Rubriky
2180

SARS-CoV-2 manuál

Karanténa osob co mám dělat?
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny.
1. Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče. Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné. Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.
2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou. Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku. Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň, pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
3. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. V případě že se zhorší váš zdravotní stav, kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.
4. Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.
5. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.
6. Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.
7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili,byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí. Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.
8. Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9. Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.
10. Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud jeto možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu. Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny. Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
11. Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázána až poté dán do kontejneru na odpad.
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete.
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice. Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2.
Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru
Souhrn opatření vlády, která přijala v souvislosti se šířením koronaviru. Na celém území republiky nouzový stav, který umožňuje kabinetu snáze přijímat další opatření, začal platit zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Ve stejný čas začne platit zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministr vnitra stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku, tedy lidí, kteří dojíždějí za prací do 50 kilometrů od českých hranic. Zvažuje se ale prodloužení limitu do sta kilometrů. Kabinet také rozhodl o povinné karanténě pro občany vracející se z takzvaných rizikových zemí. Čechům do těchto zemí kabinet zakázal cestovat. Lidem, kteří nebudou pravidla karantény dodržovat, hrozí pokuty.
Opatření na státních hranicích
Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Byly zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím měří teplotu. Ministerstvo zahraničí doporučilo českým občanům necestovat do některých oblastí v Číně, kde se koronavirus objevil. Vláda zakázala veškerou autobusovou, vlakovou a lodní dopravu cestujících v Česka do všech okolních zemí. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Pro nákladní dopravu by měl trvat dosavadní stav, kdy mezinárodní přepravy jsou povoleny.
Opatření na letištích a nádražích
Informační kampaň a cílený screening cestujících z rizikových oblastí se koncem ledna rozšířil na všechna letiště v Česku. Také na nádražích byla zavedena zvýšená hygienická opatření a spuštěna informační kampaň. Ministerstvo dopravy spolu s dopravci zavedlo dezinfekci nádraží a mezinárodních spojů.
Opatření ministerstva zdravotnictví
Stát zakázal s určitými výjimkami návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů. Také bylo rozhodnuto o nákupu většího objemu testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Ministerstvo rovněž rozšířilo síť testujících laboratoří, jedná se stovkou nových. Od pondělí také nařídila pozastavení činnosti denních stacionářů po dobu trvání nouzového stavu. S účinností od půlnoci na sobotu budou zakázány návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech.
Opatření v souvislosti s hromadnými akcemi, provoz restaurací
Od pátku jsou do odvolání zakázány akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti nebo trhy. Začala také platit omezení pro provoz stravovacích provozoven. Od soboty bude zakázána přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech. Nebude též možná přítomnost lidí na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí. Vláda zakazuje i prodej na tržnicích, jako je pražská Sapa. Již dříve byly zrušeny, přeloženy či omezeny některé kulturní a sportovní akce nebo různé veletrhy a výstavy. Do odvolání jsou zavřené státní kulturní instituce. Přesouvají se premiéry filmů, nové termíny hledají i organizátoři vyhlašování cen. Na neurčito bylo odloženo zahájení sezony na hradech a zámcích.
Byla zrušena na neurčitou dobu výuka na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Mateřské školy naopak plošně uzavřeny nebudou, některá města ale rozhodla o jejich uzavření.
Omezení volného pohybu osob: nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích.
Zakázána není účast na pohřbu
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči. Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých.
Vláda nařídila občanům nosit ochranné roušky při pohybu na veřejnosti
Co se nadále smí:
Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením
Česká pošta bude nadále rozvážet balíky
Co smí zůstat otevřené:
Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
Prodejny zdravotnických potřeb
Prodejny pokladních jízdenek
Pošty pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
MHD
Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)
Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
Odtahové služby
Prodejny náhradních dílů
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
Prodejny s malými domácími zvířaty
Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
Zakazuje se:
Chodit na veřejnost bez roušky
Prodej ubytovacích služeb
Provoz prodejen elektro
Autoškoly
Sdílené taxislužby
Samoobslužné prádelny a čistírny a galanterie
Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích
Příznaky koronaviru a nemoci COVID-19
Koronavirus není běžná sezónní chřipka. Chřipka se šíří rychleji, má kratší inkubační dobu, ale pravděpodobnost úmrtí při nákaze koronavirem je čtyřicetkrát vyšší, a to ve všech věkových kategoriích. Inkubační doba u koronaviru je zhruba 14 dní. Tedy ode dne nakažení do propuknutí prvních příznaků uplynou celé dva týdny. Horečka a suchý kašel se projevují hned napočátku onemocnění, zhruba po týdnu se obvykle přidává ještě dušnost.
Jak léčit lehký průběh koronaviru?
