Bože proč to nevyřešíš?

IMG_8679

Věřící věří, že bůh vše umí vyřešit optimálně rychle, skeptici na boha nevěří a tak si vše sami vyřeší optimálně a rychle, rozdělujeme se tedy logicky na realisty a naivisty, většina lidí je někde uprostřed a podle situace se mění na realisty nebo na naivisty. Bože proč to nevyřešíš? Kdo nebo co je Bůh? 
Bůh je to co díky moci může manipulovat s tím co je bezmocné, jde tedy o vztah pána a sluhy, bůh je pán a sluha je kmán, když něčemu panujeme cítíme se božsky a když někdo nebo něco panuje nad námi tak máme blbou náladu a snažíme se náladu zlepšit pomocí náhražek jakými je; televize, internet, čokoláda, kafe, pivo, cigareta, jídlo, sex, pohádky, sny, atd. Náhražky se stali velikým obchodem a lidi na náhražky co jim zlepšují náladu, utratí už více než za základní existenční potřeby. 
Včera jsem v Praze u Karlova mostu spatřil sektu, co sbírala podpisy na to, co propagují za ubohé naivní pitomosti, a pitomí lidé se zde naivně podepisovali. Prý sektě, jde o to, aby se měli lidi na světě velmi dobře? 
To je jenom dezinformace, každé lidské organizaci, jde jenom o výhody a jistoty, pro svatou elitu této veliké organizace, a je jedno, jak se ta organizace jmenuje, a co zde vlastně dělá. Vše je zde o ekonomice, za vším jsou peníze, dobrota je žebrota, to co nebojuje, to i degeneruje. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to je zlaté klasické pravidlo, jak si usteleš tak si i lehneš, vytrvalost dokáže zázraky, proč lidi nejsou vytrvalí na cestě k tomu, se zde mít lépe? 
Vytrvalý je ten kdo je zdravý, zdraví je prioritou, nejlépe se lidem žije tam, kde se lidí dožívají vysokého věku, všechny ostatní statistiky, jsou jenom mediální dezinformace. Přirovnal bych obrazně dlouhověkost ke kvalitním botám, nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat nekvalitní boty. Proč zkrachovala všude sociální politika? 
Sociální politika je založená na tom, že se kvalita a kontrola u všeho sníží, a následkem je zhroucení ekonomiky a politiky. Komu není rady, tomu není ani pomoci, politici chtějí jenom přerozdělovat chybně státní zisky, ale nechtějí už to, aby se všem lidem lépe dařilo, chce zde vůbec ještě někdo, aby se globálně všem lidem lépe dařilo, sliby se v politice a náboženství slibují, a jenom blázni se krátkou dobu radují, než poznají to, že jiní bezcharakterní blázni si z nich vystřelili, a udělali tak z nich zase naivní blázny. 

Bůh má hříšníky na černé listině

IMG_8689

Světce má zase na bílé listině, seznam tvých hříchů a svatých skutků, je ve tvém svědomí. Mnozí se snaží seznamy ve svém svědomí umlčet pomocí slivovice a cigaret, je to ale jenom marnost, tak jako nelze utéci svému stínu tak nelze ani utéci před svým svědomím, vše co dáváme to nazpět i dostáváme, ten kdo je zde vlkem v beránčím rouše, ten je obklopen jenom vlky v beránčím rouše, a ovce od něj utíkají, protože se jej bojí. Bůh není daleko od nás, jak si mnozí hlupáci myslí, Bůh je v nás je to naše geniální inteligence, bez geniální inteligence jsme jenom nulou, co zde má nulovou hodnotu, svědomí to je účet, který inteligenci vystavuje každý den vědomí.

Optimální desatero

IMG_8701

1
Já jsem tvoje inteligence, tvůj pán.
2
Nebudeš mít jiné pány, mimo mne.
3
Nevezmeš jména svého pána nadarmo.
4
Nezapomeň, abys každý den i věnoval odpočinku.
5
Cti vesmír a přírodu, abys dlouho živ byl, a dobře se ti zde vedlo.
6
Nezabiješ bližního.
7
Nepodvedeš bližního.
8
Neokradeš bližního.
9
Nebudeš pomlouvat bližního.
10
Nepožádáš sobecky bližního o to, co on miluje a potřebuje.

