Rubriky
200

Složitost je příčinou toho, že máme malé platy a jsou zde vysoké ceny

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Nechceme vysoké ceny a malé platy. Složitost je příčinou toho, že máme malé platy a jsou zde vysoké ceny, v přírodě je vše jednoduché a proto zde není problém s ekonomikou, pokud se pokusíte o to něco zjednodušit tak okamžitě narazíte na odpor těch, co jsou nahoře, vysvětlení je jednoduché, potřebujeme ty, co jsou nahoře díky tomu, že je zde vše složité. Když jedna dogmatická totalita zkrachuje, tak za krátkou dobu jí nahradí jiná dogmatická totalita, neustále je zde snaha z lidí učinit loutky s nulovou hodnotou, které snadno ovládají ti, co jsou nahoře, pomocí trestu a odměny.

Na vrcholu kariéristické pyramidy, je ekonomický ráj pro elitu a dole je pro dělníky ekonomický očistec, je jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, atd. to vše jsou jenom kariéristické hry, kde kariéristi nosí alibistické masky. Ano, bude líp, pracujeme na tom, jenže líp je pořád jenom těm, co jsou nahoře, a těm co jsou dole, líp není!

Myslíme a konáme podle situace, protože jsme inteligentní, pokud je složitá situace tak máme blbou náladu, o tom to je, ti co jsou nahoře, alibisticky tvrdí že za nic nemohou, že oni si zde jenom plní svoje povinnosti. Za složitostí je univerzálnost, ti co jsou nahoře, se snaží o to, aby byli ti, co jsou dole univerzální, přitom oni sami odmítají být univerzální, je to obyčejné pokrytectví, školy jsou postavené na tom, že lidi budou vyškolení k univerzálnosti, ale to nefunguje!

Když dělník odmítne být univerzální, tak dostane výpověď, když ředitel odmítne být univerzální, tak výpověď nedostane, o tom to je, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Se vznikem daní a cla, automaticky vzniká složitost a snaha o to aby byli lidi univerzální, daně a clo je zde díky přelidnění, tam kde není přelidnění, tam nejsou daně ani tam není clo.

Problém je v tom, že jakmile je někde málo lidí, tak tam brzo z ciziny vtrhnou cizí lidé, a najednou je tam hodně lidí, následkem jsou; epidemie, hladomory, krize, revoluce, války, dogmatismus, atd. Dalším problémem je zaostalost v zaostalých národech, kde rostou banány, s lidmi se zde zachází jako s dobytkem, a jakýkoli pokus o změnu k lepšímu, je zde jenom naivní utopie a to vede logicky k ekonomické migraci a tím i snaze, zabránit byrokraticky a vojensky ekonomické migraci, nepotřebujeme ve vyspělých národech zaostalé lidi, co umí na nás jenom ekonomicky parazitovat.

Vše jsou jenom příčiny a následky, musíme se naučit domýšlet naše rozhodnutí, to ovšem znamená restartovat konzumní civilizaci tím, že se vše globálně digitalizuje, místo politiků a podnikatelů bude zde vše řídit globálně informační technologie, zavede se globálně čipový přídělový systém, nebudou zde už milionáři ani bezdomovci. Dojde k tomu, že se vše začne zjednodušovat a optimalizovat, o výchovu všech dětí se postarají jenom autonomní roboti, takto se z lidí stanou specializovaní roboti, co nelžou a nekradou, chytří začnou pomáhat hloupým a silní začnou pomáhat slabým, takto pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné digitální časy.