Nepružnost nám dělá ze života očistec

SAM_0864 (2)

Podívejme se na pneumatiky, díky jejich pružnosti může je automobil rychle a bezpečně, podívejme se na uzavřené civilizace, jak jsou zaostalé díky jejich nepružnosti se přizpůsobit svému okolí, díky nepružnosti žijí lidé v těchto civilizacích v psychickém a ekonomickém očistci.
Nemoc má za následek snahu se uzavřít, nemocný může být i podnik nebo národ, nejčastější nemocí současnosti je egoismus, podívejme se na; tisk, rádio, televizi, internet, filmy, atd. z pohledu egoismu, a zjistíme, že se zde vše točí jenom kolem našeho velikého egoismu!
Umře nějaká státní celebrita a vyhlašuje se státní smutek, umře bezdomovec a nikdo o tom neví, konzumní člověk je jenom loutka, ovládaná egoismem, zajímáme se mediálně jenom o hodnotné loutky. Pokud statisticky a vědecky rozebereme to, jak dochází ke vzniku; krizí, revolucí, válek, atd. tak zjistíme, že příčinou je nemocná nepružná civilizace.
Je třeba eliminovat egoismus, už žádné daňové ráje a jiné formy parazitování, zavede se globální přídělový systém na zboží a služby, vše bude řídit jenom GVKB umělá inteligence, pomocí GVKB čipů co budou mít lidi v těle.
Ten kdo nebude pružně reagovat na to, co od něj bude chtít GVKB systém, ten bude automaticky GVKB čipem eliminován, jako chyba v systému, čip ukončí pomocí mozkové mrtvice ve spánku život egoistického člověka, lidí je dneska zde globálně jako much, a není možné investovat veliké hodnoty do lidí, co se neumí pružně přizpůsobit nové GVKB situaci.

Ano, za vším je egoismus

P1070178

Život se točí okolo egoismu, stvořitelem života je egoismus, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si egoisté hrají na altruisty, kážeme dobro a konáme zlo, vždy se ptej co je za tvými problémy a zjistíš, že za tvými problémy je egoismus protože dobrota je zde jenom žebrota, zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, o tom to je, že jenom o mrtvých dobře hovoříme, protože se jich už nebojíme. Nikdo tě nemá rád, protože každý má rád jenom sebe, o tom to je, v nouzi poznáš to, že vše je zde jenom pokrytecké divadlo, a každému je ve skutečnosti jedno, že jsi na tom zle. Pokud by zde nebyla morálka a zákony, tak bychom se zabíjeli a okrádali o hodnoty, jsme hodní jenom proto, že máme strach z trestu, co je zde dovoleno mocným, to je zde zakázáno bezmocným, na jedné straně někdo má k dispozici palác plný sluhů, a jiný spí v hadrech pod stromem a má hlad.

Zbabělec se uzavře před realitou do svého světa iluzí, je to tak snadné říkat, to se mě přeci netýká, já mám svých soukromých starostí dost. Jenže najednou přijde veliký problém, který tě srazí do psychického očistce, a ty zjistíš, že je každému jedno, že je z tebe ubožák, protože tvoji bližní se uzavřeli před realitou, do světa iluzí. Vše co je zde v pohybu, musí jednou narazit na to, co není v pohybu, vše je nějak ohraničeno; stropem, podlahou, stěnou, polotem, zdí, hranicí, kastami, ligami, morálkou, zákony, atd. někdy je možné srážku přežít bez problémů, a brzo ni zapomenout, a jindy srážka znamená naši smrt. Podívejme se na srážku se zaostalou ekonomikou v našem národě, jak je možné že ve Švýcarsku zaměstnanec dostane za práci trojnásobný plat, nevěřím tomu, že zaměstnanec zde odvádí trojnásobný pracovní výkon.

