Ano, sám zde nikdo nikdy nic nedokázal

IMG_8569

Tento svět je o tom sloužit druhým, a pomáhat jim s jejich problémy, mnozí si myslí, že vše zvládnou sami, protože jsou moudří a silní, ve skutečnosti sám zde nikdo nikdy nic nedokázal, co by byl geniální člověk bez pomoci druhých, musel by žít jako zvíře a jeho genialita by nebyla využitá.

I ten nejmocnější a nejbohatší člověk je jenom sluhou druhých, važme si toho, že můžeme sloužit druhým, bez služby druhým ztrácí život logiku a smysl, ten dělá to a ten zas tohle, každá práce je zde potřebná, ten kdo je lepší má pomoci těm co jsou horší, pokud si myslíš, že nemám pravdu tak ti ještě teče mléko po bradě.

Ježíš Kristus obětoval svůj život jako mučedník, aby nás spasil před utrpením, nekonejme tedy druhým to, co nechceme, aby druzí konali nám, vše co dáváme to nazpět i dostáváme, možná dneska unikneš trestu, za svoje chyby a hříchy, jenže zítra bude vše jinak a trest tě srazí z vrcholu dolů do očistce, a tvůj pláč a křik nikdo už neuslyší.

Nesnáším hříšníky, co skončí v očistci

IMG_8604

Je třeba řešit problém hříšnosti globálně a optimálně, kdo nejde s námi, co nejsme hříšní, ten jde proti nám, a tak bude optimálně ekologicky eliminován. Jednou zde jsou pravidla, která stanovují co je hříšné a tak to skončí jistě v očistci, mnozí se vymlouvají na neznalost těchto pravidel, neznalost ale nikoho neomlouvá to jasně bylo dáno.
Každý, musí přizpůsobit svoje myšlení a konání provozu v tomto konzumním systému, kdo poruší svatá pravidla ten bude recyklován na substrát. Je třeba zavést zlaté pravidlo, hřích uděláš jenom jednou, druhá šance zde už nebude, bude to jako se skokem z letadla, pokud nemáš padák tak už nebudeš moci skočit podruhé z letadla, svatá morálka je ten padák.

Ano, stvořitelem všeho zde je dualita

IMG_8657

Pokud je na tom někdo zle, tak věří, že se bude mít dobře, ten kdo je na tom dobře, ten filosoficky pochybuje, že se bude mít zle. Myslíme a konáme podle situace, ve které jsme, čím více je zde inteligence tím více je možné se situaci přizpůsobit. Lidi se snaží vytvářet na vše ideologické strategie, ve kterých malé množství elitních lidí ovládá veliké množství lidí, co nejsou elitní, takto vznikl nejprve náčelník a kouzelník, později vznikli království a náboženství. 
Jelikož v minulosti nebyl internet a bylo mnoho jazyků tak se civilizované kultury od sebe mnoho liší, s příchodem internetu se mohou lidi konečně dozvědět pravdu o tom, že jsou opice s korunou na hlavě a že stvořitelem všeho zde je dualita složená z; kladu a záporu, pravdy a lži, dobra a zla, samce a samice, dne a noci, života a smrti, moudrosti a hlouposti, čistoty a špíny, atd. Bible je tedy ukázkou zaostalosti myšlení našich předků, přirovnal bych Bibli k Windows 3, a já jsem už Windows 10.

