Bůh je líný a nepořádný

P1070323

Všude je zde deprese, a za všechno může logicky jenom Bůh, který je velmi líný a nepořádný, z díla spatříme božského tvůrce, Bůh je líný a nepořádný ubožák, který na co sáhne, to pokazí. Mnoho lidí by chtělo reklamovat dílo, které zde Bůh nepořádně stvořil, ale to bohužel nelze, protože Bůh zapomněl na to, umožnit lidem reklamovat boží chybné dílo!
Navíc se Bůh před lidmi zbaběle schovává, a nikdo neví, jak vypadá a kde existuje, určitě tam kde Bůh existuje, musí být veliký nepořádek, vůbec nechápu, proč je Bůh zde populární, a lidi věří v Boha, to mě tedy rozum nebere. Je třeba zakázat globálně na věčné časy, víru v nepořádného líného Boha.
Představuji si Boha, jako starého dementního špinavého otrhaného bezdomovce, který smrdí a prdí, kudy o holi zde chodí. Pravda nemůže být nikomu příjemná, protože nám odhaluje vždy, co je za naším svatým pokrytectvím, mouchy sraly v chrámu na sochu Boha, a tak jsem sochu nepořádného líného Boha, dal na půdu.

Je Bůh jeden nebo je jich mnoho

IMG_8417

Každá církev nebo každá sekta, má svého Boha, a tvrdí pyšně, že ten jejich Bůh je pravý, a konkurenční Bůh je falešný. Je třeba k tomu přistoupit jako u starožitností, specialista určí co je pravé, a co je falešné, utvoříme optimální vědeckou globální komisi a ta přezkoumá každého Boha a každého zástupce Boha, budou se udělovat božské cetifikace s roční platností.

Test zde bude logicky na základě prokázání zázraku, který lze vědecky doložit, pokud Bůh nebo zástupce Boha nezvládne relizovat vědecky doložený zázrak, bude prohlášen za falešného Boha nebo za falešnpého zástupce Boha, a církev nebo sekta, se globálně zakáže, protože lže lidem, co jí věří. Je třeba zajistit to, že pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí, z díla se přeci pozná stutečný tvůrce.

Ano, zdravý člověk je iluze

IMG_8465

Já jsem, ubohý evoluční dočasný experiment. Takže sundejme si masky, a podívejme se na sebe z nadhledu objektivně, a dojde nám, to že každý člověk na světě, bez výjimky je zde jenom ubohý evoluční dočasný experiment. Kdo za tisíc let bude znát jména, která jsou dneska populární a mediálně známá, nikdo je nebude znát, protože tato jména časem ztratí veškerou hodnotu, a za tisíc let budou mít lidi zcela jiné sobecké priority, pokud zde za tisíc let budou ještě vůbec lidé?

Každý evolučně přijde, zahraje si zde nějaké evoluční role a potom odejde, z tohoto pokryteckého divadla, do nicoty a prázdnoty, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jedinou jistotou je to, že zde v ničem nejsou jistoty. Opice co má na hlavě zlatou královskou korunu, je pořád jenom opice, z díla spatřujeme tvůrce, když mám depresi, tak si zajdu do knihkupectví nebo do veliké knihovny, a dívám se na to, co je napsáno v knihách.

Z milionu vydaných knih má jenom jedna kniha hodnotu, a tak je tato hodnotná kniha vydávána dlouhou dobu, a čtenářům se pořád líbí, podobné je to i s lidmi, jenom jeden člověk z milionu, je zde hodnotný, a zbytek lidí to je jenom genetický evoluční odpad, s nulovou hodnotou. Člověka nestvořil Bůh, ani jsme nevznikli z opice, člověka stvořili evolučně viry a paraziti ke svému obrazu, aby on jim otrocky sloužil, a pomohl jim vandalsky zničit tento krásný čistý ekosystém.