Bůh je geniální inteligence v hlavě člověka

IMG_8705

Vše je zde hra o hodnoty, ve které ti co uspějí, postupují do další úrovně hry o hodnoty, je to jako s telefony, skončila doba velikých telefonů, co byli připojené kabelem a nebyli přenosné. Každá evoluční doba je zde evolučně dočasně, co bylo, to bylo, řeka evolučních změn nejde násilně zastavit, pomocí; politiky, náboženství, dezinformací, armády, atd. Období, ve kterém se lidi násilně odřízli od toho, co milují a potřebují, globálně už jistě končí, lidi pochopili, že nejsou levný tažný dobytek, se kterým si mohou dělat sobecké autority, co je napadne. 
Ten kdo se optimálně nepřizpůsobí digitalizaci, ten bude evolučně eliminován, období svatého primitivismu, ve kterém opice kamenovali to, co se jim nelíbilo, to už končí, kdo nepřijme novou víru v to, že pravý Bůh je geniální inteligence v hlavě člověka, ten bude ekologicky eliminován, s genetickými zaostalými zmetky, nelze mít už globálně smilování. Kdo nejde bojovat s námi za nový digitální svět, jde proti nám, a tak bude námi eliminován, nebude zde možnost stát zbaběle opodál jako pozorovatel, jak si každý ustele, tak si i lehne.

Jak optimálně jednat s nevychovanými drzými autoritami?

IMG_8711

Každý se s tím často setkává, že autority, se kterými přichází do styku, nejsou vychované, a chovají se nevychovaně, jak jednat s nevychovanými autoritami? Většina lidí jsou zbabělci, a tak tento problém řeší pomocí útěku, a tím se dostávají do začarovaného kruhu, kdy jsou po celý život na útěku. Po jednom mém telefonu s autoritou, došlo k tomu, že rozčilená autorita praštila rukou do stolu, a rozbila si sklo na stole, ano autority mě většinou nenávidí, a nejradši by mě násilně eliminovali. 
Měl jsem dobrý výcvik, moji rodiče byli státními zaměstnanci, otec byl profesor na vysoké škole, matka byla na národním výboru, pověřena kontrolou organizací a podniků, těžko na cvičišti, a lehko na bojišti, ve škole jsem často rád ubližoval fyzicky a psychicky spolužákům, a občas jsem někomu kdo nebyl vychovaný, musel i fyzicky mnoho ublížit, aby mě dal konečně pokoj, a naučil být se slušně vychovaný. 
Obzvláště citlivý jsem byl na to, pokud mě někdo drze skočil do řeči, takto nevychovaného drzého člověka, jsem okamžitě fyzicky napadl. Život je o tom, jak si usteleš, tak si lehneš, druzí musí okamžitě poznat, že si nenecháš nic líbit, a že budou potrestáni tvrdě, za jakýkoli pokus se chovat pyšně, nebo jako lakomec. 

