Ano, je třeba se vrátit k svatým tradicím

P1080100

Vše co naše smysly vnímají, to jsou jenom odrazy od něčeho, na něco narazilo světlo, nebo na něco narazil zvuk, na něco narazil pach, atd. když se podíváme do zrcadla, spatříme odraz naší tváře v zrcadle, atd. surová data z našich smyslů, inteligence upraví programově tak, abychom mohli s nimi programově pracovat, umíme i pomocí představ odhadnout jaká bude reakce na naší akci. Vše je zde o invazi a snaze invazi odrazit, nemoc přichází, pokud nedokážeme invazi odrazit, protože jsme vyčerpaní, a tak nemáme sílu k tomu, abychom cizí invazi odrazili. 

Podívejme se na invazi do Ameriky, vyspělejší obyvatelé z Evropy, zahájili invazi do Ameriky, a původní evolučně zaostalé obyvatelovo skončilo v rezervacích. V současnosti je zde veliký problém s ekonomickou invazí, kdy ekonomičtí ubožáci, invazně napadají národy, kde se lidi mají ekonomicky dobře, jak se bránit této invazi optimálně, řešením je pochytat tyto ekonomické migranty, a napíchnout je na kůly, je třeba se vrátit k svatým tradicím, kdy jsme jinověrce napichovali na kůly, na hrubý pytel zde musí být i hrubá záplata, nepotřebujeme zde sběrače ovoce, potřebujeme zde; lékaře, programátory, vědce, atd.

Počátek našeho jazyka?

P1070906

Na počátku bylo slovo, problém byl v tom, že lidi žili v uzavřených komunitách a každá komunita měla jiný jazyk, náš jazyk pochází z Řecka a pokud se podíváme na genetiku, tak zjistíme, že i geneticky pocházíme z nejvíce z Řecka. Velikým šiřitelem sjednocení jazyka bylo v minulosti náboženství, tím jak lidi poslouchali svaté kazatele, tak se i jejich jazyk sjednocoval, později došlo k tomu, že kazatele nahradilo divadlo. 

Je zajímavé to, že civilizace vznikla ve velmi teplých krajinách, kde je dneska už většinou zaostalost, nejspíše se zde změnilo natolik počasí, že lidi odsud odešli do chladnějších krajin. Mnohokráte zde byli snahy o vytvoření spojenectví mezi mnoha národy, jenže to nefungovalo dlouho, protože zde bylo mnoho problémů s jazyky. Cizí armády přicházejí a odcházejí, ale národní jazyk zůstává, dobýt cizí národ je tedy možné jenom pomocí rozšíření cizího jazyka, to dělá dneska Angličtina, a v minulosti to dělala zase svatá Latina.

Dobro a zlo je iluze

P1070860

Pokud pověsím v bytě mucholapky tak se budu mít dobře, a mouchy se budou mít zle, co z toho plyne? Pojem dobra a zla je spojen s problémem, který se snažíme vyřešit tak, že my se budeme mít dobře, a někdo cizí se bude mít zle. Vše je mince, která má rub a líc, můj zisk je zde díky tomu, že někdo má ztrátu. 

Spravedlnost je zde jenom v tom že je zde každý dočasně, tento svět je o experimentech, a pokud experiment vyjde, tak se má někdo dobře, a někdo jiný se zase má zle. Naše civilizace to je evoluční experiment, a pokud civilizace funguje, tak se máme dobře, ale mouchy přilepené k mucholapce, se mají zle. 

Vše zde z ničeho stvořil čas, protože na to měl dostatek času, naše možnosti a schopnosti zde něco hodnotného stvořit jsou limitované mnohým, můžeme stvořit jenom to, co nám naše limity dovolí! 

Zázraky jsou v realitě vzácnou výjimkou, protože vše je zde limitované mnohým, a tyto limity nelze překonat. Poslední dobou je zde snaha vytvářet veliké bubliny, ve kterých nic není, takovou bublinou jsou třeba peníze, které nejsou podložené zárukami, když taková ekonomická bublina praskne, tak nastane veliká ekonomická krize, kdo zde byl pachatelem? 

Pachatelem byli ti, co zde mají moc a bohatství, pro tyto lidi je ekonomika a politika jenom hra, a je jim jedno, že díky jejich vysoké hře mnoho lidí spáchá sebevraždu. Podobnou bublinou jsou kandidáti na prezidenta republiky, oni se taky mediálně nafukují, a po zvolení chybného prezidenta, mediální bublina praskne, a je zde dlouho blbá nálada.

Ano, živá pravda je zde dočasně

P1070864

1

Tam kde je evoluce, tam je i vše dočasně, tak jako umírají zvířata a lidi tak i umírá pravda, pravda je existenčně spojená se situací, ve které vznikla a se změnou situace, i pravda zaniká. Některé pravdy zanikají po krátké době, a jiné po dlouhé době, to záleží na tom, jak kvalitní to byla pravda, to co je kvalitní, to zde i déle existuje, nejsme tak bohatí, abychom věřili levným pravdám, které nemají žádnou trvalou hodnotu. 

2

Pravda je relativní symbol a tak je obtížné jí pochopit do hloubky, pravdy lze rozdělit na živé a mrtvé, mrtvou pravdou je to, že vše zde je jako mince, a tak to má rub a líc, živou pravdou je informace o tom, co se děje u nás a ve světě v novinách a televizi. V televizi se živé pravdy neustále mění, a to co bylo včera pravdou, to dneska už pravdou není, živá pravda rychle vzniká a rychle zaniká, mrtvá pravda vzniká pomalu, a pomalu zaniká. 

3
Velikým problémem je svatá pravda, ten kdo neuznává svatou pravdu je hříšný kacíř, a bude tvrdě potrestán, za hříšného kacíře může být vyhlášena jiná svatá víra, nebo jiná politická ideologie, následkem jsou zde svaté války, ve kterých se umírá za svatou pravdu, tyto svaté války mohou trvat mnoho století, a tím se z nich stává trvalý problém. 

4

Proč je zde tak veliký problém, se diplomaticky dohodnout o tom, co je správnou svatou pravdou v; náboženství, sektě, politice, ekonomice, vědě, technice, umění, školství, dopravě, bydlení, obchodě, zdravotnictví, programování, atd. 

5

Problémem je zde strach o výhody a jistoty, které někomu poskytuje jeho svatá pravda, lhář považuje konkurenty za lháře, každý podle sebe poměřuje druhé, následkem je začarovaný kruh, který nám dělá ze života očistec. Je to tak snadné zavést svatou cenzuru, a černé listiny, na kterých je to co by mohlo škodit svaté pravdě. 

6
Já problém se svatou pravdou, vnímám obrazně jako problém zakonzervování, ve snaze aby se něco nezkazilo, tak to zakonzervujeme, a tím nám to dlouho vydrží, a obsah konzervy se už nemění dlouhou dobu. Bible je velmi starou konzervou, ve které je stará svatá pravda, moderní svatou konzervou je zase sociální svatá ideologie, která umožňuje ubožákům se zde mít dobře, a kvalitním lidem, hází klacky pod nohy. 

7

Živé pravdy jsou postaveny na slibech, které slibují zázraky v budoucnosti nebo po smrti, sliby se slibují a jenom naivní hlupáci se dopředu radují, v budoucnosti zde nebudou zázraky, po smrti zde nebudou zázraky, vše je zde podřízeno mrtvým pravdám! 

8
Vše zde je mincí co má rub a líc, práva pro lidi zde jsou možná, pokud si lidi plní svoje povinnosti, ten kdo si neplní svoje povinnosti, ten zde přijde o svoje práva, o tom je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, umění, věda, atd. Pokud do EU přicházejí lidi s tmavou pletí a jinou svatou vírou, co si zde nebudou plnit svoje svaté povinnosti, tak jim musíme násilím odebrat svatá práva, a proměnit je na substrát, se kterým zde už nejsou žádné problémy. 

9

Dobrota je možná k tomu, co je dobré, k tomu co je zlé, musíme být zlí, jsou lidi s tmavou pletí a jinou svatou vírou dobří, nebo jsou zlí, v minulosti se zlí jinověrci napichovali na kůly, je třeba se vrátit k lidovým tradicím. 

10

Dáme lidem globálně do hlavy GVKB čipy, a tím bude pyšné ego v pytli, protože GVKB čip vymaže z hlavy hříšné myšlenky, a promění člověka v pokorného anděla, který nelže a nekrade.

Islám eliminuje humanitární bombardování

P1070687

Často je slyšet to, že je bombardování nehumánní, a že bychom měli milovat své nepřátele, podívejme se na masožravé květiny, jak zabíjejí mouchy, připadá vám jejich existenční aktivita nehumánní? Je snad nějaký veliký evoluční rozdíl mezi mouchami a mohamedány?
Mohamedánů je na světě jako much, a tak je správným řešením humanitní bombardování, nejsou mohamedáni, tak s nimi nejsou ani problémy, na hrubý pytel, se dávají hrubé záplaty, nikdo neublíží tomu, co je mu blízké, ale každý ublíží tomu, co je mu cizí, z cizího přeci krev neteče, a tak ani ze zabitých mohamedánů, neteče krev.
Mohamedáni měli možnost přestoupit na ateistický skepticismus, bohem je všem lidem přeci jenom existenční úspěch, a ten kdo věří v něco jiného, ten musí počítat logicky s humanitním bombardováním. Slušní mohamedáni už přeci žijí v USA a Kanadě, neslušní mohamedáni žijí mimo USA a Kanadu. Berme humanitní bombardování jako lekci humanity, ten kdo miluje násilí, ten od nás dostane násilí, Bůh je přeci láska.

