Rubriky
Parazitování

Proč jsou nepřizpůsobiví příživníci psychicky nemocní?

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Vše je zde hra podle pravidel, a pokud někdo porušuje zavedená pravidla, tak je potrestán, a následkem je psychická nemoc. Proč nepřizpůsobiví příživníci často porušují zavedená pravidla? Problém je v tom že oni si vytvořili svoje pravidla a považují svoje pravidla za správná, jde tedy o menšinu která se nechce podrobit většině.

Logicky většina na to reaguje tím že bere nepřizpůsobivé příživníky jako parazity, a podle toho i s nimi je jednáno, jak si to každý udělá takové to zde i má. Jak optimálně eliminovat problém s nepřizpůsobivými příživníky? Zavedeme v EU každoroční kontrolu kvality lidí, kde se bude v nemocnici kontrolovat; zdraví těla, zdraví psychicky, inteligence, vědomosti, atd.

Podprůměrný jedinec bude eliminován v krematoriu, protože je on pro EU společnost jenom neřešitelným problémem, nebudou zde v EU pro nikoho výjimky, nechceš být eliminován, tak odejdi z EU jinam, svět je veliký. Všimněme si toho, že dneska žádný národ nestojí je nekvalitní chudé lidi, každý národ má nedostatek kvalitních bohatých lidí.

EU nemůže být sociálním systémem, pro nekvalitní chudé lidi, dobrota je žebrota. V současnosti je v EU polovina lidí nekvalitních a chudých, když nechtějí z EU odejít jinam, tak je eliminujeme v krematoriu, není to rozhodně dogmatická genocida, je to ekonomická a politická optimalizace, díky které se eliminuje mnoho problémů v EU.