GVKB 028

IMG_3473

Vše co je živé to je lovcem a kořistí zároveň, to co není živé, je už jenom svatým symbolem, který nám ukazuje, že vše je zde dočasně. Ano všechny náboženské a politické ideologie, to jsou jenom mrtvé symboly, a proto ekonomicky nefungují, život je jenom o tom, jak lovit a nebýt uloven. Moderní doba je o rychlém občerstvení, které je zde proto, že lidi nemají čas se věnovat jídlu, a musí mnoho pracovat, aby mohli mnoho utrácet. Vše směřuje k tomu, že mnoho pracovat za nás budou; stroje, programy, roboti, systémy, atd. tak my budeme mít čas, ale nebudeme už mít peníze na jídlo a zboží, mnozí naivně věří, že politici nějakým zázrakem vše vyřeší, a tak lidi budou mít peníze, i když nebudou pracovat. 

Vše je o prioritách, jakmile se stane digitalizace globální prioritou, tak na lidi co jsou dole, už nebudou peníze a začnou se pro tyto lidi stavět obrovské vězení, kde budou ubožáci pod dozorem kamer a robotů, pracovat doživotně zadarmo jako roboti. Vše je o tom, že to co je; rychlé, levné, jednoduché, optimalizované, čisté, moderní, atd. to funguje, víme velmi dobře to, že to co je; pomalé, složité, neoptimalizované, špinavé, zastaralé, atd. že to nefunguje. Ve vězení je každý extremismus eliminován v zárodku, jak si to uděláme takové to i budeme mít, kdo nebude platit veliké daně, ten skončí automaticky ve vězení, jako nepřizpůsobivý příživník.

GVKB 027

IMG_3444

Bůh to je napětí mezi protiklady, není to subjekt, který je něčím zaměstnaný, zaměstnanost je následkem evoluce, která zaměstnává vše, aby tak získala informace a programy. Ano jsi loutkou, kterou ovládá evoluce, svoboda je iluze, jak by mohla být loutka svobodná, když už evoluce loutku nepotřebuje tak jí recykluje a z recyklovaného materiálu vyrobí nové loutky. Všimněme si toho, že některé zboží a služby, jsou neprodejné v jiné zemi, proč tomu tak je? 

Konzumenti mají svoje svatá pravidla, která nedokážou porušit, a tak ten kdo chce mít v prodeji úspěch, musí tato zavedená svatá pravidla respektovat, obrazně jde o klíč a zámek, nejsou univerzální klíče, a proto multikultury nefungují, a vedou k extrémismu. Problém s nepřizpůsobivými příživníky a ekonomickými migranty, je problémem toho, že tyto extrémistické skupiny lidí, odmítají konzumovat místní zboží a místní služby. 

Pokud je program napsán pro Windows, tak vám nebude fungovat v Linuxu, to je každému jasné, proč nám ale není jasné to, že určité skupiny lidí v našem národě nebudou správně fungovat, a tak zde budou s nimi neustálé problémy? Nemá smysl zalévat plevel, plevel se musí eliminovat, proč je takovým problémem zde eliminovat ekonomický plevel, který na nás jenom ekonomicky dlouhodobě parazituje? 

Jádrem problému je to, že v centru systému jsou lidi, lidi dělají chyby, je třeba vysokoškoláky nahradit za umělou inteligenci a roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, tím zde už nebude problém s ekonomickým plevelem, GVKB roboti budou dávat do pytlů tento ekonomický lidský plevel a potom jej recyklují na substrát, vše je zde jenom o recyklaci, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jedinou jistotou je zde evoluční recyklace.

GVKB 026

full

Vše už bylo řečeno je třeba začít pracovat na lepším světě. Bůh je jinověrec a neznaboh, protože on nezná moji svatou správnou víru, a neuznává mě drze jako správného Boha. Jenom moje subjektivní víra je pro mě správná, a o tom to je, univerzální víra je základní chybou každé svaté víry, je třeba každému věřícímu dopřát, aby on měl svoji osobní subjektivní víru, která bude pro něj správná, a tím měl i svoje mravní zásady, které budou pro něj správné a svaté. 

Univerzální jeden globální Bůh a jedno svaté písmo, to je drzá snaha chytrých lidi o to, jak egoisticky parazitovat na hloupých lidech! Lidi nejsou hříšný dobytek, který poslouchá svatého pastýře, který je před Bohem zastupuje, svatí pastýři jsou dobytek, který je třeba zavřít do psychiatrické nemocnice, a zde je léčit a vyléčit. Dobrota je žebrota, o tom je život v konzumní společnosti, je třeba všechny svaté demagogy zavřít do psychiatrické nemocnice, a zde je vyléčit, z jejich svaté demagogie, pomocí vědy a techniky. 

Naše konzumní kultura je postavená na tom, že budou lidi dobří, a tak ti co jsou dole, budou otrocky poslouchat ty, co jsou nahoře, to logicky nemůže ekonomicky fungovat, aby 5% lidí na světě živilo 95% lidí, je tomu skutečně tak, moderní věda a technika dospěla už tak daleko, že pouhých 5% lidí, dokáže uživit 95% lidí.

Většina lidí na světě chodí do školy nebo zaměstnání, ale z jejich aktivity nevzniká to, co by dokázalo uživit ostatní lidi, vytváříme jenom hromady hloupostí a zbytečností, protože jsme hloupí a pyšní. Veliké; krize, katastrofy, konflikty, války, atd. v nahotě odhalují to, že lidi dělají pořád dokola stejné amatérské chyby, a nedokážou se z chybné minulosti poučit, aby mohli začít konečně pracovat na lepším správném digitálním světě. 

Nezaměstnaný Bůh, umíte si to představit? Bůh se bude muset rekvalifikovat, vše je dneska v pohybu, a co bylo, to bylo. V našem konzumním světě nikdo nezaměstná Boha, zde zaměstnání dostane jenom ten, kdo má praktické vědomosti, v potřebné specializaci a je pracovitý a spolehlivý. Abychom Bohu usnadnili rekvalifikaci tak on dostane do hlavy GVKB čip a on bude Boha ovládat jako loutku, co bylo to bylo, dneska se vše digitalizuje a ani Bůh nemůže stát zbaběle opodál, i on dostane GVKB čip do hlavy, jak si to uděláme, takové to i budeme mít.