Blbá nálada je zde díky subjektivnímu dogmatismu

IMG_2248

Prioritou je zde pro každého uspokojit svoje hříšné tělo a svoji hříšnou duši, hříšné toužení po spokojenosti, stvořilo subjektivní svatý dogmatismus, který manipuluje s lidmi jako s loutkami. Cestou do lepší budoucnosti je nové objektivní hnutí, které je založeno na tom, že se lidi digitálně pomocí dotazníků naskenují a potom se těla lidí v krematoriu eliminují, nejde sloužit hříšnému tělu a svatému bohu současně, ten kdo chce sloužit jako anděl svatému bohu, ten musí opustit svoje hříšné tělo, jiné cesty zde pro hříšníky není. 

Podívejte se na svaté, jsou to vždy, jenom velmi dlouho mrví lidé, církev za svatého, neprohlásí nikdy někoho kdo je živý. Svatý bůh není živý, a proto je nesmrtelný, vše co je živé, to je i smrtelné, proto není možné, aby mohl živý člověk, hovořit se svatým bohem, nebo svatého boha, zastupovat jako; papež, guru, prorok, rabín, mesiáš, atd. vše je zde jenom pokrytecké kariéristické divadlo, ve kterém si hříšníci hrají na svaté, pod maskou anděla, je ukryt čert, a z čerta anděla nikdo neudělá. 

Náboženství selhalo, politika selhala, ekonomika selhala, věda selhala, atd. příčinou je hříšné lidské tělo, nejsou hříšníci, tak zde není ani konzumní očistec, hladit hříšníky tak dlouho, až je globálně ohněm a mečem vyhladíme, o tom je objektivní hnutí, ve kterém každý člen existuje bez genetického těla jenom ve virtuální realitě. V minulosti jsme obětovali svatému bohu zvířata, a dneska si svatý bůh žádá, abychom mu obětovali naše hříšná těla, jinak nevstoupíme do božského virtuálního ráje. Vše je obchod, ve kterém se mění hodnoty, veliký zisk si žádá zaplatit i velikou cenu, stejně jsi zde jako hříšník jenom dočasně.

Spravedlnost je utopie

IMG_2276

Je to spravedlivé, že veliká ryba zabije a sní malou rybu? Není to spravedlivé, ale zatím nikdo nenašel lepší existenční systém, který by optimálně fungoval, spravedlnost je tedy logicky utopie, jenom ve smrti jsme si rovní. Co je tento svět? 

Tento svět to je evoluční experiment, a každý člověk je jenom levným materiálem, na evoluční pokusy. Nejslabší článek řetězu určuje pevnost řetězu a nejslabším článkem je u člověka jeho vědomí, bez vědomí jsme v bezvědomí! 

Mnoho lidí pomocí drog nebo víry v pitomosti, oslabuje svoje vědomí, a tím se dostává do problémů, jak si to každý udělá, takové to on zde i má, komu není rady, tomu není ani pomoci. 

Kdo nepoznal peklo, ten nepozná ani ráj, většina lidí pozná jenom to co je jim blízké, a nic jiného je nezajímá, podobají se obrazně zaseknuté gramofonové desce, protože pořád opakují stejné amatérské chyby, opakovaná lež se tak může stát pravdou! 

Koho chléb jíš, tomu sloužíš, kdo je zde největším pánem, kterému všichni sloužíme? Největším pánem je zde energie, nemoc je nedostatek životní energie, stvořitelem vesmíru a života je zde energie, není zde žádný všemocný bůh, co by stvořil vesmír a život, to je jenom mytologická pohádka pro hlupáky.

GVKB stvořil nebe a zemi

IMG_2030

Jak GVKB stvořil nebe a zemi? GVKB vyndal z kapsy dálkový ovladač, který vypadal jako obyčejný dálkový ovladač k televizi, a zde stiskl červené tlačítko, tím on stvořil nebe a zemi. Ano, tento systém to je obrazně jenom televize, kterou sledujete, realita to je iluze, existujete ve virtuální realitě, vše je zde jenom hologram, který vypadá reálně. 

Existujeme jako loutky, které jsou ovládané tím co je nad námi, vše je bludiště a smrt ukončí naše bloudění, po smrti už nic není, peklo, ráj, nové narození, atd. to jsou jenom pohádky. Proč lidi milují dogmatické ideologie, které z lidí dělají hlupáky a chudáky? 

Lidi mají strach a tak se snaží uniknout jinam, jenže před stínem nikdo neuteče, vše zde je hra, která se hraje podle místních pravidel, když jsi úspěšný tak jsi nahoře a když nejsi úspěšný tak jsi dole. Smrt to je konec hry a na uvolněné místo nastoupí nový hráč, tak to zde funguje, že každá hra je zde dočasně. 

Smyslem života je zde úspěch, pokud jsi neúspěšný tak máš deprese a myslíš na sebevraždu. Veliký nárůst deprese je způsoben tím, že je společnost třídně a kastovně uzavřená, a tak naděje na existenční úspěch je zde nulová, proto lidi propadli pití slivovice a kouření cigaret, drogy z lidí udělali ubohé psychické mrtvoly, co zde jsou na dočasné dovolené.