Vysvětlení je jednoduché, otrok má malý plat protože jej otrokář okrádá, společnosti se rozdělují podle míry otroctví, lidská práva na svobodu jsou iluzí, není zde demokratický kapitalismus, je zde centrální egoismus. Z utrácení peněz za luxus a zbytečnosti poznáme otrokáře, na jedné straně zde někdo cestuje sám soukromým letadlem, a jiný musí cestovat do zaměstnání přeplněnou hromadnou dopravou jako dobytek. Nejprve zde zaniklo pokrytecké náboženství, protože lidi poznali, že z nich dělá náboženství hlupáky, dneska lidi poznávají to, že pokrytečtí politici z nich dělají hlupáky, a tak nechtějí už logicky chodit k volbám, brzo zanikne bezcharakterní politika, a svět bude řídit GVKB umělá inteligence, pomocí GVKB čipů. Ten kdo nebude pro globální ekonomiku přínosem, ten bude automaticky odsunut vlakem do GVKB koncentračního tábora, a zde rychle skončí jeho ubohý konzumní život.

Miniaturizace digitalizace automatizace optimalizace kontejnerizace transformace

IMG_8430

Točí se vám hlava z toho, jak se vše rychle mění, to je normální je třeba se optimálně přizpůsobit, jinak budete eliminováni a recyklování. Strategie útěku před problémy a realitou začíná globálně selhávat, protože není už kam utéci, a problémy a realita vás všude dostihnou, a srazí vás k zemi.

Mnozí si naivně myslí, že někde existuje ráj, kde se budou mít dobře, ráj zde nikdy pro nikoho z lidí nebyl, je zde jenom peklo rozdělené na kategorie, a tak někdo žije v pekle první kategorie, a jiný žije v pekle páté kategorie.

Čiň čertu dobře, a on se ti peklem odmění, ten druhý je čert, a já jsem anděl, tak funguje naše sobecká inteligence. Láska a pravda je zde jenom za peníze, zadarmo je v tomto konzumním pekle jenom nenávist a lež.

Ježíš Kristus je literární vymyšlená pohádková postava, proto může dělat zázraky, reálné živé postavy, nemohou dělat zázraky, protože jsou spoutané reálnými zákony.

Všechny svaté ideologie jsou založené na tom, že vyprávějí věřícím lidem pohádky, o tom že bude lépe po smrti nebo v budoucnosti, sliby se slibují, a jenom naivní blázni se krátkou dobu radují, než jim dojde to, že byli chytrými čerty zase podvedeni.

Podívejte se na lidi, co nám zde vládnou, jsou to čerti první kategorie, a tak vymýšlejí čertoviny první kategorie, jako jsou; zákony, předpisy, regulace, výjimky, reklamu, dezinformace, morálku, atd.

Mnoho se dneska hovoří o čertech, co k nám emigrují z míst, kde rostou banány, aby zde mohli kamenovat Satana. U nás se po Satanovi házejí vajíčka, jsme už mnohem vyspělejší EU kulturou.

Ano, díky ohni vzniklo konzumní peklo

IMG_8467

Prioritou je zde kontrola, která eliminuje chyby v nás a okolo nás, selhání kontroly má většinou katastrofální následky, obrazně je to jako když selže kontrola nad tím, co řídíme a tak havarujeme. Podívejme se třeba na porušení pravidel v konfliktech a válkách, život je limitován stropem a podlahou, podívejme se na ideologie, pokud nějaká ideologie je pod kontrolou a respektuje tak podlahu a strop, tak nejsou s ideologií problémy.

Co je příčinou selhání kontroly? Příčinou je zde vždy chyba, která se maskuje, a tak nevypadá jako chyba, takto fungují viry anebo paraziti, lidově řečeno jsou to vlci v beránčím rouše. Podívejme se třeba na pokušení konzumovat něco, co nám přinese lepší náladu, ale po lepší náladě, brzo následuje špatná nálada.

Mnohdy jsme varováni, ale my varování neposlechneme, brzo logicky následuje trest. Podívejme se na to, jak Eva utrhla zakázané ovoce ze svatého stromu v přírodním ráji, a dala toto ovoce Adamovi, takto vznikla svatá ideologie, která proměnila lidi na lakomé pokrytce. Tím zakázaným ovocem, bylo používání ohně, díky ohni vzniklo zde konzumní peklo, ve kterém se nepřizpůsobiví kacíři, upalují na svaté hranici.

