Rubriky
Bůh

Stejné systémy mají stejné vlastnosti

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Lidi často něco chybně pojmenují protože neporovnávají vlastnosti systémů do hloubky. Podívejme se na vlastnosti organizace a vlastnosti boha.

Bůh

Nesmrtelný, dokonalý, mocný, bohatý, spravedlivý

Organizace

Nesmrtelná, dokonalá, mocná, bohatá, spravedlivá

Takže budeme muset opravit svaté knihy u sekt a náboženství, lidi dělají chyby, jak by vypadala modlitba Otčenáš pokud zde místo boha bude organizace?

Nová modlitba pro hříšníky

Centrální organizace, jenž jsi nad námi, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé spravedlivé. Buď vůle tvá jak nahoře u elity, tak i dole u dělnické třídy. Výhody a jistoty dej nám dnes. A odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme elitě co chybuje. A neuveď nás v pokušení lhát a krást v naší organizaci, ale zbav nás od našeho chybování.