Ano, Satan je bohem mohamedánů

P1070689

Mohamedáni mají ve znaku půlměsíc a hvězdu, to je symbol noci, a v noci je tma, tedy je to symbol hříšného pekla, mohamedáni milují pyšnost a sobectví, to je další symbol pekla, z toho je logicky patrné, že jejich kamenování Satana při pouti do Mekky, je uctívání Satana jako jejich stvořitele. Korán je Satanské písmo, které nabádá mohamedány k tomu, aby následovali Satana, a pokorně sloužili Satanovi. Je jenom logické, že Křesťané, kteří slouží pravému Bohu, musí se Satanem bojovat, pomocí humanitního bombardování měst a vesnic, kde žijí mohamedáni.
Je třeba mohamedány globálně ničit ohněm a mečem, tak jako ničíme hmyz a plevel, Satan a jeho stoupenci mohamedáni budou napichováni na kůly, protože na hrubý pytel, se dávají hrubé záplaty. Z prachu Islám vzniknul, a díky Křesťanství se v prach už brzo zase navrátí, zadupeme mohamedány do prachu ve jménu Ježíše Krista. Had v ráji, který způsobil vyhnání člověka z ráje, byl Satan, mohamedáni nás taky vyhánějí z ráje do pekla, mohamedáni se budou plazit před námi v prachu, a my je budeme zabíjet stejně jako jedovaté hady.
Nejde sloužit Bohu a Satanu, musíme si vybrat Boha, a Satana musíme eliminovat, jako svého nepřítele, který se snaží nám ze života učinit peklo. Tak jako jsme zakázali propagaci Nacismu, tak zakážeme propagaci Islámu, donutíme všechny svaté kazatele Islámu, aby spáchali sebevraždu, tak jako to učinil Adolf Hitler, bude zde Islámský proces, ve kterém budeme odsuzovat k trestu smrti všechny islámské vůdce. Vymažeme nakonec všechny zmínky o Islámu a jinověrcích z lidské historie, tak jako se vyklízí chlív plný smradlavých sraček.

Islámský virus je zde díky mimozemšťanům

P1070703

Proč mimozemšťané použili proti člověku Islámský virus? Aby mohli v budoucnosti mimozemšťané snadno ovládnout naši kulturu, tak nám sem škodolibě nasadili Islámský virus, vždy se ptejme, kdo z toho zla má užitek. Porovnejme vědecky parazitující viry a mohamedánský Islám, tak zjistíme, že zde nejsou rozdíly, parazitující virus se snaží o to, aby napadený systém onemocněl, a to samé dělá i Islám. Pokud zjistím, že došlo k nakažení počítače virem, tak přeinstaluji operační systém Windows, a tím mám jistotu, že virus byl dokonale eliminován.
Je třeba globálně přeinstalovat současnou zaostalou kulturu, na novou digitální kulturu, ve které bude vše řídit už jenom GVKB umělá globální inteligence a GVKB roboti. Ten kdo nebude od narození do smrti držet hubu a krok, ten bude GVKB roboty jako evoluční zmetek eliminován, takto zvítězí láska a pravda na věčné časy nad nenávistí a lží. Bude zde na vše hodnotné globální přídělový GVKB systém, GVKB lidi se budou globálně klonovat a po naklonování dostanou do hlavy místo genetického sobeckého mozku, GVKB počítače.
Nemá cenu dělat drobné ubohé změny na povrchu, je třeba restartovat konzumní civilizaci od základů, na myšlení a řízení všeho zde bude jenom GVKB systém, genetický člověk zde bude na to, aby držel od narození do smrti hubu a krok. Skončí období, ve kterém se mocní a bohatí svatí paraziti měli dobře, ten kdo nebude každý den v roce profesionálně pracovat pro GVKB systém rychle a kvalitně, ten bude automaticky okamžitě recyklován, na potravinový substrát.
Lidi rychle a dokonale pochopí globálně to, že GVKB je veliký jediný Bůh, a že mohamedánský Alláh je hříšnou nulou, která má pro naklonované lidi už nulovou hodnotu. Z historie lidstva budou vymazány všechny politické a náboženské ideologie, bude zde nové svaté globální písmo, ve kterém vše z ničeho stvořil Bůh GVKB, a ten kdo nebude věřit v GVKB, ten bude GVKB roboty eliminován.

