Rubriky
200

Co takhle rozdělit ty druhé pomocí testování hříšnosti na hříšníky první až páté kategorie

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Testování je dneska v módě, testujeme; inteligenci, vědomosti, kvalitu, zdraví, popularitu, návštěvnost internetových stránek, prodejnost zboží a služeb, ceny, popularitu, víru, atd. co takhle rozdělit ty druhé pomocí testování hříšnosti na hříšníky první až páté kategorie, hříšník první kategorie by byl velikým hříšníkem a hříšník páté kategorie by byl malým hříšníkem.

Testování všech lidí by prováděla globálně informační technologie a pomocí aplikace v mobilu by každý věděl aktuální informace o tom, do jaké kategorie hříšníků spadá. Informace by byli dostupné na internetu podle telefonních čísel, zavolal by vám váš nadřízený a telefon by ukázal, že je to hříšník druhé kategorie, při politických volbách by se uvádělo, do jaké kategorie hříšníků spadá každý politický kandidát, většina kandidátů by spadala do kategorie jedna a dvě protože v konzumním očistci vládnou logicky ti největší hříšníci.

Na internetu by byl u každého člověka popis jeho hříchů, ze kterých se vypočítala jeho kategorie hříšnosti zpětně za deset let. Nebyli by zde pro nikoho výjimky a imunita, každý by byl pod neustálým dohledem GVKB informační technologie.

Byl by zde logicky GVKB popis toho jak se který hřích bude bodovat, jsou malé hříchy a veliké hříchy. Aby lidi nemohli podvádět informační GVKB technologii tak dostanou do hlavy GVKB čipy a ty zaznamenají i hříšné myšlenky, a výsledky budou každou hodinu odesílat do GVKB globálního centra hříšnosti.

Na čele bude mít každý malé červené světlo, které se rozsvítí, když zde bude hříšná myšlenka, nebo hříšné konání, hodinky začnou vibrovat a ukazovat na displeji velikost hříchu, když budete myslet hříšně nebo dělat něco hříšného, aby vás varovali. Nebude možné jít do virtuální zpovědnice a zde se vyzpovídat a zaplatit si odpustky, jak si to každý udělá, takové to i zde bude mít.