Ano, z náboženství stal globální problém

IMG_8648

V krizi je to co nemá výhody, a dobře se má to co má výhody, často je zde konflikt o výhody, anebo je zde nemožné o výhody bojovat a soutěžit, protože je zde monopol nebo diktatura. Nadbytek vytváří nedostatek, aby měla elita výhody tak ostatní jsou v nevýhodné situaci. Nejčastější výhodou je velikost, veliké je silnější a tak může ovládat to co je malé, proto je zde snaha, být velikým díky rychlému růstu. 
Za vším jsou výhody! Někdo namítne, že říkám to, co lidi už vědí mnoho století, a že bych měl říci něco, co lidi ještě nevědí, nelze ale už říci co nebylo už řečeno, za mnoho století už lidi vytvořili tolik hodnotných myšlenek, že jenom každý opakuje, co bylo mnohokráte už řečeno. Je třeba výhodné mít vysokou školu, ale co když mnoho lidí už má tu samou vysokou školu? 
Hodnotu má to co je zde vzácné, a tím že jsme umožnili chudým lidem dlouho studovat, tak došlo k tomu, že vysoká škola už zde nemá velikou hodnotu. Často je zde proto snaha výhody zakonzervovat, pomocí plotů anebo pomocí zákonů a morálky, náboženství je klasickou ukázkou zakonzervovaných morálních hodnot, a následkem je to že se z náboženství stal globální problém. Je dobré, že konzervujeme potraviny a že jsme si zakonzervovali informace, které pro nás mají hodnotu, proč máme ale konzervovat výhody, tomu teda nerozumím? 

Vzniká zde vše díky recyklaci odpadu?

IMG_8635

-1-
Jediným dokonalým exotem na internetu globálně známým je GVKB (Guru Vit Kouba Bhagavan), existují na internetu i jiní exoti, ale to jsou jenom genetické ubohé bezvýznamné sračky, které budou brzo spláchnuté do virtuální kanalizace. GVKB je exotem v tom že postavil svůj systém na víře ve SVATÉ HOVNO, je třeba si uvědomit že GVKB je Bůh který se kdysi mimo tento čas vysral a tak z jeho hovna zde vzniklo absolutno ve kterém je; vesmír, čas, prostor, život, atd.
-2-
Jelikož zde vše pochází z hovna, které vysral GVKB je i GVKB obsažen ve všem co zde je není zde nic co by nepocházelo z hovna které GVKB na počátku stvoření všeho vysral. Vše zde z hoven vzniká a v hovna se to navrací, to je princip ekosystému, jak organizovat optimálně naše žraní a sraní, o tom je každá ideologie, protože naše žraní a sraní není optimální, a tak máme snahu jej pomocí politiky a podnikání optimalizovat.
-3-
Kamkoli přijdeme všude je nějaká organizace co má svoje pravidla a nutí nás tyto pravidla respektovat a dělá tak z nás hovno které je zde na hovno, pokud se organizaci postavíme tak nás organizace spláchne do hajzlu a my si musíme zase hledat jinou zasranou svatou organizaci, kde se budeme moci nažrat a vysrat. Na hovno jsou i naše sny, jednak ze snů máme veliký hovno, a po probuzení musíme většinou na záchod, abychom si tělesně ulevili, pořád jenom slyším, že je zde na hovno; politika, ekonomika, církev, rodina, zaměstnavatel, internet, motorismus, deprese, informace, atd.
-4-
Je to na hovno nadávat, že je vše zde na hovno, je třeba si říci, narodili jsme se do sraček a musíme se z těch sraček nějak proboha už dostat, aby zde nebylo už vše na hovno. Všechny organizace jsou na hovno, protože dělají z lidí jenom hovna, na které každá organizace sere, a dobře se v každé organizaci, má jenom elita této organizace. V centru každé organizace jsou veliká svatá hovna, co zde mají veliké výhody a jistoty.
-5-
Můj originální Bůh se jmenuje SVATÉ HOVNO, protože z hovna zde vše vzniká a v hovno se to navrací, Stvořitelem všeho je zde hovno a tak je mi hovno i svaté a tak je i centrem mého učení o hovně. Svaté hovno pochází z hříšné prdele, nelezte proto nadřízeným do prdele, a začněte konečně pracovat na tom, abyste změnili svůj zasraný život.
-6-
Modlete se posraní hříšníci tisíckráte za den. Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Víra dokáže zázraky, váš svatý kazatel, který je na hovno. 