V podstatě stejně, jako jsme zvyklí léčit sezonní chřipku. Lehký COVID-19 totiž není nic tragického, prostě si ho představte jako běžnou infekci dýchacích cest, bývá u něj zvýšená teplota, suchý kašel, bolesti svalů a únava. U lehčích případů by neměla být přítomna výraznější dušnost. Podle nedávné menší italské studie byla právě vznikající dušnost důležitou indikací k zavolání ZZS a převozu pacienta do nemocnice. Pacient, u kterého se dušnost objeví, by doma být podle těchto zkušeností léčen neměl. Základem léčby lehkého COVID-19 je zůstat doma, odpočívat a přijímat dostatek teplých tekutin. Vitaminy zřejmě neudělají žádné zázraky, ale rozhodně neuškodí. Z léků lze použít ty klasické, dávky jsou pro dospělého:
I. Antipyretika (léky na snížení vysoké teploty)
Pro infekce obecně platí, že srážet teplotu za každou cenu je špatný nápad.Teplotu srážejte při horečce nad 38,5 °C, jinak to není vhodné. Zvýšená teplota totiž pomáhá imunitnímu systému bojovat s infekcí. Paracetamol 500mg tbl(Paralen, Panadol, Coldrex) 1-2 tbl po 4-6 hodinách, maximální denní dávka 4g/den, nekombinovat s dalšími léky obsahujícími paracetamol, nástup účinku je do 30 minut
II. Mukolytika (léky proti vlhkému kašli; většinou lze zakoupit ve formě kapek, či tablet)
Při vlhkém kašli, neužívat na noc, nekombinovat s antitusiky (hrozí hromadění rozpuštěných hlenů v dýchacích cestách). U COVID-19 zřejmě nebudou tolik využívané, neboť kašel bývá spíše suchý
1) Ambroxol 30mg tbl (Ambrobene, Ambrosal) 1 tbl 2x denně
2) Bromhexin 8mg tbl 1-2 á 8 hod, roztok 12mg/ml 15-30 kapek 3x denně
3) Erdostein: Erdomed – tablety jsou na předpis, ale granule pro perorální suspenzi, čili klasické granule do vody, jsou na volný prodej
III. Antitusika (léky proti suchému, dráždivému kašli; nekombinovat s mukolytiky)
účinná látka butamirát:
Sinecod sirup 0,15% 15ml 4x denně
Tusin 4,62mg/ml 30 kapek 3x denně
Stoptusin (kombinace s guaifenesinem) 0,8mg/ml + 20mg/ml 5ml 3x den
Levodropropizin: Levopront kapky 20 kapek 3x denně
Není pravda, že COVID-19 zabíjí přednostně mladé lidi se zdravou silnou imunitou tzv. cytokinovou bouří, to je omyl. Dojít k tomu sice může, takové případy jsou popisovány, ale jsou vzácné. COVID-19 nejčastěji zabíjí starší lidi s oslabenou imunitou. Malé děti COVID-19 nezabíjí vůbec, myslím, že dosud nebylo prokázáno jediné úmrtí dítěte. COVID-19 nejčastěji probíhá zmíněnou lehkou formou a lidé se z něj normálně vyléčí. Trvá to ale často poněkud déle než u běžné sezonní chřipky, může jít i o víc týdnů. Po onemocnění by měla vznikat imunita díky přítomnosti protilátek,ale není jisté, jak dlouho její účinek trvá. Bude jistě individuální.
Fakta a mýty o koronaviru COVID-19
Mýtus 1: Existuje lék
Fakt: Neexistuje
Testuje se několik přípravků, ale u žádného nebyla doposud prokázána účinnost a neexistence vedlejších účinků. Výzkum nového koronaviru ale postupuje nesmírně rychle, každý den na toto téma vzniká několik desítek vědeckých studií.
Mýtus 2: Proti koronaviru zabírají antibiotika
Fakt: Nezabírají
Antibiotika jsou určena na bakteriální onemocnění
Mýtus 3: Pomáhají „babské rady“: kouření, tradiční bylinková léčba, česnek, samoléčba
Fakt: Nepomáhají
Po internetu,zejména na sociálních sítích a v řetězových mailech je podobných nepravdivých informací mnoho. Proti viru však zatím neexistuje účinná léčba a Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že tyto metody naopak mohou být škodlivé(kouření).
Mýtus 4: Protikoronaviru ochrání pití alkoholu
Fakt: V žádném případě
Alkoholové přípravky (cca 70 % a vyšší obsah alkoholu) jsou účinnou dezinfekcí povrchů a rukou.
Mýtus 5: Covid-19 je jako chřipka
Fakt: Není, je vážnější
Chřipka se šíří rychleji, má kratší inkubační dobu, ale pravděpodobnost úmrtí při nákaze koronavirem je čtyřicetkrát vyšší, a to ve všech věkových kategoriích.
Mýtus 6: Očkování proti chřipce zvyšuje odolnost proti koronaviru
Fakt: Nezvyšuje
Chřipka je zcelajiný typ (ortomixovirus) než koronavirus.
Mýtus 7: Proti nákaze koronavirem zabírají nosní kapky a kloktání
Fakt: Nezabírají
Nosní kapky či kloktání mohou zlepšit příznaky nemoci, ale v žádném případě ji neléčí. Lék na koronavirus zatím neexistuje.
Mýtus 8: Proti viru zabírá chlór
Fakt: Nezabírá
Chlór nepijte a nemyjte se s ním, chlórové přípravky jsou účinné na dezinfekci povrchů.
Mýtus 9: Všichni na koronavirus zemřeme
Fakt: Nikoli
Výrazně více jsou ohroženy rizikové skupiny seniorů a lidí se silně oslabenou imunitou, zatímco u ostatních věkových skupin je úmrtnost podobná sezonní chřipce. Riziko vážných komplikací představují již probíhající vážné choroby: diabetes(cukrovka), hypertenze (vysoký tlak), kardiovaskulární a respirační choroby.
Mýtus 10: Největší hrozba koronaviru je smrt
Fakt: Nikoli
Největší hrozbou je rychlé šíření COVIDu-19, které by zahltilo kapacity ordinací a nemocnic. Menší množství pacientů by zdravotnictví rozvinutých zemí, kam patří i ČR, mělo zvládat léčit bez větších problémů.
Mýtus 11: Stačí si pořádně mýt ruce a nosit roušku
Fakt: Nestačí
Důležitá je i hygiena v domácnosti či na pracovišti. Doba, po níž jsou viry nacházející se mimo živého hostitele stále infekční, se velmi liší podle různých povrchů. Podle studie může virus přežít 4 až 5 dní, například na papíru či kovu. Na hliníku podle vědců virus přežívá zhruba 8 hodin, na plastu dokonce až 9 dní.