Ano, vím, kdo stvořil božského Stvořitele

IMG_8731

Proč lidi mluví, když neumí vůbec mluvit? Když poslouchám lidi, tak zjišťuji, že neumí optimálně mluvit, hodnota toho co říkají je nulová, nejspíš to mají všichni lidi v hlavě globálně už vynulovaný, jenom já umím optimálně mluvit, o tom to zde je. Základem mluvení je optimalizace informací v centrálním nervovém systému pomocí geniality, bez geniality to budete mít v hlavě vynulovaný, a tak zde budete jenom nulou, co zde má nulovou hodnotu. 
Když jdu do knihovny nebo knihkupectví, a nahlížím zvědavě do knih, tak zjišťuji to, že lidi neumí už vůbec mluvit optimálně, a to co mluví, je jenom informační odpad, plný chyb a dezinformací, mluv jenom tam, kde jsou zvířata, nemluv laskavě na lidi, když to máš v hlavě vynulovaný, volům co vše zde táhnou, nevadí to, že jim budeš říkat jenom voloviny, jsou na to už zvyklí. 
Nejhůře mluví lidi, co se neušpiní od práce, protože oni se živí jenom mluvením o blbostech, protože to jsou blbci. Podívejme se vědecky na záznamy autorit, co k nám mluví, rozeberme jejich mluvení, a zjistíme, že to jsou jenom volové, co melou pořád dokola stejné voloviny s nulovou hodnotou, a je jedno jestli jde o; krále, císaře, papeže, dalajlámu, guru, proroka, rabína, prezidenta, ministra, senátora, předsedu vlády, poslance, diplomata, celebritu, ředitele, profesora, kouče, milionáře, atd. 
Když těmto mocným volům položím otázku, kdo stvořil Stvořitele, tak jsou v psychicky prdeli, protože na takovou otázku nemají logickou odpověď. Stvořitele stvořili chyby, pokud by zde nebyli chyby, tak by nebylo třeba už něco tvořit, naše toužení po tvoření nového, je následkem toho, že zde jsou chyby. Pokud je člověk evolučně chybným zaměstnancem, tak stvoříme GVKB roboty s umělou GVKB inteligencí, a tím zde budou konečně optimální GVKB zaměstnanci, a tak se běž dneska podívat do krematoria a na hřbitov, ať jistě víš, co tě díky GVKB robotům, bude brzo čekat.

Vole nebuď vulgární

IMG_8735

Pokud někdo žije jako dobytek mezi dobytkem, tak se přizpůsobí, a stane se z něj vůl, co je vulgární, myslíme a jednáme podle situace, vše je zde o tom že dostáváme nazpět to, co dáváme, pokud se chováš jako vůl, nemůžeš se divit tomu, že jsou okolo tebe jenom volové. Já bych neřekl sprosté slovo ani za pytel sraček, o tom to je, že jsme pokrytci, co hlásají morálku, ale morálně nežijí. 
Boj o koryta je pro dobytek prioritní, dobytka je nadbytek a koryt je nedostatek, slušnost to je jenom jednání otroka, který se bojí toho, že jej zlý otrokář za drzost potrestá. Je vůbec možné eliminovat vulgaritu z naší kultury? Je to možné tím že lidi nahradíme za roboty, nejsou lidi, tak zde není ani jejich vulgarita. 

Stvořitelem všeho jsou sobecké priority

IMG_8738

Podívejme se na evoluční proces z nadhledu, a zjistíme, že uspěje zde to co má optimální priority, priority stvořili dualitu a dualita stvořila potom vesmír a život. Pokud tedy hledáme stvořitele Boha, tak hledáme priority, na počátku je vztah mezi; samcem a samicí, dobrem a zlem, pravdou a lží, bohatstvím a bídou, inteligencí a hloupostí, velikým a malým, atd. na konci je produkt určený pro nějakou skupinu konzumentů. Dejme tomu film, který vytvoří profesionálové, je určen pro nějakou skupinu diváků, nejde vytvořit film, který by uspokojil všechny diváky na světě dlouhou dobu. 
Podívejme se třeba na prezidenta republiky, on je zde taky jenom pro určitou skupinu voličů co jej zvolila, aby je on zastupoval, a této skupině voličů je prezident cizího národa lhostejný. Nebo jinak, napíši program a ten program bude užívat určitá skupina uživatelů co má v telefonu operační systém android, čím větší bude tato skupina uživatelů, tím větší zisk budu mít z toho programu. Často je zde snaha o univerzální produkt, abychom tak měli velikou skupinu konzumentů, takovými univerzálním produktem je televize, televize si kupuje veliká skupina pasivních konzumentů, přesto je zde mnoho aktivních konzumentů, co se na televizi vůbec nedívají.