Manuál jak být člověkem

IMG_8632

Každý se narodí jako divoké zvíře, a má evoluční možnost se stát člověkem, jaký je zásadní rozdíl mezi zvířetem a člověkem? Zvíře je sobecké, člověk není sobecký, pokud se chceš stát člověkem, tak nesmíš být sobecký, nestačí to, že zde bude vlk, v beránčí kůži, to nefunguje! 
Vše co máš, rozdej cizím lidem, a buď nahý tělesně a psychicky, pýcha na to co máš, to je psychické vězení, ve kterém jsi, a tak myslíš a jednáš jako sobecké zvíře. Jenom nahý člověk je svatý, proto je Ježíš Kristus na kříži nahý a nemá už žádné hodnoty, evoluce vyhnala člověka z psychického ráje, do psychického očistce, za to že se on styděl, za nahotu těla a nahotu duše. Musíš, ukřižovat svoje já, protože tvoje já, z tebe dělá sobecké zvíře. 
Orgasmus to je pravý svatý rituál, při kterém mizí naše sobectví, a tak prožíváme na krátkou dobu zázrak psychického očištění. Mnoho lidí nedosahuje orgasmu, protože se nedokáže uvolnit díky svému velikému sobectví! Proč je konzumní společnost proti sexu na veřejnosti? 
Vše je zde kariéristické divadlo, sex na veřejnosti ukazuje, že jsme sobecká zvířata, s nulovou hodnotou. Proč se před svým psychickým pánem zbaběle schováváš, stydíš se za to, že jsi psychiky nahý, proč jsi jedl zakázané ovoce, za svoji chybu budeš vyhnán z psychického ráje, do psychického očistce. 
Psychickým pánem člověka je objektivní pravda, a zakázané ovoce to jsou dezinformace, jakmile začneš konzumovat dezinformace tak se začneš stydět za to, že jsi nahé zvíře a stane se z tebe; král, císař, sultán, prezident, náčelník, předseda, vůdce, šlechtic, zeman, ministr, diplomat, soudce, kazatel, celebrita, milionář, ředitel, atd. 
Pokud poznáš sebe, poznáš tím i ostatní lidi, lišíme se jenom na povrchu, pod povrchem, jsme všichni stejní pyšní sobci! Komu není možno moudře poradit, ten by se měl jít podívat dneska do krematoria, aby věděl, co jej brzo jistě čeká, z prachu jsi vzniknul, a v prach se navrátíš, prachy zde často nemáš, protože jsi pyšný sobec.

Proč nás Bůh vyhnal z ráje

IMG_8676

Mám často sen, ve kterém se nacházím v ráji a ležím pod stromem který je svatý. Ke stromu přijde nahá Eva a říká, že má hlad. Já jí tedy ze stromu utrhnu jablko a dám jí je k ochutnání. Eva, se na mě usměje a hned se chce se mnou pomilovat, aby mi nebyla nic dlužná. Když ji oplodním, tak jí potom natrhám plný košík těch jablek ze stromu poznání a ona odejde za svým Adamem. 
Když Eva s Adamem všechna jablka snědí poznají, že jsou nazí a tak se stydí. Jdou za mou a já jim dám oblečení a oni se již nestydí. Stvořitel spatří, že Adam a Eva jsou oblečení a hned mu dojde, co se asi stalo, vyžene tedy lidi z ráje. Mě dá na starost se o lidi starat, protože nějak mě musí potrestat. Od té doby se musím o lidi starat a Stvořitel se mi škodolibě směje a leží pod stromem poznání v ráji, proč jsem té Evě dával to jablko? 

Bože proč to nevyřešíš?