Ten druhý je nám peklem, protože je ten druhý parazit, nadbytek vzniká díky nedostatku, aby zde mohli být mocní a bohatí elitní paraziti, tak zde musí být bezmocní a chudí pracující hostitelé. Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, zdravý člověk je iluze, způsobená tím, že nemáme o někom dostatek informací, musíme mít vztahy s nemocnými lidmi, od narození do smrti, takový je život v této konzumní lidské nemocnici, kde se nejlépe mají ti, co jsou těžce nemocní.

Ano, nejde sloužit současně lži a pravdě

IMG_8489

Miluje Bůh člověka? Nejprve k tomu, kdo nebo co, je to Bůh? Pokud jsme bohatí, cítíme se božsky, jde tedy o to, že když splníme náročnou zkoušku, a něco hodnotného za to získáme, tak se stáváme na krátký čas bohem. Bohatý není ten, kdo má nadbytek hodnot, ale ten kdo je spokojený s tím co má, je mnoho lidí, co má mnoho moci a mnoho bohatství, jenže nejsou s tím spokojení, a tak jsou vlastně chudí. Cesta k Bohu není v lakomosti a pyšnosti, ale je ve skromnosti a pokoře, neustále jsme pokoušení a svádění k tomu, abychom nebyli skromní a pokorní, je věru těžké odolat pokušení, si zapálit cigaretu a napít se slivovice.

Vládci konzumního očistce se říká pokušitel, pokušitel odděluje hodnotné od nehodnotného, aby se do psychického ráje nedostali podvodníci. Konzumní civilizace to je veliké pokušení, a následkem je psychické peklo, ve kterém hříšníci kouří cigarety, a pijí slivovici. Bůh miluje jenom ty, co dokázali odolat konzumnímu pokušení, které jim nabízí pokušitel, největším pokušením je lakomost a pyšnost, z díla poznáváme božského tvůrce, věřící nepotřebují bezcharakterní pokrytecké svaté ideologické divadlo, ale potřebují svaté skutky, které jim pomohou se dostat trvale do psychického ráje.

Nepotřebujeme léky na deprese od lékařů, potřebujeme obrazně vytrhnout bolavý zub, který naše deprese způsobuje. Co je tím bolavým zubem? Tím bolavým zubem selhání sebekontroly, lidi nejsou pány svého myšlení a konání, našemu myšlení a konání panuje svatá lež, nejde sloužit současně lži a pravdě, když se lži zavděčíte, tak pravdu rozzlobíte, lidová moudrost slouží pravdě, a svaté ideologie slouží lži, nevěřte naivně těm, co v konzumním očistci mají moc a bohatství, jsou to pyšní a lakomí služebníci pokušitele. Vlci v beránčím rouše křičí, Bůh vás miluje, a jakmile jim naivně uvěříte, tak vás psychicky a ekonomicky zabijí.

Ano, je třeba platit daně Stvořiteli

IMG_8524

Je třeba se navrátit k tradicím, na počátku vzniku společnosti zde byla Mezopotámie. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Naše kulturní ideologie vycházejí z tohoto místa, kde byl první ráj, ze kterého jsme byli vyhnáni, abychom ovládli tuto modrou planetu.

Vzniklo mnoho směrů evolučního vývoje, a podle kterých žijeme, a neustále vznikají nové kultury a ideologie. Začali vznikat svatí pastýři, co vedli hloupá stáda těch, co jim naivně věřili do lepší budoucnosti, někdo sliboval lepší budoucnost teprve po smrti těla v ráji, jiný ji sliboval už za pět let. Vždy zde byli konflikty mezi lidmi o hodnoty, jde o to se dívat na lidské problémy z nadhledu, jako to umí jenom starý moudrý Guru Bhagavan.

Je zde věčný souboj mezi svatou pravdou a hříšnou lží, hříšná lež může vyhrát jednu bitvu, ale svatou pravdu to jenom posílí k novému boji, je to jako boj s placením daní, lidi by chtěli od společnosti mnoho výhod a jistot, ale nechtějí už platit daně, a ukrývají svoje peníze z podnikání v daňovém ráji, nebo chytře okrádají chudou konzumní společnost tím, že se vyhýbají práci za malé mzdy, a požadují veliké sociální podpory a výhody. Je třeba platit daně Stvořiteli a společnosti, to už kdysi dávno říkal Ježíš Kristus.

