Rubriky
110

Mnozí nechtějí problémy řešit a utíkají před problémy

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Lidi mají problémy a snaží se o jejich vyřešení, někdy se jim to podaří a mají z toho radost, jindy se jim to nepodaří a jsou smutní, problémy lze rozdělit podle mnoha měřítek a potom je zaškatulkovat, takto vznikají specialisté na řešení nějakého specifického problému a jenom specialista ví, jak tento problém lze vyřešit. Mnozí nechtějí problémy řešit a utíkají před problémy do; snů, pohádek, víry v zázraky, konzumují drogy, atd. jenže problémy jsou jako stín, před kterým nikdo neuteče.

Vše zde jsou základní principy, na kterých stojí příroda a lidská společnost, v principech je si vše podobné, jak si to uděláme takové to i máme. Pokud k vám promluvím v podobenstvích jako Ježíš Kristus tak mi lépe porozumíte, jste jako pokojové rostliny a pokud pokojová rostlina nedostane to, co potřebuje tak onemocní, společnost je zde majitelem který se stará o pokojové rostliny a tento majitel se dobře stará o pokojové rostliny co mají u něj protekci a zle se stará o rostliny co nemají u něj protekci, takový je život.