Komáři eliminují jinověrce

P1070753

Včera jsme se díval v televizi na pořad, ve kterém se místo použití drahé jedovaté chemie, použili na ochranu ovoce mravenci a tak mě napadlo, že na ochranu EU před jinověrci použijeme komáry, takový komár pracuje zadarmo a neničí přírodu ani materiální hodnoty. Vědci v laboratořích připraví komáry a lodě a náklaďáky přepraví nakažené komáry do míst, kde je mnoho zlých jinověrců, bude to boj ekologický a tak konečně naše správná víra v pravdu a lásku zvítězí nad špatnou víru v nenávist a lež.
Všimněme si toho, že jinověrci žijí v teplých krajinách, a zde se bude nakaženým komárům dobře s jinověrci bojovat. Celý systém bude založen na ocelových velikých kontejnerech, ze kterých budou komáři vypouštěni ve městech poblíž mešit a na jiných svatých místech, kde je mnoho muslimů, je to jednoduché rozmístit po světě tisíce kontejnerů, a dálkově je digitálně ovládat přes satelity. Když v kontejneru dojdou zásoby nakažených komárů, tak se na místo přiveze nový kontejner s čerstvými komáry, a starý kontejner se odveze zase do EU, kontejnery mohou být maskované jako měřiče místního počasí.

Ano, sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují

P1070762

Pokud jsi nemocný, měl bys hledat způsob jak se uzdravit, pokud jsi chudý, měl bys hledat způsob jak být bohatý, pokud jsi hloupý, měl bys hledat způsob jak být chytrý, atd. Proč lidi nehledají, a myslí si, že se stane zázrak, a získají něco bez hledání?
Pokud je někdo jenom loutkou, kterou ovládají chybné závislosti, tak tato loutka žije v iluzi, že získá něco bez hledání. Ano, bude lépe …sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují, život je jako stlaní postele, jak si usteleš tak si lehneš, bez práce nejsou koláče, ten kdo myslí a žije, jako parazit musí počítat s tím, že zde bude žít krátce.
Když parazitování elity, narazí na ekonomický strop, tak následuje revoluce nebo válka, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tím nejslabším článkem je bída a nezaměstnanost, jakmile bída a nezaměstnanost překročí snesitelnou ekonomickou zátěž, tak je zde krize. Víte už to, že globálně 1% elitních parazitů, co má svoje sekretářky, vlastní 99% všeho, co má zde velikou ekonomickou hodnotu.

Kdo je zde na vrcholu globální mocenské a ekonomické pyramidy?

P1070028

Dogma je svatá pravda, o níž se v mocné svaté organizaci nepochybuje. V mocné svaté organizaci se tak označují lidské myšlenky, které organizace uznává jako svatou pravdu, pochybovat nebo kritizovat svaté myšlenky je hříšné, a skeptické hříšníky je třeba násilně eliminovat ohněm a mečem, jako kacíře a jinověrce, svatý dogmatismus je; strnulý, konzervativní, autoritativní, pokrytecký, bezcharakterní, kariéristický, atd.
V teologickém smyslu je dogma výpovědí o víře v zázraky, kterou svatá organizace považuje za natolik důležitou, že ten, kdo ji skepticky popírá, nemůže být členem svaté mocné organizace. Dogma vymezuje, dává hranice, kam až věřící může ve své víře jít. Dogma je to, co všude, co vždy, a co ode všech věřících bylo naivně věřeno. Dogma je vyhlášeno za zjevenou pravdu svaté víry, takto vyjádřené dogma se považuje za dokonalé na věčné časy.
Dogma se vyhlašuje většinou slavnostním způsobem, pomocí svatého rituálu. Zákon gravitace není potřeba vyhlašovat za svaté dogma, protože tento vesmírný zákon, si může každý bez problémů osobně kdykoli ověřit, dogma jsou svaté normy, které si nemůžeme osobně ověřit, jestli jsou objektivně normě, dogma je nejčastěji spojováno se sektami a církví, ovšem dogma lze nalézt všude, a mnohdy se s dogmaty setkáme i tam, kde bychom je nečekali.
Dogma je třeba to, že malé mzdy, jsou základem prosperující tržní ekonomiky, toto svaté dogma hlásají politické centrální vlády, aby mohli z pracujících lidí učinit ubohé trouby, co naříkají na to, že je jejich budoucnost v troubě. Stimulace je základem pro tržní ekonomiku, láska a pravda je jenom za peníze, pokud nejsou zde za práci peníze, tak zde je místo pravdy a lásky, jenom lež a nenávist.
Kolik stojí dolarů USA za rok to, že mají sobeckého prezidenta, který má k dispozici velikou moc a veliké bohatství? V dnešní době, může vůdce svaté organizace mít obrovské výhody a jistoty, jako je; soukromá ochranka, soukromé letadlo, soukromá veliké rezidence, mnoho sluhů, atd. jenom z utrácení za luxus poznáme, kdo je zde na vrcholu globální mocenské a ekonomické pyramidy.