Rubriky
50

Pohádka o chybných závislostech

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Situace nás ovládá po celý život jako loutky, pokud něčemu dáme protekci tak tím vytvoříme závislost, jsou závislosti správné a chybné, jenom situace může určit co je správná a co je chybná závislost. Nejběžnější lidskou závislostí je lhaní, nelžeme jenom cizím lidem lžeme i sami sobě a ten kdo lže ten většinou i krade, je to milé děti ten největší problém naší kulturní civilizace. Když uspokojíme existenční závislosti jako je; spánek, jídlo, pití, oblečení, čistota, atd. tak začneme s uspokojováním ostatních závislostí, jde o to abychom neměli chybné závislosti jako je; pyšnost, lhaní, krádež, násilí, drogy, prostituce, lakomost, závist, výhody, protekce, naivita, pokrytectví, atd.

Lehko špatné závislosti získáváme a těžko se jich zbavujeme, svět je jako zrcadlo a tak vše co světu dáváme to i nazpět dostáváme. Vaše okolí má často škodolibou snahu z vás učinit ubožáka, co existuje jako loutka ovládaná chybnými závislostmi. Chybné závislosti to je obrazně smlouva s pekelným očistcem kdy jste se očistci upsali vlastní krví protože jste se chtěli mít snadno a rychle dobře, jenže vše co získáte podvodem o to i brzo přijdete. Ten kdo má chybné závislosti ten se z toho i brzo jistě zblázní, proto je lidská kulturní civilizace dneska velikým blázincem a nikdo zde už není normální natolik aby on neměl žádné chybné závislosti.