Rubriky
Daně

Pán sluhům nevěří

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Proč pán nevěří sluhům a sluhové věří svému pánu? Je to tak naprogramované, vše zde to je evolučně naprogramovaný dočasný proces, každý je loutkou kterou ovládají programy, je to tom čemu dáme protekci. Jsme nucení se věnovat tomu co nás nezajímá, jenom proto, abychom měli peníze na uspokojení svých potřeb.

Je mnoho zaměstnání, která lidem trvale poškozují jejich zdraví nebo je vystavují velikému nebezpečí. Čím více je společnost přelidněná a zdegenerovaná, tím menší je i hodnota lidí, následkem je mnoho psychických nemocí a sebevražd. Není možné se zavděčit všem pánům, jednomu pánu se zavděčíte a jiného pána rozzlobíte.

Války v nahotě odhalují to, že lidi mají nulovou hodnotu, a tak se lidi vraždí jako dobytek na jatkách. Pokud je život konzumní očistec, tak je logické že lidi touží po ráji, když není možné dosáhnout ráje za života, tak věříme že dosáhneme ráje po smrti.

Smrtí zde vše končí, smrt je konec hry a po smrti nic zde není, není zde ráj ani převtělení, to vše jsou jenom pohádky. Lži jsou hůl o kterou se opírají psychicky nemocní lidé, snaha pomoci těmto lidem je marná, protože lež v nich zapustila hluboké kořeny.

Pravda a láska je zde jenom za peníze, v konzumní civilizaci je vše o ekonomice a politice, proč nefunguje optimálně politika a ekonomika? Příčinou je přemnožení lidí a degenerace lidí, tím dochází k vyčerpání existenčních zdrojů a tak je zde bída a deprese. Je třeba globálně zavést roční certifikaci kvality lidi od narození do smrti, vadní jedinci se budou optimálně eliminovat, aby na nás už nemohli egoisticky parazitovat.

Bude to globální genocida a na místa lidí budou nastupovat roboti, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi zde budou jenom na ubohé práce za ubohou mzdu. Člověk to byla testovací evoluční verze, robot to je finální verze která se bude prodávat, vše je zde dočasně, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, je to věčný proces recyklace.