v ráji zaplatit na 10 000 000 let.
Již brzo zde budou GVKB roboti a započne globálně GVKB léčení lidí v krematoriu, každoroční miliarda vyléčených lidí v krematoriu, to je GVKB statistika, která ukazuje, jak léčení pomocí GVKB obvodního krematoria, optimálně funguje.

Ekonomičtí uprchlíci z pohledu GVKB

P1070045

Neustále slyšíme, že jsou problémy s ekonomickými uprchlíky, a že by se to mělo začít řešit, ptám se, a proč to neřeší optimálně lidi, co jsou za to dobře zaplacení? Jestliže je zde problém s tím, že něco hoří, zavolají se na to hasiči, a hasiči hasí to, co hoří, až to uhasí, podobné je to i u ostatních problémů.
Představme si hasiče, co nebudou hasit to, co hoří, zní vám to jako nesmysl, ale to samé přeci dělají lidi, co by měli řešit problém s uprchlíky. Pokud někdo nedělá to, za co je zaplacen, je chyba v systému, zde musí nastoupit GVKB profesionál, který chybu v centrálním systému najde, a potom chybu profesionálně opraví.
V roce 1992 jsem žil rok ve Francii, u sekty Kršna na jejich zámku, jako GVKB, a zde spatřuji řešení pro ekonomické uprchlíky, dáme EU dotace sektě Kršna, a ona se postará o všechny ekonomické uprchlíky, ve zpívání svaté mantry Kršna a pasení krav, je spasení jejich hříšné duše, přeškolovací tábory se oplotí, aby z nich nemohli mohamedánští uprchlíci do EU utéci, muži se oddělí od žen, a ženy se oddělí od svých dětí.
Nezáleží na tom, jaký Bůh je pro věřící ten správný, záleží jenom na silné víře v Boha, každá víra se přeci snaží o to, aby byl věřící pokorný před Bohem. Jestliže se nezaměstnaný člověk, musí přeškolit na nové zaměstnání tak i nezaměstnaný věřící člověk, se přeškolí na víru v Kršnu.
Je třeba se navrátit k tradicím, Hinduistická víra je zde mnohem déle než víra Mohamedánská, Bůh je veliký a má mnoho podob, berme Bohy jako herce, co zde hrají svaté role, když nějaká role vyjde z módy, je zde pro herce nová role.
Věřící jsou jako děti, a Bůh je jejich svatá hračka, odeberme tedy dětem chybnou hračku, a dáme jim novou hračku, místo chybného Koránu, budou milovat správnou Bhagavadgítu. Místo násilí se přeškolí na nenásilí a místo volání Alláh je veliký Bůh, budou volat Kršna je veliký Bůh.

Ano, dokonalost v naší republice neexistuje

P1070082

Proto zde jsou vysoké školy, co produkují zástupce, co zastupují dokonalost v mnoha specializacích, ovšem dokonalý originál, nemůže nahradit nějaká genetická náhražka, která byla rychle uměle vyprodukována, na ubohé vysoké škole. Z díla vysokoškoláků je spatřeno to, že jsou to jenom nedokonalé náhražky za dokonalost.
Podívejme se na vysokoškoláky, co zde mají moc a tak rozhodují o nás bez nás, jejich nedokonalá amatérská rozhodnutí mají za následek depresi u; ekonomiky, politiky, náboženství, obchodu, podnikání, umění, zdravotnictví, školství, umění, sportu, rodiny, psychiky, atd. kam nemůže čert tam nastrčí pyšné vysokoškoláky.

