Rubriky
300

S příchodem ekonomické emancipace, přicházela degenerace a zaostalost

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Proč parazitování ekonomicky nefunguje? Parazitování zde existovalo už před vznikem člověka v ekosystému, virus je nejstarším parazitem, parazit je existenčně závislý na hostiteli, díky hostiteli se on má dobře a díky hostiteli se paraziti stávají invazním druhem. Z díla poznáme kdo je hostitel a kdo je parazit, nadbytek pro parazity co jsou nahoře je založen na nedostatku pro hostitele, co jsou dole, milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a vládnou zde pomocí svých zástupců, a tak mají vždy čisté ruce nebo mají imunitu, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají.

Co jsou to konflikty a války? Pokud se milionáři na něčem nedohodnou tak je zde konflikt nebo válka, za vším je ekonomická pyramida kde na vrcholu je milion milionářů a dole jsou ekonomičtí otroci a žebráci. Bylo zde mnoho snah o to, aby zde nebyla ekonomická pyramida, proč všechny tyto ideologické snahy se ukázali jako naivní utopie? S příchodem ekonomické emancipace, přicházela degenerace a zaostalost.

Pokud stádo ovcí nemá pastýře a hlídací psy, tak se na stádo vrhnou šelmy, a za krátkou dobu je stádo eliminované. Život to je hra podle pravidel, a pravidla určují ti, co jsou nahoře těm, co jsou dole, porušíš pravidla a jsi potrestán, dodržuješ pravidla a jsi odměněn, mnozí nejsou spokojení s pravidly, která určují ti, co jsou nahoře a chtěli by tato pravidla změnit, takto vznikají ideologie, které jsou; naivní, dogmatické, náboženské, politické, filosofické, módní, ekonomické, atd.

Všechny ideologie chtějí rozdělovat společné peníze podle nějakých pravidel, těm co jsou dole se peníze berou a dávají se těm, co jsou nahoře, proto ti co jsou nahoře potřebují; armádu, policii, soudy, byrokracii, vězení, psychiatrické nemocnice, tajnou policii, pracovní tábory, veřejné popravy, mučení, atd.

S nepřáteli nelze mít smilování je třeba nepřátele eliminovat ohněm a mečem, ten kdo nejde s námi, ten je; kacíř, jinověrec, neznaboh, parazit, příživník, atd. o tom to je, a tak jedno lidské mraveniště, napadne jiné lidské mraveniště. USA křičí, že prý Čína porušuje pravidla, EU křičí, že Rusko porušuje pravidla, Islám křičí, že prý Křesťani a Židi porušují pravidla, atd. pravím vám, kdo zde neporušuje vesmírná pravidla, ten ať se nechá prohlásit za svatého u Vesmírné unie.