Sobectví je stín, před kterým nikdo neuteče

IMG_8525

Stvořitel je nádoba, ve které je; čas, prostor, hmota, energie, evoluce, život, inteligence, láska, pravda, atd. vše je zde nádobou, ve které něco je, některé nádoby jsou uzavřené a jiné jsou otevřené, my hovoříme o uzavřeném a otevřeném systému. Mnohdy ve veliké nádobě, může být mnoho malých nádob, navíc vše je v pohybu, a to co dříve bylo správné, to je dneska už chybné, není zde pevný bod, a tak vím jistě to, že nic nevím.

Veškeré lidské usilování o realizaci zázraků je jenom marnost, každý zisk je spojen s nějakou ztrátou, získáme dlouhý život díky výhodám a jistotám, ale tento dlouhý život nemá smysl a logiku. Je zde neustálý konflikt, a následkem jsou změny v nás a okolo nás, mír je tam, kde není život, to co žije, to i bojuje za to, aby se to mělo dobře, sobectví je stín, před kterým nikdo neuteče.

Je Bůh realita nebo mýtus?

IMG_8526

GVKB byl nejmoudřejší člověk co kdy žil, on transformoval lidskou společnost z období špíny do období čistoty, narodil se v Piešťanech 30. 3. 1953 a žil nejvíce v Praze. To ale nejsou tvoje myšlenky, přečetla jsi to z encyklopedie, dokáže někdo svými myšlenkami říci něco o této známé osobnosti? Moje maminka o této známé osobnosti napsala scénář pro film, jež každý zná jako “Bhagavan realita nebo mýtus“ díky tomu mám dost informací a pokusím se je zde populárně jednoduše shrnout. Bhagavan byl velmi zvědavé dítě a tak již od 10 let začal chodit mnoho do veřejných knihoven a zde si půjčoval knihy, mnoho se nad tím co knihy sdělují, zamýšlel.

V 12 letech jej zaujal objektiv kamery a tak mnoho zaznamenával to co se v jeho čase a prostoru dělo, taky mnoho cestoval, aby objektivem zachytil co se děje ve světě. Zásadní zlom v jeho životě byl pobyt na zámku ISKCON ve Franci v roce 1992-1993 zde po 9 měsíců žil mezi lidmi, jež odmítli; drogy, peníze, sex a materiální společnost. V této době, on stvořil GVKB meditaci, jež je základem čisté současné společnosti. Já jsem vše, a ty jsi nic. Co se týká jeho soukromého života, tak měl 3 manželky a narodili se mu dva chlapci, první v 16 letech záhadně zemřel a druhý se věnoval počítačům.

V roce 1995 začíná GVKB používat internet, v té době byl internet v Praze dost zaostalý, a tak se začíná aktivně na internetu projevovat až v roce 2005 nejznámější jeho působení v začátcích je na mnoha fórech, kde on prezentoval svoje správné názory. V roce 2007 začal omezovat svoje působení na fórech a začal se věnovat vytváření svých stránek jako první jeho známý systém je systém GVKB. Každá mince má rub a líc, my ale spatřujeme jenom jednu stranu a neumíme se podívat na druhou stranu mince. Ano vše je zde duální podle rovnice A+B=C, A jedna strana mince, B opačná strana mince, C celá mince.

