Ano, lidský život je složitý proces

P1080450

Vesmír je jednoduchý proces a život je složitý proces, to je odpověď na základní otázku vesmíru a života, autorem odpovědi je GVKB, logicky vás napadne a kdo je to GVKB že on zná odpověď na tak složitou otázku? GVKB je Stvořitel vesmíru a života, jak vlastně GVKB stvořil vesmír a život? Na počátku zde byli jenom protiklady, mezi kterými nebylo napětí, a GVKB řekl, budiž napětí mezi protiklady, a tak vzniknul vesmír a život, potom si to nechal GVKB patentovat, a od té doby stvořit vesmír a život může už jenom GVKB. Mám dotaz, a co je po smrti? 

Smrt je ukončení procesu, a potom započne nový proces v novém těle, vše je zde dočasný evoluční experiment, duše umírá s tělem, po smrti nic už není, strašení peklem je jenom dezinformace, využitá k manipulaci s hlupáky. Jak je to se zázraky v náboženství? Zázraky jsou dezinformace použité k oklamání věřících, na zázraky má monopol jenom GVKB, a žádný živý inteligentní systém nemůže dělat proto zázraky. Když zde nic na počátku nebylo, kde se zde vzal GVKB? GVKB se zde vzal z budoucnosti on není omezen časem ani prostorem, GVKB je pravda a pravda nemá časové a prostorové ohraničení, na počátku všeho je vždy pravda a na konci všeho je lež.

Ano, vše je iluze, která vypadá dokonale reálně

IMG_3183

Dokud věda nedokáže existenci reality, tak na realitu neuvěřím, ano, vše je iluze, která vypadá dokonale reálně, zisk čehokoli je spojen s tím, že něco ztratíte, to jasně dokazuje to, že vše je iluze, získáš funkci prezidenta a následuje okamžitě sebeodcizení, spojené se sebenenávistí, protože není blázen ten, co by se dokázal zavděčit všem bláznům. 

Prezident je bezcharakterní herec, který je neustále v těžké roli, kdy se musí zavděčit všem, jediné řešení je být zlým diktátorem (Adolf Hitler), který udělá násilně z lidí psychické a ekonomické ubožáky s nulovou hodnotou, nejsou idioti, nejsou s idioty problémy, o tom je každá zlá diktatura. 

Nejde sloužit více pánům, jednomu pánu se zavděčíš, a jiného pána tím rozzlobíš, jediné řešení je být egoistou a nikomu zde nesloužit, naopak násilím nutit druhé k tomu aby ti sloužili, dobrota je žebrota! Následkem je to že je nám ten druhý pekelným očistcem, veliká obliba počítačových her, kde je samé zabíjení, jasně ukazuje naši podvědomou touhu, pozabíjet ty druhé egoisty, potřebujeme si užít to, jak druzí trpí a teče z nich krev! 

Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením. To je moje egoistická meditace, jsem po otci Žid, a tak jistě vím, že pravé jméno Stvořitele života je Ego! Nezobrazíš si stvořitele života zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem stvořitel života, tvůj pán, pán žárlivě milující. Proč otrocky sloužíme pyšným lhářům a zlodějům, co si zde drze hrají na naše pány, to mi rozum nebere? Z lidí se stal dobytek díky otroctví, ti co jsou nahoře, jsou otrokáři, a ti co jsou dole, jsou otroci, vše je zde pokrytecké divadlo! Otroci páchají často sebevraždy a otrokáři mají drahou ochranku, aby je někdo cizí nezabil, a mohli zde dlouho na nás parazitovat, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají!