Manuál jak splnit optimálně všechny náročné požadavky

P1080313

Existujeme v inteligentním systému, který je založen na splnění toho, co inteligentní systém od nás požaduje, je to princip odměny a trestu, který platí nejenom u lidí, ale platí i u zvířat a techniky. Manuál jak splnit optimálně všechny náročné požadavky je jednoduchý, tam kde jsou náročné požadavky, tam nikdy nechoď, a jdi tam, kde jsou na tebe malé požadavky, uvědom si to že každý zisk je spojen vždy s nějakou ztrátou, pokud získáš jistě atraktivního partnera ve vztahu tak, nebudeš mít nikdy jistotu, toho že ti on bude trvale i věrný!
Obrazně je zde vše jako klíč a zámek, náročný zámek je otevřen náročným klíčem! V současnosti ubylo globálně mnoho profesionální práce, protože je zde globální; optimalizace, automatizace, robotizace, digitalizace, atd. když lidi málo pracují tak i málo utrácejí peníze za zboží a služby, problémem je to, že ti co mají zde výhody a jistoty které si vůbec nezaslouží (Miloš Zeman), dělají vše pro to, aby o ně nějak nepřišli, následkem je vždy revoluce nebo válka.
Vše začalo tím že mluvíme, na počátku naší kultury byla sobecká slova a na počátku naší civilizace byla nadvýroba zboží a služeb, díky těžké práci konzumních otroků, tam kde není nadvýroba a sobecká řeč, tam není ani kultura a civilizace. Odbyt vyprodukovaných hodnot, je dneska klíčovým ekonomickým a politickým problémem, proto se v ubohých národech budují moderní veliké obchody a služby, ale nebudují se tam nové továrny a nové systémy co získávají hodnotné zdroje.

Prioritní je optimálně reformovat kulturní civilizaci

P1080315

Vše je zde v evolučním pohybu, mnohé se zde snaží sobecky pohyb násilně zpomalit nebo zastavit pomocí; morálky, regulací, zákonů, vyhlášek, norem, pověr, mýtů, pohádek, reklamy, dezinformací, kast, tříd, vydíraní, kultů, centralizace, atd. následkem každého sobeckého násilí, je jenom rychlý globální nárůst sobeckého násilí, vše co dáváme sobecky evoluci, to zpět od evoluce sobecky i dostáváme! Prioritní je optimálně reformovat kulturní civilizaci, pomocí globální povinné digitalizace lidí, lidi se globálně naskenují, a po digitálním naskenování, se jejich zdegenerovaná zavirovaná těla co zde sobecky parazitovali na GVKB systému, ekologicky optimálně eliminují, a místo sobeckých lidí, zde budou jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB.
Vše je zde jenom na evoluční krátké návštěvě, co bylo, to už nezměníme, v současnosti se utváří to, co zde už brzo bude. Ano bude zde líp, díky tomu, že zde nebudou díky digitálním prioritním optimálním reformám už zdegenerovaní ubožáci, co umí jenom sobecky lhát a krást. Nemá smysl měnit pokrytecky neustále falešné masky na našem obličeji, v případě že se něco zde změní, smysl má z civilizace eliminovat parazity, a genetický člověk, je podle statistiky jenom sobecký parazit, pravda vždy vplave na povrch, pokud nějaký mocný a bohatý pokrytec, mediálně hlásá, že lidi mnoho amatérsky chybují, měl by si on nejdříve vyndat ze svého oka veliký trám, než začne poukazovat na to, že ten druhý má ve svém oku malou třísku.
Jenom GVKB robot nechybuje amatérsky, protože je v reálném čase rychle bezdrátově napojen na všechny řídící digitální systémy, co zde globálně existují, a tak GVKB robot je dokonalý systém, protože on není jako člověk sobecký. Informace a programy získané z globální digitalizace lidí se optimalizují a transformují, vše bude díky optimalizaci fungovat dokonale, stejně jako moderní optimální operační systém (UNIX: OS X, Solaris, FreeBSD. Linux: Red Hat, Debian, SUSE, Ubuntu, Mageia, Fedora.). Moje oblíbená distribuce Linux Ubuntu MATE, která bez problémů funguje i na starém počítači, z roku 2000, ve kterém byl evolučně už zastaralý Windows XP, se už stala konečně oficiálním klonem Ubuntu, od verze 15.04 bude vydána se stejnou profesionální podporou, jako ostatní oficiální operační systémy založené na moderním Ubuntu, který je systémově založen na profesionálním operačním systému Debian. Pokud potřebujete na Windows 10, nahrát na programově rozdělený disk nějaký LinuxKingston DataTraveler MicroDuo 16GB, tak použijete program Rufus, který je zadarmo a v češtině.