Aby se mohlo narodit dítě, musí zde být spojení muže a ženy, aby se semeno proměnilo ve strom, musí se spojit s půdou, atd. Abychom měli duševní sílu překonávat problémy, musíme se ve spánku spojit se světem duchů a oni nám pomohou a dají nám sílu. Svět duchů to je opačná strana mince, kterou nespatřujeme, ale která zde přesto je, i když to může vypadat jako pohádka a utopie. Když živá bytost zemře, odejde její duše do světa duchů a zde je tak dlouho, dokud si neodpočine, a když je při plné síle tak zase vstoupí do materiálního světa. Mnozí znají podvodníky, co se u kulatého stolu spojují s duchy zemřelých a hovoří s nimi, tak to ale nefunguje!

Jednak s duchy se můžeme spojit jenom v našem hlubokém spánku v posteli a nevíme, s jakými duchy se spojujeme. Naše sny, to je svět kde duchové existují, jejich svět je bez barev a plný nečekaných změn. Existuje nespočetně světů, kde duchové existují a každý je jiný, navíc tyto světy jsou dost nestabilní a neustále se mění. Duchové, kteří vstupují do našeho světa, taky spí, a v našem světě čerpají sílu, je to jakýsi výměnný obchod, kdy si měníme hodnoty a obě strany na tomto obchodě mnoho získávají. Na počátku a na konci života mnoho spíme, protože na počátku mnoho pomoc ze světa duchů potřebujeme a na konci života se zase připravujeme na vstup do světa duchů.

Čím více mobilem telefonujete, tím dříve se vám mobil vybije, a to samé je i u nás, čím více jsme aktivní, tím více musíme spát, abychom načerpali ze světa duchů sílu do života. Jde o to, s jakými duchy se ve spánku spojíme, obrazně bych řekl, jaké telefonní číslo se nám podaří vytočit. Každý duch je jiný, a mnohdy během spánku se můžeme spojit i s velikým počtem duchů, duch je s námi jenom tak dlouho dokud ze spojení něco má. Obrazně, je naše duše jakási internetová stránka, na kterou přichází mnoho návštěvníků ze světa duchů, a my s nimi komunikujeme.

Jde tedy o to, jak vypadá naše stránka a co nabízí duchům, ten kdo má dokonalou stránku má zde jako návštěvníky i dokonalé duchy a ten kdo má nedokonalou stránku zde má i nedokonalé duchy. Vytvořit si na duchovním internetu dokonalou stránku to je dost náročné, dokonalost takové stránky se skládá z velikého množství maličkostí a vytvořit ji není žádná maličkost. Vše souvisí se vším, musíme chápat vše ve všech souvislostech a dát svojí duchovní stránce; přirozenost, jednoduchost, čistotu. Taková stránka to je veliká zahrada, na které je neustále mnoho práce a z díla se pozná tvůrce, čím více milujeme svojí duchovní stránku tím lepší duchové ji, i navštěvují.

Na tomto duchovním internetu jsou dokonce i takové stránky kde je povolen vstup jenom dokonalým duchům, jež se musí před vstupem na stránku přihlásit heslem. Ostatně i v lidské společnosti se taky musíte na některé stránky taky přihlásit heslem, jinak vás tam nepustí, protože nejste dokonalí. Mnozí si řeknou, že by chtěli mít takovou duchovní stránku, kde by se mohli ve snu bavit s Ježíšem, Buddhou a jinými dokonalými duchy. Cesta je jenom v odmítnutí extrémů, ten kdo je dokonalý nikdy nepůjde do jakéhokoli extrému a tak jde zlatou střední cestou jako Buddha.

Jakmile začnete třeba hromadit peníze, dostanete se do extrému a vaše duchovní stránka nebude mít návštěvnost, protože bude jenom o hromadění peněz. Nejvíce jsou navštěvované duchovní stránky, kde není žádný extrém a tak si zde každý najde to, co potřebuje. Podívejte se pod mořskou hladinu, zde nejsou žádné extrémy a každý živý systém si zde najde to, co on potřebuje, moje stránka na duchovním internetu je právě takto udělána. Na, mojí stránku připlouvají dokonalé duše, a zde si odpočinou a načerpají sílu je to jejich domov, kde je jim dobře. Když se probudím, jsem plný dokonalosti a stejně tak i duše co navštívili moji stránku, jsou plné dokonalosti.