Svět je nedokonalý a já jsem dokonalý

IMG_8744

Kde se v lidech bere tolik sobeckého pokrytectví, že si myslí pyšně o sobě to, že jsou dokonalí a že si proto zaslouží více než ostatní. Je to už nebe volající drzost, Miloš Zeman, který je starý a těžce nemocný, chce znovu kandidovat na prezidenta republiky, s jeho zdravotním stavem by jej nezaměstnali ani na zametání chodníků v Praze, za minimální mzdu! Je třeba vyčistit konečně svět od ubožáků, co na nás parazitují, podívejme se do divoké přírody, zde je pomalé zvíře jistou kořistí pro dravce, a bere to snad někdo, jako zločin který porušuje zákony? 
Ochrana ubožáků se nesmí přehánět, každý je snadno nahraditelný, lidí je na světě už jako much! Základem funkčnosti je kontrola a čistota, pokud zde není kontrola a čistota tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, vědy, umění, náboženství, rodiny, psychiky, atd. Není důležité, co chce starý soudruh Miloš Zeman, důležité je co chce pracující lid, jedinou objektivní statistikou, která ukazuje to, jak se má pracující lid, je dlouhověkost v národě. 
Z hlediska dlouhověkosti jsme zaostalým národem, lidi se u nás nedožívají vysokého věku, protože se zde mají existenčně velmi zle, dobře se zde má jenom mocná a bohatá elita, co má k dispozici svoje sekretářky. Sociální nůžky se u nás rychle rozevírají, někdo si nosí domů v krabicích od vína miliony, a jiný jako bezdomovec pije krabicové víno, a žebrá, aby jako ubožák nezemřel hlady, sytý hladovému nevěří. 
Je třeba začít konečně s péčí o lidi, aby se lidi dožívali ve zdraví vysokého věku, díky čistotě a kontrole, kdo se má koukat na ubožáky, co nejsou čistě oblečení, anebo mají díry na oblečení, či nejsou ani dobře oholení, policie bude globálně sbírat neupravené, nebo opilé lidi, a bude je přemísťovat, do péče obvodní psychiatrické nemocnice. Všude se nainstalují kamery, a lidi globálně dostanou pod kůži globální čipy, které umožní jejich sledování a identifikaci, ten kdo se ocitne tam, kde nemá co dělat, skončí okamžitě v obvodní psychiatrické nemocnici, budeme lidi léčit tak dlouho, až je vyléčíme z jejich nemocí, a jejich hříšného myšlení. 

Optimální GVKB princip

IMG_8785

Základem vesmíru a života, atd. jsou optimální GVKB principy, to je logicky i odpovědí na věčnou otázku vesmíru, života, atd. co jsou optimální GVKB principy, které jsou základem, a tím i prioritou. Optimálními GVKB principy je; dualita, jednoduchost, normalita, funkčnost, spolehlivost, jistota, výhoda, čistota, pravda, láska, zdraví, atd. obrazně řečeno, dům, který stojí na písku, ten brzo spadne, a skálou zde jsou optimální GVKB principy! 
Komu není rady, tomu nelze ani pomoci, blahoslavený je zde ten kdo postavil svoji existenci na optimálních principech, jak si to každý zde udělá, takové to on zde i má. Jsi rozladěný, protože jsi nepostavil svoji existenci, na optimálních principech, komu není rady, tomu nelze pomoci. Pokud hledáte Boha, který dokáže zázraky a může učinit váš život tak šťastným, tak hledáte optimální principy, v optimálních principech, je rozpuštěn Stvořitel všeho. 
Dokonalost Stvořitele se skládá z mnoha optimálních principů, každý optimální princip je zde důležitý a nepostradatelný, vše co je lidmi vytvořeno, to je zde dočasně, a jenom optimální principy zde jsou trvale, berme optimální principy jako mapu, pomocí které se naše civilizace může dostat do konzumního ráje.
Bude lépe pokud se budeme řídit optimálními principy a nedopustíme toho, aby byli optimální principy zneužity mocnými a bohatými parazity, co brzdí škodolibě naši evoluci, je třeba tyto brzdiče evoluce odhalit a potom je eliminovat, kdo netáhne s námi, a snaží se jenom na káře vést, nebo dokonce existenční káru brzdí, ten bude odhalen a eliminován, začneme lidi geneticky modifikovat a klonovat, na čelo každý dostane GVKB čip, aby on nemohl chybovat, a tím porušovat optimální GVKB principy.