IMG_8679

Věřící věří, že bůh vše umí vyřešit optimálně rychle, skeptici na boha nevěří a tak si vše sami vyřeší optimálně a rychle, rozdělujeme se tedy logicky na realisty a naivisty, většina lidí je někde uprostřed a podle situace se mění na realisty nebo na naivisty. Bože proč to nevyřešíš? Kdo nebo co je Bůh? 
Bůh je to co díky moci může manipulovat s tím co je bezmocné, jde tedy o vztah pána a sluhy, bůh je pán a sluha je kmán, když něčemu panujeme cítíme se božsky a když někdo nebo něco panuje nad námi tak máme blbou náladu a snažíme se náladu zlepšit pomocí náhražek jakými je; televize, internet, čokoláda, kafe, pivo, cigareta, jídlo, sex, pohádky, sny, atd. Náhražky se stali velikým obchodem a lidi na náhražky co jim zlepšují náladu, utratí už více než za základní existenční potřeby. 
Včera jsem v Praze u Karlova mostu spatřil sektu, co sbírala podpisy na to, co propagují za ubohé naivní pitomosti, a pitomí lidé se zde naivně podepisovali. Prý sektě, jde o to, aby se měli lidi na světě velmi dobře? 
To je jenom dezinformace, každé lidské organizaci, jde jenom o výhody a jistoty, pro svatou elitu této veliké organizace, a je jedno, jak se ta organizace jmenuje, a co zde vlastně dělá. Vše je zde o ekonomice, za vším jsou peníze, dobrota je žebrota, to co nebojuje, to i degeneruje. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to je zlaté klasické pravidlo, jak si usteleš tak si i lehneš, vytrvalost dokáže zázraky, proč lidi nejsou vytrvalí na cestě k tomu, se zde mít lépe? 
Vytrvalý je ten kdo je zdravý, zdraví je prioritou, nejlépe se lidem žije tam, kde se lidí dožívají vysokého věku, všechny ostatní statistiky, jsou jenom mediální dezinformace. Přirovnal bych obrazně dlouhověkost ke kvalitním botám, nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat nekvalitní boty. Proč zkrachovala všude sociální politika? 
Sociální politika je založená na tom, že se kvalita a kontrola u všeho sníží, a následkem je zhroucení ekonomiky a politiky. Komu není rady, tomu není ani pomoci, politici chtějí jenom přerozdělovat chybně státní zisky, ale nechtějí už to, aby se všem lidem lépe dařilo, chce zde vůbec ještě někdo, aby se globálně všem lidem lépe dařilo, sliby se v politice a náboženství slibují, a jenom blázni se krátkou dobu radují, než poznají to, že jiní bezcharakterní blázni si z nich vystřelili, a udělali tak z nich zase naivní blázny. 

Bůh má hříšníky na černé listině

IMG_8689

Světce má zase na bílé listině, seznam tvých hříchů a svatých skutků, je ve tvém svědomí. Mnozí se snaží seznamy ve svém svědomí umlčet pomocí slivovice a cigaret, je to ale jenom marnost, tak jako nelze utéci svému stínu tak nelze ani utéci před svým svědomím, vše co dáváme to nazpět i dostáváme, ten kdo je zde vlkem v beránčím rouše, ten je obklopen jenom vlky v beránčím rouše, a ovce od něj utíkají, protože se jej bojí. Bůh není daleko od nás, jak si mnozí hlupáci myslí, Bůh je v nás je to naše geniální inteligence, bez geniální inteligence jsme jenom nulou, co zde má nulovou hodnotu, svědomí to je účet, který inteligenci vystavuje každý den vědomí.

Optimální desatero

IMG_8701

1
Já jsem tvoje inteligence, tvůj pán.
2
Nebudeš mít jiné pány, mimo mne.
3
Nevezmeš jména svého pána nadarmo.
4
Nezapomeň, abys každý den i věnoval odpočinku.
5
Cti vesmír a přírodu, abys dlouho živ byl, a dobře se ti zde vedlo.
6
Nezabiješ bližního.
7
Nepodvedeš bližního.
8
Neokradeš bližního.
9
Nebudeš pomlouvat bližního.
10
Nepožádáš sobecky bližního o to, co on miluje a potřebuje.