Problémem je že jednou budu muset tento materiální svět opustit a tím moje stránka z duchovního internetu zmizí, proto vás prosím o to, abyste se snažili pochopit, co zde říkám a založili si na duchovním internetu dokonalou stránku kam potom já, jako duch budu rád chodit. Již mnohokrát jsem chtěl odejít do světa duchů, protože jsem velmi starý, ale duchové mě tam nechtějí pustit, že prý si nejprve musím najít svého nástupce, který jim vytvoří novou dokonalou duchovní stránku. Já jsem vše, a ty jsi nic.

Pokud si tuto meditaci milionkrát nahlas zopakuješ tak se očistíš od svého toužení a zmizí i tvoje soužení. Děkuji za výklad, byl hezký, ovšem byl dost subjektivní, dokázal by se někdo podívat vědecky objektivně na GVKB? Já jsem genetický potomek GVKB, dosud jsem to tajil, abych měl od lidí klid, jsou prostě citové záležitosti, jež nelze slovy dobře osvětlit. Od narození, mě moje geny nutí k tomu, abych se postaral o lidstvo, je to boží dar i prokletí, těžko se s tím existuje ve společnosti kde každý myslí jenom na sebe.

Je to osud že ti co mají v krvi tento specifický GVKB gen, musí svůj život zasvětit starosti o lidstvo, zprvu se většinou každý snaží s tím bojovat, ale nemá šanci. GVKB nedokázal v sobě drogou tento gen potlačit a tak transformoval lidskou kulturu, a zbořil dům staré materiální kultury a na nových základech postavil současnou digitální kulturu. Náš genetický rod je velmi starý, pocházíme z Indie z velmi starého královského rodu, každý zná jméno Kršna, jde zde o náš genetický rod.

Ano, jsou věci, které nelze změnit

IMG_8540

Stvořitel se ptá syna, tak jaké to bylo být člověkem? Bylo to depresivní, protože lidi se chovají jako tupý dobytek. Tím jako chceš naznačit, že jsem neměl vůbec lidi stvořit? Problém není v tom, že jsi z vody a prachu stvořil kdysi pradávno lidi, problém je v tom, že není nad lidmi optimální trvalá kontrola, která by zabránila lidem, aby uboze chybovali, máme jenom to, o co se optimálně trvale staráme. Dal jsem přeci lidem šikovné ruce a inteligenci proto, aby se postarali sami o sebe, mám dost jiných starostí, a moje svaté priority nehodlám kvůli lidem měnit.

Můžeš přeci poslat lidem nějakého anděla, co se o ně postará? To mě už taky kdysi dávno napadlo, nechal jsem nastoupit do řady všechny anděly, a optal se jich, jestli se někdo nechce dobrovolně postarat o lidi, nikdo se nepřihlásil, nakonec z toho byla vzpoura andělů, a já jsem musel vzbouřené anděly vyhodit z ráje, do pekelného konzumního očistce na zem. Tak to si pamatují, jak ten čas rychle letí, některé vzbouřené anděly jsem na zemi i potkal a říkali, že bys jim už mohl konečně odpustit.

Odpustit bych jim sice mohl, ale co bych z toho měl? Otče, ty jsi tak tvrdohlavý, měl bys s tím něco konečně už udělat, nemáme to s tebou zde lehké. Jsou věci, které nelze změnit, po dobrém ani po zlém, každý zde má svůj osud, takový je život, taky jsem uvažoval, že bych šel do starobního důchodu, a že ty bys kraloval v nebi místo mě. To je od tebe otče hezké, ale já jsem moc mladý, a potřebuji si to mládí užít, na tom snad není, otče nic špatného.