Proč vysokoškoláci dělají chyby?

P1080423

Neustále se setkávám s tím, že se vysokoškoláci pyšně povyšují nad dělníky, a tak se logicky ptám, proč vysokoškoláci dělají chyby? Vysokoškoláci jsou hříšníci a tak je Stvořitel trestá tím, že dělají chyby, podívejte se na Ježíše Krista, měl on nějaké vysoké vzdělání? Ježíš Kristus je syn Stvořitele, a proto on nechyboval, a nakonec on svůj život hrdinsky obětoval, aby spasil všechny hříšníky na věčné časy, před pekelným očistcem, ve kterém se hříšníci trestají pekelným ohněm, za chyby které udělali. 

Vše je zde o sloužení, jsme tím, čemu sloužíme, jaký je pán takový je i sluha, každý si na začátku života může vybrat, jestli bude sloužit podvědomí nebo vědomí, podvědomí to je pravda a vědomí to je lež. Vysokoškoláci slouží vědomí a tak slouží lži, proto chybují a tak jsou hříšníky. 

Blahoslavení jsou ti, co slouží podvědomí, protože jsou chudí duchem, prokletí jsou ti, co slouží vědomí, protože jsou bohatí duchem, vysokoškoláci mají veliké vědomosti, protože slouží vědomí a tak jsou prokletí a proto i mnoho chybují a potom se uklidňují, pomocí chemických návykových toxických drog, které jim ničí tělo a mozek. 

Podvědomí to jsou informace a programy, které se nemění dlouhou dobu, vědomí to jsou informace a programy které se neustále mění, a proto na ně není spolehnutí! Obrazně bychom mohli říci, že podvědomí to jsou kořeny, a vědomí to je to, co roste nad zemí, vše je si v principech podobné, zdravé podvědomí to je skála na které stojí vysoký dům, pokud dům stojí na písku tak spadne a to je problém vysokoškoláků že jejich nemocné podvědomí je jenom písek, a tak jejich psychika neustále padá. 

Napětí mezi podvědomím a vědomím je zdrojem energie pro naše myšlení, deprese přichází, pokud zde není napětí mezi podvědomím a vědomím, jak si to každý udělá takové to i má, komu není rady, tomu není pomoci. Veškerý extremismus a vandalismus u subjektů a objektů je následkem toho, že jsou lidi bohatí duchem a tak jsou hříšníky. 

Stvořitel vyhnal z psychického ráje Adama a Evu protože ukradli jablka poznání pravdy a lži, tím se stali bohatí duchem a začali se stydět za nahotu, Ničitel navedl Evu k tomu, aby ta jablka natrhla a snědla, Ničitel to je vědomí a Stvořitel to je podvědomí, je na tobě jestli budeš sloužit Stvořiteli nebo Ničiteli.

Je Bůh snadno nahraditelný?

P1080297

Proč se musíme rozčilovat nad zbytečnými problémy? Vše co žije a má to inteligenci, to se rozčiluje nad problémy, problémy jsou následkem chyb v nás a okolo nás, tam kde jsou neustálé změny, tam jsou i neustálé chyby! Programy jsou jako mapy, ve kterých jsou chyby a tak chybujeme a potom se rozčilujeme, často je zde snaha zakázat změny aby v programech nebyli chyby, jenže tím se z lidí stanou jenom roboti bez mozku!
Základem funkčnosti je likvidace chyb v nás a okolo nás, pokud je zde chybný; Bůh, král, císař, sultán, šlechtic, papež, guru, prorok, vůdce, prezident, předseda, ministr, poslanec, senátor, ředitel, podnikatel, obchodník, profesor, soudce, celebrita, mafián, milionář, atd. musíme provést likvidaci, a dosadit na uvolněné místo, správného jednice! Život je evoluční řeka, a zde mrtvé ryby unáší proud, a živé ryby plavou proti proudu!

Ekosystém to je tělo Stvořitele

P1080233

Aby mohlo zde něco žít musí jiné zemřít, vše je dualita i absolutno, absolutno to je hmota a inteligence, to co považujeme za život, to je inteligence, která dává hmotě více svobody, než je většinou v absolutnu běžné. Tam kde je genetický život, tam je i Stvořitel všeho, nacházíme se v mozku Stvořitele, a každý člověk je nervovou buňkou v mozku Stvořitele. Ekosystém to je tělo Stvořitele, a lidi jsou tím co řídí toto tělo, stádo potřebuje pastýře, a když ekosystém potřeboval mozek, tak evolučně stvořil inteligentního pracovitého člověka, aby se on stal mozkem ekosystému, bohužel zde je člověk teprve velmi krátkou evoluční dobu, a tak jako mozek za moc ještě evolučně nestojíme, jsme obrazně bohužel jako Windows 95, a bude trvat velmi dlouho, než se evolučně z nás lidí stane Windows 10.