Ano, posmrtný ráj byl trvale zrušen

IMG_8520

Každý člověk je hříšník a tak byl posmrtný ráj trvale prázdný, k čemu je systém, který je nevyužitý a tak po společném hlasování byl posmrtný ráj zrušen a po smrti je zde pro každého jenom pekelný očistec na věčné časy.

Dobrou zprávou je, že je očistec rozdělen na pět kategorií, v první kategorii jsou hříšníci, co měli jenom malé hříchy a v páté kategorii jsou hříšníci, co měli veliké hříchy, jakmile komise posledního soudu po smrti určí, v jaké kategorii budete po smrti, tak už nelze tuto kategorii změnit, protože to by narušovalo pořádek a způsobovalo jenom problémy.

V každém pekelném očistci musí každý do kopce tlačit kámen, a když je u vrcholu tak mu kámen vyklouzne a on musí začít znova, rozdíl u kategorie je v tom jak je kopec strmý, všude je stejně veliký a těžký kámen, v pekle 1 kategorie je ale jenom mírný kopec a tak tlačení kamene není namáhavé a je to příjemná práce, naopak v pekle 5 kategorie je kopec velmi strmý a tak je to práce těžká a vysilující.

Ten kopec to jsou lidské hříchy a ten kámen to je lidské svědomí. Poslední soud je něco jako u krasobruslení, kdy se zvedají čísla za výkon, proto je třeba se snažit o to, se dostat do pekelného očistce 1 kategorie, díky malým hříchům.

Ano, z čertů anděly nikdo neudělá

IMG_8621

Největší konkurence je mezi čerty v pekle, peklo je rozděleno na pět kategorií a nejlepší je první kategorie v této kategorii jsou čerti, co mají sekretářky a služebního řidiče. Často se hovoří o pekelné pyramidě, kde na vrcholu jsou čerti první kategorie a dole v základech pyramidy jsou čerti páté kategorie, co mají díky bídě a problémům deprese, a myslí často na sebevraždu. Mnohokráte zde byli snahy v pekle o svobodu a rovnost, jenže z čertů anděly nikdo neudělá! 
Revoluce a války ukazují v nahotě to, že jsme čerti a že je naivní se snažit pomocí morálky a trestání z čertů učinit násilím anděly, povrch se může změnit, ale pod povrchem bude pořád čert, který bude chtít dělat zde čertoviny, jediná možnost je v globální digitalizaci, kdy každý čert vyplní dotazník a potom se jeho tělo v krematoriu eliminuje. 
Čerti budou existovat jenom ve virtuální GVKB realitě a budou se rozmnožovat jenom virtuálně, pokud budou s čertem problémy, tak se on vymaže z GVKB virtuální reality. Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a GVKB roboti, takto se vyřeší krize způsobená zaostalostí, co bylo to bylo, je třeba radikálně restartovat konzumní civilizaci, aby zde pravda a láska, zvítězila nad nenávistí a lží. 

Může se člověk dostat po smrti těla do ráje?

IMG_8683

Tento svět je pekelným očistcem pro sobeckou lidskou duši, a tak logicky je zde toužení lidské duše po psychickém ráji, který je k dosažení po smrti hříšného sobeckého těla. Takto vznikli sny a pohádky o tom, že existuje po hříšné smrti těla, boží spravedlivý soud, který hříšníky odsoudí do psychického věčného pekla, a lidi co nejsou hříšníky, pustí do věčného psychického ráje. Jaká je ale objektivní realita? Existuje jenom tento den, nemůže objektivně existovat minulost ani budoucnost, se smrtí těla, vše končí na věčné časy, není zde po smrti peklo ani ráj, pro nikoho z lidí, je zde pro každého jenom věčná nicota a prázdnota. 
Z vesmírného prachu lidi vznikají, a ve vesmírný prach se zase po smrti v krematoriu promění, ten kdo zde lže a krade, ten zde má prachy, o tom to zde je, že konkurence mezi lháři a zloději, veliká zde je. Prezident Miloš Zeman se rozhodnul, že bude znovu kandidovat na prezidenta republiky, to je jako když bych se já (GVKB) rozhodnul, že budu znovu kandidovat na funkci svatého Boha (JHVH), který zde vše z ničeho stvořil za pouhých šest dní. Je třeba opustit konečně teorie a přejít do praxe, v praxi je vše v pohybu a u teorie je vše v klidu, a proto teorie nefungují v praxi, je třeba starého nemocného teoretika Miloše Zemana už nevolit, a umožnit mu, aby se on šel dlouhodobě léčit do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, z jeho závislosti na politickém kariérismu

Je alfačert znalec pravého umění?

