Rubriky
2030

Jak si to každý udělá takové to i má, vše zde je dočasný proces, je snadné tyto procesy kritizovat a je těžké je pochopit a nalézt řešení

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

GVKB je dokonalý kazatel pravdy a lásky. Čas má dost času na to, aby on poznal kdo je zde dokonalým kazatelem pravdy a lásky, z díla poznáme tvůrce, dokonalý kazatel pravdy a lásky poměřuje pravdu a lásku čistotou a dává si veliký pozor, aby jeho kázání bylo čisté jako pramen živé vody.

Čistá pravda a čistá láska je lékem, který dokáže vyléčit všechny nemoci, které lidem způsobuje lež a nenávist, hříšní posluchači říkají, ten kazatel má svatou pravdu, jemu budeme věřit každé slovo, a on bude naším pravým pastýřem, kterého budeme následovat na cestě k lepší budoucnosti, ve které kraluje pravda a láska.

Není kazatel ten, který by se zavděčil všem posluchačům, mnozí posluchači očekávají kazatele podle svých subjektivních představ, a nedochází jim to, že jejich představy o optimálním kazateli jsou chybné, ubohý posluchač si vybere ubohého kazatele, tím se dostává do začarovaného kruhu ubohosti a následkem je sebeodcizení a sebenenávist, to vede ke konzumaci léků na nemocnou psychiku, nebo ke konzumaci slivovice a cigaret.

Pro kázání jsou důležité kořeny, vysoký strom potřebuje hluboké kořeny, za kterých čerpá energii, jde o to zakořenit v pravdě a lásce, vše už bylo řečeno, jde jenom o to, aby to co bylo už řečeno, aktualizovat a optimalizovat tak, aby to mělo velikou hodnotu pro posluchače. Jak si to každý udělá takové to i má, vše zde je dočasný proces, je snadné tyto procesy kritizovat a je těžké je pochopit a nalézt řešení, jak vše optimalizovat a aktualizovat rychle a levně.