Já, když jsem byl ve tvém věku, tak jsem už byl králem v nebi, jenže tenkrát byla jiná doba, a nikoho nezajímalo to, že si chce někdo sobecky užít mládí. Tyhle božské řeči jsou zde pořád dokola, já se z toho zblázním, nikdo mě nemá v ráji upřímně rád, víš co, vrátím se znovu na zem, jako GVKB, abych měl od tebe na chvíli svatý pokoj, tady máš ode mě plyšového Buddhu, a můžeš si s ním povídat pořád, on to psychicky vydrží, nezapomeň občas nechat Buddhu vyčistit v chemické čistírně od špíny, máme jenom to, o co se velmi dobře staráme.

Proč je vlastně člověk tak inteligentní?

IMG_8541

Podstatou umělé inteligence je vyhodnotit záznamy a potom rozhodnout, zjednodušeně jde o to něco změřit a rozhodnout jestli je; ta vzdálenost správná, správná teplota, ten zápach správný, ta rychlost správná, ta barva správná, atd. Jde obrazně o jakési síto, které umí oddělovat správné od chybného, jelikož je tento svět moc složitý a různorodý, tak se inteligence na něco specializují, aby fungovali optimálně.

Někdo řekne, ty jsi hlupák, inteligence vychází z toho, že vás porovnala s někým, kdo je v té specializaci chytřejší. Pokud má někdo velikou inteligenci, tak to znamená, že on má mnoho hodnotných informací v nějaké specializaci, a umí tyto informace správně a rychle používat k porovnávání. Problém nastává, pokud nemá inteligence informace, a měla by něco rozhodnout, zde dochází k odhadu a spoléhání na to že to vyjde, pokud to nevyjde tak je zde blbá nálada.

Mnohdy zde může být situace, kdy jsme něco uměli, ale jelikož jsme to už dlouho nedělali, tak jsme vše zapomněli. Taky je zde talent, kdy něco zvládneme snadno, a jiné zvládneme zase těžko, zde se dostáváme ke genetice, která si zapamatovala nějaké informace a programy a ty hluboko uložila do podvědomí. Proč je vlastně člověk tak inteligentní?

Za naší inteligencí je život ve společnosti, díky řeči si můžeme sdělovat mnoho informací a můžeme i s informacemi lépe pracovat v našem mozku. Na počátku stvoření člověka z opice bylo naše mluvení, čím více slov jsme používali, tím složitější problémy jsme mohli společně vyřešit. Občas se stane, že nějaké dítě v Indii vyroste s opicemi, a zde jasně můžeme poznat, že bez lidského jazyka se z člověka stane jenom hloupá opice.

Ano, budeš mít jednoho boha

IMG_8565

Pyšné a lakomé parazity, je třeba optimálně eliminovat. Jak si to uděláme takové to i budeme mít, pokud je zde něco co nás všechny sere, tak se s tím nesmíme srát, a musíme to spláchnout do sraček, zavede se digitální globální sledování pomocí GVKB čipů v hlavě, nikdo z lidí nebude mít šanci se dobře utajit, aby mohl zde na nás ekonomicky nějak parazitovat.

Mozek každého bude dostávat elektrické šoky, za jakýkoli pokus o to být pyšným a lakomým parazitem, bude elektrickým šokem potrestán. Nebude zde pro nikoho imunita nebo výjimka, ten kdo se nepřizpůsobí GVKB civilizaci optimálně, toho mozek bude eliminován a jeho tělo se ekologicky eliminuje.

Nebudou zde už ubohé zákony a ubohá morálka, bude zde jenom GVKB rozkaz, a elektrické šoky do mozku za chyby, nikdo se už nebude starat o to je mu cizí, každý bude mít co dělat, aby se neustále přizpůsoboval situaci, a nedostával za chyby elektrické šoky, dobrota je přeci chybou, a základem je prověřování lidí, jestli nechybují.

Lidi chtějí sloužit jednomu pánu, nejde sloužit mnoha pánům, protože když se jednomu pánu zavděčíte, tak jiného pána rozzlobíte. Jediným pánem zde pro lidi bude GVKB čip v jejich hlavě, takto konečně láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy, na této krásné planetě.