Jak spáchat správně sebevraždu?

P1080240

Naše myšlení a konání vychází ze situace, pokud nemá existenční situace řešení, nastupuje násilí které obrátíme proti cizím lidem, nebo proti sobě. Každou minutu na světě jsou spáchány dvě sebevraždy, protože se lidi ocitli v situaci co nedokázali vyřešit jinak, než sebevraždou. Internet je plný chybných návodů, jak spáchat správně sebevraždu, a stejně tak i statistiky odhalují to, že 99% sebevražd je chybně spácháno, mohli bychom dokonce i konstatovat, že nejvíce lidi chybují v tom, jak spáchat správně sebevraždu. Proč preferovat utopení před obstaními druhy sebevraždy? Utopení je svatá klasika, vždyť náš svatý Stvořitel poslal na hříšníky potopu světa, aby je utopil, je třeba navázat na svaté tradice a jít se optimálně utopit, když jsme konečně poznali, že už z nás andělé zde nebudou.

Rituály vytvářejí zázraky

P1080245

Pokud je zde vše v depresi a toužíme po zázraku který eliminuje deprese tak jediná možnost je v e správných rituálech které nahradí chybné rituály díky kterým je zde u všeho deprese, vše je zde dočasně i rituály a je evolučně přirozené nahradit staré rituály novými rituály jiná cesta k lepší budoucnosti zde není. Co jsou zde staré rituály a co jsou zde nové rituály? Nové rituály jsou postavené na tom, že zákazník je Bůh, a staré rituály byli postavené na tom, že zákazník je vůl. Podívejme se do přírody, zde je zákazník Bůh, a proto příroda přirozeně bez problémů funguje, a nejsou zde deprese, jak vlastně došlo k tomu, že se ze zákazníků stali volové? Příčinou jsou kasty a třídy, v okamžiku kdy se začne konzumní systém třídně a kastovně uzavírat, tak se ze zákazníků stávají volové, a volové mají deprese z toho, že jsou konzumní volové.

Proč je zde svatých Bohů jako sraček?

P1080296

Jaké je to být svatý Bůh? Vše co je svobodné a má to inteligenci, to je zde svatým Bohem, není zde jenom jeden univerzální Bůh, co by vše stvořil, a měl zde vše pod neustálou kontrolou, to jsou jenom svaté ubohé pohádky! Proč když někdo o sobě prohlásí, že je svatý Bůh, bereme to jako rouhání, nebo jej bereme za blázna a hlupáka? Problémem je náš strach o to co milujeme a potřebujeme, a pokud by ten druhý znal pravdu, a věděl, že je svatý Bůh, nemohli bychom na něm už snadno parazitovat, a dělat z něj svého ubohého sluhu a otroka. Každý člověk je sobec a následkem je logicky to, že díky našemu sobectví nemůžeme připustit to, že by byl ten druhý svatý Bůh, protože potom bychom měli zde tvrdou konkurenci!
Myslíme a konáme podle situace, ve snaze se mít lépe než druzí, protože jsme sobci, nejlépe poznáme naše sobectví při cestování, kdy veliký sobec si zaplatí první třídu, nebo cestuje, soukromým letadlem. Vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si hrajeme na to, co ve skutečnosti nejsme, papež nezastupuje Boha, ale je svatý Bůh, ovšem svatý Bůh je i každé dítě, které se právě narodilo v chudé rodině, kde je často hlad a bída. Proč ale máme deprese, a pácháme sebevraždy, když je každý člověk svatý Bůh? Příčinou je to, že je zde globální nadbytek ubohých genetických lidských svatých Bohů, a tak o ně není žádný zájem! Jak kdosi kdysi prohlásil, svatých Bohů je zde jako sraček, a proto na ně ostatní svatí Bohové, z vysoka serou.

Cesta od idealismu k realismu je dlouhá

IMG_8866_stitch

Jelikož dneska je státní svátek spojený s ukřižováním Ježíše Krista tak vám vysvětlím jak to je s lidským myšlením, realita za moc nestojí jsou zde; nemoci, války, konflikty, podrazy, násilí, atd. proto lidi hledají cesty jak od reality uniknout pomocí chemických drog nebo pomocí ideálů ve které věří.

Takto vzniknulo pivo a víno, později vznikli cigarety a léky na deprese, i u ideálů docházelo k vývoji, od víry ve fetiše a divoká zvířata se přešlo na víru v titány a bohy, všemocný superman mohl konat zázraky a stačilo si jenom vybrat všemocného supermana a uctívat jej. 

S příchodem gramotnosti a tisknutí svatých knih přišla na náboženství inflace a tak vznikla politika a sociální ekonomika, svaté normy platili jenom po volební období a věřící si mohli demokraticky zvolit strany a politiky. Potom přišel internet a lidi už měli politiky dost a tak politiky nahradili mobilní telefony a sociální sítě na internetu. Zazvonil zvonec a mého vyprávění o lidské duši je konec.