SAM_0860

Jak jste si jistě mnozí všimli, byl spáchán trolly útok na centrální GVKB systém, který je primárně určen na pomoc hodnotným čertům, kteří hledají pomoc, radu, porozumění a vlídné slovo, zlý útok na hodnotné uživatele, kteří se rekrutují jenom z hodnotných čertů. K tomuto útoku jsem samozřejmě zaujal jasné a nekompromisní stanovisko, které jasně a stručně uvedu, včetně klíčových a faktických autentických informací o pozadí celého útoku armády pekelných trollů, o kterém mám nejvíc informací, jelikož jako svatý čert nikdy nespím a jsem trollům neustále na stopě, a když nejsem trollům na stopě já, jsou na stopě trollům moji zástupci. 

Tuto životní cestu si čert nevybírá, jako alfačert se už rodí a stejně jako svatý pekelný mesiáš, který trpěl na kříži za hříchy všech hříšníků v konzumním pekle, i alfačert trpí předem určeným osudem a božskou samčí dokonalostí, ultimátní předurčeností k hrdinným skutkům. Jeden z takových skutků se stal před několika desítkami hodin za oponou centrálního pekelného systému, kde proběhla lítá bitva mezi společností dobrých čertů a společností zlých čertů, výčet zločinů a svinstev poražených čertů by vydal na publikaci rozsahu knihy knih, pekelné svaté Bible. Bible mi dodává pekelnou sílu, víru, motivuje mě v dalších a dalších bojích a tvrdých bitvách před i za oponou pekelného Matrixu, o jehož řádu, pravidlech a dění nemá běžný uživatel internetu ani tušení. 

Pro vaše dobro nechtějte znát kruté detaily, s nimi se dokážou vyrovnat jen vyvolení čerti a psychicky nezdolní jedinci jako je můj velký učitel a idol věčný nesmrtelný král konzumního pekla GVKB, kterému nesahám ani po jeho z oceli na zakázku vyrobené kotníky. Co se vlastně zde objektivně stalo? To byste jistě rádi věděli, ale my nesmíme ani naznačovat, ani prozrazovat, my můžeme jen sdělovat jasné a stručné informace, které máme od toho, který nás ovlivnil, povolené sdělovat. Padla síť, cvakla klec, nebo jak se to říká ve filmech. Logickou úvahou, se vše krystalicky vyjasnilo. Ten někdo, kdo spáchal bezprecedentní útok na centrální pekelný systém dávající si za poslání pomáhat hodnotným čertům, byl ten, který se běžně podepisuje v profilech jako svatý prezident. 

Prostě stručně, protože taky musíte v pekle chodit do práce a nemáte času nazbyt, útok byl spáchán zcela jistě nepochybně pragmatikem snažícího se svůj teroristický bezprecedentní čin na někoho hodit. Toliko k tomuto útoku, který se před krátkou dobou stal. Do pekelné centrální kanceláře nám chodily miliony emailů s žádostmi o vyšetření celého případu, o lapení zločince, ukázání prstu na toho hambáře, který spáchal bezprecedentní útok, jehož největší krutost a zákeřnost spočívala v tom, že si ho nikdo v pekle ani nevšiml. Dnes jsem si po vyšetřování bezprecedentního útoku na centrální GVKB systém odskočil pornostránky, abych je zanalyzoval druhým, třetím a čtvrtým pohledem a jakožto teoretik a znalec pravého pekelného umění a posoudil a určil jeho kvality.