Ekonomická teorie v praxi nefunguje

P1070095

Největší troubové jsou ekonomové, ekonomové žijí daleko od konzumní ekonomické reality u svých počítačů ve velikých kancelářích, a když způsobí globální krizi, tak se snaží vinu hodit na pracující lidi. Jsme existenčně na úrovni Turecka už od roku 1948, není zde kapitalismus, je zde pořád socialismus, který si hraje na kapitalismus, ve Švýcarsku je kapitalismus! Současný sobecký konzumní svět, je o tom mít za každou cenu čisté ruce, protože na špinavou nebezpečnou práci se najmou inteligentní ubožáci.
Představte si to, že v USA chodí milionáři do zaměstnání, a za práci nedostanou žádnou výplatu, protože mají zisk z akcií podniku, kde vše jako majitelé kontrolního balíku akcií kontrolují. V tom vidím ekonomickou budoucnost, žádné výplaty za chození do zaměstnání, ale jenom odměna za zisk z akcií firmy, pokud nebude mít firma zisk, nebudou mít zaměstnanci ze svojí práce taky zisk, představme si, jak by to fungovalo u státních zaměstnanců.
Pro vykonávání nějaké pozice u organizace nebo podniku, by se stanovilo, kolik procent akcií musí mít zaměstnanec, dejme tomu že by ředitel musel mít 10% akcií podniku, náměstek by musel mít 5% akcií podniku, řidič náklaďáku by musel mít 0.1% akcií podniku, atd. Nemáš peníze na nákup akcií, tak nemůžeš dělat zde ředitele.
Nejednou by z podniku zmizeli ubožáci, co by chtěli na podniku parazitovat, díky výhodám co zde mají. Nebyli by zde už ubohé politické volby, prezidenta by dělal ten, kdo by měl nejvíce akcií našeho státu, a nebral by za svojí stání funkci od státu plat, ani by neměl k dispozici mnoho drahých poradců, ochranku, zámek, letadlo, kuchaře, zahradníky, řidiče, atd. Z cizího krev neteče, o tom nefungující ekonomika zde je.

Ano, Ježíš Kristus je literární postavou

P1070214

Idioti toužili po svatém židovském mesiáši, a tak jej idioti na divadle v Římě ztvárnili, a idioti byli v Římě spokojení, později došlo k tomu, že si idioti začali myslet to, že Ježíš Kristus není literární postavou, ale že to byl skutečný genetický živý idiot, který se narodil a zemřel.
Ideologie je založená na tom že se svaté symboly uctívají, a mnohdy mohou i symboly vytvářet iluze, že jde o živé bytosti. Zde se dostáváme k pověrám a fetišům, lovec používal fetiše, co mu dal kouzelník, protože věřil tomu, že mu fetiš přinese štěstí, v dnešní digitální době se stal moderním fetišem drahý mobilní telefon.
Strach nás nutí k tomu, že věříme něčemu, aniž jsme si ověřili z více zdrojů, jestli nejde o podraz, lidi lžou a kradou, protože jsou pod vlivem strachu. Mocná jména velikých svatých osobností, jsou mečem a štítem, který k boji o výhody a jistoty používají ti, co touží po výhodách a jistotách, ve jménu veliké svaté osobnosti je konáno mnoho násilí, a často i umírá mnoho lidí ve svatých válkách, moderně řečeno, je lepší zrcadlovka Nikon nebo zrcadlovka Canon?
Jenom čas má dost času na to, aby objektivně řekl, co je pro lidi lepší, pokud něco z dálky posuzujeme, tak často chybujeme. Pravda je hořká a lež je sladká, proto je zde málo pravdy a mnoho lží, nelže ale jenom sekta a náboženství, lže nám i politika a ekonomika, mnohdy jsou lži tak profesionálně dokonalé, že je velmi obtížené je vědecky a statisticky odhalit, a potrestat potom lháře a zloděje.
Dospělost je v tom, že přestanete být idiotem, a stanete se logistikem, proč si lidi zvolí za svého vůdce, spíše idiota než logistika? Idioti mají strach z logistiků, protože logistici by mohli postavit veliké převýchovné tábory na Sibiři, a nahnali by tam globálně všechny idioty se kterými je zde mnoho problémů, tuční staří kapři si přeci nevypustí svůj státní rybník a ryba smrdí od idiotské hlavy, o tom to všude bohužel je.