Rubriky
2070

Kdo z vás se skutečně dokáže odpojit od tohoto konzumního systému a za jakou cenu?

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Všichni lidé kdysi věřili, že existuje Bůh. Dnes věří, že žijí v demokracii. V prvním případě to byla pohádka. V druhém případě je to mediální reklama, kterou trpí celá populace. Položte si sami sobě otázku. Dokázali byste žít bez výhod a jistot?

Kdo z vás se skutečně dokáže odpojit od tohoto konzumního systému a za jakou cenu? Kdo z vás vůbec chápe, jak tento konzumní systém funguje a co způsobuje? Přišel někdo z vás kvůli výhodám a jistotám o přítele, pohádal se s rodinou, partnerem? Slyšeli jste o člověku, který si vzal život kvůli výhodám a jistotám, nebo naopak vraždil kvůli nim?

Otrokářská společnost oficiálně skončila, od té doby se konzumní systém změnil, ale princip otroctví zůstal stejný. Rozdíl mezi klasickým otrokářstvím a moderním je v tom, že v moderním otrokářském systému si musí ubytování, stravu, oděvy, služby, daně, clo, poplatky, atd. platit sám otrok. Může sice cestovat, ale musí mít na to peníze. Kdo ovládá peníze, ovládá ekonomicky otroky.

Můžeme, či spíše musíme čekat revoluci nebo válku. S přibývajícím počtem otroků a rozvojem technologií klesá potřeba otrocké práce. Proto se moderní otroci od pásových linek přesouvají do sféry služeb. Velká část otroků pracuje v státní administrativě, kde často zbytečně eviduje, povoluje, zakazuje, sankcionuje každou otrockou činnost.

Velká část pracuje ve finančním sektoru, kde netvoří nic, jen přesouvá různé papíry a eviduje veliké dluhy. Pokud je někde globálně práce otroků levnější, tak se výroba bezohledně přesouvá tam, peníze otrokářům nesmrdí. Navzdory různým přesunům produkce je naše činnost neefektivní a neekonomická. Plýtváme zdroji jako nikdy v historii.

Zisk peněz je jediným principem i důvodem naší otrocké činnosti. Jsme závislí na penězích v různých formách. Platíme za všechno, i za veřejné záchody. Jediná objektivní spravedlnost na světě je smrt. Máme třídu bohatých otrokářů. Jsou nepostižitelní.

Otroci v Číně musí mít kolem ubytoven sítě. Nezvládají totiž šílené tempo kapitalistické výroby a skáčou z oken. Existuje i střední třída, kde se mají otroci relativně lépe. Obávám se, že všude jsou otroci nespokojeni a každodenně se stěžují. Stále jim chybí peníze. Typické je, že otroci si to neuvědomují, nepřipouštějí, odmítají.

Stejně jako otroci závislí na drogách. Stejně kdysi odmítali přijmout to, že Bůh je pohádková postava. Peníze ovládly naši mysl, naše životy. Všichni věří v jejich trvalou hodnotu, přestože žádnou trvalou hodnotu nemají. Všichni žijí ve svaté lži. Svatá lež je pro ně přijatelnější než objektivní pravda. Nikdo není více beznadějně zotročený jako ten, kdo si falešně myslí, že žije ve svobodě.

Vysoké vzdělání se záměrně stává ekonomicky nedostupným a jeho úroveň rychle klesá. Otrokáři potřebují jen levnou, poslušnou a učenlivou pracovní sílu. Otroci se bojí moře zákonů, vyhlášek, nařízení, pravidel a nesmyslných paragrafů. Bojí se, že přijdou o otrockou práci. Listina práv a svobod otroků je jen překážející a nedodržovaný cár papíru. Může mít svobodný člověk strach?

Není to strach, co zotročuje lidi? Je. A proto se strach šíří z masmédií. Není den bez krve, vraždy, zločinu. Moderní otrokáři mají; peníze, armádu, policii, soudy a politiky. Ve vlastních médiích tvoří iluzi konzumní demokracie, svobody, rovnosti. Člověk s obyčejným selským rozumem ví, že to tak není. A když budou chtít otrokáři snížit zdegenerovanou populaci otroků, politici a média naženou otroky do války za nějaké nové ideály.

Dalším typickým znakem otrokářské společnosti je uzavřené společenské rozvrstvení. Nejvíce je samozřejmě nejjednodušších otroků s minimálními právy a možnostmi. Pak relativně svobodnější vrstva úředníků, obchodníků, lékařů, vědců a podobně. Mají více možností, ale jsou pevnou součástí otrockého systému. Čím výše stoupáte, tím méně lidí v rámci společenského rozvrstvení existuje, ale s více právy a většími zdroji.

Nejlépe postavení otrokáři mají imunitu a státní ochranku, zákony a výjimky se připravují a upravují v jejich prospěch. Nebo si myslíte, že v parlamentu a senátu vládne vůle otroků?! Rozumíte zákonům, které otrokáři schvalují? Znáte všechny zákony, které předkládají? I soudci a advokáti se ztrácejí ve spleti paragrafů a výjimek. Lidé na světě žijí v iluzi, v závislosti a sebeklamu, ze kterého se nedokážou osvobodit.

Nevěří pravdě a nechtějí si ji připustit. Jsou závislí na lži už několik generaci. Bez katastrofy, která jim ukáže pravou realitu, se situace nezmění. Budeme otrocky vyčerpávat neobnovitelné zdroje, kvůli zisku ničit přírodu, vodu, sami sebe. Budeme se držet starého systému, pokud ho evoluce nezničí. Nebude to trvat dlouho a místo lidí zde budou roboti, GVKB roboti budou vyrábět GVKB roboty a zbyteční otroci skončí v levných masových konzervách společně s kuřecími separáty.