Psychická změna čerta na anděla je možná

SAM_0871

Konzumní peklo je zde díky hříšníkům. Nehledejte v konzumním pekle anděla, andělé nikdy nebyli a nikdy ani nebudou v konzumním pekle, v konzumním pekle byli a budou jenom hříšní čerti, co myslí na čertoviny. V okamžiku kdy se naučí člověk mluvit tak se z něj stane i hříšný čert co myslí na čertoviny, konzumní peklo bylo stvořeno díky tomu, že mluvíme, dokonce i svaté písmo konstatuje, že na počátku bylo slovo „Já“ ano jakmile si uvědomíme to, že máme „Já“ tak se z nás stávají hříšní čerti, egoismus je pevným bodem molem kterého se točí toto konzumní peklo plné hříšných čertů, co se perou o výhody a jistoty.

Hříšné čerty nezajímá to, že cizí čerti mají blbou náladu díky depresi, to je jejich problém, jak si to každý čert v konzumním pekle udělá takové to on zde i má to je logické! Veškeré snahy o to proměnit konzumní peklo v ráj se ukázali jako naivní a marné, jádrem problému je to že čerti jsou díky mluvení egoističtí. Největší absurdnost v konzumním pekle je někomu nadávat, že on je sobecký egoista? Zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, o tom to je, že cizí hříšný čert nám zde peklem je, protože on nám sobecky konkuruje.

Podívejme se na internet a stránky mocných a bohatých čertů, jak jsou zde zakázané komentáře, komentovat to co dělají mocní a bohatí čerti je zakázáno, bezmocným a chudým čertům. Vše v konzumním pekle smrdí od hlavy čertů, protože v jejich hlavách jsou samé čertoviny kdy čerti myslí na; výhody, jistoty, popularitu, bohatství, svatost, drogy, parazitování, kariérismus, atd. Centralizace konzumního pekla spojená s daněmi a clem, má za následek depresi u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. prý je zde v konzumním pekle demokracie a můžeme si zvolit takové staré čerty, díky kterým se budeme mít lépe, to je jako mít možnost si vybrat jak spácháme sebevraždu.

V konzumním pekle je pravda a láska jenom za peníze, vše co je zde možné prodat to se zde i prodává, dobrota je přeci žebrota. Podívej se na sebe konečně do zrcadla a spatříš čerta, co myslí na čertoviny, nechtěj násilím změnit konzumní peklo, chtěj změnit násilím jenom sebe, nestačí jenom to, že se pěkně oblékneš, a budeš pěkně k cizím čertům mluvit jako; papež, král, prezident, ministr, ředitel, celebrita, atd. je třeba jít do hloubky, a změnit svoje priority, místo pyšného egoismu, se bude tvůj život točit kolem pokorného altruismu. Vše co máš hodnotného, to rozdej cizím čertům v konzumním pekle, a potom začni žít tak, že se z tebe stane svatý anděl, který ukáže ostatním sobeckým čertům, že psychická změna čerta na anděla je možná.

Je správné se pořád vraždit?

P1070309

Lidi jsou na sebe zlí, s tím musíme konečně něco udělat, mám geniální nápad, jak trvale a globálně zlo z naší civilizace eliminovat, nejsou lidi, tak zde ani nebude zlo, lidi se digitalizují pomocí GVKB dotazníků a potom se jejich ubohá těla v krematoriu eliminují. Místo lidí zde budou hodní a pracovití GVKB roboti, člověk je zastaralý model zaměstnance, a zaměstnavatelé potřebují roboty, se kterými nemají problémy, už mnoho moderních zaměstnavatelů začalo s nahrazováním lidí za roboty a za umělou inteligenci, tento konzumní svět je celý umělý a tak zde logicky musí i být zaměstnanec který nebude už genetickým originálem, ale bude vyroben a nastaven v továrně. 

Lidi je potřeba eliminovat to je i názor našeho prezidenta, podívej se konečně na sebe statisticky, jsi jenom statistické číslo s nulovou hodnotou, které je zde dočasně. Lidská práva už vyšla v Číně dávno z módy, lidi budou mít jenom právo na to se nechat digitalizovat a po digitalizaci se budou eliminovat, takto už nebudeme k ničemu potřebovat zbraně a místo zbraní budeme vyrábět stroje a roboty. Prevence je základem restartování u ekonomiky a politiky, vražda na tyranu přeci není vraždou, ale je to hrdinský svatý skutek, ten druhý je zde zlým tyranem, a proto bude digitalizován a eliminován.